Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Živá a mrtvá voda + ORME     (str. 2 z 7)
Sekce: Zdraví a příroda - Tipy na léčení
   |   Rolovat dolů
Jak se dělá a k čemu je dobrá, taky něco o ORME vodě  Str.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

Adam   
16.08.2016 14:21
Bydliště: Praha
3624 412 3472 
Průtokový separátor iontů
 
V návaznosti na různé diskuze o živé a mrtvé vodě a o celkovém separování částic kapaliny nebo plynu jsem konečně dal dohromady ilustrační koncepci průtokového separátoru iontů, jehož princip je založený na magnetickém poli příčně orientovaném vůči směru průtoku.

Praktické provedení může být různé a bude zřejmě dost limitované tím, jaké trubky, armatury a magnety budou k sehnání. Na obrázku se nachází jakási idealizace - nejlepší možné řešení takového typu zařízení. Médium (kapalina / plyn) přichází do příčného magnetického pole, což nutí elektricky kladné ionty inklinovat (v tomto případě) ke spodní stěně potrubí a záporné ionty naopak k horní stěně. Rozdělením potrubí na dvě ústí tak můžeme dosáhnout zvýšené koncentrace kladných iontů v jednom ústí a zvýšené koncentrace naopak záporných iontů v ústí druhém.

Kromě zajištění průtoku zařízení nespotřebovává žádnou energii a může být použito k různému účelu; například k částečnému separování živé a mrtvé vody, k separování zdraví prospěšných minerálů od aniontů, nebo k separování částic ve vzduchu (či v jiném libovolném plynu).

Velice těžko by se mi to matematicky počítalo, ale obecně platí, že čím bude průtok média pomalejší, o to efektivnějšího separování bude dosaženo. Pokud separátor napojíme na něco, co by mělo tendenci k rychlému průtoku, je vhodné vstupní trubici přiškrtit ventilem. Efektivitu separování lze zvýšit také tím, že trubice bude magnety semknuta na větší délce. Také vysoká intenzita magnetického pole může výrazně napomoci (tedy použití "silných" magnetů). Snad poslední podstatnou zmínkou je, že magnety by měly zasahovat až za rozdělení trubky, jak je to znázorněno na obrázku.

Je to poměrně snadné řešení a pokud nepotřebujeme velké množství produktu za krátký čas, může takové zařízení přinášet i docela zajímavé výsledky.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Průtokový iontový separátor
Průtokový iontový separátor
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Fotografie není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 

 
03.07.2018 12:51 Editace moderátorem. Úprava nadpisu
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
26.08.2016 17:07
Bydliště: Praha
7992 517 5804 
K průtokovému separátoru si dovolím ještě připodotknout, že před vstupem proudícího média mezi magnety se bude v médiu zvyšovat hustota diamagnetických složek, což jsou ve vodě například prvky v monoatomárním stavu, označované většinou zkratkou ORME.
Přístroj podle výše uvedeného náčrtku stačí doplnit odbočkou, nejlépe s nastavitelným škrcením průtoku.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

la   
19.11.2016 18:12
Bydliště: Brno
203 49 382 
Zdravím z Brna, k magnetickému separátoru můžu říct, že některé plyny se stávají průchodem magnetickým polem monoatomárními ,
sice rekombinují zpět , nejrychleji ve skle a nejpomaleji v teflonu třeba vodík. Možná nebo spíše jistě se bude uplatňovat to , že voda má blízko pevné překážky docela pro nás bezva vlastnosti mění ORP dolů, sice podrží si je jen asi 8minut. Jedná se o vzdálenost 100mikrometrů až 300mikrometrů . Na stránkách (o8ode.ru) tomu říkají frontier.
Možná je souvislost s tímhle

http://www.o8ode.ru/article/water/Activation-methods-and-energizing-the-water
kousek volně přeložený:
Slabé mechanické namáhání vody v magnetickém poli Země
Literatura poskytuje informace o změně vlastností vody a po slabém mechanickém namáhání, jakož i jejích pohybů v magnetickém poli Země.( S. a J. Bordi.) Papeshi potvrdil, periodické změny vodivosti a povrchové napětí trojnásobně destilované vody při mechanického míchání.
Opakovanými pokusy bylo zjištěno rychlé uvolnění malého množství povrchového napětí a změna elektrické vodivosti. Se statistickou jistotou byly stanoveny dočasné změny těchto ukazatelů při pohybu destilátu v prostoru. Pokud byla voda chráněna ocelovým stíněním, nebyl nalezen tento efekt. Je rovněž třeba uvést také změny v elektrické vodivosti mezi stacionární a pohybující se vodou.
Důležitým faktorem pro zjištění účinnosti vnějších vlivů na vodě, je přítomnost turbulence, vířivých proudů - tzv. vírů (vortex), například jsou to kameny a jiná porušení spodní části konstrukce koryta, která vytváří překážkovou dráhu vody v řece nebo potoce. Hlavním bodem této teorie je myšlenka, že tekoucí voda, zdánlivě jednotná, ve skutečnosti obsahuje mnoho individuálních nebo vnitřních povrchů, je jich nespočet. Jsou protkány navzájem do řetězců, z nichž každá se skládá z propletených vláken. Takové povrchy se pohybují různými rychlostmi, malé ve vnějších vrstvách a velké uvnitř toku. Předpokládá se, že rychlost ve středu víru je teoreticky nekonečně velká. Vzhledem k tomu, že v ideálním víru všechny síly mají tendenci se zvyšovat k nekonečnu, vodíkové vazby v molekulách vody nemohou vydržet tlakovou ztrátu a začínají se protahovat a oslabovat, což má za následek zvýšení citlivosti vody k slabým vnějším vlivům, jako jsou elektromagnetické a gravitační pole a mechanické vibrace. Po ukončení pohybu vody, například zatřepání nebo míchání, relativní poloha jejích vnitřních ploch, citlivých na vnější vlivy a utvořených v mnoha směrech, je pevná. V tomto okamžiku se z vody stává "citlivý orgán" schopný ukládat do paměti a ukládání informací.(strukturování)
Provedlo se experimentální srovnání strukturování. Akce vyvíjený s vodou byly následující: jednoduché intenzivní protřepávání; třepání při vložení do magnetického pole; když voda teče přes malé překážky, jako je křemen oblázky tvořící mikro vortexy, v nepřítomnosti a v přítomnosti magnetického pole; Při vytváření víru v nepřítomnosti vody(mlha, tříšť ) a při působení magnetického pole. Bylo zjištěno, že nejvíce je ovlivněna kombinací vířením a magnetického pole. Jako účinné texturovací účinky autor doporučuje míchání vody magnetickým míchadlem, dostatečně rychlé pro vytvoření víru (během 30 sekund), a nebo procházení vody přes nálevku, která poskytuje rotační pohyb vody ve směru hodinových ručiček, se dvěma magnety, připojených k dolní, užší části nálevky a které mají naproti sobě opačné póly. První z těchto metod, je doporučená pro léčbu malých množství vody, druhá – pro značné množství (více než jeden litr); v tomto případě se ukazuje, že nejvyšší účinek se dosahuje strukturováním alespoň 6 minut po expozici (indukční období formování struktury).
Dokonce bylo zjištěno, že voda ve víru rotující ve směru hodinových ručiček (například rychlým mícháním míchadlem) tvoří svou vlastní indukci magnetického pole 0,07 G a stal se z ní permanentní magnet.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Apas   
03.02.2017 13:22
Bydliště: Sev. Morava
451 75 723 
  Poota napsal(a):    Čta Píďalčí příspěvek http://www.omforum.cz/p.php?idx=2353 ,.... celkem snadno a "logicky" mě napadlo, že by stačilo v běžném agregátu na výrobu živé a mrtvé vody nahradit nerezovou (-) elektrodu elektrodou hořčíkovou, ab

Jak dopadl praktický pokus, Pooto?
Chystám se ke stejnému pokusu, nevím však čím a jak změřit výsledný produkt, takže nepoznám, jestli se vyrobená živá voda tím vodíkem skutečně obohatila.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
03.02.2017 15:01
Bydliště: Praha
7992 517 5804 
Vzhledem k tomu, že taky nemám možnost objektivního a přesného měření, tak můžu referovat jenom na základě svých subjektivních dojmů.
Podle nich je celý proces znatelně živější a probíhá i rychleji, výsledný produkt, tedy hlavně živá voda, mi připadá znatelně "lepší", řekl bych víc, než by odpovídalo předpokládatelnému stupni autosugesce. Také rozdíl hladin se zastavil na větším rozdílu než s elektrodou nerezovou.
Což je asi tak všechno, co k tomu můžu napsat.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Apas   
03.02.2017 17:46
Bydliště: Sev. Morava
451 75 723 
Živá voda je znatelně lepší a rozdíl hladin se zastavil na větším rozdílu než s elektrodou nerezovou... to by mohlo znamenat, že zásaditost ŽV se zvýšila oproti výrobě s elekrodou nerezovou a tím pádem i MV bude silnější, což je fajn. To pH se dá aspoň orientačně změřit i lakmusovými papírky, ale je velká škoda, že není jak (čím) posoudit ORP živé vody - teda já to nevím.
Vyzkoušel jsi ŽV i po několika dnech? Vodík se časem vytrácí, možná se mění i chuť vody..
No, vyzkouším výrobu ž a m vody magnéziovou tyčí také a porovnám s minulou várkou.
Akorát nedovedu posoudit "rychlost procesu". Výrobu nechávám vždycky přes noc a ráno vidím snad hotový výrobek.. Jak poznáš, že "je hotovo"?
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
03.02.2017 18:49
Bydliště: Praha
7992 517 5804 
  Apas napsal(a):    Vyzkoušel jsi ŽV i po několika dnech? Vodík se časem vytrácí, možná se mění i chuť vody.. Jak poznáš, že "je hotovo"?

Chuť vody se mi zdála stejná, ale ono se to blbě srovnává
Úředně prohlašuji proces za ukončený, když už se rozdíl hladin nemění. Ale mám pocit, že se to nemusí "ždímat" až na doraz.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

cimirek   
03.02.2017 19:47
Bydliště: Střední Čechy
399 52 515 
Měření ORP není levná záležitost.
Nejlevnější něco málo pod 1000.-Kč např. zde:

http://modelypocitace.eu/kategorie/dum-a-zahrada/zahrada/bazeny-a-doplnky/prislusenstvi-k-bazenum/meric-vody-orp-tuzkovy-ho-2069.html

nebo z e-baye zhruba za polovinu např.:

http://www.ebay.com/itm/ORP-969-Meter-Redox-Tester-Measure-Home-Drinking-Water-Quality-Analysis-Z6M3-/222101177066?hash=item33b64302ea:g:xH0AAOSw2GlXIXPJ
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

proud    Uživatel je zablokován
03.02.2017 19:52
Bydliště: svet
1922 42 787 
Jedna amaterska .Pouzit magneziovou anodu jen do zivy vody,nebo radeji do obou? .....
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Apas   
03.02.2017 21:30
Bydliště: Sev. Morava
451 75 723 
  cimirek napsal(a):    Měření ORP není levná záležitost...

Uvažovala jsem o zakoupení měřiče už dřív, Slávek ale psal, že měření ORP není jednoduché ani pro odborníky, tak jsem si to rozmyslela. Škoda vyhodit tolik peněz a přitom nevědět, jestli jsem to změřila dobře.
Když koukám na ty měřiče, vypadají jednoduše... možná je složitá jejich údržba, nevím . Já jsem si odepsala i obyčejný pH metr tím, že jsem s ním dlouho neměřila a zapomněla jsem mu dávat vodu - on se mi vysušil a teď měří, jak se mu zachce ..
Ty takový ORP měřič máš?
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
03.02.2017 21:50
Bydliště: Praha
7992 517 5804 
  proud napsal(a):    Jedna amaterska .Pouzit magneziovou anodu jen do zivy vody,nebo radeji do obou? .....

Přečti si znova, pomalu a pečlivě, následující příspěvek: http://www.omforum.cz/p.php?idx=7776
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Apas   
03.02.2017 22:46
Bydliště: Sev. Morava
451 75 723 
  Poota napsal(a):    Chuť vody se mi zdála stejná, ale ono se to blbě srovnává Úředně prohlašuji proces za ukončený, když už se rozdíl hladin nemění. Ale mám pocit, že se to nemusí "ždímat" až na doraz.

Napadá mě, jestli příjemnější chuť a celkově dobrý pocit z živé vody, není dán tím, že obsahuje hodně hořčíku ... ORP z vodíkové vody by několik dnů při otevírané láhvi těžko zůstalo v dobrých hodnotách.
Pro porovnání vod (čerstvá a starší) budu zatím volit stejný čas pro jejich výrobu (přes noc), i když je to asi docela dlouho. Později budu sledovat i dobu výroby, abych to nepřeháněla
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

proud    Uživatel je zablokován
04.02.2017 00:53
Bydliště: svet
1922 42 787 
  Poota napsal(a):    Přečti si znova, pomalu a pečlivě, následující příspěvek: http://www.omforum.cz/p.php?idx=7776

Cetl jsem,rozvedu tedy otazku: Je lepsi pouzit oba poly magneziovy z ohledem na lepsi elektrolyzu,nez kdyz je kazdej pes(pol) jina ves? A s ohledem ze mimo jine ona anoda i zabranuje vytvareni vodniho kamene.Pisu anoda,protoze na elektrodu jsem nenarazil,ty jsou spis na svareni.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
04.02.2017 12:18
Bydliště: Praha
7992 517 5804 
Tvoji otázku jsem pochopil hned napoprvé.

Já jsem došel vlastní snad i logickou cestou k názoru, že když chci z hořčíku uvolňovat vodík do živé vody, tak bude lepší dávat hořčíkovou elektrodu do ní - a zároveň že když nemám zájem obohacovat vodíkem vodu mrtvou, tak že do ní dávat hořčíkovou elektrodu nemá smysl.

Domníval jsem se, očividně mylně, že je to z onoho příspěvku dostatečně zřejmé, a že jsi ho pouze přečetl jenom letmo - omlouvám se.

Je jenom na tobě, kam si dáš jakou elektrodu a co to tam bude při dané polaritě vytvářet - stejně jako já uděláš pokus, kterým položíš Přírodě otázku, na kterou ti ona prostě odpoví. Pak už záleží jenom na tom, jestli a jak její odpověď pochopíš.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

proud    Uživatel je zablokován
04.02.2017 13:05
Bydliště: svet
1922 42 787 
  Poota napsal(a):    Tvoji otázku jsem pochopil hned napoprvé. Já jsem došel vlastní snad i logickou cestou k názoru, že když chci z hořčíku uvolňovat vodík do živé vody, tak bude lepší dávat hořčíkovou elektrodu do ní - a zároveň že když nem

Dik za vysvetleni.Jasny,takze poridim dve magneziovky a zkusim co to udela,mrtva s vodikem by taky nemusela bejt spatna,ukaze az pokus.Jen jeste premejslim,jestli nebude lepsi keramika v keramice,moc ty umely hmote neverim,tak zkusim bud sehnat dost vysokou misu ze stejnyho materialu jako je kvetinac,nebo vezmu dva ruzny kvetinace..........Radeji jsem se zeptal,protoze jsem s tim jeste nezacal,at nenadelam boty hned od zacatku.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

proud    Uživatel je zablokován
04.02.2017 13:07
Bydliště: svet
1922 42 787 
Ridim se tim,ze nez neco pokazit je lepsi se zeptat i kdyby otazka mela bejt z neblbejsich
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
04.02.2017 13:24
Bydliště: Praha
7992 517 5804 
  proud napsal(a):    Ridim se tim,ze nez neco pokazit je lepsi se zeptat i kdyby otazka mela bejt z neblbejsich

Občas to ovšem vypadá, že se raději ptáš než přemejšlíš
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

proud    Uživatel je zablokován
04.02.2017 13:30
Bydliště: svet
1922 42 787 
Jiste,je to ekonomictejsi,zeptat se nekoho kdo nejakou zkusenost ma,kdyz nemam zadnou,nez plejtvat prostredkama abych se dobral neceho ,ceho uz jinej,kdyz o nem vim,zda se ti to nenormalni? .Navic jako elektrikar vim ze je vzdycky lepsi kdyz jde elektrina treba treba mezi Cu-Cu,nez mezi napriklad Cu-Al ,tak me logicky napadlo jestli s tim uz ma nekdo nejakou zkusenost,nebo jestli ji mam udelat sam.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11   
04.02.2017 16:55
Bydliště: u Mělníka
3998 67 2040 
...není nad vlastní zkušenosti...
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

proud    Uživatel je zablokován
04.02.2017 19:54
Bydliště: svet
1922 42 787 
Kdyz druhejm neveris,pak nepochybne.....a taky "jak v cem"
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

  Str.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2020 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License