Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Godzila     (str. 1 z 2)
Sekce: Zdraví a příroda - Tipy na léčení
   |   Rolovat dolů
Velice jednoduchá a účinná metoda vyléčení lokálních, bakteriologických zánětů a deaktivace organických jedůStr.: 1, 2  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

Píďalka   
28.10.2015 00:36
Bydliště: ČR
998 322 1045 
Dovoluji si vám tímto představit velice účinnou metodu, kdysi používanou ve zdravotnictví a nejspíše nedoceněnou, avšak v letech před druhou světovou válkou pohřbenou nařízeními farmaceutického concernu. Eventuelně se toho chytil jakýsi Bob Ruhrs, zapokusničil a výsledky dal na net. Od něj jsem přebral co jsem mohl, vyzkoušel a byl jsem velice mile překvapen, co všechno dovede. Navíc jde o udělátko, které se řadí mezi zapery, avšak s tím, že je naprosto nevybíravé a není třeba se zaobírat specielnímí frekvencemi jako u střídavých zaperů.

Uvádím ji zde především proto, že:

a) funguje přímo báchorečně a to i na rozsáhlé bakteriální záněty

b) je za hubičku

c) je jednoduchá a více méně sestavitelná kýmkoliv, kde se podrží alespoň originálního návodu Boba Ruhrse na výrobu

Co se týče použitých elektrod, je naprosto putna z čeho jsou udělány s tím, že jedinným, a to ekonomickým kritériem, je jejich trvanlivost. Nejrozumnější je použít materiál, který během elektrolýzy co nejméně koroduje a je běžně dostupný. Například nerezové obracečky od Vietnamců plně vyhovují.

Kritickým faktorem je ve skutečnosti dostatečná tloušťka obalu, ať již houbiček, filcu, nebo jakékoliv hadry, a může to být i plastik, i když osobně dávám přednost přírodním materiálům, aby obal zachytil ionty kovů elektrody dříve, než se dostanou k pokožce, a předával pokožce el. proud pouze přes ionty vodivého roztoku, běžně kuchyňské soli. Proto je obal potřeba také dle frekvence použití měnit. Nerezové elektrody mají tu nesmírnou výhodu, že na negativní elektrodě se elektrolýzou vylučuje i železo ve své čisté formě, které v obalu oxiduje na obyčejnou, klasickou rez, jejíž skvrny v případě několikavrstvého obalu jasně poukazují na to, do jaké miry je obal prostoupen produkty elektrolýzy, a indikuje, kdy je záhodno obal elektrody vyměnit. Osobně mám elektrody několikrát omotány filcovou dečkou, přichycenou gumičkama, a přes tuto vrstvu mám převlečeny ušité kapsičky z téhož materiálu. Jakmile se mi na vnitřním obalu ukáže rez, vyměním oboje.

Jedinný kov elektrod, který definitivně neublíží, spíše naopak, je dle mého nejlepšího vědomí a svědomí hodně čisté stříbro, ale to je důležité jen v případech, že je elektroda v přímém styku s pokožkou, popřípadě poraněněou tkání otevřené rány. Tam se nám objevuje práce Roberta O. Beckera ohledně regenerace tkání za pomoci postříbřeného nylonu, fyziologického roztoku a stejnosměrného proudu. To se však netýká použití Godzily.

Co se týče elektrod, platí u Godzily dvě důležité zásady. Je absolutně třeba udělat obal elektrod tak, aby:

a) nedošlo k přímému styku kovu s pokožkou, protože v tom případě dojde k bodovému přenosu elektrického proudu, kdy elektrolýza zanese v jednom místě do pokožky ionty kovu(ů) elektrody, které způsobí chemický zánět a udělají v pokožce díru, která se dost špatně hojí.

b) byla elektroda obalena dostatečně silnou vrstvou nevodivého materiálu, který tím pádem není rozložitelný elektrolýzou. Pokud se použije jen slabá vrstva obalu, a například jen jedna vrstva bavlněného froté je slabá, dochází k plošnému přenosu iontů elektrody skrz obal do pokožky. Pak dochází k jejímu plošnému podráždění, které se projevuje jako vyrážka. Podle hustoty obalu mluvíme o celkové tloušťce někde kolem jednoho centimetru.

Ze zkušeností dále vyplývá, že elektrody by měly být co nejmokřejší. Jinak způsobují efekt lidově nazývaný vlk, popřípadě opruzenost, ke kterému dochází například při sezení na zavlhlé podložce, u dětí díky nedostatečně častému měnění plen a podobně. To hodně znepřijemňuje použití Godzily a může to být neznalými považováno za jakýsi neblahý vliv použití Godzily, protože i během aplikace začne pokožka citeně svrbět.

V příloze najdete jednak návod Boba Ruhrse na sestavení Godzily a jednak pár dalších informacíi.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 

Postup jednoduché výroby
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Píďalka   
28.10.2015 00:45
Bydliště: ČR
998 322 1045 
Dalším aspektem použití stejnosměrného proudu z Godzily (název danný udělátku Bobem Ruhrsem) je jeho schopnost rozkládat mimo bakteriální formy také organické jedy. To se týče jak uštknutí jedovatými hady atp, tak hmyzu. I v takových případech platí, že kdo rychle dává, dvakrát dává a neodkladné použití vede k podstatně lepším výsledkům než pozdní, i když pozdní je lepší než žádné.

Osobně bych vždy použil Godzilu především na kousance od klíšťat, protože to je v našich podmínkách nejčastějším případem, který mívá velice neblahé zdravotní následky nákazami boreliózy, zánětu mozkových blan a dalších. Také ale pomůže od bolesti a otoků po žihadlech.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Píďalka   
28.10.2015 01:10
Bydliště: ČR
998 322 1045 
Dovolil jsem si se zamyslet nad různými účinky a použitím Godzily. Pro přehlednost bych je rozdělil na účinky krátkodobé a dlohodobé.

1. Krátkodobé

1a) Jev zvaný elektroporéza, který zvyšuje prostupnost buněčných membrán látkové výměně. Zde se tedy dá s čistým svědomím předpokládat, že nejde jen o prostupnost buněčných membrán, ale všech, což zahrnuje všechny pojivové tkáně v těle. To se týče blan obalů orgánů, kloubních zapouzdření, chrupavek, pobřišnice, pohrudnice atd. a pak také samozřejmě obalů organel včetně mitochondrických. Sem nutně také patří cévy a žíly. Tento jev samozřejmě působí první a zdaleka nejsilněji mezi elektrodami.

1b) Mírná elektrolýza minerálních solí a organických sloučenin, která v těle způsobuje velice neprobádané chemické procesy. Nicméně klinické zkušenosti zatím bez vyjímky poukazují na velice pozitivními účinky, především tišení zánětů a s nimi i bolesti. Nejde však nezbytně o otupování tkáně. Godzila velice snižuje loální zánětlivost usmrcením mikroorganizmů a rozkladem jejich jedů. Má tedy nutně silný vliv nejen na první část cyklu zánětu, oxidaci H2O2, ale i na druhou část zánětlivého cyklu, na odstranování hydroxylových a kdo ví jakých dalších pozůstaků první části cyklu.

1c) Lokální rozklad mikroorganismů včetně plísní. Tento jev je ověřen laboratorně a je využíván v průmyslu. Je také pozorovatelný v krvi.

1d) Mentální úleva od bolesti a zánětu, která uvolňuje stress vyvolaný bolestí. Už jsem na Godzile neseděl ani nepamatuju, ale poslední týden jsem ji zase vytáhl a že jsem po tom koukal, všiml jsem si, že sezení dovede vylepšit celkovou náladu.

1e) Lze předpokládat, že elektrolýza zlepší kyslíkovou výměnu hemohlobinu, že elektrolyticky přemění již neaktivní kysličníky železa v hemohlobinu zpět na aktivní, podobně jako to dělá HCl v krvi.

2) Dlouhodobé

2a) Ve smyslu účinku elektroporézy (1a) coby důsledek dlouhodobého používání Godzily se pojivové tkáně postupně zbavují nánosů na tak zvaných receptorech (teorie, nikdo je ještě nenafotil, i když funkce samotná je ověřena). Definitivně se zvyšuje prostupnost pojivových tkání látkové výměně. Je znám alespoň jeden případ, kdy tohle dokázal u staříka zásah bleskem udělat naráz. “Eventuelně odhodil hůl a brýle, přestal kulhat, přestalo ho všechno bolet a narovnala se mu páteř.”

2b) Ve smyslu (2a), kdy produkty opakované elektroýzy, a to i rozklad jinak konečných organických sloučenin zanášejících organismus, mohou být metabolickými katalitickými procesy přetvořené, například zoxidované, a tím připravené na úklid. Dále opakovaná produkce HCl, H2O2, kyseliny chlorné atp. elektrolýzou opakovaně uvolňuje tělu tyto prostředky k dalšímu chemickému zpracování předešlého, například trávení bílkovin (denauralizace) jak v buněčných tkáních, tak v krevní plasmě. V podstatě jde o to, že velice nedostatečný krátkodobý efekt Godzily se akumuluje a uvolňuje fyzické rezervy těla.

2c) Ve smyslu desinfekce (1c). Dochází k akumulaci relativně nepatrných, jednorázových efektů krátkodobého léčení, které stejně jako u 1a, 1b, 1c, 1,e nemají bez opakovaného dlouhodobého používání de fakto žádný význam. Teprve dlouhodobě dochází k odstranění široké škály patogenů, rozkladu plísňových shluků a k revitalizaci celého cévního a tkáňového systému. Že jsem měl příležitost vidět vlastní krev před počátkem dlouhodobého (3 měsíce) léčení stejnosměrným proudem a po něm, vím z první ruky nejen jak je naštůčkovaná, ale i kolik je v ní potrhaných, mrtvých červených krvinek, dokonce se stane, že je vidět i nějaká ta živá bakterie, kolik je v krvi patrných chomáčů plísní i tak zvaného fibrinu, který je dle mého zase plísňového původu a spousty bílkoviného, nestráveného smetí. To vše opět nutně nejenže zanáší nejmenší cévky, ale take cévní stěny, kde to vše spojuje cholesterol.

2d) Ve smyslu (1d) se akumuluje psychologický efekt zlepšování imunní činnosti celého organismu a jeho funkčnosti. Zde bych podotknul, že člověk může používat Godzilu denně, ale pokud si taky nesrovná svou životosprávu a nezačne se rozumně hýbat, aby podpořil prokrvování organismu, je schopnost léčení Godzilou ochuzená a tím omezená. Godzila je pouze vynikající berličkou.

2e) Akumulovaný efekt (1e). Zde bych si dovolil připomenout, že červené krvinky se oficiálně mění zhruba jednou za 3 měsíce. Jenže! Ony se mění pro to, že slezina odfiltrovává ty, které jsou již hodně nefunkční. Ty jsou pak vyměňované za nové, prý z kostní dřeně. Ať již jakkoliv, je nasnadě, že pokud jsou červené krvinky udržované v pořádku, tělo si stejně bude dál hlídat jejich počet a nutně dojde ke snížení produkce červených krvinek a tím ke snížení zátěže kostní dřeně. Mluvě o kostech, jsou jedním z nejméně prokrvovaných tělesných orgánů a nejspíše nejvíce náchylné na poškození díky špatnému prokrvování. Přitom jsou prý krvetvorným orgánem. Nicméně, kosti jsou jedinným orgánem, který dokáže spontáně regenerovat. Oficiální verze regenerace je však velice zmatená. Za regeneraci lze považovat například tvorbu placenty se vším, co s ní souvisí, lze za ni považovat růst obalů rakovinných (v podstatě placenty) nádorů se vším, co s nimi souvisí, což se týká i nových cév a nejspíše i mnoho hojivých procesů, specielně hojení tkání, které byly napadeny rakovinou, pokud k tomu hojení dojde. Stejně tak lze za regeneraci považovat jakékoliv hojení které se nejizví.

2f) V neposlední řadě dochází k nabudovávání elektrického potenciálu všech krevních částic, včetně červených krvinek. Krátkodobý význam je nejspíš nepatrný. Zato dlouhodobě dochází k rozpadu shluků (štůčků) červených krvinek na jednotlivé krvinky. Toto je nesmírně důležité. Je třeba si uvědomit, že naprostá většína cév ve tkáních je natolik úzkých, že červené krvinky musí změnit tvar, aby se jimi vůbec protáhly. Cévní system lze vidět jako filtr s velice malými otvory a pokud jsou červené krvinky naštůčkované, způsobují minitrombózy ve tkáních. Tím zapříčiní špatné zásobování tkání vším, včetně kyslíku a dochází k mikroskopickému odumírání tkání stejně jako se to ve velkém děje u infarktů a mrtvic. Jde o stejný jev jako při těchto velikých trombotických událostech na nepoměrně menším měřítku rozsahu každé jednotlivé událostí, ale za to ve velice vysokém počtu. Tento jev je podklinický v tom smyslu, že se neprojevuje akutně, ale chronicky. Dochází k neustálemu zajizvování tkání, které musí řešit imunní systém a regenerační procesy, což imunní systém velice vyčerpává. Zanášení cévních kapilár nutně způsobuje:

1) zmíněné mikroskopické odumírání tkání. S tím přichází
2) bolesti svalů
3) snižování funkcí vnitřních orgánů včetně žláz
4) snižování mentálních funkcí
5) zvyšování krevního tlaku v momentě, kdy je system už hodně poškozený
6) vše co s předešlým následně souvisí

Dále souvisí shlukování červených krvinek se zvýšenou srážlivostí krve a tím se zvýšeným rizikem tvorby velikých krevních trombóz, k čemuž přispívá i přítomnost patogenů, především plísní v krvi. Zde bych si dovolil připomenout čistě mechanickou stránku. Pokud je filtr ucpaný, nelze ho vyčistit jen tím, že z oběhu odstraníme příčiny zanešení. Je třeba uvolnit fltr a to se dělá čímkoliv, co roztahuje cévy. Mluvíme tedy o dobrém pohybu a rozproudění krve, kterému lze velice pomoci například používáním pálivých paprika (pročež ji přidávám do rajčiny s C), ale také denim požitím mírné dávky alkoholu atp. Proto naše babky a dědové rádi kopli po ránu slivovičku na lačno a jak jim to dělalo dobře, nemluvě o tom, že já si takhle kdysi vyléčil dvanáctníkový vřed.

2g) Dále se lze dovtípit, že stejně jako dokáže dlouhodobá elektrifikace krve zvyšovat potenciál červených krvinek, navyšuje se potenciál všech částic obsažených v krvi, jak organických, například bílých krvinek a volných bílkovin včetně hormonů, tak anorganických minerálů. Tím dochází ke snižování viskozity krve a jejímu snadnějšímu oběhu. Co se dále děje chemicky je sice neprobádanou oblastí, nicméně se lze odvolat na výzkum Roberta Becka. Robert Beck jaksi nedopatřením zjistil, že pokud je krev dlouhodobě ošetřována stejnosměrným proudem, dochází k zajímavému jevu, který nazval “nesmrtelná krev”. Krevni vzorek mezi laboratorními sklíčky do mikroskopu dokáže žít po dobu několika měsíců, aniž došlo k hemolýze, dokud krev od okrajů krycího sklíčka nevyschne.

Osobně jsem udělal před pár lety 3 měsíce stejnosměrné elektrifikace, nejdříve Beckovým aparátem a pak jsem přešel na Godzilu, a jsem rád, že jsem to pak utnul. Sice jsem se mohl jaksi dál podoléčit, ale umřel bych býval asi v nevědomosti, protože bych se už dál nepídil po kdejakých dalších účinných metodách léčení. Mé další pokračování bez Godzily mne konečně nakopalo abych si uvědomil, že je třeba se hýbat, tedy cvičit, pokud člověk nedělá fyzicky, držet si velice pozitivní mentální stav, což se při fyzické práci řekněme ve fabrice asi moc často neděje, naučit se mít rád a vážit si svého těla, dobře spát a to v noci a rozumně se vyživovat. Hodně jsem si toho v hlavě překopal, nicméně výsledky se dostavují i bez Godzily. Godzila je však v každém případě vynikají podpora ozdravného procesu a kdo ví, jaké má její používání další pozitivní vlivy na regeneraci.

S laskavým pozdravem, Píďalka.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

farkas   
28.10.2015 04:14
Bydliště: Střední Čechy
2865 327 3847 
Matně si vzpomínám na praxi na elektroléčbě při ročním postgraduálním studiu fyzioterapie. Přístroj, dva kabely, dvě elektrody. Podložky pod ně se namáčely každá v jiném roztoku a jeden z nich byl fýzák a druhý mezocain.
Tenkrát jsem věřila v účinnost úplně jiných rehabilitačních metod a vůbec mě to nebralo. Flákla jsem to pacientovi na kůži podle doporučení doktora, natáhla budík na 20 minut a vůbec o tom nepřemýšlela. Vlastně nás ve škole naučili jen to, že musíme dávat jeden roztok na +, druhý na - a nesmíme to splést.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

farkas   
30.10.2015 22:01
Bydliště: Střední Čechy
2865 327 3847 
Hele, Píďalko, godzila není elektroléčba?
Trochu jsem popátrala po (xxx propagovaném) cínovém pokovení elektrod a případné toxicitě toho prvku.
Nedostatek Sn způsobuje padání vlasů a nadbytek ničí červené krvinky
Propagace cínem pokovených elektrod (za studena je pro použití godzily hodně zákeřný návod.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Píďalka   
31.10.2015 00:12
Bydliště: ČR
998 322 1045 
Asi jsi si nepřečetla popis vlákna Elektroléčba.

"Všeobecně léčení elekřtinou způsoby, jež nemají svá vlastní vlákna."

Takže pokud se tam něco rozroste, hádám to administrace šoupne do vlastního vlákna.

To víš, že je Godzila taky elektroléčba, a jaká.

Co se cínu týče, nebylo to od Ha-Fíka zákeřné ve smyslu doporučení cínu jako takového. To bylo z blbosti a v podstatě je to skutečně fuk, i když u cínu bude chybět indikace, kdy měnit obaly elektrod.

Zákeřné to bylo a je z hlediska omezování možností sebeléčby kýmkoliv v duchu jak záměru Boba Ruhrse, který to vypracoval, tak i proti mému přesvědčení o vzájemné spolupráci jak již postižených, tak i prozatím nepostižených, jen aby vydělal pár grošů a aby udělal na něvědomé dojem, jak je bohorovně inteligentní. Něco je někde o vrtání kolene a hovadech, i když v tomto případě ne božích. Ale i o tom by se dalo polemizovat, protože záleží, jakého boha si kdo na vlajce nese.

Co se týče jedovatosti cínu, vypadá to spíš na jeho slitiny, než na cín samotný, alespoň co jsem byl schopen rychle proběhnout, a i to je téměř neslýchané a spíše teoretické a bůh suď, v jakém množství. Na straně druhé, pokud bych chtěl elektrody pocínovat, koupil bych pájku, protože v EU byla olovnatá pájka prohlášena za smrtelný zdravotní hazard a není k sehnání, a pocínoval bych elektrody za horka třeba nad plamenem sporáku. To není žádná věda a navíc to urobí podstatně větší vrstvu pokovení, než ta Ha-Fíkova chemie, takže to i vydrží.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

farkas   
31.10.2015 06:47
Bydliště: Střední Čechy
2865 327 3847 
Přikláním se jednoznačně k nerezovým obracečkám od Vietnamců.
Legury jsou do té oceli přece jenom nedobytněji zapracované, než povrchové pokovení.
Čínský dovoz do Vietnamu je buď minimální, nebo dokonce neexistuje.
Historicky se ty dva státy nesnášejí. (opět ta povýšená nevědomost xxx)
Původ nerezového plechu, ze kterého jsou lisovány příbory do
vietnamských tržnic odhaduji, na Italinox.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Brbla   
31.10.2015 07:15
Bydliště: Kambodza
777 128 821 
Přikláním se jednoznačně k nerezovým obracečkám od Vietnamců.
Vlcice, nemusis... jestli's to uz nekomu nevenovala, tak mas vlastni godzilu s daleko kvalitnejsima elektrodama. Jinak ty od cinanu brzo rezaveji
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

farkas   
31.10.2015 07:56
Bydliště: Střední Čechy
2865 327 3847 
Procesu rezivění potravinářské oceli se říká mezimolekulární koroze.
Způsobují ji výpary z kyselin. Takhle dokáže zliškovatět i nerez evropského původu.

Na legovaných ocelích se toho moc ošidit nedá, ať už jsou vyráběny kdekoliv.
Dnes se takzvaná švédská ocel vyrábí v rakouském Kapfenbergu a rumunské ocelárny, zásobují handlery rakouských, polských, německých a dalších značek - MUT Mannesmann, Scholz a podobně. Pro evropský trh válcují Indové železo v Ostravě. Přece to nebudou vozit takovou dálku.
Co do kvality, jednoznačně bodovala Poldi Kladno. Proto musela zmizet.
Všechno ostatní jsou železa opatřená atestem a vyhovující dle předepsané certifikace.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Píďalka   
31.10.2015 10:44
Bydliště: ČR
998 322 1045 
On to musí být od těch Vietnamců skutečně nerez. Prodávaj aj chromované a to je pak zloba. Chce to vzít si magnet a pokud na plácačku skočí jak na železo, je to pokovené železo. Pokud jen velice váhavě, nebo vůbec, je to nerez. Ona i za studena válcovaná, nebo ubouchaná nerez trochu magnetická je, ale zdaleka ne to, co uhlíková ocel.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

farkas   
31.10.2015 16:43
Bydliště: Střední Čechy
2865 327 3847 
Kdyby jen zloba. Pro galvanické pokovení se používá šestimocný Cr a to je pak rovnou
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Píďalka   
31.10.2015 19:23
Bydliště: ČR
998 322 1045 
Ale.

Dostečně silný obal elektrod ty ionty chromu podrží a vzhledem k tomu, jak je vrstva chromu tenoučká, zmizí z negativní plácačky velice rychle. Pak přijde měď, pokud se vůbec výrobce obtěžoval ji pod chrom dát, a pak hned železo a je to všecko zrzavý a na vyhození.

No a on i ten chrom je do nějaké míry v těle potřebný, ale v jaké formě a do jaké míry, po tom se pídit nehodlám. No dobře. Tak trochu. Popídil.

Termíny trojmocný a šestimocný chrom se vztahují na chromové sloučeniny kysličníků a dalších elementů, ne na kov. Pokud jde čistě o kysličníky, je to celkem o ničem, tělo se jich celkem snadno a úspěšně zbavuje, protože jsou pro něj jalový, i když to neplatí naprosto všeobecně. Záleží i na krystalizaci a velikosti částic. Ve skutečnosti jsou pro nás nejjedovatěší některé železné kysličníky, protože zůstávají reaktivní a katalytické a krystalizují do velikostí za hranicí schopnosti těla je vyloučit, zvláště pak z mízních uzlin. To si pak koleduje o raka. Vyžene to snad jedině chlor a pokud má tělo nízkou produkci chloru v podobě chlorovodice, je zaděláno. Hlavně se to děje v podpaží a pak jsou z toho rakoviny prsů. Hádám však, že Godzila by toto vyřešila taky a to elektrolýzou, odgalvanizováním relativně velikých krystalů a snad i chemickým přetvořením těchto kysličníků díky elektrolytům, především chloru, které nutně při použití Godzily vznikají.

Ale nevím. U chlorovodice je to doloženo prací Dr. Guye v příloze HCl terapie a také zkušenostmi dalších jeho současníků Dr. k nalezení tamtéž.

Pro galvanické pokovení se používá pokud vím čistý kov a ta záležitost s třímocností a šestimocností se toho netýká. Opačná elektrolýza, tedy galvanické odkovování, bere z čistého chromu na plácačce zase jen ionty čistého chromu a jelikož chrom za běžných teplot není zrovna moc reaktivní a proto taky nijak moc nechce korodovat, je to valenční označení u Godzily mimo mísu. Co by si s tím kovem udělalo tělo je však otázkou.

Faktem však je, že další barierou je kůže a ta to nepřijme, jak doloženo vyrážkou jakési Brblinky při použití tenkého obalu elektrod, tak několika mužskými jedinci, včetně mne, kteří si nedopatřením, či z nedbalosti, pořídili dost hluboká poranění kůže přímým stykem kovu s pokožkou. Já přes poniklovaný neodym, který se mi svezl z pod uchycení mimo elektrody. Hojí se to přes měsíc a více méně to napovídá, že kůže se toho spíš zbavuje vytvořením hnisavého vředu, než aby to spolkla.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

farkas   
31.10.2015 23:24
Bydliště: Střední Čechy
2865 327 3847 
Ohledně soli k pokovaní crómem máš na mysli tohle?
http://www.pentachemicals.eu/bezp_listy/ch/bezplist_634.pdf

Tak tam o karcinogenitě pěkně kecají.
Podobně jako u roundapu
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Píďalka   
01.11.2015 00:23
Bydliště: ČR
998 322 1045 
Sůl pokud vím není vhodná k pokovování. Na to se normálně používá čistý kov. ...... Jsem to zkoukl a chrom může být nanášen z elektrolytu soli kovu, takže tam máš recht. Dokonce pod to dávaj nikl, což jsem neměl tušení. To mě neučili.

Pokud ale je použita sůl v láku, tedy v elektrolytu, zase je to putna, protože na pochromovaném díle je jen čistý kov, nikoliv původní sůl. Ten ze soli, která se elektrolýzou rozloží na své komponenty, během elektrolýzy vystoupí a nanese se v čisté, kovové podobě na anodu, tudíž na chromovaný díl.

Pokud je však použita chromová katoda a nějaký jiný lák, na anodu se ti zase nanese jen čistý kov, v tomto případě chrom. Takže, z pochromovaných obraceček žádnou sůl chromu nedostaneš. To by zelenaly a ony jaksi zelenat nehodlají, akorát reznou, a že je v běžném nerezu 304 chrom taky jestli mne paměť nešálí.

Stainless Steel - Grade 304 (UNS S30400) Chemical Formula
Fe, <0.08% C, 17.5-20% Cr, 8-11% Ni, <2% Mn, <1% Si, <0.045% P, <0.03% S

Ten MSDS s jedovatostí čistého kovu vůbec nesouvisí, stejně jako čistý kov nesouvisí s hexagonální sestavou valencí "šestimocné" chromové soli, v tomto případě chloridu.

No, a pokud by sis početla v léčení HCl, tak by ses dozvěděla, že přes veškerá nepravdivá tvrzení, že anorganické sloučeniny se do těla vstřebávají špatně, všechny chloridy se vstřebávají prakticky beze zbytku, viz sůl kamenná. Já jsem mluvil o mizivé, nebo žádné toxicitě kompletních kysličníků. Tohle je chlorid a jsem si jistý, že bych se v něm rochňat moc nechtěl, i když jako doplněk potravy ve velice přesném dávkování by byl nejlacinější a nejúčinnější, stejně jako chlorid železitý FeCl3. Dávkování je ale velice ošidné a v hloupých rukou je chlorid železitý prudký jed a chlorid chromitý CrCl3 nejspíše taky.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Brbla   
01.11.2015 05:42
Bydliště: Kambodza
777 128 821 
Hojí se to přes měsíc a více méně to napovídá, že kůže se toho spíš zbavuje vytvořením hnisavého vředu, než aby to spolkla.
Proc si na to nedas HClku? Ta by to mela sezrat...
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Píďalka   
01.11.2015 09:35
Bydliště: ČR
998 322 1045 
Brblinko, to bylo před sedmi lety.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

farkas   
01.11.2015 10:33
Bydliště: Střední Čechy
2865 327 3847 
  Píďalka napsal(a):    a že je v běžném nerezu 304 chrom taky jestli mne paměť nešálí. Stainless Steel - Grade 304 (UNS S30400) Chemical Formula Fe,

Paměť Tě našálí
CHROM NIKLOVÁ austenitická nestabilizovaná
nově značená dle ČSN 10088-1 1.4301 ( X5CrNi 18-10 )
staré označení AISI 304, ČSN 17240, AKV 7

Legování Cr 17 - 19,5 %, Ni 8 - 10,5, C < 0,07%


Jen bych si dovolíla "pípnout", že ty obracečky se mohou vyrábět ze zbytků nerezových plechů úplně jiných jakostí. Výběr je zde:
http://www.inoxspol.cz/index.php?act=mt

Co se týče chromu. Existuje čtyřmocný, bez kterého se metabolismus živých organismů neobejde a zrovna tak existuje šestimocný chrom, který je jedním z nejhorších karcinogenů. V souvislosti s galvanickými chromovnami jsi v minulém příspěvku určil za viníka rakoviny prsu chlor. Já to vidím na šestimocný chrom.
Ta galvanovna už 60 let funguje v naší vesnici, hřbitov je tady také a většinu z těch žen jsem znala osobně.
A do toho provozu lezou ty blbky, kvůli příplatkům pořád.
Ty poslední dvě jsou kuřačky a alkoholičky, jsou tam už mnoho let a drží, což je také zajímavé.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Píďalka   
01.11.2015 16:23
Bydliště: ČR
998 322 1045 
  farkas napsal(a):    V souvislosti s galvanickými chromovnami jsi v minulém příspěvku určil za viníka rakoviny prsu chlor.

Nazdar Farkasová.

Můžeš mi prosím tě vypíchnout, kde jsem se tohoto nesmyslného výroku, či čehokoliv, z čeho by se dal vykonstruovat, dopustil? Já, který nedá na chlor, specielně na HCl dopustit? Já, který naopak uvádí, že chlor si poradí s agresivními krystaly feritů v mízních uzlinách, které je i ucpávají a brání průtoku a čištění mízy, čímž minimálně spoluzapřičiňují rakovinu prsů? Já, který se obtěžoval popřekládat vše podstatné z Tři Roky HCl Terapie a dopátrat detaily, na což i odkazují? To snad ne.

Farkasová, chlorid není chlór, stejně jako chrom není chlorid. To, že chlor ve sloučenině umožňuje prakticky okamžité vstřebávání většiny prvků do těla, z chloru nedělá příčinu aktivit těchto prvků a jejich dalších sloučenin poté, co z chloridu vystoupil.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

farkas   
01.11.2015 17:21
Bydliště: Střední Čechy
2865 327 3847 
Nojo, člověče, psal jsi chválu na chlór.
Jak jsem jen mohla věty milovníka Cl a jeho sloučenin takhle zmanipulovat ?
Mezitím jsem ale zjistila, že pro galvanické pokovení šestimocným chromem se nepoužívá sůl, ale kysličník CrO3.
Všechny sloučeniny chromu jsou jedovaté a to pokovení je dobré leda na nárazníky automobilových veteránů a na ochranu styčných ploch ve strojírenství (tvrdochrom)
Na placky godzily teda v žádném případě NE E.
Překvapuješ mě s krystaly feritů. V kontextu s metalurgií mi to hlava nebere, tak to asi budou být kysličníky Fe. A navíc pojmem ferity jsou u nás ozačovány magnety a to už v tom mám guláš úplně.
A to ještě netuším odkud se dostane železo do mízního systému.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Píďalka   
01.11.2015 18:40
Bydliště: ČR
998 322 1045 


Ferit, anglicky, německy a další ...cky ferrit pochází z latinského slova ferrum, tedy železo. https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo a označuje všeobecně sloučeniny železa a kyslíku. Zda je sloučenina použita jako ruda, například magnetit, na výrobu magnetů, na výrobu antény atp. je rozhodující jen v tom, který z mnoha feritů, či jejich směsí, je použit.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Feritov%C3%BD_magnet
Česká Wiki uvádí, že slovo ferit se používá i v souvislosti s uhlíkatými ocelemi, ale to musí být česká specialita. V angličtině je mi to neznámo a nikdy jsem se s termínem ferrit v souvislosti s uhlíkovou ocelí nesetkal a že jsem se ocelí i železem hodně brodil teoreticky i fyzicky.

Za ferit lze tedy označit jakýkoliv kysličník železa jakékoliv mocnosti a je jich zase několik, bez ohledu na další příměsi. V podstatě i krevel a hnědel obsahují ferity.

Podle vědů přijímáme železo v potravě neustále, zatímco jsme prakticky neschopni ho prý vylučovat jinak než krvácením. Dle mých výpočtů vycházejících z věděckých údajů, zbyde podle těchto odborníků po kremaci průměrného sedmdesátiletého chlapa čtvrt kila železa, což je na malé kladívko. To bych chtěl vidět. Ale faktem je, že se dovede v těle různě ukládat v podobě krystalů kysličníků železa, tedy feritů.

Mocenství prvků není danné nějakými jejich specifickými vlastnostmi v elementární podobě. Je danné jejich vztahem ve sloučeninách vzhledem k jejich vazbám s kyslíkem. Kyslík je jen měřítko pro teorii valenčních vazeb proti kterému teorie vše posuzuje.

Neexistuje jednomocný chrom, dvoumocný dadada šestimocný chrom, stejně jako neexistuje jednomocné dadada čtyřmocné, popřípadě nemocné železo a jakýkoliv jiný základní prvek.Ty sice mohou mít izotopy, ale běžný chrom je jen jeden. Mocenství je dáno až jeho chemickou vazbou s jiným prvkem(y) opět v souvztažnosti k vazbám chromu s kyslíkem. https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_vazba

Co se týče pochromování, já našel právě použití chloridu. To ale není nijak překvapující. Těch technologií je hafo. S tím chloridem navíc uváděli použití olovo boronových anod, případně s dalšími příměsemi, například stříbra. Šlo ale o automotivní chromování, ne o potravinové. Lze však počítat s tím, že při používání těchto elektrod dochází k otravě láku a tím i konečné chromové vrstvy prvky elektrody, tedy anody.

Vzhledem k tomu, že pochromované elektrody ani já ani nikdo další nedoporučuje, mi ani není jasné, proč se tu s chromem vůbec zabýváme.

Pokud by měl někdo mít smrtelný vítr z nerezi a chtěl holt pro sichr přetáhnout přes svíčku gumičku, může si pořídit stříbrné, nebo silně postříbřené elektrody, ale to už nebude za hubičku. Jinak je daleko lacinější možností lisovaný grafit, což všem elektro-expertům na FUP uniká, například z tuh tesařských tužek, nalepených na kusu plastiku a opět obalených, ale o praktičnosti tohoto řešení jaksi pochybuji.

Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Str.: 1, 2  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2020 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License