Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Ozon neboli trikyslík     (str. 2 z 2)
Sekce: Zdraví a příroda - Různé
   |   Rolovat dolů
Ozon jako velmi specifická látka z přírodovědného, průmyslového, nebo zdravotnického hlediska  Str.: 1, 2

Psát příspěvky můžete po přihlášení

Jarin's   
01.12.2017 14:12
Bydliště: Zádveřice-Raková
920 134 862 
  Adam napsal(a):    ....že tuze hrozí pozvolné vyžírání vnitřku motoru. Jednoatomové radikály kyslíku postupem času vnitřní povrchy zřejmě silně zoxidují.....

No tak zas nic . To nevadí, ale příště.......příště už se určitě na něco přijde.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

milda   
01.12.2017 17:13
Bydliště: Evropa
1500 14 964 
  martin11 napsal(a):    .., následně se okamžitě popaluje píst u stěny...nám se propálil oprostřed... ./ trabant/

Ze zkušenosti vím, že když se upravil seriový 4-taktní motor (Š120) na vyšší výkon, musel mít směs bohatší na benzin, než by bylo ideální. Právě kvůli nižší teplotě spalovacího prostoru. Víc vzduchu znamená vyšší teplotu. Jinak hrozí ukápnutá svíčka, propálený píst...
Takže pro ozon by musel být motor z odolnějších materiálů...
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

kalyp   
09.05.2018 22:41
Bydliště: Sev.Slovensko
239 21 447 
Niečo o liečbe ozonom,z knihy :Výživa a prírodne prostriedky proti rakovine.

Bio-Oxidačná Terapia
Telo môže prežiť týždne bez jedla, dni bez vody, ale len pár
minút bez kyslíka. Naše telá sú stvorené predovšetkým z vody, čo
je z 90 % kyslík. Aby mohla každá bunka v našom tele podporovať
chemické procesy generujúce energiu, detoxikovať odpadové
produkty a udržiavať produkciu štrukturálnych komponentov
bunky, vyžaduje neustály prísun kyslíka. Pamätáte na Nobelovu
Cenu Otta Warburga? Bola založená na jeho výskume
cytochrómov v bunkovom dýchaní. Pevne veril, že všetky
degeneratívne choroby sú výsledkom nedostatku kyslíka na
bunkovej úrovni. Je často citovaný, ako hovorí, „Rakovina má len
jednu primárnu príčinu. Touto primárnou príčinou je nahradenie
bežného kyslíkového dýchania anaeróbnym dýchaním buniek.“
Dr. Warburg poukázal na to, že akákoľvek substancia,
oberajúca bunku o kyslík, je karcinogén. V roku 1966 konštatoval,
že je zbytočné hľadať ďalšie nové karcinogény, pretože konečný
výsledok každého z nich je rovnaký – nedostatok kyslíka na
bunkovej úrovni.
Ďalej konštatoval, že ustavičné hľadanie nových karcinogénov
je kontraproduktívne, pretože zakrýva primárnu príčinu, nedostatok
kyslíka, a tým zabraňuje náležitej liečbe. Akonáhle je úroveň
kyslíka pod 40 % normálu, bunka je nútená prepnúť na podradnú
metódu produkcie energie, zvanú fermentácia. Bunka tým stráca
svoju vládu nad replikáciou, lebo v odpovedi na hypoxiu sama
seba stimuluje rastovými faktormi (ako napríklad IGF).
Jednoducho definované, „oxidácia“ je interakciou medzi
kyslíkom a akúkoľvek substanciou, s ktorou príde do styku.
Dýchanie kyslíka je „oxidačný“ proces. Pokiaľ nie je oxidácia,
nemôže byť ani život. Telo užíva oxidáciu ako prvú obrannú líniu
proti baktériám, vírusom, kvasinkám a parazitom. Ak užívame
princípy oxidácie k vylepšeniu nášho tela, hovorí sa tomu
„oxidačná terapia“.
55
Výživa a prírodné prostriedky proti rakovine
Väčšina biochemických reakcií v tele sa vyrovnáva pomocou
„redoxných“ mechanizmov. Redox znamená redukcia oxidácie.
Kedykoľvek je nejaká substancia redukovaná (t.j. získa elektróny),
niečo iné musí byť pre zachovanie rovnováhy oxidované (t.j. stratí
elektróny). Napríklad: oxidácia je proces spôsobujúci koróziu
kovov (pomalá oxidácia), alebo oheň (rýchla oxidácia).
Sú dve jednoduché prírodné substancie užívané v klinickej
praxi, ktoré sú v lekárskej literatúre zdokumentované od roku 1920
a je preukázaný ich liečivý účinok voči niektorým z najčastejších
vážnych ochorení, vrátane srdcových ochorení, rakoviny a AIDS.
Sú to: peroxid vodíka (H2O2) a ozón (O3), používané v
terapeutických aktivitách ako „bio-oxidačná terapia“. Človek, ktorý
najviac pokročil vo výskume bio-oxidačnej terapie, sa volal Charles
H. Farr a v roku 1993 bol za svoju prácu nominovaný na Nobelovu
cenu za medicínu.
Filozofia, ležiaca v pozadí bio-oxidačných terapií, je
jednoduchá. Ak je kyslíkový systém v tele slabý, alebo
nedostatočný (z dôvodu nedostatku cvičenia, zlého stravovania,
životného prostredia, fajčenia alebo zlého dýchania), potom nie je
telo schopné adekvátne eliminovať toxíny. Bio-oxidačná terapia
poskytuje telu aktívne formy kyslíka (ústne, vnútrožilové, alebo cez
pokožku) za účelom eliminácie toxínov a boja s chorobou.
Akonáhle sú peroxid vodíka alebo ozón v tele, rozložia sa na
rôzne podformy kyslíka, ktoré prídu do kontaktu s anaeróbnymi
vírusmi a mikróbmi (t.j. vírusy a mikróby, ktoré sú schopné žiť bez
kyslíka), rovnako ako choré alebo obmedzované tkanivové bunky.
Tieto bunky sú oxidované, zatiaľ čo zdravé zostanú nedotknuté.
Akonáhle je telo týmito špeciálnymi formami kyslíka saturované,
dosiahne stav čistoty, kedy sú škodlivé mikroorganizmy
zlikvidované a skrytá toxicita je neutralizovaná a eliminovaná.
Výsledkom je silnejší imunitný systém a zlepšená imunitná
reakcia.
Ozón objavil Friedereich Schonbein v roku 1840. Je to kyslík v
„usporiadaní troch“, aktivovaná forma kyslíka s tromi atómami.
(Kyslík je O2, zatiaľ čo ozón je O3.) Ozón sa používal počas prvej
56
KAPITOLA 3: Netoxické liečby
svetovej vojny na dezinfekciu zranení. Ozónová terapia urýchľuje
metabolizmus kyslíka a stimuluje uvoľňovanie atómov kyslíka z
krvného obehu. Za dobu dvadsiatich až tridsiatich minút sa ozón
delí na dva atómy bežného kyslíka uvoľňovaním jedného
reaktívneho atómu kyslíka. Je to práve tento atóm, ktorý pre
pacienta s rakovinou urobí najviac.
Bolo dokázané, že pred zabitím dokáže ozón „prestreliť“ diery
cez membrány vírusov (HIV), húb, plesní, kvasiniek, baktérií a
abnormálnych tkanivových buniek (rakovinových buniek), bez
toho, aby poškodil normálne tkanivo. Ozón bol v popredí veľkých
výskumov v Nemecku počas 30. rokov, kedy bol používaný na
liečbu pacientov trpiacich zápalovými ochoreniami vnútorností,
zápalmi hrubého čreva, regionálnej enteritídy či chronických
infekčných hnačiek.
Zdravotnícky ozón je vyrábaný z čistého kyslíka, za použitia
elektrickej energie (generátor ozónu). Ozón (O3) má navyše jeden
atóm kyslíka (kyslíkový radikál), ktorý tu byť nechce, takže sa
oddeľuje a pokúša sa pripojiť k iným časticiam, ako napríklad oxid
uhoľnatý, (ktorý je smrteľný) a mení ho na oxid uhličitý, (s ktorým
si naše telo vie poradiť).
Naše telá milujú kyslík, takže tento nadbytočný kyslíkový
radikál je pohltený všetkým, čo je v našom tele dobré a ničí všetko,
čo je zlé, pretože patogény, ako baktérie, vírusy, plesne, huby,
parazity a rakovina, ozón neznášajú. Akonáhle je tento nadbytočný
radikál preč, ostáva kyslík (O2).
Ako teda dostať ozón do nášho tela? Jedna z excelentných
metód je cez ozón i.v. (vstrekovanie tekutiny saturované ozónom
do krvného obehu). Inou efektívnou metódou je autohemoterapia
(cez infúznu fľašu), kde je 10–15 ml krvi vypustené z tela,
obohatené ozónom a vrátené späť do tela. Pravdepodobne tou
najviac efektívne terapiou je aplikácia ozónu a hypertermia.
Priama injekcia je skutočne silná, ale nie tak dobre dostupná, ako
ozónová sauna, ktorú môže každý jedinec aplikovať doma sebe aj
členom rodiny, a to s obrovským úspechom.
57
Výživa a prírodné prostriedky proti rakovine
Pamätajte, že je to energia ozónu, ktorá robí všetku prácu. To
je dôvod, prečo je ozón bežne považovaný za elektroterapiu. Ako
povedal Tesla, kyslík je len transportérom elektrickej energie do
tela. Ozón stimuluje tvorbu cytokínov. Cytokíny sú signálne
proteíny, ako interferóny a interleukíny, ktoré sa starajú o
zabezpečenie kaskády reakcií v imunitnom systéme. Zvýšená
dostupnosť kyslíka podporuje metabolické a detoxikačné funkcie
všetkých orgánov v tele. Ako som už uviedol, na rozdiel od väčšiny
baktérií, húb a vírusov, je naše telo stvorené k obrane seba
samého voči jednotlivému reaktívnemu kyslíku. Táto obrana je
poskytovaná cez bunkovú produkciu defenzívnych enzýmov
[superoxid dismutáza (SOD), glutatión peroxidáza (GPX).
Glutatión reduktáza (GR) a kataláza]. Tieto enzýmy vyžadujú dosť
energie, aby boli vytvorené, avšak slabé rakovinové bunky na to
nemajú dostatok energie. A práve tu sa nachádza ich náchylnosť
voči kyslíkovým radikálom.
Ozón teda nepoškodzuje zdravé bunky, ale má „vysoké
baktericídne, fungicídne a virostatické vlastnosti a je teda značne
používaný pri dezinfekcií rán a baktériami či vírusmi spôsobených
ochorení.“ Ozón je selektívne toxický, konečným výsledkom teda
je, že ozónová terapia zabíja škodlivé baktérie, vírusy, huby a
kvasinky, zatiaľ čo zdravé bunky necháva na pokoji.
Vo vydaní časopisu Science z 22. augusta 1980 si môžete
prečítať správu napísanú niekoľkými lekármi (Sweet, Kao, Hagar a
Lee) s nadpisom: „Ozón selektívne znemožňuje rast ľudských
rakovinových buniek.“ Konštatoval, „Rast ľudských rakovinových
buniek z pľúc, prsníka a maternice bol selektívne zastavený v
závislosti na dávkovaní 0.3 až 0.8 častíc ozónu na milión častíc
vzduchu po dobu 8 dní. Fibroblasty v ľudských pľúcach slúžili ako
nerakovinové kontrolné bunky. Prezencia ozónu na úrovni od 0.3
do 0.5 častíc v milióne zastavila rast rakoviny o 40–60 %.
Nerakovinové bunky neboli na tejto úrovni ovplyvnené. Expozícia
ozónu o hladine 0.8 častíc na milión spomalila rast rakoviny o viac
ako 90 % a rast kontrolných buniek o menej než 50 %.
Mechanizmy k obrane proti ozónu sú v rakovinových bunkách
evidentne narušené.“ Dôkaz z výskumu týchto doktorov je
58
KAPITOLA 3: Netoxické liečby
nesporný.
EPA a FDA si uvedomujú schopnosť oxidovať cez 99.99 %
všetkých patogénov prenášaných vodou. Ozón je ľuďmi užívaný
od roku 1860 a aktuálne je využívaný v 16 krajinách sveta.
Najširšie použitie má v Nemecku, kde viac než 7 000 lekárov, od
čias druhej svetovej vojny, vyliečilo vyše 12 000 000 ľudí. Ako by
ste však mohli čakať, FDA nepovolila testovanie ozónu a aktívne
perzekuovala lekárov, ktorí ho užívali.
Ako uviedol Hans Nieper, ktorý užíval ozón v Hannoveri,
„Neverili by ste, koľko zástupcov FDA, alebo ich známych prišlo,
aby videlo mojich pacientov v Hannoveri. Neverili by ste, alebo
napríklad riaditelia AMA, ACA, alebo predsedajúci ortodoxných
rakovinových inštitútov. Je to pravda.“ Do Nemecka za liečbou Dr.
Niepera pricestovalo aj mnoho známych ľudí, vrátane prezidenta
Ronalda Reagana, Sira Anthonyho Quinna, Williama Holdena,
Johna Wayna, Yul Brynnera a princeznej Karolíny z Monaka.

Tu je spomínaná kniha,mimochodom je to dobre napísané,a dobre sa to číta...

https://uloz.to/!8YoeXt6djIKz/vapppr-pdf
 
10.05.2018 01:12 Editace moderátorem. Šíření díla v rozporu s autorským zákonem. Příloha byla nahrazena odkazem
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

cimirek   
13.08.2018 07:55
Bydliště: Střední Čechy
163 39 246 
Soubor článků k ozonoterapii
http://www.therapy.cz/zajimavosti.php#ka001
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

  Str.: 1, 2

Psát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2019 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License