Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Jehlan - Geometrie hran     (str. 1 z 3)
Sekce: Doplňková vlákna - Technická
   |   Rolovat dolů
Str.: 1, 2, 3  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

Poota   
21.06.2016 18:02
Bydliště: Praha
8940 602 7452 
Ještě jsme se dohadovali, pod jakým úhlem mají být seříznuté silnější stěny, aby k sobě "pasovaly" a na povrchu byl jejich styk v přesné hraně.
Pokud si ještě vzpomínám, tak jsem zastával názor, že ať už je trojúhelník stěny jakkoli "špičatý", tak že to bude vždycky úhel 45o, o čemž bylo s mnoha stran pochybováno.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
21.06.2016 20:12
Bydliště: Praha
5465 545 5602 
Podle všeho to vypadá, že jsme vůbec nepochopili, o jakém seříznutí vlastně mluvíš. Pochopili jsme Tě tak, že mluvíš o úhlech, které určují tvar těch jednotlivých trojúhelníkových stěn. Tys ale asi mluvil o sražení hrany, které je ještě pak potřeba provést, aby při poskládání k sobě jednotlivé desky krásně dosedly. Tak to pak jo, toto sražení by asi mohlo všude odpovídat 45°. Sražení ale není nutné řešit, pokud jde pouze o výrobu formy, do které se nalije nějaká hustá hmota za účelem následného vytvrdnutí tvaru pyramidy.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

E_man    Uživatel podléhá schvalovacímu režimu
22.06.2016 08:59
Bydliště: Kde lišky dávají dobrou noc
2217 84 1816 
  Poota napsal(a):    .... Pokud si ještě vzpomínám, tak jsem zastával názor, že ať už je trojúhelník stěny jakkoli "špičatý", tak že to bude vždycky úhel 45o, o čemž bylo s mnoha stran pochybováno.

Pochybuji i já. Vzájemný úhel sousedních stran jehlanu se mění a musí se tedy měnit i úhel sražené hrany, který by měl být 1/2 tohoto vzájemného úhlu
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
22.06.2016 09:57
Bydliště: Praha
8940 602 7452 
Když se podíváš na jakkoli "špičatou" a nebo "placatou" pyramidu seshora, tak její základna je vždycky čtverec. U toho bývají úhlopříčky zařízené tak, že vždycky půlí ten pravý úhel co je v rohu. Takže tenhle úhel bude vždycky těch 45o.
Naklápěním těch stěn se mění úhel mezi řekněme vnějším povrchem stěny a jejím "bokem" - u úplně placaté pyramidy s nulovou výškou bude 90o a se stoupající výškou pyramidy a špičatějšími stěnami se bude zmenšovat směrem ke 45o, kterých nemůže dosáhnout, aspoň pokud má špičku.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

E_man    Uživatel podléhá schvalovacímu režimu
22.06.2016 11:34
Bydliště: Kde lišky dávají dobrou noc
2217 84 1816 
Jenže úhel mezi plochami není totožný s úhlem řezu (při pohledu shora). To platí jen pro hranol!
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11   
22.06.2016 11:50
Bydliště: ...v garáži s Trabantem P 50 R
6539 100 3506 
...myslím, že v jednom případě bude mít jehlan stěnu kolmou k základně 90°.a hrany mezi sebou 45°.a to tehdy, když se hrany protnou v nekonečnu a jehlan bude komolý..../ sice se to nazývá kvádr..ale pro mě to je komolý jehlan.../
...jo jo jo...to jen aby řeč nestála....m11
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
22.06.2016 22:38
Bydliště: Praha
5465 545 5602 
Jeví se mi to tak, že bez ohledu na "špičatost" jehlanu bude sražení hrany zřejmě vždy těch 45°.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
22.06.2016 23:21
Bydliště: Praha
8940 602 7452 
Tak znova
- když k sobě na zemi přirazíš čtyři pravoúhlé trojúhelníky, tak vytvoříš úplně ganc placatou pyramidu a jejich styčné hrany budou k sobě pasovat zaříznuté vůči ploše do pravého úhlu.
Úhel hrany přesně 45o dostaneš jenom když k sobě přirazíš místo trojúhelníků obdélníky a místo pyramidy budeš mít hranatý komín.
Podle toho, jak se bude zvětšovat výška pyramidy, tak se bude zmenšovat úhel, který svírá vnější plocha trojúhelníků s jejich nějak "tlustou" hranou.
Mě zajímalo, jaký bude tenhle úhel u pyramidy z rovnostranných trojúhelníků. Tak nějak odhadem bych to typnul tak kolem 60ti stupňů.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
23.06.2016 08:24
Bydliště: Praha
5465 545 5602 
Tak teď už opravdu nechápu, o jakých úhlech se bavíme.
Pokud jde o to, jaký tvar má vlastně celá jedna trojúhelníková stěna, pak platí úhly, které jsem poslal společně se vzorečkama - přílohu ještě přilepuji ještě i sem. V příloze jsou tyto úhly naznačeny jako φ1 a φ2.

Budou-li trojúhelníkové stěny jehlanu rovnostranné, úhly φ budou všechny přesně 60°. To zároveň odpovídá jehlanu, který má úplně všechny hrany stejně dlouhé (poměr v/a odpovídá v tabulce hodnotě 0,707).

Domníval jsem se však, že jsi nakonec mluvil o úplně jiných úhlech - jen o jakémsi sražení hran, aby při poskládání o sebe jednotlivé desky neškrtaly hranama, ale aby byly hrany sraženy (zkoseny) a desky k sobě krásně dosedly. Zdálo se mi, že toto "zkosení tloušťky" desek by mohlo vždy odpovídat úhlu 45°. No..., budu se na to ale muset ještě podívat, aby nás to náhodou nenapálilo.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Jehlan - Geometrie stěn
Jehlan - Geometrie stěn
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

E_man    Uživatel podléhá schvalovacímu režimu
23.06.2016 20:50
Bydliště: Kde lišky dávají dobrou noc
2217 84 1816 
Tady jsem udělal řez pro "Pootovu" pyramidu složenou ze čtyř rovnoramenných trojúhelníků.
Řez je udělán rovinou danou ACD což je evidentně rovnoramenný trojúhelník daný základnou "x" - (přepona ve čtverci základny pyramidy) a dvěma odvěsnami "y" - (výšky v rovnostranných trojúhelnících).
Protože obě výšky v obou rovnostranných trojúhelnících jsou kolmé na společnou základnu, je i rovina ACD (ve které tyto výšky) leží kolmá na společnou základnu a proto úhel ADC je i úhel, který svírají stěny obou rovnostranných trojúhelníků. (Úhel dvou rovin je úhel ležící v kolmé rovině k oběma rovinám !).

Vidíme tedy, že výška "y" v rovnostranném trojúhelníku je y = a√3/4 a přepona "x" ve čtverci základny je x = a√ 2.

Z těchto stran pak už snadno určíme úhle ADC a zkosení pak bude 1/2 tohoto úhlu.
Opravte mne, jestli se mýlím.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
24.06.2016 00:29
Bydliště: Praha
8940 602 7452 
Vysvětlil's to sice naprosto přesně, akorát že je to řečí matematickou, která je mi přece jenom trochu vzdálená.
Jestli jsem to správně pochopil, tak ten Tvůj bod "D" se přesouvá po hraně pyramidy tím níž, čím je pyramida špičatější.
U úplně placaté pyramidy s nulovou výškou leží bod "D" na vrcholu pyramidy, který leží na zemi, takže úhel ADC je 180o, čili úhel mezi plochou stěny a jejím "čelem" je 90o.
Čím je vrchol výš, tím je bod "D" na hraně níž, takže úhel ADC se blíží k 90ti stupňům, kterých ovšem nemůže nikdy dosáhnout, pokud mají být stěny trojúhelníkové.
Což znamená, že pro jakoukoli pyramidu (z nějak tlustých desek) je úhel mezi plochou stěny a jejím styčným čelem vždycky větší než 45o.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
24.06.2016 08:40
Bydliště: Praha
5465 545 5602 
Bohužel, nemohu se zbavit dojmu, že E_manova úsečka y a bod D s jistotou nezajišťují potřebnou kolmost vůči hraně jehlanu. Musím se na to ještě podívat.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
24.06.2016 12:03
Bydliště: Praha
8940 602 7452 
Bod "D" se posouvá tak, aby byl pravý úhel mezi "y" a hranou pyramidy.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
24.06.2016 12:57
Bydliště: Praha
5465 545 5602 
Pokud má vždy platit, že y = a . √(3/4), tak nikoliv.

Délka y by tímto tvrzením byla konstantní i přes to, že mám různě špičatou pyramidu a tím pádem i bod D by byl pořád ve stejné vzdálenosti od základny, což nemůže zmíněnou kolmost při různě špičaté pyramidě zajistit.

Mohlo by to platit po nějaké specifické případy (možná pro jehlan s rovnostranými trojúhelníky, čert ví, ale určitě ne všeobecně). A my bohužel potřebujeme univerzální řešení; většina z nás evidentně preferuje pyramidu různé špičatosti.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

E_man    Uživatel podléhá schvalovacímu režimu
24.06.2016 13:25
Bydliště: Kde lišky dávají dobrou noc
2217 84 1816 
Výška v trojúhelníku y = a√3/4 platí samozřejmě jen pro rovnostranný trojúhelník , i když jsem se na začátku překlepl a napsal :
"Tady jsem udělal řez pro "Pootovu" pyramidu složenou ze čtyř rovnoramenných trojúhelníků. ......" (mělo být rovnostranných jak před tím uvedl Poota!).
Vždy je však úsečka "y" jednou z výšek v trojúhelníku tedy z definice výšky je to kolmice spuštěná z bodu A (C) na protilehlou a v daném případě společnou stranu (hranu pyramidy) obou trojúhelníků (stěn pyramidy). Z důvodu " stejnosti" obou trojúhelníků padnou spuštěné kolmice do stejného (společného) bodu na hraně pyramidy stejně, jako by do ni spadly všech spuštěných kolmic, kdyby trojúhelník (stěna pyramidy) rotoval(a) kolem hrany.

Tato výška (úsečka "y" se samozřejmě bude měnit s výškou (špičatosti) pyramidy.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
24.06.2016 13:28
Bydliště: Praha
5465 545 5602 
Abychom s jistotou vyřešili, pod jakým úhlem "srážet hrany" trojúhelníkových stěn pyramidy, zřejmě bychom měli nejprve vést přímky-normály od rovin stěn, které se nám pak protnou na svislé těžnici.

Teprve až ty dvě normály pak mezi sebou svírají úhel, který lze rozdělit na půlky a těmi půlkami pak můžeme seříznout hrany stěn.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

E_man    Uživatel podléhá schvalovacímu režimu
24.06.2016 13:42
Bydliště: Kde lišky dávají dobrou noc
2217 84 1816 
Vztyč normály k oběma plochám v bodě D a vytvoří ti tebou definovaný úhel, který je doplňkem mnou definovaného úhlu do 180°.
Zvaž ale, který výpočet je jednodušší.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
24.06.2016 14:38
Bydliště: Praha
5465 545 5602 
Já bych Tvůj jednodušší výpočet bral, jen nechápu, jak bych ho mohl použít, pokud zrovna nebudu mít pyramidu, jejíž všechny hrany jsou stejně dlouhé (= je složena z rovnostanných trojúhelníků). Pro jakoukoliv jinak špičatou pyramidu to přece nemůže fungovat. Resp., podle čeho pak najdu bod D...?

Ale to už byla spíš řečnická otázka. Mrzí mě to, ale já celkově tomu Tvému a Pootovému popisu nějak nerozumím. Budu to muset nechat na vás. Případně to zkusím nějak sám dořešit a pak to sem lípnu pro porovnání s vaší cestou.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

E_man    Uživatel podléhá schvalovacímu režimu
24.06.2016 14:53
Bydliště: Kde lišky dávají dobrou noc
2217 84 1816 
Vždycky spustíš kolmici z bodu A(C) na společnou hranu pyramidy jako výšku v trojúhelníku(stěna pyramidy) a vypočteš ji podle známých vzorců jako hodnotu "y".
Všechno je stejné, jako u rovnostranné pyramidy.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
24.06.2016 15:03
Bydliště: Praha
8940 602 7452 
Každý trojúhelník má tři výšky podle toho na které hraně stojí a na kterou se spouští kolmice.
Ta se vždycky spouští do E_manova bodu "D", takže zas až tak moc složité by to nemělo být, navíc u pyramidy jsou stěny stejné, takže trojúhelník ADC bude vždycky rovnoramenný.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Str.: 1, 2, 3  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2023 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License