Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Praktické výpočty všeho druhu     (str. 1 z 2)
Sekce: Praktické záležitosti pro všední dny
   |   Rolovat dolů
Str.: 1, 2  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

Adam   
19.10.2015 21:06
Bydliště: Praha
3118 372 3013 
Práce pružiny
 
Celková mechanická práce pružiny při jejím stlačení / uvolnění - viz příloha.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Práce pružiny - Výpočet
Práce pružiny - Výpočet
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Fotografie není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
19.10.2015 21:19
Bydliště: Praha
3118 372 3013 
Měření hloubky vhozeným předmětem
 
Jak hluboká je díra? / Jak vysoká je věž či skála?
Stačí poslat dolů kámen a na stopkách změřit, jak dlouho kámen letěl, než se ozval jeho dopad. Přibližnou hloubku pod námi pak spočítáme tímto jednoduchým vztahem (do t dosadíme změřený počet sekund letu kamene):

h = 4,9 . t2

Na hmotnosti kamene nezáleží.(!) Pouze u velmi malých kamínků malé hmotnosti může dojít ke zkreslení - více se projeví aerodynamika a tření vzduchu. Lepší je tedy použít kameny těžší, nikoliv drobotinu.

Ve výpočtu je zanedbáno časové opoždění zvuku. Při opravdu velké hloubce je potřeba počítat s tím, že výpočet je mírně zkreslen dobou, po kterou zvuk vzniklý dopadem kamene cestoval k pozorovateli.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Měření hloubky vhozeným předmětem
Měření hloubky vhozeným předmětem
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Fotografie není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
19.10.2015 21:31
Bydliště: Praha
3118 372 3013 
Ředění kyselin (a všeobecně ředění roztoků)
 
Pořídím si kyselinu o nějaké koncentraci, ale potřebuju ji naředit na koncentraci jinou. Kolik mám přilít vody? Kdysi dávno jsem na toto téma pro někoho odvodil výpočtový vztah - viz příloha.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Ředění kyseliny
Ředění kyseliny
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Fotografie není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

farkas   
19.10.2015 21:31
Bydliště: Střední Čechy
2854 321 3817 
Hm. A co znamená 4,9 ?
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
19.10.2015 22:04
Bydliště: Praha
3118 372 3013 
Konstanta, která vyplynula při odvození vztahu. (Polovina gravitačního zrychlení)
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
19.10.2015 22:10
Bydliště: Praha
3118 372 3013 
Doba nabíjení cívky (sycení cívky) a celková el. energie
 
"Nabíjíme" cívku stejnosměrným elektrickým proudem - sytíme jí magnetickým polem.
Jak dlouho musíme do cívky dodávat proud, abychom dosáhli určité míry nasycení?
Kolik celkové elektrické energie bylo vynaloženo na sycení cívky?
Vše je obsaženo v přiloženém souboru.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 

Doba nabíjení (sycení) cívky a celková elektrická energie
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
19.10.2015 22:24
Bydliště: Praha
3118 372 3013 
,,Nalévej tu horkou vodu do hrnečku přes lžičku! Ať to nepraskne!"
 
Kolik z nás tohle už slyšelo a kolik z nás to přímo říká?
Kolegové v práci to na mě nedávno zkusili taky, čímž mě pak vyhecovali, abych jim to trochu osvětlil/spočítal atd.

Tedy, když se nalévá horká voda do hrnečku, přes lžičku to má smysl hlavně v tom, aby se proud vody rozptýlil a aby tedy nějaké jedno konkrétní místo v hrnečku neodneslo nával tepla příliš prudce a příliš mohutně. Od tohoto místa by se pak mohla rozjet prasklina, jelikož hrneček by nestíhal dostatečně rychle vyrovnávat teplotu s horkou vodou. Rozptýlený proud vody způsobí, že na materiál hrnku působí v jednotlivých místech menší množství horké vody a k vyrovnávání teplot pak dochází šetrněji.

Druhým hlediskem je tvrzení, že lžička částečně odebere z horké vody teplo, voda se lžičkou ochladí, díky čemuž hrnek nepraskne. V praxi však lžička vodu ochladí jen velmi mírně. Udělal jsem zjednodušený výpočet, na základě čehož jsem zjistil, že sama lžička (která má původně pokojovou teplotu) ochladí nalitou horkou vodu zhruba o max. 3 °C, což je poměrně nepatrné zchlazení a hrnku tohle zase tolik nepomůže. Takže lžička je dobrá hlavně k tomu, že se to dá nalít přes ní a lze tak rozptýlit proud horké vody, ale účinek samotného ochlazení lžičkou je velmi malý.

A ještě dodatek pro případ, že máme trochu jinou verzi podobných rad:
,,Nalévej tu horkou vodu do hrnečku z větší výšky, ať se to ochladí o vzduch."
Opět, ani v tomto případě nejde o moc užitečné ochlazení. A lití vody z větší výšky akorát dotyčného donutí, že pro samou opatrnost nalije pořádný proud horké vody prakticky do jednoho místa v hrnku (aby to z té výšky nevycamral) a jak jsem už nastínil výše, to tomu hrnku skutečně nepomůže.

Jó, vaření čaje nebo kafe, to je věda.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
10.03.2016 18:51
Bydliště: Praha
3118 372 3013 
Shodně velké plochy dané soustřednými tvary
 
Před časem jsem řešil tento rébus:
Mám dvě soustředné kružnice. Jednu menší, jednu větší. Tím mi vznikají dvě různé plochy - vnitřní kruh (daný menší kružnicí) a plocha "obalového prstence". Potřeboval jsem zjistit, co musím dodržet, aby obě tyto plochy byly stejné. Poměrně rychle jsem odvodil zákonitost, která je velice prostá - průměr menší kružnice musím vynásobit odmocninou ze dvou (√2), abych získal vhodný průměr té kružnice větší. Pak budou obě plochy (vnitřní i obalová) stejně velké.

O něco déle mi trvalo, než jsem si uvědomil, že tato zákonitost platí nejen pro kružnice, ale i pro všechny rovnostranné obrazce (trojúhelníky, čtverce a pro všechny ...-úhelníky. A kromě nich ještě pro některé další komplikovanější obrazce, jejichž tvar je pravidelný či rovnostranný (a poměr jejich stran je 1:1).

Zjištěnou zákonitost můžeme aplikovat nejen na plochy (2D), ale třeba i na problémy ve 3D. Dvě různě velké soustředné kružnice mohou představovat půdorys dvou nádob o různém průměru s tím, že menší nádoba je vložena do té větší nádoby. Pokud potřebuji, aby při stejné výšce hladin byl v obou nádobách stejný objem kapaliny, mohu průměry nádob stanovit pouhým přepočtem přes √2.

Číslo √2 si pravděpodobně zařadím mezi další má oblíbená čísla (podobně jako Zlatý řez, číslo 6 atd.)...
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Soustředné tvary - Shodně velké plochy
Soustředné tvary - Shodně velké plochy
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Fotografie není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
19.03.2016 03:21
Bydliště: Praha
3118 372 3013 
Zjištění objemu tělesa libovolného tvaru
 
Nedávno jsem někomu vyprávěl o jednoduché metodě, pomocí které lze zjistit objem tělesa libovolného tvaru (ať už brambory, nějakého nerostu, nebo čehokoliv jiného). Vezmeme odměrný válec nebo nějakou jinou nádobku a nalijeme do ní vodu v takovém množství, aby později bylo možné do tohoto objemu vody zcela ponořit zkoumané těleso. Poznamenáme si, jaký objem samotná voda činní. Následně do vody ponoříme těleso a poznamenáme si nový údaj ze stupnice - na jakou hodnotu se objem zvýšil. No a ten přírůstek objemu, který jsme na stupnici vypozorovali, přímo odpovídá objemu zkoumaného tělesa.

Pokud používáme nějakou nádobku bez stupnice, stačí jen změřit, o kolik se ponořením zkoumaného tělesa zvýšila hladina (Δv) a objem tělesa vypočítat dle vztahu

V = π . d 2 . Δv / 4

kde d je průměr dna nádoby. (Vypočítává se zde vlastně objem kapaliny v nádobě vytlačený ponořeným tělesem.)

V případě nádoby bez postranní stupnice (kde si pak objem tělesa vypočítáme pomocí rozdílu výšky hladiny), je potřeba dodržet pouze to, aby daná nádoba byla pokud možno válcová (nikoliv částečně kuželovitá).

Drobnost, ale může se hodit.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

čučo    Uživatel je zablokován
19.03.2016 05:06

306 40 
  Adam napsal(a):    Drobnost, ale může se hodit.

Ano ano, no na druhú stranu (každá minca má dve strany) nie zanedbatelnou drobnostou v tejto veci je tiež i to že to platí len v prípade telies ponorených. Pri telesách plávajúcich je to o niečom "trošku inóm"...
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
20.03.2016 14:33
Bydliště: Praha
3118 372 3013 
Ano, to z té metody tak nějak logicky vyplývá...
Případně se dá těleso pod hladinou snadno přidržet nějakým tenkým předmětem, pokud to nebude nádoba příliš široká. Odchylka takového měření pak bude vzhledem k celkové nepřesnosti dost zanedbatelná.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
20.03.2016 21:25
Bydliště: Praha
7614 497 5414 
  čučo napsal(a):    Ano ano, no na druhú stranu...

Ještě jsi zapomněl zmínit tělesa nasákavá a taky tělesa rozpustná
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
01.04.2016 22:54
Bydliště: Praha
3118 372 3013 
Kompenzace účiníku - Výpočet kapacity kondenzátoru
 
Výpočet kapacity kondenzátoru pro kompenzaci účiníku v obvodu střídavého proudu, ve kterém se vyskytuje cívka.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Kompenzace účiníku - Výpočet kondenzátoru
Kompenzace účiníku - Výpočet kondenzátoru
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Fotografie není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

E_man   
02.04.2016 10:15
Bydliště: Kde lišky dávají dobrou noc
1243 57 1036 
  Poota napsal(a):    Ještě jsi zapomněl zmínit tělesa nasákavá a taky tělesa rozpustná

Ve mnoha případech to lze řešit s pomoci ne příliš známého prostředku s názvem "kondom".
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
02.04.2016 17:19
Bydliště: Praha
3118 372 3013 
Jehlan - Výpočtové vztahy
 
Výpočtové vztahy k čtyřbokému jehlanu související

• se stranou základny,
• s výškou jehlanu,
• s délkou šikmé hrany
• a s úhlem mezi základnou a šikmou stěnou
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Jehlan - Výpočty
Jehlan - Výpočty
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Fotografie není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

farkas   
02.04.2016 21:50
Bydliště: Střední Čechy
2854 321 3817 
  E_man napsal(a):    Ve mnoha případech to lze řešit s pomoci ne příliš známého prostředku s názvem "kondom".

To budou manželky koukat, až Vám začnou z kapes padat kondomy, jak za mlada
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

E_man   
03.04.2016 09:15
Bydliště: Kde lišky dávají dobrou noc
1243 57 1036 
Nejen z kapes
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
10.05.2016 09:58
Bydliště: Praha
3118 372 3013 
Ředění roztoků - Kolik je potřeba dílů vody
 
Výpočet - Kolik je potřeba přidat dílů vody, abychom dosáhli požadované koncentrace kyseliny či zásady.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Ředění roztoků
Ředění roztoků
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Fotografie není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
21.06.2016 15:26
Bydliště: Praha
3118 372 3013 
Jehlan - Geometrie stěn
 
Přikládám výpočet úhlů a délek trojúhelníků, které tvoří šikmé stěny jehlanu. Může se to hodit pro případ, že jednotlivé stěny potřebujeme vyrobit, nebo potřebujeme vyrobit části formy pro výrobu pyramidy.

Pro některé poměry mezi výškou jehlanu a stranou základny rovnou naleznete v tabulce převypočítané hodnoty úhlů stěn.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Jehlan - Geometrie stěn
Jehlan - Geometrie stěn
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Fotografie není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Vrca   
27.06.2016 12:19
Bydliště: Praha
82 23 108 
A co takhle "Kvadratura kruhu"? Aby se délky kruhu a čtverce rovnaly. Jaká pak bude poloměr kruhu a délka strany čtverce.
Pak aby se obsahy rovnaly.
A co koule a krychle? Když se budou rovnat objemy, jaký pak bude poloměr koule a hrana krychle. Dá se to jen spočítat, nebo na to stačí jen pravoúhlý trojúhelník a kružítko?
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Str.: 1, 2  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2019 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License