Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Blaník (Velký Blaník a Malý Blaník)     (str. 2 z 2)
Sekce: Magická místa v Evropě
   |   Rolovat dolů
  Str.: 1, 2

Psát příspěvky můžete po přihlášení

Poslední příspěvek z předchozí strany:
Karel 124  Blanické putování
zajímavá e kniha od prozatím neznámé autorky o Blaníku a okolí https://www.palmknihy.cz/baje-p...

Antony   
25.03.2019 10:29
Bydliště: Praha
73 98 
Pověsti okolo Blaníku jsou velmi zajímavé, zvláště z důvodu že se takřka shodují s obdobnými pověstmi z různých částí světa. Popisy podzemních vojsk či podobných bytostí jsou velmi časté.
Podobná pověst se váže např. k hoře Čantoryj ve Slezsku, německá pověst z Hesenska (viz bratři Grimové), a četl jsm o tom příběhy až z dalekého Japonska.
Zajímavé jsou v tom mýty indické či třeba altajské popisující několikeré podvětí obývané různými bytostmi, často docela bojovnými - tedy "válečníky".
Dájtii, Dánavy, Rákšasy, Nágy, ............
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

nenimito   
28.03.2019 16:10
Bydliště: okolo dolni Berounky
289 17 287 
  kalyp napsal(a):    Máš pravdu ten odkaz už nie je funkčný,asi to niekomu dosť vadilo,našiel som ešte tento odkaz,aj keď tam toho nie je tolko ako na tom prvom, dá sa dohľadať viac ,keď zadáš tunely Babia hora.Jeden Poliak sa tomuto...

Samuel Gaspar všechno tohle vytahal z netu a vydal knihu(1.díl)
https://uloz.to/!uwcsBkH00p0E/tajemnepodzemimesicnijeskynesklenenetunely1-pdf
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Hana   
06.05.2019 16:47

629 46 844 
Základní kámen do Národního divadla a zmizelý kameník Václav Podbrdský

Při jeho dobývání kamene do Národního divadla se stala podivná věc, která utvrdila lidi v přesvědčení, že v Blaníku jsou opravdu tajemné síly, které stále působí. Při odlamování kamene došlo k neštěstí, kdy se do šedesátimetrové hlubiny se z útesu zřítil kameník Václav Podbrdský z Hrajkovic. Přestože jeho pád viděla řada svědků, dole se jeho tělo nenašlo, jen část lebky s mozkem a vlasy. Byl tedy oficiálně prohlášen za mrtvého. Věc však tímto neskončila, měla dohru, protože:

O osmnáct let později se u c. a k. soudu ve Vlašimi objevil muž vydávající se za Václava Podbrdského a podal žalobu na kamenického mistra Františka Šolína pro „nezaplacení 11 zlatých a 25 krejcarů za kamenickou práci konanou v r. 1868 na Blaníku, jakož i na zaplacení úroků z té sumy a útrat na žalobách“. Šolínovi se pochopitelně platit nechtělo, a tak se bránil tím, že pokud žalobci nechybí kus lebky a mozek, což zjevně nechyběl, musí být podvodník. C. a k. úřad byl téhož názoru a vyzval Podbrdského, aby prokázal svou totožnost. Kameník si tedy přivedl otce, manželku, tři bratry a dvě sestry i s jejich partnery, sousedy a dokonce i starostu domovské obce. Všichni tvrdili, že je to on a že teprve před několika dny přišel domů. Úřad se ale nevzdal a obvinil Podbrdského z vyhýbání se vojenské povinnosti, protože pokud nebyl mrtvý, musel být po celou tu dobu někde schovaný. Úředníci však do spisu zapsali toto podivuhodné vysvětlení:

„Neuvěřil bych, že jsem byl z domova vzdálen a že jsem v Blaníku prodlel celých dlouhých osmnáct let. Všichni kolem mne mi však tvrdí a dokazují, že je tomu tak. Na své vlastní oči vidím, že otec můj a bratři zestárli, že sestry mé, které tehdy byly dětmi, jsou již dospělé a vdané ženy a zrovna takové dítky, jako byly tenkrát sami, mají. Zasazené stromky vzrostly za dobu mé nepřítomnosti ve statné kmeny. Slavný vojenský soud mne pronásleduje pro osmnáctileté vyhýbání se vojenské službě jako zběha vojenského. To vše mi jasně dokazuje, že mezi mým pádem ze skály a dneškem musela uplynout ta dlouhá doba, ačkoliv o uplynutí a trvání té doby nijak vědomosti nemám a zřetelně se pamatuji, že jsem se v útrobách Blaníku zdržel jenom dobu velmi krátkou a že vraceje se z Blaníku domů, myslil jsem na to, abych druhý den opět šel k panu mistrovi Šolínovi do práce a dále na témže kameni pracoval. Odstřelovali jsme tehdy veliký kámen, uhnul jsem trochu víc na stranou střelnému prachu a spadl dolů na Skrejšovský kámen. Cítil jsem v pádu, jak hlava má udeřila na skálu a jak se rozpryskla v kusy, pak jsem ztratil vědomí. Když jsem se ze svého bezvědomí probudil, hlava mě nadmíru bolela, hučelo mi v ní jako po silném

hýření a po mnohém pití. Zrak můj oslábl, oči mne tlačily, před očima se mi vše točilo ve zmatených kruzích, jichž běh pomalu se zmenšoval, až vše se točiti přestalo. Pak jsem viděl vše jen v barvě modré, fialové, červené, žluté, zelené a až po nějaké chvíli jsem viděl opět všechno obyčejně, jako když je bílý

den. Seděl jsem v nějakém prostranném sále s vysokou klenbou. Na zdi byl obraz svatého Cyrila a Metoděje, prvních učitelů slovanských národů.

Po chvíli se zticha otevřely dveře a jimi vstoupila do sálu dívka štíhlé, vysoké postavy, plavých vlasů, modrooká a tak krásná jako samo Boží smilování. Vznášela se trochu nad zemí a okolo ní jako nějaký třpytivý svit se rozprostíral, zrovna jako by ona sama světlo byla a paprsky vycházela z toho těla krásného. Chtěl jsem ji pozdraviti, promluviti na ni a zeptat se jí, kde se to vlastně nalézám. Nemohl jsem však vypraviti ze sebe ani slova. Rty se mi třásly, údy mými projelo jakési příjemné, osvěžující horko, ale hlasu jsem vydati nemohl. Přiblížila se až ke mně, vzala mě za hlavu oběma rukama a pohlížela mi hodnou chvíli do očí, ale tak zblízka, že jsem cítil teplý její dech na tvářích svých, který jako by byl nový, neznámý mi život a cit vléval do mých žil. V hlavě se mi vyskytovaly myšlenky nové, u mě neobyčejné, vznešené, jež se rodí v hlavách lidí učených, vznešených duchem a ne v hlavě mé, prostého dělníka kamenického. Cítil jsem, že se děla se mnou velikánská proměna, že jsem se stával jiným, lepším člověkem. Hleděl jsem v modré oči toho anděla-dívky a cítil jsem se nad míru blaženým. Po nějaké chvíli zvedla se pak ode mě a kynula rukou do výše, jako kdyby na někoho neviditelného byla kývala. A v tom již se znova otevřely dveře, jimiž byla dříve sama vešla a řadou vcházeli muži, aby jdouce okolo mne na mne popatřili. Zdálo se mi, jako by byli o mne starostlivi, zdali jsem si pádem snad neublížil na zdraví. Viděl jsem praotce Čecha, velikého knížete Sáma, Záboje se Slavojem, Boleslava, Přemysly knížata a krále jdoucí svorně s rodem Vršovců, viděl jsem Karla krále a syna jeho Václava i Jiřího Poděbrada, pak Jana Žižku, oba Prokopy, Husa, Jeronýma, Božetěcha, Dalimila Komenského, Všehrda, viděl jsem i křísitele národa Šafaříka, Jungmanna, Palackého, Havlíčka a mnoho jiných – nelze mi jich ani vypočítati. Za nimi šli pod zlatými nebesy svatí věrozvěstové a prvoučitelé slovanští Cyril a Metoděj v největší slávě a zpívali hymnus: „Glagojajte jazyci, pakorjajte sja narodi ibo s nami je Bog.“ Když přišli přede mně, obrátil se svatý Metoděj a otevřel velikou knihu, jíž nesl v levici a okázal mi pravicí na slova v knize zlatými písmeny psaná. Bylo to psáno písmem ne naším obyčejným Takovému jsem se ve škole od pana učitele psáti a čísti neučil, avšak přečetl jsem to hned, co tam psáno bylo. Stálo tam: „Prosvěščajte se ibo pravda spasajet vas.“ A svatý Cyril pozvedl kříž a požehal mi slovy: „Blahoslavený budiž, národe můj. Prvním mezi prvními učiním tebe. Panování nad bratřími tvými dám tobě. Rozmnožím tě jako hvězdy na nebi a osvítím světlem pravdy věčné jako slunce vprostřed dne.“ Klekl jsem a sklonil hlavu. Průvod se zvolna obrátil a za zvuků

hudby neznámé, nebeské, vracel se opět cestou, kudy byl přišel, zpět a všichni hlasem velikým prozpěvovali vznešený chorál: „Voskresenije Tvoje.“

Všechno zmizelo, jen ta krásná dívka ostala u mne, ruce majíc sepjaté. Hledím na ni u vytržení a z úst sama sebou mi vyklouzla slova: „Ty, kdo jsi?“ „Jsem strážný duch, jsem génius národa českého. Zde se strážci a braniteli národa českého a jazyka bdíme, aby národ český nezahynul. Viděl jsi je všechny. Ti budou vám ochraniteli a vůdci v budoucnosti proti nepřátelům vašim. V českém Jihu spočívá síla českého národa. Však národ a jeho síla dřímá. Až se probudí, on bude tím blanickým vojskem, on bude osvoboditelem českého národa. A aby to dříve bylo, aj, já vyšlu vám učitele, kteří mluviti vám budou slovy plamennými, kteří rozžehnou svatý oheň lásky k vlasti v srdcích vašich, a pak jako orlové nad kořistí shromáždí se všichni Čechové ze všech širých končin světa a bojovati budou proti nepřátelům svým, až zvítězí. Jdi, vrať se domů ku práci své a hlásej, že spása Čechů spočívá v blanickém vojsku jeho

– v rytířích od Blaníka, tj. v mužích českého Jihu, kteří dosud spali spánek blanický, a já pošlu vám hlásníky, kteří troubiti vám budou troubou velehlásnou, jejíž jméno jest dějiny českého národa a jejíž hlas má jméno Osvěta. Jdi, budiž blažen.“

Chtěl jsem chytnouti napřaženou ruku toho anděla, abych ji políbil, avšak nenašel jsem ruku, ruce mé proběhly obláčkem šedivé páry. Myslil jsem, že se snad vznesl do výše ke stropu klenutému. Pohledím vzhůru a místo klenby vidím oblaka nad sebou, jak se na nebi prohánějí, a slyším vítr, jak v korunách jedloví hučí. Byl jsem tu v lese sám a sám. Schylovalo se k večeru a ve mně se probudil hlad. Nejedl jsem od rána. Chvátal jsem tedy domů a nastalo hrozné divení. Nebyl prý jsem doma osmnácte let a já myslil, je jenom osmnácte hodin, jak dlouhý je v tu dobu u nás den. A nyní, pánové, suďte nade mnou, jsem-li vinen, či ne?“

Na prostého kameníka šlo o pozoruhodný literární výkon. Pánové soudci byly v rozpacích: Když Podbrdského odsoudí, udělají z něj čeští vlastenci mučedníka a za to rakouským úřadům vykutálený kameník nestál. Úřady nechtěly dál jitřit už tak narůstající šovinismus a Podbrdského osvobodily jako nesvéprávného. I navzdory tomu, že už „záhadné zmizení“ bylo podle všeho zinscenované proto, aby kameník unikl vojenské službě, skrýval se pak prý po většinu času ve zřícenině hradu Šelmberk u Mladé Vožice. Nejvíc škodný byl nakonec Šolín, který na základě osvobozujícího rozsudku musel svému bývalému zaměstnanci ušlou mzdu opravdu uhradit.

Zdroj: Soudní příkaz c. a k. okresního soudu ve Vlašimi č. E 20.713 ze dne30.4.1886
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

nenimito   
29.05.2019 15:42
Bydliště: okolo dolni Berounky
289 17 287 
  Hana napsal(a):    Základní kámen do Národního divadla a zmizelý kameník Václav Podbrdský Zdroj: Soudní příkaz c. a k. okresního soudu ve Vlašimi č. E 20.713 ze dne30.4.1886

Už jsem někde četl, je někde k vidění ten Soudní příkaz?

Trochu mi u toho neštimují datumy. Základní kámen dorazil 16. května 1868, což je 20let ne 18. A už vůbec mi do toho nezapadají ti řečští makedonci Kyril s Metodem...

A kdy bude Líheň blanických rytířů?
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
29.05.2019 18:53
Bydliště: Praha
8911 582 7397 
  nenimito napsal(a):    Trochu mi u toho neštimují datumy. Základní kámen dorazil 16. května 1868, což je 20let ne 18.

Ať počítám jak počítám, tak mi pořád vychází že 1886-1868=18!

I když na druhou stranu je docela možné, že kdybych tam chtěl mermo mocí nějak zabudovat tu dvacítku tak by mi to taky neštymovalo
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

nenimito   
30.05.2019 07:55
Bydliště: okolo dolni Berounky
289 17 287 
  Poota napsal(a):    Ať počítám jak počítám, tak mi pořád vychází že 1886-1868=18! I když na druhou stranu je docela možné, že kdybych tam chtěl mermo mocí nějak zabudovat tu dvacítku tak by mi to taky neštymovalo

Omluva Příště si radši vezmu kalkulačku
Asi mi nějak zmátly ty české vosmičky....
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Hana   
30.05.2019 14:58

629 46 844 
Materiály k řízení o doplacení mzdy by měly být v SOkA Benešov ve fondu Okresní soud Vlašim

a materiály k Podbrdského obžalobě z vyhýbání se vojenské službě budou zřejmě v SOkA Jindřichův Hradec ve fondu 75. pěší pluk. Jestli je tam ale kompletní agenda polního soudu, toť otazník.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Hana   
07.01.2023 11:41

629 46 844 
Miličínský lev
 
Na vrchu Kalvárie u Miličína se nachází skalní útvar, který připomíná lva.
Vypráví o něm i dochovaná pověst, která spojuje Kalvárii s Blaníkem. Dle pověsti se lev doprovázející sv. Václava neskryl spolu s rytíři do nitra hory Blaník, ale ulehl na protější kopec, kde ostražitě hlídá a bude to právě on, kdo první zpozoruje nebezpečí a svým hlasitým řevem vzbudí spící rytíře, aby měli dostatek času připravit se na boj. Za tu dlouhou dobu, co zde střeží krajinu jeho hříva a srst ztvrdla na kámen, ale jeho věrné srdce stále vytrvale tluče. Bojovníci prý občas věrného strážce podzemím navštěvují, aby se přesvědčili, zda je stále živ a plní svůj úkol

Vzdálenost mezi Kalvárií a Blaníkem je vzdušnou čarou 17 km (na přiložené fotce je pohled z Kalvárie na Blaník) a prý jsou spojeny podzemní chodbou…

Nepřipomíná vám ten skalní útvar sfingu?
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

  Str.: 1, 2

Psát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2023 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License