Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Česká gramatika - návody, tipy a triky
Sekce: Praktické záležitosti pro všední dny
   |   Rolovat dolů


Psát příspěvky můžete po přihlášení

Adam   
10.10.2017 01:51
Bydliště: Praha
2967 355 2835 
Úvodem
 
Čeština sice celkově patří k podstatně složitějším jazykům, rodák by však v ní měl mít naprosto jasno. Jenže, jak můžeme pozorovat všude kolem nás, když třeba komunikujeme e-mailem, byť je to třeba i nějaká důležitá úřední korespondence, můžeme si povšimnout toho, že sami Češi mívají ve znalosti mluvnice podstatné díry. A jak zapomínáme pravidla svého vlastního jazyka, trochu tím ztrácíme i svou vlastní kulturu.

Proto jsem pro osvěžování české gramatiky založil toto vlákno, ve kterém si můžeme připomínat časté chyby, vysvětlovat si některá základní pravidla a hlavně, sdílet různé šikovné tipy a triky, jež nám pomohou s pravidly, která se do hlav obvykle soukají jen obtížně.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
10.10.2017 01:55
Bydliště: Praha
2967 355 2835 
Mě / Mně - trik s Vaškem
 
Šikovný trik na rozlišení zájmena mě / mně pomocí Vaška.
2 slabiky = mě
3 slabiky = mně

Maminka ke mně (Vaš-ko-vi) přišla, objala (Vaš-ka) a řekla mně (Vaš-ko-vi), že (Vaš-ka) vezme zítra do kina na film, který se mně (Vaš-ko-vi) určitě bude líbit.

https://www.alik.cz/a/jednoducha-pomucka-me-a-mne
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
10.10.2017 09:42
Bydliště: Praha
2967 355 2835 
Koncovky příslovce -mě / -mně
 
Nějaký trik na koncovky příslovce se naučit rozu, nebo rozumně?

Pomáhám si vždy tím, že z toho udělám přídavné jméno.

Rozumě / Rozumně ?
- přídavné jméno je Rozumný - Ha, takže rozumně.

Střídmě / Střídmně ?
- přídavné jméno je Stříd - Ha, takže stříd.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
10.10.2017 14:11
Bydliště: Praha
2967 355 2835 
Velmi dlouho jsem byl zvyklý říkat
bizardní a spontální

Až časem jsem spíše náhodou narazil na to, že to říkám špatně. Správně je
bizarní a spontánní
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
16.10.2017 01:25
Bydliště: Praha
2967 355 2835 
Základy o čárkách v souvětích
 
Prohlásit, že umím naprosto správně používat čárky v jakkoliv složitém souvětí, to může dnes skutečně prohlásit jen málokdo. Základem však je, abychom uměli užívat interpunkci alespoň v těch jednodušších případech, které se mohou dosti týkat našich každodenních životů. Tedy, tyto základy, které pro vás dnes sepisuji, zřejmě všichni stejně máte docela zmáknuté, tak se, prosím, neurazte. A protože jsem o dost víc fyzik a technik než lingvista, možná tu a tam nebudu absolutně "češtinářsky přesný", ale to případně doufám, že omluvíte.

"Věta", která v sobě obsahuje čárky, se z hlediska gramatiky správně nazývá souvětí. Jednotlivé části tohoto souvětí, které jsou navzájem oddělené čárkami, jsou pak věty.

Pro umísťování čárek je velmi důležité, abychom si v celém souvětí všímali sloves (budu, píšeš, číst, zavolej atp.). A abychom si všimli, která tato slovesa jsou v infinitivu.
Infinitiv je jakýsi základní tvar slovesa (není časovaný) - např. být, psát, číst, zavolat atp.
A jak tedy slovesa souvisejí s čárkami? Totiž slovesa (která ale nejsou v infinitivu), jsou takovým stěžněm jednotlivých vět v souvětí. A ty jednotlivé věty od sebe oddělíme čárkou. Pro názornost v následujícím souvětí podtrhnu všechna slovesa a můžete si prohlédnout, jak se pomocí nich věty oddělí čárkou.

Protože byla moudrá, říkala mi, abych to nedělal.

A teď případ, kdy se nám v souvětí vyskytne sloveso v infinitivu. Takové sloveso není nositelem samostatné věty.

Protože byla moudrá, chtěla mi říct(inf.), abych to nedělal.

Měl bych se umýt(inf.). - zcela bez čárky

Pokud jsou ve větách pouze osamocená slovesa, nic to na věci nemění. Čárky stále vkládáme.

Prosím, čti.

V souladu se slovesy správné umísťování čárek do souvětí evokuje také většina spojek (že, aby, protože, když, ačkoli, jakmile atp.) Větší jistotu správnosti však poskytují slovesa, protože může nastat častý případ, kdy se čárka před spojku neumístí.

Běžel rychleji než já.

Pokud je v souvětí dále za spojkou také sloveso (ne v infinitivu), vznikají samostatné věty a čárka se umísťuje stejně tak, jako jsme si to ukazovali před chvilkou.

Běžel rychleji, než jsem běžel já.

Slovesa, která tedy vytvářejí věty v souvětí, však nejsou jedinými "inicializátory" pro umísťování čárek. Může jít třeba o výčet nějakých věcí, ale to všichni známe jako své boty.
Pozn.: Nyní už slovesa nepodtrhávám.

Viděl jsem tam krásné skály, lesy, řeky, hory a pastviny.

Tady už jsme se zároveň dotkli spojky "a", která před sebou velmi často čárku nemá, ale to v žádném případě není paušálním pravidlem. Záleží to na tom, v jakém poměru jsou dané větné členy, tedy jestli má spojka úlohu slučovací (čárka se nepíše), nebo jestli jde o poměr stupňovací, odporovací nebo důsledkový. V takových případech se čárka píše.

Poměr slučovací jsme už viděli v poslední ukázce s popisem krajiny.
Poměr stupňovací, který před spojku sune čárku, může vypadat takto:

Běžel hodně rychle, a dokonce předběhl i mě.
Bolel mě žaludek, a k tomu mě začala bolet hlava.

Poměr odporovací může být charakteristický spojením a ne, a nikoliv, ale také ho poznáme tak, že místo osamělé spojky "a" je možné za ni dosadit jednu z typicky odporovacích spojek (např. ale, avšak).

Má rád oranžovou barvu, a ne červenou.

Je nastydlý, a stejně se pořádně neoblékne.
(Je nastydlý, ale stejně se pořádně neoblékne.)

Jakmile se nám v souvětí objeví spojení a to, a proto, a tedy, a tak, a tudíž, a tím, jedná se o poměr důsledkový, který před spojku opět umísťuje čárku.

Dostal jsem tu spoustu tipů jak správně psát čárky, a proto to teď budu umět lépe.
Promovaný inženýr má v té technické dokumentaci spoustu pravopisných chyb, a to je něco nehorázného.

V případě spojky nebo existují jen dva možné poměry. Poměr slučovací a vylučovací. Slučovací poměr se používá bez čárky, podobně jako v případě slučovací spojky "a". Čárka se před nebo používá jen v poměru vylučovacím. Ale jak poměr u této spojky správně rozlišit? To nemusí být zcela snadné.
Tato spojka obvykle odděluje dvě možné varianty (eventuality).
Pokud je možné jednu z nich libovolně vybrat bez ohledu na variantu druhou, čárka se neužívá.

Sdělte nám to písemně nebo telefonicky.
Koupíme jablka, hrušky nebo švestky?

Čárku před nebo umísťujeme tam, kde spolu uvedené varianty úzce souvisí.

Čti Omfórum, nebo ti uteče spousta zajímavých poznatků.
Přijdete v sobotu, nebo až v neděli?
Chcete vyzkoušet nějakou přírodní metodu, nebo chcete polykat farmaceutika?

Je možné, že jsem na některá základní pravidla psaní čárek v souvětí zapomněl, ale už tak je to dlouhé dost, a tak už jen zmíním, že kromě uvedených pravidel se čárkami odděluje také oslovení, a to případně na obou stranách - před oslovením, i za oslovením.

Cyrile, Metoději, vítejte!
Dobrý den, pane Bahňáku.
Abyste se nám, Zuzanko, nenachladila.
Kdybyste, Terezko, věděla, na co jsem včera myslel.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
10.01.2018 03:30
Bydliště: Praha
2967 355 2835 
  Adam napsal(a):    ... Čárku před nebo umísťujeme tam, kde spolu uvedené varianty úzce souvisí. ...

Toto byl můj vlastní způsob interpretace, ale přesnější by zřejmě bylo říci, že musíme sledovat, zda se jednotlivé varianty navzájem vylučují.

Pokud lze vybrat výlučně jen jednu z variant, které jsou oddělené spojkou nebo, pak jde o poměr vylučovací a před nebo píšeme čárku.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
10.01.2018 03:40
Bydliště: Praha
2967 355 2835 
Šikovný článek o oblastech v gramatice, ve kterých se často dělají chyby.

Například:
byste / by jste
výjimka / vyjímka
tematický / tématický
tip / typ
standardní / standartní

vhodné užití kvůli a díky
do 10 let věku / do 10ti let věku
3% / 3 %
hasicí přístroj / hasící přístroj

K některým těmto záležitostem jsem časem sám chtěl něco napsat, například k přídavným jménům účelovým a dějovým, tak mě článek trochu předběhl, ale já k tomu stejně ještě časem něco pípnu.

https://www.prozeny.cz/clanek/umite-cesky-tohle-jsou-nejcastejsi-chyby-ktere-cesi-delaji-41015
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
07.11.2018 09:58
Bydliště: Praha
2967 355 2835 
Kvůli / Díky
 
Výběr mezi těmito slovy by neměl záviset na tom, zda jsme zvyklí užívat jedno častěji než druhé.

Díky - je spojováno s něčím pozitivním. (Díky jeho pomoci jsem přišel včas)
Kvůli - je spojováno s něčím negativním. (Kvůli počasí jsem si zničila boty)
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Jiřka   
08.11.2018 19:01
Bydliště: Praha
336 342 
  Adam napsal(a):    Výběr mezi těmito slovy by neměl záviset na tom, zda jsme zvyklí užívat jedno častěji než druhé. Díky - je spojováno s něčím pozitivním. (Díky jeho pomoci jsem přišel včas) Kvůli - je spojováno s něčím...

Díky blbému počasí jsem si zničila botičky a kvůli tomu jsem si musela pak koupiti nové
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
08.11.2018 22:50
Bydliště: Praha
7533 491 5289 
Kvůli blbému počasí sis zničila botičky a díky tomu sis "musela" koupit nové.
Nebo Ty si snad kupuješ botičky nerada?
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11   
09.11.2018 08:34
Bydliště: u Mělníka
3060 58 1748 
  Jiřka napsal(a):    Díky blbému počasí jsem si zničila botičky a kvůli tomu jsem si musela pak koupiti nové

Blbé počasí mě zničilo botičky. Nebýt, nemusela jsem kupovat nové.

p.v. věta zcela "naštvaná"...
Tak jak to je??? Nakupuješ radostně, nebo naštvaně???
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Jiřka   
09.11.2018 10:51
Bydliště: Praha
336 342 
  Poota napsal(a):    Kvůli blbému počasí sis zničila botičky a díky tomu sis "musela" koupit nové. Nebo Ty si snad kupuješ botičky nerada?

No jasně, že ráda zrovna se chystám jedny koupit..
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
02.02.2019 20:47
Bydliště: Praha
2967 355 2835 
Velká počáteční písmena astronomických těles
 
Kdy píšeme slunce a kdy Slunce? A co měsíc / Měsíc. A galaxie / Galaxie?

Asi není novinkou, že měsíc s malým "m" je buďto kalendářní měsíc, velmi známý útvar pozorovaný na obloze (bez ohledu na to, čím přesně měsíc na obloze je), nebo tak můžeme psát o přirozeném satelitu jiné planety, například o nějakém měsíci Jupitera. Měsíc s velkým "M" se používá v případě, že již hovoříme
o konkrétním vesmírném tělesu - o přirozené družici dalšího konkrétního vesmírného tělesa - planety Země.

Stejně tak (nikoli "stejnětak" ) je tomu i u slunce/Slunce a v dalších obdobných případech.
Vlastně by se to dalo dobře vylíčit na takovýchto formulacích:

Když se v noci díváme na měsíc, ve skutečnosti pozorujeme Měsíc.
Když bychom se pokusili zírat do slunce, tak velmi vysoká svítivost Slunce může zavinit,
že si tím poškodíme zrak.

S tímto významem malého a velkého počátečního písmene astronomických objektů souvisí také to,
že je naprosto zbytečné například psát:

Sonda se na půl roku zaměřila na náš Měsíc.
Slovo "náš" je naprosto nadbytečné. Proto by se mělo psát:
Sonda se na půl roku zaměřila na Měsíc.

A pokud je třeba napsáno, že ,,dohled dalekohledu dalece překračuje hranice Galaxie, " je evidentní,
že je tím myšlena právě ta naše.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
04.04.2019 10:37
Bydliště: Praha
2967 355 2835 
Tip / Typ
 
Pro mnohé jasnačka, ale současně může být i poměrně početná základna těch, kterým nebyl rozdíl
mezi slovy tip a typ osvětlen.

Tip - Odhad, doporučení (např. tipnutí čísel v loterii)
Typ - Typologie něčeho (vyrobní typ nějakého zařízení, typ povahy člověka atp.)
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědětPsát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2019 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License