Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Impulsův efektivní magnetový stroj     (str. 19 z 19)
Sekce: Zdroje energie - Převratné i běžné
   |   Rolovat dolů
  Str.: 1, ... 17, 18, 19

Psát příspěvky můžete po přihlášení

Poslední příspěvek z předchozí strany:
impuls  Jde o velký problém -vím !!
Společnost je závislá ne na nejedné negaci ,ale i na jiných nejenom mě známých zkušenostech .30 l...

impuls   
23.03.2024 15:25

688 12 324 
PÁR VIDEÍ
 
Takže Konečná resumé pro představu Viz přiložená Videa
1)Vrtulka na R motorku pro namagnetování vhodného nápoje
2)Samotný R s přiloženým Statorem (4 Takt )
3)Jedna z ideí Použití Domácího Generátoru (motor v řešení )Pro větší zatížení použitých M (z výroby) nutno zvolit příslušný pohon (MM) s vhodnou nástavbou pro nerušení stávajícího Fe kruhu pod nímž jsou připevněny M stávajícího Generátoru -
Ručně poháněný dává součtové U 1 z vinutí až 16 V stř( 3 vinutí ) .Hukot jak u Bediniho generátoru .
Doufám ,že toto se následně podaří v dodání nového 3 D tisku pro 8 takt vyřešení.
2 takt je již minulostí neboť byl jen zkouškou pro nastávající vylepšená řešení ,v neposlední řadě i vysledování dalších dosud nových neznámých parametrů .
Y 0,5A -ot nad 1000 a U od 40V do 24V (měřeno se zátěží 24V zářivky (pro kontrolu )
následně se využije MPP regulátor pro zadané U -dle použité baterie .
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

impuls   
29.03.2024 10:12

688 12 324 
Takže zase nic!!!!
 
Marnost nad marnost - opět nic
Konečně výsledky pro 4 takt -U 40-25V/v obráceném pořadí -použit regulátor SS U .
Y při klidu /regulátor stažen 700mA -při přidávání U se zvyšuje i Y .Tím pádem se zvýší i indukované U s Y na sekundární straně použité cívky s Fe jádrem (3 otevřené )
Oproti 2 motorům stále nižší Y (3x) ,ale jde o mnohem náročnější konstrukci i zapojení -následně k vyšší poruchovosti .
Jediný motorek ,2 cívky a spínací obvod toť vše .Toto je zatím nejefektivnější zapojení pro
kladný mag tok i nabíjení Baterií v zimním období .
Samozřejmě očekávám ještě lepší zapojení a věřím ,že se to někomu nejenom z mých předloh podaří
Zatím se pracuje na již zmiňovaném 8 taktu -pokud se zadaří opět zveřejním dle možnosti .
Po 1 měsíci se mi podařil i M unašeč se správným p'olováním takže i tyto výsledky s měřením zveřejním .
Věřím ,že se najde i přes mé něco mnohem sofistykovanějšího !!!!!!
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

impuls   
09.04.2024 09:47

688 12 324 
Další využití mého Motorku s M
 
Při zkouškách jsem vzpoměl na Bediniho dobíjení a ejhle ono to funguje -zatím jen v primární části (Regulátorem řízené) a po úpravě sekundární bude možnost nastavení toho kterého požadovaného U pro příslušnou Baterii s tím ,že půjde o mnohem efektivnější nabíjení než doposud užívané, odběr určují nyní otáčky takže jsem se dostal na hodnotu i 400 mA při počátečních 40V a ještě jsem zjistil jakési samodobíjení do zdroje z motorku - výsledný efekt je při zvyšujících otáčkách menší Y odebíraný z baterie takže nepřekročím 1,2 A což dřívější spínání neumožňovalo .Takže my vyplývá 3 využití a optimální U pro tento Motor s M.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Správa fóra
Na základě podnětu od autora vlákna byl hledán přesnější název pro toto téma.
Původní název Impulsovo vlákno - Samohyb byl nahrazen názvem novým.
 
Na sdělení moderátora není povoleno reagovat prostřednictvím příspěvku v tematickém vlákně. Považujete-li za nutné zabývat se tímto moderátorským zákrokem, kontaktujte administrátora fóra prostřednictvím e-mailu admin@omforum.cz.
Zarážka - Až sem mám přečteno

impuls   
10.04.2024 09:41

688 12 324 
Velké díky -budu se snažit dávat výsledky -případně podněty
 
1)Výsledek 4 taktu -při vyšších otáčkách menší odběr přičemž nepřevýší 1,2 A .
2)M pole nemusím měřit jelikož na sekundárním Tr mám 24V pro zářivku .
3)regulátor U s vhodným U vstupu umožňuje efektivní dobíjení téměř všech známých
zdrojů (baterie a pod )nezávisle na jejich počátečním U vyjma podpětí .
U tohoto motorku dochází k jakémusi dobíjení proto se doba vybití prodlužuje -
Zatím nevím čím to je pouze se domnívám ,že jde o zpětné impulsy z motorku
4)při nabíjení vhodného nápoje (magnetismus) dodržujeme již kratší dobu .
5)Schématicky jde o zdroj(nejlépe nabíjecí baterie), Regulátor (kmitočtově řízený) Spínací obvod s předstihem (vhodně nastavitelným),2 cívky (nyní z mikrovlnky -nn)-jde o využití obdelníku TR -E .2Vn cívky možnost využití na výstupní U jako 3 Tr.
Rotor Vhodná volba pro M - 2 :1 abychom mohli nastavit volbu 2,4,6,8, Taktního provozu .2takt byl slabší i málo otáček než 4 takt a nešel regulovat .
6) nelze opomenout napo'lování Cívek pro správnou funkci (statoru)
7)M unašeč ,jelikož normální ložisko nepodporuje chod Motorku ,ale brzdí
8)Osička z pevného ne Magnetického materiálu vložená do trubičky z téhož materiálu
9)Vrtulka na 3 D tisku dle různých výběrů (z motoru na nastartování řemenem )
10) Na osičku je nutno použít ne Cu materiál neboť tento spálí běžná maziva .
11)Vyvarujte se J po'lu M neboť je pro zdraví -škodlivý!!!!!!(též pro použití nepříliš vhodný)_Slabší .
12)První zkoušku nutno provést bez Fe jáder.(Jádra pak posílí funkci motorku ).
13)Prstem nutno roztočit a následně zapnout zdroj (sám se přes počáteční přitažlivost M NA ROTORU k cívkám nebo Fe jádrům NEROZTOČÍ !!!!!
Pokud bych něco opoměl dopíši v rámci možnosti.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

impuls   
23.04.2024 12:19

688 12 324 
Další z podstatného o motorku .
 
Při volbě cívek musí být Vytvořen takový M tok aby překonal přitažlivost R k cívkám S který má Fe jádro ,ale tak vhodně zvolený aby nedocházelo k zbytečnému zvyšování klidového Y .Tento by neměl převyšovat 1,2 A .Zkoušel jsem 2 Vn cívky ,ale R se neroztočil ,jelikož tato podmínka nebyla splněna .dále jsem chtěl zefektivnit T na darlington( menší spinací Y) ,ale ochranná D mi to zatím nedovoluje .Musím vymyslet lepší obvod pro něj .Vn cívky se využijí v paraelním zapojení pro dostatečný Y na nabíjení v sekundární části Spolu s příslušným regulátorem .Tento musí být vždy F -rekvenční pokud chceme prodloužit životnost baterie ( lepší desulfatace )
Poznámka : Pokud nepoužíváme sek výstup dojde k odlehčení Mot ,ale i většímu odběru Y takže je vhodné i zde zařadit vhodný ss Regulátor .
Zkoušky na 8 takt probíhají coby Model pro přípravu 3 D tisku .
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

impuls   
25.04.2024 10:57

688 12 324 
V čem si myslím ,že je efektivita daného( Motorku )pohonu
 
Zjištěné výsledky ukazují :(daný model i možnosti)
1)Jednoduchost stavby
2) Sehnatelnost komponentů
3)Nejde o náročnou konstrukci
4)Minimum finančních nákladů
5)Jednoduché seřízení Y i U (předstih)
6)Aplikovatelnost daná - (volbou magnetů ,velikost R i S, M unašeče -velikost Motoru )
7) Základní znalosti geometrie ,matematiky ,elektro techniky
8)Zručnost k sestavení ( je nutná)
9)Volitelnost vstupního U (dosažitelnost různých regulátorů pro jednotlivá U)20 -48 V
10)Úspora dalšího pohonu
11)Lehká opravitelnost
12)Zatím velká neznámá ve využitelnosti (já znám zatím 2)X krát .

Nevýhody:
1)Musí se ručně roztáčet
2)Sehnání Baterií pro pohon ( 24V,40V a 48V) dle potřeby Budeme -li nabíjet jinou
3)Nutnost 3 D tisku
4)Nevyužitelnost (sběrných aj skladů ) které nedají vyřazené -znovu použitelné součásti z nejenom MIKROVLNEK k dalšímu využití (třebas i pro pokusy)
Po znalostech jiných pohonů pro výrobu El energie Mi tento vychází nejen jako Motor ,ale i pro další využití a pokusy nej EFEKTIVNĚJŠÍ po zatím známých stránkách .
Pokud se podaří byť i jediná nevýhoda odstranit pak už nevím co se u tohoto pohonu dá znovu objevit .(Nedávám si nárok na Patent ,ale potvzuji ,že jde o vypuštění podstatných Chyb ať už z neznalosti M polí tak nevidoucnosti jevů v daných obvodech .
Škoda ,že některé základní jevy M se dodnes nevyučují a tím mi dávají za pravdu
-dnes NENÍ ZÁJEM znalosti PROHLUBOVAT Byť by to mohlo posunout nejeden směr
v rozšíření - znalostí v poznání NEW !!!
V předešlých příspěvcích lze najít co postavilo základ daného - nejen pohonu .
Ač nemám něco dokončeno věřím v nové objevení skrytých sil v MAGNETECH ,KTERÉ SE JIŽ NYNÍ tímto DAJÍ VYREGULOVAT .
Šum SVISTU jak jsem to kdysi nazval se blíží !!!!!
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

impuls   
11.05.2024 11:55

688 12 324 
Další velmi užitečný poznatek v MAGNETISMU-Využití cívek (2 pole )
 
Pokud napájíme cívku na E plechu vytvořeného otevřeného jádra vznikne nám 2 různá M pole .Př : střed má S po'l a kraje (slabší ) -dva J po'ly ,což se dá použít u Efektivního M a nejen u něj k zvýšení účinnosti (síle)a zvýšení otáček v správném nafázování (předstihem ). Toto zatím nikdo nevyužil -nebo nechtěl vyzkoušet?
První pokusy s 8 taktem dopadly nad očekávání i když se objevily nečekané problémy v konstrukci pro předstih tak i spínání nefunguje jak slibuje katalog pro příslušný spínač .Asi jde i o nezvyklé zapojení pro něj dosud nepoužívané ,ale každé novum něco objeví a taky něco pokazí -hlavně je důležité slabá místa odstranit a tím zvýšit spolehlivost zařízení .Vždy když jde něco napoprvé mám strach ,ale tady se objevila dvě slabá místa která se dají vylepšovat a shora uvedené tomu velmi pomohou .
Škoda ,že zde v Brně nemám spolehlivého elektronika který by za mě vyřešil El , mechanický spínač na magnetický nebo optický ,čímž se prodlouží doba skutečně spolehlivého zařízení .Jelikož jsem po 8 letech stále optimista věřím ,že i toto se vyřeší .
Pokud dotáhnu 8 takt další následuje 16 takt a je jen otázkou které zařízení bude neefektivnější pro všech mnou požadovaných ukazatelích
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

impuls   
13.05.2024 09:16

688 12 324 
POdle Zafer Yildiz na You Tube máte možnost vyzkoušet
 
Jeho MM s cívkami je jednou z předloh k Bezkomutátorovému Motoru který má stejnou myšlenku ,ale jiné nedotažené provedení jak můj efektivní Motorek .Motorek proto,že se jedná o model .U jeho verse se otáčky řídí vhodným vsunutím M snímače ,takže možná vyřešil i něco pro moji konstrukci .
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

impuls   
17.05.2024 16:37

688 12 324 
Osmi takt konečně na světě a funguje
 
V minulých pojednáních jsem naznačil možnost 8 taktu který vychází z dělení kruhu na pravidelné díly dle potřebných taktů -tyto udávají následně rychlost a sílu tahu daného motorku (modelu).Každé dělení má výhody i nevýhody pro konstrukci předstihu jen základ R a S (nepočítáme -li velikost ) zůstává ,takže i ostatní prvky zůstávají zachovány.Změna je v konečném měření odpovídající právě zvýšeným požadavkům R kde vychází více Magnetů ,ale v předešlém pojednání nalezená výhoda E plechů více posílila uzavřenost M pole ,takže se postupně snížil i odbíraný Y ze zdroje (o několik set mA)-takže původní 2A při zcela neukončené versi nyní bere 900mA/30V/ ,proto ji neuvádím jako konečnou .S plným využitím E plechů v závislosti na M rotoru tato hodnota se ještě více zmenší a při vyšších otáčkách spolu se silou Motorku dosáhneme zatím nej po všech stránkách .Již teď když není zcela R v přímce a trochu háže -vykazuje tak jak u předešlého 4 taktu zvyšující se otáčky (kontrola správného chodu -nastavení předstihu ).Tento je nyní vyřešen mechanicky a nemám představu co bude následovat po elektronickém řešení .
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 

8takt motorek -prvotina
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

impuls   
22.05.2024 10:55

688 12 324 
DOKONČENO VYZKOUŠENO ,ale u čtyřtaktu
 
Očekávané se zatím nesplnilo ,jelikož přibil požadavek větší přesnosti v provedení S vúdči R .Potřebná kolečka na R musí krýt hladinu E plechů aby byl energetický přenos co nejefektivnější .I přese všechno první velmi důležitý poznatek je ,že při zatížení Motorku se odebíraný Y nezvyšuje , Odebíraný Sekundární obvod též motorek nezatěžuje i když na něj připojíme zátěž .Takže se tím potvrdila další efektivita využití Magn .pole.Když vezmeme v úvahu brzdění 3 E otevřených Trafo plechů s cívkami nedovedu si představit model MM který by přítah těchto překonal a ještě se roztočil .Tato skutečnost je jistým potvrzením FACE zapojením .Je pravdou potřeba prvního roztočení rukou ,ale přítah začne působit opačnou silou.Jsem přesvědčen i přes nedokončené ,že již nyní dílčí výsledky dokazují víc než očekávané .Je pravdou ,že sekundární i primární cívky dostanou obměnu v průměru drátu ,ale stále jsme v provozu modelu a tento již vykazuje potřebné hodnoty nejen
Fyzikální
8 takt v závislosti na výsledcích 4 taktu bude následně též sestrojen a vylepšen.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

impuls   
26.05.2024 10:10

688 12 324 
Další oproti běžným ...
 
4 takt ačkoliv zatím ne moc přesným (rozměrově) R vúdči S ukázal nový zatím u běžně používaných motorů s přibývajícími otáčkami se snížuje odebíraný Y ze zdroje .Nejvíce je to patrné při regulování otáček takže si můžeme nastavit optimum otáček s odebíraným Y .Secundární Tr vůbec tyto otáčky neovlivňuje (přibližováním) k R našeho Motorku a v sestavě 3R dostaneme stabilnější jak U tak i Y při stejném odběru ze zdroje proto jsem jej nazval EFEKTIVNÍ.Nyní dostudovávám poznatky Perenděva a srovnávám s mými výsledky pokud je to u něho někde možné -více keců a mlžení než měření .Teorií bych měl na hodiny .
Nechápu jedince kteří mají přístup k You Tube aby se nepodívali na Perenděvova zapojení při znalosti angličtiny co dělá špatně .Vůdči němu podávám průběžné poznatky Měření i běžná videa a obměnu v jeho chybách které jsou známé pokud máme Elektro technické vzdělání (nejsen Ing ani vyšší )¨pouze vyučen ,jelikož jsem odmítl nesmyslnost Tvz Vyššího školního vzdělávání proti normálnímu životu (nepotřebné-mozek zatěžující )nepoužitelné pro jakýkoliv vývoj kupředu -Tvz všeobecné vzdělání .Právě různá zapojení dávají i různé výsledky samozřejmě i s potřebou zničení různých použitých součástek .Za 8 let je jich dost !!!Kdysi jsem požádal o spolupráci ,ale šlo jen o zneužití a napakování se MAMONEM -jak je to dnes běžné .
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

  Str.: 1, ... 17, 18, 19

Psát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte chod fóra   |   Vytvořil: 2015-2024 Adam Benda
 
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License