Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Učíme se latinu (co nejsnáze)
Sekce: Doplňková vlákna - Různá
   |   Rolovat dolů
Každá učebnice latiny, kterou jsem potkal, nelítostně zaútočí na nováčka hned na prvních stránkách docela dost komplikovanou gramatikou. Sám jako "student" - to chci zkusit pojmout chytřeji (stravitelněji)...

Vlákno je uzamčené.
V této sekci možná naleznete
druhé vlákno určené pro diskuzi

Adam   
05.02.2022 00:30
Bydliště: Praha
4410 499 4481 
Proč zrovna latinu?
 
Těžko říct... Nějak se to stalo, nějak to teď na mě nedávno přišlo.
Něco podobného, čemu občas říkáme "intuice".
Nemám jistotu, jestli mi to fakt někdy k něčemu bude, ale na druhou stranu, v evropské hlubší i mělčí historii na latině stojí spousta věcí.
Protože jsem zvyklý se svému vnitřnímu hlasu nevzpouzet, přijal jsem to a každý den se cca 5-20 minut učím.

Primárně si to trénuji velmi hravým a uvolněným způsobem přes mobilní aplikaci Duolingo. Kdo umíte alespoň drobné základy angličtiny, můžete se tam hravě učit desítky různých jazyků,
klidně včetně třeba klingončtiny.

https://invite.duolingo.com/BDHTZTB5CWWKTNUYX2LZ7RC2QM


Porozhlédl jsem se taky po nějakých učebnicích, a to byla vždy docela bída. Rovnou vám to nasypalo
na první stránce dlouhé nestravitelné tabulky skloňování několika různých "deklinací" (něco jako naše české slovní druhy podstatných jmen). ... No zkrátka, asi jen pro lidi s fotografickou pamětí, nebo určitě třeba
pro mě zkrátka tohle moc nebylo.

Jen mírně inspirován Duolingem, ale hlavně svými vlastními nápady, jsem získal nějakou představu,
jak bych mohl latinu při jejím učení se případně podat i ostatním "zájemcům".

Takže místo drcení se mnoha různých deklinací a konjugací a všeho dalšího na to zkusíme jít
co nejjednodušeji? Přiznávám, že to tady chci tvořit taky kvůli sobě - rovnou si tu dělat zápisky
a tím si to i víc vštěpovat hlouběji do hlavy.
Ale proč si takové zápisky nedělat veřejně, případně i pro ostatní...
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
05.02.2022 12:41
Bydliště: Praha
4410 499 4481 
Přiznávám, že abych se do tohoto mohl pustit, nějaké ty složitosti jsem v latině alespoň trochu navnímat musel. A taky jsem si vyzkoušel, jak těžkopádné a nespolehlivé je dnes snažit se používat Google překladač nebo různé české weby - latinské slovníky. Buďte opatrní v případné snaze se samoučit - raději to prozatím nechte plavat. Narazil jsem tam na různé problémy. V Google překladači, i na některých "česko-latinských" webech.

Další ošemetností je to, že na latinu tak nějak neexistuje nějaký jeden "jedině správný" slovník. Ten jazyk
se různě vyvíjel víc jak 2.500 let a co destinace a doba, to různé jeho formy. Proto se nezalekněte,
pokud pro nějaké jedno české slovo bude jeden slovník uvádět jiný překlad než slovník druhý.

Pokud někdo s latinou nyní začnete, doporučuji, abyste se tu zatím nechali vést a až časem si "vylétněte
z hnízda".

---

V těchto poznámkách a ukázkách se občas vyskytnou nějaká nová slovíčka, nějaké nové slovní druhy,
občas tu zavane něco, co se týká ještě neprobrané gramatiky.
Žádné obavy. Nechte se tímto případným novým závanem jen namlsat a ke všemu se dostaneme.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
05.02.2022 12:56
Bydliště: Praha
4410 499 4481 
1. Výslovnost a diakritika
 
V latině se často vyskytují písmena s vodorovnou čarou nahoře.
Je to tzv. macron:

Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū

Zde si nejsem jist, zda se vám to všem ukazuje správně - prosím, zkontrolujte s obrázkem níže, zda se vám těch 10 znaků ukázalo stejně jako v obrázku.


Znaky s macronem se vyslovují dlouze stejně jako naše písmena: á, é, í, ó, ú

Pro jednoduchost (a i z technických důvodů) budu zde všude nahrazovat znaky s macronem naší klasickou diakritikou (á, é, í, ó, ú). Tak jen pamatujte na to, že v latině jsou to všechno vodorovné čárky nad těmi písmeny.


A máme tu taky nějaké poznámky k výslovnosti některých dalších písmen v latině.
Většinou platí:

ae, oe … vyslovujeme jako é
c … ve spojení ce, ci, cy, cae, coe, ceu vyslovujeme jako c, jinak jako k
g … vyslovujeme jen jako g
ch … vyslovujeme jako k
gu … vyslovujeme jako gv
qu … vyslovujeme jako kv
di, ti, ni … vyslovujeme tvrdě: dy, ty, ny

Většinu ostatních písmen vyslovujeme tak, jak jsme v češtině zvyklí.
K výslovnosti se v těchto soupisech ještě později vrátíme a několik ohledů ještě zpřesníme.


Pozn.: V těchto textech se věnujeme běžné středoevropské – středověké výslovnosti.
Nutno však zmínit, že v oné kolébce latiny, v dobách starého Říma,
se například uskupení ae tehdy nevyslovovalo jako é, ale jako áj.
A například Caesar se nevyslovoval jako cézar, nýbrž jako kájsar.  
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Znaky s macronem
Znaky s macronem
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 

 
07.02.2022 19:54 Editace moderátorem. Doplněna poznámka
07.02.2022 23:12 Editace moderátorem. Doplněna výslovnost slabik di, ti, ni
07.02.2022 23:12 Editace moderátorem. Oprava překlepu
09.02.2022 21:00 Editace moderátorem. Doplněna vý
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
05.02.2022 13:42
Bydliště: Praha
4410 499 4481 
2. Nejzákladnější fráze – Sloveso esse
 
Ego sumJá jsem
Tu esTy jsi
Is/Ea estOn/Ona je


Ego sum fémina.
Já jsem žena.

Tu es vir.
Ty jsi muž.

Is est réx.
On je král.

Ea est régína
Ona je královna


...jsem.../...jsi.../...je... jsou tvary (časování) slovesa esse - být.
Na množné číslo (jsme, jste, jsou) přijde čas až později.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
05.02.2022 19:49
Bydliště: Praha
4410 499 4481 
3. Zápor
 
V latině je záporem slovo nón a vždy se umísťuje před dané sloveso, jehož význam má negovat:

Is nón est réx.
On není král.

Ego nón sum fémina.
nejsem žena.
 
09.02.2022 00:10 Editace moderátorem. Oprava překlepu
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
07.02.2022 15:17
Bydliště: Praha
4410 499 4481 
4. Slovosled
 
Latina je poměrně dost uvolněná, co se týče pravidel na poskládání jednotlivých slov ve větě podle druhu. Přesto ale nějaká základní pravidla či doporučení má.

Zdá se, že ve velmi krátkých větách je vhodné skládat slova takto:

podmět (podstatné jméno/zájmeno) ––– přísudek (sloveso) ––– něco dalšího

Ego sum réx.
Já – jsem – král


Jakmile se však jedná o věty obsahově alespoň o trochu bohatší, což bude případ většiny vět a souvětí, přísudek (sloveso) se umísťuje až na konec:

podmět (podstatné jméno/zájmeno) ––– ... něco ... ––– přísudek (sloveso)

Régína domí scríbit.
Královna – doma – píše

Puella domí nón est.
Dívka – doma – není

Puella mea domí est.
Dívka – moje – doma – je
 
09.02.2022 00:10 Editace moderátorem. Oprava překlepu
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
09.02.2022 21:04
Bydliště: Praha
4410 499 4481 
Malá vsuvka - Příklady výslovnosti
 
Protože opakování a názornosti není nikdy dost, pojďme si nahlas přečíst výslovnost těchto ukázek.
"Teorii" najdete výše, v bodu č. 1.


Cicerō (osobnost starověkého Říma) --- čteme ciceró

cūnae (kolébka) --- čteme kúné

lingua (řeč, jazyk) --- čteme lingva

pulchra (krásná) --- čteme pulkra

Quō vādis? (Kam kráčíš?) --- čteme kvó vádys
 
12.02.2022 18:57 Editace moderátorem. Oprava překlepu
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
27.04.2022 15:26
Bydliště: Praha
4410 499 4481 
5. Slovesa
 
Pokusíme se to teď moc nezamotat tím, jakým všemožným způsobem lze slovesa (i v češtině) časovat;
že kromě času (minulý, přítomný, budoucí), existuje také časování podle vidu dokonavého a nedokonavého, dále podle způsobu (oznamovací, rozkazovací,…), pak podle třeba rodu (činného a trpného) atd.

V těchto základech latiny se v tuto chvíli budeme zabývat tím úplně nejjednodušším, a tedy slovesy,
která budou v přítomném čase, v oznamovacím způsobu a v rodu činném (např. chválím, nikoli jsem chválen). Takže nyní budeme pracovat s tou úplně nejjednodušší formou sloves.

Pozn.: Pokud si ze školní docházky nepamatujeme, co je to tzv. infinitiv, jde o jakýsi základní tvar slovesa, který není vyčasovaný (třeba způsobem „(já) zpívám“, „(ty) zpíváš“).
Infinitiv je „obecný“ či „základní“ tvar slovesa. Například: „zpívat“

Začněme tedy zvesela právě u slovesa: cantāre – zpívat (nebo také opěvovat)


Pro latinská slovesa platí, že podle časování já …, ty …, on …
mají skoro vždy koncovku ō, s, t – viz tato ukázka níže. Přečtěme ji nahlas:

cantō(já) zpívám
cantās(ty) zpíváš
cantat(on/ona) zpívá


Nebo třeba pro sloveso: laudāre – chválit

laudō(já) chválím
laudās(ty) chválíš
laudat(on/ona) chválí
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
06.05.2022 09:39
Bydliště: Praha
4410 499 4481 
Může být velmi nápomocné se slovesa učit tak, že si u nich řekneme vždy:

vyčasování „já …“ + vyčasování „ty …“ + infinitiv


A přesně takto to budeme dělat i v celém tomto soupisu o základech latiny.
Tedy (čtěme nahlas):

cantō, cantās, cantāre ... ... ... zpívám, zpíváš, zpívat
laudō, laudās, laudāre ... ... ... chválím, chválíš, chválit


A máme zde další slovesa:

dormiō, dormīs, dormīre ... ... ... spím, spíš, spát
habitō, habitās, habitāre ... ... ... bydlím, bydlíš, bydlet
legō, legis, legere ... ... ... čtu, čteš, číst
scrībō, scrībis, scrībere ... ... ... píši, píšeš, psát


Všimněme si, že slovesa v infinitivu (zpívat, chválit, spát atd.) obvykle
končí koncovkami –āre, -ere, -īre atp. 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Adam   
11.05.2022 23:45
Bydliště: Praha
4410 499 4481 
A k tomu pokračování tentokrát ve formě obrázku (pro zachování zarovnání textu a přehlednosti):
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Slovesa - časování - singulár
Slovesa - časování - singulár
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoVlákno je uzamčené.
V této sekci možná naleznete
druhé vlákno určené pro diskuzi


 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2022 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License