Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Vesmírné počasí - Sluneční vítr, záření X, geomag. štít atd.
Sekce: Vesmír, sluneční soustava, astronomie
   |   Rolovat dolů
Vesmírné "počasí" - Plazma a proudy částic a záření od Slunce, z vesmíru; jevy a stav ionosféry, geomagnetického pole atd.

Psát příspěvky můžete po přihlášení

Adam   
11.03.2022 10:47
Bydliště: Praha
5869 566 5873 
Úvodem
 
Jen velmi stručně; i vesmír a prostor v těsném okolí zemské atmosféry má také své "počasí".
Toto počasí může různým způsobem působit na naši planetu a na různé sféry kolem ní (magnetosféra, ionosféra). Případně může v rámci Země vyvolávat výraznější nebo rizikovější jevy.

Sluneční vítr je proud částic, který vyvrhuje Slunce.
Obsahuje protony, elektrony a alfa částice (chuchvalce 2 protonů s nalepenými 2 neutrony - odpovídá jádrům hélia).

Sluneční vítr je ze Slunce typicky vymršťován při erupcích a výtryskách slunečního plazmatu a (pro vědu stále ještě záhadnou) rychlostí cca 450 km/s (pro představu zhruba 1,6 milionu km/hod.) může letět například k Zemi, kde naráží na naší ochrannou magnetosféru (magnetické pole kolem Země) a v souvislosti
s fyzikálními zákony pohybu takových částic začne sluneční vítr šroubovicově vířit kolem indukčních čar ("siločar") geomagnetického pole a nakonec tyto částice převážně končí u magnetických pólů Země,
kde narážením do ionosféry způsobují známou polární záři.

Intenzita (a "dosah") polární záře od pólů směrem k nižším zeměpisným šířkám vede
ke stanovování indexu Kp. Čím vyšší je hodnota tohoto indexu, tím mohutnější polární záře je
a o to více pak dosahuje i do destinací, kde se nevyskytuje běžně.

Může nastat situace, že si Slunce zrovna mohutněji kýchne velmi šikovně směrem k Zemi a že tento sluneční vítr vyřadí velkou část například telekomunikačních družic a způsobí rozsáhlé výpadky v energetické rozvodné síti.
Osobně se dost divím, že se to stále ještě nějak takto výrazněji nestalo.

Podobné proudy částic, které nevyvrhuje Slunce, ale jiné hvězdy či celkově "vesmírné pozadí",
se nazývají hvězdný vítr.

Co se týče tohoto "větru", pozornost odborného světa je zaměřena
i na tzv. vysokoenergetické / vysokorychlostní protony, jejich energie se pohybuje
v desítkách nebo případně i stovkách MeV.

Další velmi sledovanou součástí vesmírného počasí je například
intenzita rentgenového záření (jinými názvy RTG či paprsky X).

Měření všech těchto různých parametrů vesmírného počasí se věnuje nemalé mnosžtví družic.
Třeba údaje z družic ACE či GOES průběžně sleduji již docela dost let.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
14.03.2022 15:34
Bydliště: Praha
5869 566 5873 
Mohutný sluneční vítr, který dorazil k pólům dne 13. 3. 2022
 
K našim rozhledům ohledně "vesmírného počasí" se nyní velmi hodí zmínit, že včera odpoledne a večer
k nám doletěl nadprůměrně mohutný sluneční vítr, který způsobil polární záři slabě pozorovatelnou
i z naší domoviny. Odpovídající Kp index byl na úrovni 6.

Červeně zbarvené sloupce v níže přiloženém grafu mohou vzdánlivě vytvářet dojem, že je to nějaká naprosto nevídaná situace a nebezpečně velká intenzita. Není tomu tak. Přesto jde o situaci, která se neodehrává úplně každý den...

Zahlédl jsem někde článek s nadpisem, zhruba, Polární záře nad Českem.
To je trochu zavádějící, není to úplně pravda. Ve skutečnosti ta polární záře dosáhla skoro až k Dánsku,
nebo ho možná i trochu olízla, ale přímo nad ČR nebyla; pouze byla viditelná šikmým pohledem do dáli.

Také se někdy stane, že když je u nás vidět polární záře, býváme fascinováni a říkáme,
že ,,tentokrát toho sluníčko vyprsklo tolik, že polární záře byla dokonce vidět i tady u nás, v Česku."
...Jenže to ani tolik není o nějaké té extrémně vysoké intenzitě, ale ve většině případů spíš o štěstí,
že Země byla zrovna (rotací kolem své vlastní osy) v dané době natočena takovým způsobem,
že se tady u nás mohla záře projevit. Dá se říct, že čím více byla vidět na Evropou,
tím méně si ji mohli užívat Kanaďané, popřípadě sever USA.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Kp index - polární záře - 13. března 2022

Kp index - polární záře - 13. března 2022
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
15.03.2022 17:32
Bydliště: Praha
5869 566 5873 
Linie Kp indexu
 
Pro představu "intenzity" a dosahu polární záře a odpovídajícího Kp indexu přikládám obrázky
s vyznačenými liniemi pro evropský kontinent a pro sever amerického.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Dosah polární záře - Linie Kp indexu pro Evropu
Dosah polární záře - Linie Kp indexu pro Evropu
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
Dosah polární záře - Linie Kp indexu pro Severní Ameriku
Dosah polární záře - Linie Kp indexu pro Severní Ameriku
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
16.03.2022 13:26
Bydliště: Praha
5869 566 5873 
OVATION Aurora model
 
V souvislosti s tím, že polární záře mívá kolem magnetických pólů Země nehomogenní rozložení,
pokračuji touto zmínkou a přikládám vizualizaci intenzity a rozsahu polární záře z dnešní půlnoci.

Na obrázku vidíme velmi slabou intenzitu (Kp index kolísal v intervalu hodnot 0-2).

Intenzivnější dopady slunečního větru do ionosféry (a tedy i intenzivnější polární záře) bývají
na od Slunce odvrácené části planety (tam, kde je zrovna večer-noc-ráno) a ještě o to lépe
je pak záře v takových lokacích pozorovatelná.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
29.03.2022 14:27
Bydliště: Praha
5869 566 5873 
Ukázka naměřené vlny z vysokoenergetických protonů
 
Jen tak stručně přikládám ukázku, jak družice ACE včera naměřila docela výjimečnou "nárazovou vlnu"
z vysokoenergetických protonů. Která dnes ještě stále pozvolna odeznívá.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
09.08.2022 23:55
Bydliště: Praha
5869 566 5873 
Sluníčko před pár dny začalo docela prskat.
Tyto dny k nám dolétá sluneční vítr o rychlosti 600-700 km/s a hezky masíruje ionosféru.
Jde o typ aktivity, kde to nejsou "časově kratší kýchance" Slunce, ale spíše setrvalé "prskání",
jehož důsledkem je výdrž Kp indexu zhruba nad hodnotou 3 pro dobu trvání dokonce několika dní.
Z mého pohledu docela méně časté.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 (Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11    Schval. r.
13.11.2022 20:27
Bydliště: ...v garáži s Trabantem P 50 R
6832 109 3636 
...polární záře...krásné foto...

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/fotografie-polarni-zare-z-finska-i-norska/r~d4c7219e5c2611eda25a0cc47ab5f122/?utm_source=atlasHP&utm_medium=newsbox&utm_term=position-0&utm_campaign=Aktualne
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11    Schval. r.
31.03.2023 14:58
Bydliště: ...v garáži s Trabantem P 50 R
6832 109 3636 
...něco se děje...díry na Slunci...
více zde....

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/na-slunci-se-objevila-druha-obri-dira-zene-k-zemi-rychly-slu/r~3d95ab92ce2711eda873ac1f6b220ee8/?utm_source=atlasHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-1&utm_campaign=Aktualne
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
24.04.2023 17:14
Bydliště: Praha
5869 566 5873 
Prý dnes v noci polární záře viditelná z ČR.
Tak k tomu tedy jen tak pro doplnění typický gráfek s Kp indexem.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 (Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11    Schval. r.
24.04.2023 19:38
Bydliště: ...v garáži s Trabantem P 50 R
6832 109 3636 
  Adam napsal(a):    Prý dnes v noci polární záře viditelná z ČR. Tak k tomu tedy jen tak pro doplnění typický gráfek s Kp indexem.

...včera... 23.4 2023
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
24.04.2023 20:11
Bydliště: Praha
5869 566 5873 
  martin11 napsal(a):    ...včera... 23.4 2023

To tak bylo míněno, to ,,dnes v noci"..
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

minsc   
24.04.2023 21:00
Bydliště: Příbram
620 51 669 
Třeba je to živé. Plasma. Kdysi jsem četl že největší pravděpodobnost vzniku života je na neutronové hvězdě.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
06.11.2023 15:37
Bydliště: Praha
5869 566 5873 
Článek a fotografie: Polární záře 5. listopadu 2023

https://www.astro.cz/clanky/multimedia/fotogalerie-polarni-zare-5-listopadu-2023.html
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
25.03.2024 00:40
Bydliště: Praha
5869 566 5873 
Někdo mi dnes říkal, že má být silná polární záře.
Inu, to já jsem klasicky čmuchal tak nějak už pár dní předem,
protože takové kýchnutí Sluníčka napřed hezky zalomcuje se sondami ACE,
které sice dosluhují, ale stále ještě statečně data posílají a jsem zvyklý si je
prohlížet více méně denně. A pak to sluníčkové kýchnutí ještě nějakou dobu
letí k Zemi. Na základě toho bývám schopen čmuchat polární záři více dopředu.

Ale tentokrát je tato situace se slunečním větrem a polární září jednou věcí zajímavá.
Podle mé zkušenosti přišel ten sluneční vítr tentokrát opravdu velmi "výdržný" (velký) a "hutný".
Použijeme-li jako indikátor slunečního větru v něm obsažené protony a jejich "tok",
konkrétně měření počtu protonů o energii zhruba 10-20 MeV prolétávajících plochou
1 cm² za dobu 1 sekundy, pak sobotní večer a většinu neděle to byl takový sluneční vítr,
který byl zmíněným způsobem měření napočítán na řádově několik stovek
částic (na 1 cm² za 1 s). To je podle mé zkušenosti poměrně mohutný stav.
Intenzivní vlna plazmy a navíc s výdrží trvání více méně na 24 hodin.
Nemá cenu tu zřejmě psát o každé sluneční bouři a polární záři,
ale toto mi připadá jako docela zajímavá situace.

Níže vám pro zajímavost přikládám časový průběh naměřených protonů.
Tyto hodnoty pocházejí od sondy GOES-18, která obíhá
na své geostacionární dráze poměrně blízko Země.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

gromit   
10.05.2024 23:34
Bydliště: Hradec Králové
37 12 40 
Dneska už to začalo (i foťák na mobilu stačil)
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědětPsát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte chod fóra   |   Vytvořil: 2015-2024 Adam Benda
 
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License