Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Historie - Na území ČR a Střední Evropy
Sekce: Historie
   |   Rolovat dolů


Psát příspěvky můžete po přihlášení

Adam   
06.08.2022 01:06
Bydliště: Praha
4604 508 4650 
Oblíbené téma: Náš konkrétní starověký původ
 
Mnozí z nás se moc rádi zakotvují v postojích, z jaké konkrétní starověké kultury či etnika
pocházíme. Zda to jsou jednoznačně třeba Slované, nebo jednoznačně Keltové, popř. ještě třeba
i konkrétnější sebeurčení třeba do národu Bójů atp.

Někdo z nás sice může nějakým zvláštním způsobem své kořeny více vnímat, ale většinou jde
o zakotvování spíše na základě fascinace či pouhé sympatie, kterou si naše mysl k danému etniku
či národu najde. Ono pokud jde o "fyzický" / genový původ, zkrátka za těch pár tisíc let
se to všechno spolu tak "promíchalo" a dál se promíchává, že máme opravdu málo možností
si v tom něco přesnějšího myslet.

Procesy duše a její střídání různých "životů" v různých realitách a časech,
což by mohlo mít další vliv na naše pocity, na intuici ohledně vlastního původu atp.,
to už ani nebudu zmiňovat.

Dokument v příloze je bohužel v angličtině, ale je to o práci českých odborníků,
která na pestrost etnického / genového mísení nějakým způsobem docela poukazuje.

Ve zprávě je také třeba mapička vyzkoumaného genetického otisku haplotypu R1a atd.


Strojový překlad části textu v příloze:

,,Obyvatelstvo České republiky pochází z různých národů slovanského, keltského a germánského původu. Přítomnost západních Slovanů v 6. století v období stěhování národů má byly zdokumentovány na českém území. Slované se usadili v Čechách, na Moravě a v Rakousku někdy v průběhu 6. resp 7. století, a „asimiloval zbývající keltské a germánské populace“. Podle populárního mýtu, Slované přišli s praotcem Čechem, který se usadil na hoře Říp. V průběhu 7. století franský kupec Samo, podporující Slovany bojující proti blízkým usazeným Avarům, se stal vládcem prvního známého slovanského státu ve střední Evropě, zvaného Samova říše. Velké knížectví Morava ovládaná dynastií Mojmírů vznikla v 8. století a zenitu dosáhla v 9. za vlády Svatopluka I. Moravského), když zadržel vliv Franků. Velká Morava byla christianizována zásadní roli sehrála byzantská mise Cyrila a Metoděje. České vévodství vzniklo v 8. století. Druhá polovina 13. století byla obdobím postupujícího německého přistěhovalectví do českých zemí. The počet Čechů, kteří mají alespoň částečně německé předky, se dnes pravděpodobně pohybuje ve stovkách tisíc. Pražská defenestrace v roce 1618 signalizovala otevřenou vzpouru českých stavů proti Habsburkům a rozpoutala třicetiletá válka. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 byly všechny české země prohlášeny za dědičné majetek rodu Habsburků. Němčina byla zrovnoprávněna s češtinou. Čeští vlastenečtí autoři mají tendenci následující období od roku 1620 do roku 1648 až do konce 18. století nazývat „temným“. Věk". Vyznačuje se devastací cizími vojsky, germanizací a hospodářským a politickým úpadkem. Je odhaduje, že počet obyvatel v českých zemích klesl o třetinu. 18. a 19. století je charakteristické českým národním obrozením, zaměřeným na oživení české kultury a národní identita. Od přelomu 20. století 19. 3. 2021 Czech Archeology News - Czech Archeology News 2020 - Genetická historie současné české populace
https://czech-archaeology-news.estranky.cz/articles/czech-archaeology-news-2020/genetic-history-of-the-recent-czech-population.html

Během první světové války bojovaly československé legie ve Francii, Itálii a Rusku proti Centrálním mocnostem. V roce 1918 byl vyhlášen samostatný stát Československo. Češi tvořili v novém státě vedoucí třídu vznikající ze zbytků rakousko-uherské monarchie. V roce 1938 Mnichovská dohoda oddělila pohraničí se značnou českou menšinou od Československa, a v roce 1939 německý nacistický režim zřídil Protektorát Čechy a Morava. V Lidicích, Ležákách a Javoříčku se nacistické úřady dopouštěly válečných zločinů a genocidy na zdejších české obyvatelstvo.

S odhadovanou populací 10 665 677 k roku 2018, ve srovnání s 9,3 miliony na začátku 20. století, populační růst České republiky je omezený v důsledku nízké porodnosti a úbytku obyvatel v a kolem první a druhé světové války. Ztráta populace během první světové války byla přibližně 1 000 000. Na začátku světové války dosáhl počet obyvatel ČR svého maxima (11,2 mil.). Z důvodu vyhoštění Němečtí obyvatelé po 2. světové válce ztratila Česká republika asi 3 miliony obyvatel a v roce 1947 obyvatel bylo pouze 8,8 milionu. Populační růst se obnovil a v roce 1994 činil počet obyvatel 10,33 milionu. V letech 1994-2003 byl přirozený přírůstek mírně záporný (-0,15 % ročně) a počet obyvatel klesl na 10,2 milión. Od roku 2005 je přirozený přírůstek pozitivní, ale v poslední době nejvýznamnější vliv na vývoj Počet obyvatel České republiky je imigrace: přibližně 300 000 v průběhu roku 2010. Z Volyně a Banátu se po druhé světové válce repatriovaly desetitisíce Čechů. Od 90. let 20. století Česká republika pracuje na repatriaci etnických Čechů z Rumunska a Kazachstánu."
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědětPsát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2022 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License