Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
 
 
 
Voynichův rukopis     (str. 1 z 3)
Sekce: Záhadné jevy a úkazy
   |   Rolovat dolů
Kryptologický oříšekStr.: 1, 2, 3  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

Poota   
29.09.2022 16:37
Bydliště: Praha
9096 604 7599 
Záhadný Voynichův rukopis
 
V televizi třeba s Arnoštem Vašíčkem:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12417606301-ceske-tajemno/418235100031004/

Jedná se o středověký rukopis napsaný šifrou, kterou se nedaří rozlousknout ani nejmodernějšími metodami, takže se neví ani v jaké řeči je napsán a neví se ani to, k čemu se vztahují jeho ilustrace.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
29.09.2022 16:48
Bydliště: Praha
9096 604 7599 
Za 730:- Kč tady:
https://www.knihcentrum.cz/voynichuv-rukopis-aneb

Na Netu:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voynich%C5%AFv_rukopis

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2815946-tajemstvi-nejzahadnejsi-knihy-sveta-pry-bylo-odhaleno-voynichuv-rukopis-je-uzce-spjaty

https://www.dotyk.cz/magazin/voynichuv-rukopis-30000105.html
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
29.09.2022 19:10
Bydliště: Praha
9096 604 7599 
Paní Irena Hanzíková z Nové Paky, její stránky

https://www.voynichuvrukopis.cz/

Videa:
1. část - Šifra paní Ireny
https://www.youtube.com/watch?v=EoTypqcQQf0

2. část - Poselství naděje a květ štěstí
https://www.youtube.com/watch?v=e1U5cOvqESo
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
03.10.2022 22:34
Bydliště: Praha
5868 566 5873 
Voynichův rukopis - Pracoval jsem na něm
 
V posledních měsících jsem osnoval plány, že vám tu musím o Voynichově rukopise napsat
a on byl nakonec Poota rychlejší. Je to možná mým příliš širokým záběrem témat či činností,
tato moje pomalost, nebo je to prostě dané mezi mnou a Pootou pouze věkovým rozdílem.

Voynichův [vojnyčův] rukopis bývá nejčastěji označován za šifru... A máme to štěstí,
že z rukopisů máme zrovna tady, ve Střední Evropě, zřejmě ten nejzáhadnější ze všech na světě.
Jelikož se mi podařilo během života pokořit několik výzev dokázat úspěšně dešifrovat některé
i opravdu velmi obtížné šifry, tento rukopis si mě před pár lety naprosto získal a já nebyl schopen
odolat tomu pokušení, pokusit se jej dešifrovat. Opatřil jsem si velmi detailní skeny všech jeho stránek
a nějaký čas jsem v něm "ležel" a pracoval na pravděpodobně největší dešifrátorské výzvě na světě.

Zde udělám vsuvku ke zmíněné Ireně Hanzíkové.
Vytvořila různé teorie o tom, co jednotlivé (už tak samy o sobě velmi abstraktní) obrázky
v rukopise konkrétně znamenají, což bylo z její strany vedeno spíše jako podání
zjištěných faktů než jako hypotézy a hlavně všechny nejvíce oslnila tím,
že údajně ,,se jí dařila ta velmi vyčerpávající práce stránku po stránce rukopis dešifrovat."
Spousta lidí ji nadšeně sledovala a těšila se na další dešifrované stránky. Jenže... Ve skutečnosti
k žádnému dešifrování nedocházelo. Ruku v ruce s tím, že paní Hanzíková celou dobu vcelku tajila,
jaké lingvistické, kryptologické či transliterační prvky k tomu používá, ona byla zkrátka jen obětí
své vlastní mysli - fantazie, "vnitřního hlasu" a své velmi silné pobožnosti. Když toto zkrátím,
ony jsou v tom rukopise některé stránky velmi specifické. Některé jsou botanické,
některé astrologické či astronomické, některé jsou specifickým způsobem popisné.
A pak vám paní Hanzíková přináší své "překlady", jak si třeba i na těch vyloženě popisných
stránkách autor rukopisu povídá s Bohem o úplně jiných věcech, to už pak máte dost,
když se snažíte brát její (navíc jakkoli nepodložené) "dešifrování" rukopisu vážně.

Paní Hanzíková nakonec vrátila necelý milion Kč, který ji lidé různě naposílali v nadšení
a na podporu. Tehdy z ní byl nadšený i Igor Chaun a když pak čelil stále sílícímu hlasu "protistrany",
že na těch překladech paní Hanzíkové opravdu něco není v pořádku, okomentoval to pak v jednom
ze svých videí zhruba slovy: ,,No jo, jenže ta práce paní Hanzíkové, ty její překlady,
ono nám to vlastně všem v té těžké době (asi začátek covidu?), ono nám to všem
vlastně hrozně moc pomohlo."

Zde však pan Chaun svými slovy podstatně pomohl mně. K jakémusi dopochopení toho,
co vlastně současní lidé zřejmě převážně potřebují. Zda pravdu, po které pořád tolik
hlasitě volají, a nebo zda něco docela jiného...

Teď stojím před další výzvou, a sice jak shrnout do několika vět své poznatky a výsledky
své dosavadní (pozastavené) práce na Voynichově rukopisu. Ano, "dešifrování" jsem
před časem pozastavil a nechal Voynicha zatím stranou. Jednak bych se spoustu let asi nestíhal
vedle Voynichova rukopisu věnovat už ničemu jinému, ale také k přerušení této činnosti
vedly ještě další věci, které právě vyplývaly z mého úsilí tento rukopis "prolomit"...

Různě se můžeme dočíst, že Voynichův rukopis se skládá z jednotlivých částí, jako například
z částí botanických, astrologických, dále že je tvořen různými mapami a popisy
jakýchsi zařízení atd. Já se však domnívám, že tyto vyjmenované (a celkem ohraničené")
tematické oblasti jsou autorem míněny ještě trochu jinak, než jak se to může takto "ohraničeně"
zdát a že ve skutečnosti jde o různá více či méně metaforická vyobrazení různých podstat,
které se spolu velmi prolínají. A například tam kde jsou vyobrazeny jakési ženy,
popř. ženy v jakýchsi nádobách či lázních, tak možná ve skutečnosti vůbec o ženy nejde,
nýbrž je ve hře, že bylo snahou takto znázornit různé "akční přírodní síly a energie".
Podobně různé "mapy" a kresby hradu nutně nemusí znamenat nějakou konkrétní
historickou stavbu, ale opět může jít o jakési metaforické obrazové podání něčeho jiného.
Asi takovým "nejpevnějším místem" v rukopisu, o kterém lze říct jednoznačněji alespoň něco,
je část několika stránek, o kterých můžeme s celkem velkou jistotou prohlásit, že se věnují
pro nás známým astrologickým znamením zvěrokruhu.

Velmi rozsáhlá je v rukopisu taková část, která se na první pohled zdá jako botanická.
Na stránkách jsou vyobrazení rostlin, jenže jde o rostliny, které věrohodněji nelze
ztotožnit s pro nás známými rostlinami. I jejich tvar, kořenový systém, květenství a způsob
růstu je v případě mnoha vyobrazených velmi atypický oproti tomu, jaké rostliny známe
zde na Zemi.

Nyní se už snad v této slohovce dostanu ke znakům a celkově k písmu v rukopisu obsaženému.
Čelím teď tomu, zda si všechny své poznatky z dešifrování v mysli vybavím, protože mnohé
jsem si nějak extra písmeně nezapisoval nebo ani nebylo jak a muselo to zůstat jen "v hlavě".
Začnu asi tím, nakolik by mohla být pravdivá jedna z mnoha rozličných hypotéz,
že celý Voynichův rukopis je jen fiktivně vytvořená a na oko záhadná kniha záhadného písma,
vytvořená ve středověku s tím, že však obsahově postrádá jakýkoli význam. Osobně se
k této hypotéze téměř vůbec nepřikláním. Při podrobných analýzách textů bylo znát,
že ta uskupení znaků do slov vykazují jakýsi svůj zvláštní lingvistický systém, kde se typicky
některé znaky objevují ve dvojicích či v dalších častých uskupeních. Trochu bych to
mohl přirovnat třeba k tomu, když se v češtině různě střídají samohlásky a souhlásky,
vznikají slabiky atp. To je také součástí jakéhosi "systému" a slova ve Voynichově rukopisu
jednoznačně nějaký svůj vlastní lingvistický systém obsahují. Ony na to ostatně poukazují
i snahy dešifrovat rukopis skrze složité algoritmy výpočetní techniky. Odborníci touto cestou
hledají, kterému (známému) jazyku by se to mohlo nejvíce podobat. A jak bylo zmíněno
v nějakém tomu videodokumentu, některé IT systémy skutečně "lingvistického ducha"
v rukopisu nalézají.

Zde však číhá jedna nenápadná past... Napíšu to "na plnou hubu". Osobně se na základě své práce
s rukopisem domnívám, že ve skutečnosti nejde o něco, co by se mělo považovat za šifru.
Domnívám se, že jde o samostatný jazyk a písmo, které tady na Zemi zkrátka není
nikomu známé a nikde jinde než v tomto rukopisu jsme neviděli žádnou jeho obdobu.

Pokud bych měl v tomto pravdu a k Voynichově rukopisu se nadále bude přistupovat spíše
jako k šifře, dešifrátoři se mohou zacyklit (i s pomocí výpočetní techniky) do jevu,
který úplně nevím jak pojmenovat... Jde o to, že v "zoufalství" se pak může sahat k takové
tvorbě interpretování různých uskupení znaků, že jejich "rozklíčování" se začne nevědomky
tvořit uměle a jaksi sebeklamně. V tu chvíli svítá (klamná) naděje, že najednou se
rozlousknutí začíná dařit. Většinou to pak ale při snaze rozluštit texty jako celek
následně narazí a nejde s tím hnout. Pokud mám pravdu s tím, že o šifru prakticky nejde,
chtělo by to zcela změnit přístup a jít na to spíše jako pro nás zcela neznámý jazyk a písmo.
To však pro většinu akademiků bude až příliš kontroverzní a "iracionální" směr myšlení...

Myslím, že jsem si spoustu zmínek v tomto příspěvku neuvědomil a přesto, jak je to nakonec
dlouhé, už takhle je to docela dost osekané. A už to tady mám pro vás rozepsané dokonce
i více dní a pořád mě od toho něco vyrušovalo, takže teď už to skutečně nebudu
natahovat žádnými detaily a odesílám to na "sklo". Průběžně vám sem budu posílat ukázky
různých stránek z tohoto velmi mimořádného a mimořádně záhadného artefaktu historie...
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Velmi specifické místo v rukopisu, kde se mezi astrologickými či astronomickými údaji nachází viditelné uskupení sedmi hvězd...
Velmi specifické místo v rukopisu, kde se mezi astrologickými či astronomickými údaji nachází viditelné uskupení sedmi hvězd...
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
Všechny znaky písma z Voynichova rukopisu
Všechny znaky písma z Voynichova rukopisu
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
07.10.2022 22:43
Bydliště: Praha
5868 566 5873 
Voynichův rukopis - První stránka
 
Nemíním to tak, že by se z kryptologického nebo jiného důvodu měla nutně tato stránka
považovat za nějakou podstatnou, ale je to zkrátka první stránka tohoto výjimečného rukopisu.

Posílám vám ji (stejně jako i další stránky poslané později) s grafickou úpravou
pro zvýraznění písma.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11    Schval. r.
08.10.2022 20:02
Bydliště: ...v garáži s Trabantem P 50 R
6832 109 3636 
  Adam napsal(a):    Voynichův rukopis - Pracoval jsem na něm --- V posledních měsících jsem osnoval plány, že vám tu musím o Voynichově rukopise napsat a on byl nakonec Poota rychlejší. Je to možná mým příliš širokým záběrem témat či...

...tak jsem se zahleděl na na obraz znaků písma...jako fotograf vnímající tvary, bez ohledu na jejich význam. několik znaků mě připadá velmi podobných. v této souvislosti mě napadlo, a někoho jistě také, že podobné znaky mohou být jako interpunkce naší abecedy. Možná by bylo dobré jednotlivé znaky očíslovat, abychom se mohli bavit o konkrétním znaku a jeho případné podobnosti.
Tento rukopis mě ...tak nějak, právě svojí záhadností začíná zajímat...uvažuji o koupi knihy, jen ta cena je jaksi ....no uvidíme...třeba napíšu Ježíškovi. Má někdo zde tuto knihu? napište, ne že ji máte, ale jaký byl důvod jejího zakoupení???
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
08.10.2022 21:49
Bydliště: Praha
5868 566 5873 
  martin11 napsal(a):    ... několik znaků mě připadá velmi podobných... ...podobné znaky mohou být jako interpunkce naší abecedy. Možná by bylo dobré jednotlivé znaky očíslovat... ...

Ono je ve skutečnosti ve hře mnohem víc možností, než třeba ten nápad s interpunkcí.
Někdy je cesta nasadit naše běžné myšlení, běžné prvky našeho jazyka a písma a hledat analogie,
jindy je cesta se od tohoto zcela oprostit.

U tohoto rukopisu je problém, že tam existuje velmi málo vodítek, které bývají v kryptologii
a v podobných činnostech klíčové. Plus je to pro nás jen jediný známý artefakt
obsahující toto písmo. To vše výrazně komplikuje a nápadů můžeme mít milion,
co by některé znaky mohly znamenat, proč se v určitých místech opakují atd.

Mezi těmi znaky existuje mnoho jevů ohledně jejich výskytu a použití v textu,
ale to je na napsání knížky o tom, a to jsem na to pracoval ještě dost málo,
než jsem tuto činnost přerušil. Každopádně dnes jednoznačně vím, že cesta není
jen listovat rukopisem a hledat různé souvztažnosti a částečné nápady, co by jak mohlo
znamenat, dokud neprovedu spoustu dalších vyhodnocení skrze své počítačové algoritmy.
Musel bych se do toho zase víc vrátit... O čemž tedy uvažuji...
Ale těch životních výzev a aktivit už je nějak příliš...

Ve své práci s Voynichem jsem používal systematické
zástupné kódy pro jednotlivé znaky, které Ti posílám v příloze...
Ale muselo by se k tomu říct spousta dalších věcí, ...a nechci to tu teď začít
detailně řešit, spousty případných nápadů, co by jak co mohlo znamenat...
To bych si musel vystřelit mozek, takhle se to dělat nedá.
Voynich vyžaduje bezpodmínečně IT kryptologii... ale správně pojatou...

Jinak pokud bys chtěl Voynicha a nevadilo by Ti, že to nebude drahá knížka,
kterou budeš moct fyzicky držet v ruce... SZ
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11    Schval. r.
08.10.2022 22:24
Bydliště: ...v garáži s Trabantem P 50 R
6832 109 3636 
...očíslování "jednotlivých písmen?" je výborné, najdeme tím společnou řeč při popisu jejich eventuelních významů.
...začínám se do toho "potápět" příklad: mají souvislost???
501-502-114
102-114-121-501-502
101-201-121-

...graficky to jsou "klony" jistého znaku, resp. stejné "doplňky" různých znaků
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
08.10.2022 22:48
Bydliště: Praha
5868 566 5873 
  Adam napsal(a):    ... ale to je na napsání knížky o tom... ... Ale muselo by se k tomu říct spousta dalších věcí, ...a nechci to tu teď začít detailně řešit, ...Pokud bych si natolik načůral do bot, že bych se do "dešifrování" Voynicha vrátil,
můžeš případně pomoci s tím nejprvotnějším - s digitalizací písma (převod jednotlivých
znaků na zástupné kódy - pomocí mého softwaru, který jsem si k tomu udělal,
se kterým to jde rychleji, než abys musel k jednotlivým znakům zástupné kódy
hledat očima.) Ale ten software budu muset ještě upravit.

Tím by ses s těmi znaky i hezky seznámil a udělal by sis tím vlastní obrázek nějaký.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
09.10.2022 09:53
Bydliště: Praha
5868 566 5873 
Ono se toho o konkrétním významu jednotlivých znaků zatím ani nic moc říct nedá.
Tohle nebude jisté, že něco říct půjde, něco "určitějšího", ani kdybych měl digitalizované
úplně všechny jeho stránky a pouštěl bych přes ně své algoritmy. Tohle je zkrátka hra,
kde je spousta práce a opravdu spousta času na začátku, pak i v průběhu a málo pravděpodobný
"uspokojivý" výsledek na konci. Pokud Voynich, pustil bych se do toho určitým způsobem
znovu a lépe. V mnohém systematičtěji, kde bude třeba nějaký nový a strukturovanější způsob zápisu jednotlivých zástupných kódů. O tomhle už mám nyní lepší představu, jak to případně
začít dělat líp a nadějněji. Pokud vůbec. A pokud by se to na konci nepodařilo rozlousknout
nějak "hezky" a jasně, výsledkem by stejně mohla být spousta zajímavých výsledků.
Různá vyhodnocení (napříč celým rukopisem), jak se chovají jednotlivá slova, výskyty znaků,
jaké všechny typické rysy to písmo vykazuje atd. Dílčích zajímavých výsledků
by na konci mohlo být spousta. Mít celý rukopis digitalizovaný, nebo alespoň jeho většinu,
a to mým vlastním systémem kódu, to by mohlo být zajímavé.
I kdyby se nepovedlo nějaké výraznější rozlousknutí.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
11.10.2022 14:08
Bydliště: Praha
5868 566 5873 
Jednotlivé rostliny nakreslené ve velikosti přes celou stránku; toto tvoří zhruba polovinu
celého rukopisu. I když můžeme různě fantazírovat o tom, která rostlina by mohla být
podobná některé pro nás známé... V případě Voynichova rukopisu může být toto vysoce
ošemetné a když si nedáme pozor, snadno si rostlinu přiřadíme k nějaké "podobné",
ale přitom můžeme být snadno vedle jak ta jedle.

Podle mého názoru se do vysoce nedůvěryhodného "rozpoznávání" rostlin pustil
například Stephen Bax, který se prakticky převážně na botanických kresbách
a názvech pokusil postavit své "dešifrování" rukopisu. Přesto, že jeho přístup
je jinak vysoce odborný a pracný, s jakými všemi prameny ohledně názvů
a tím i "fonetiky" názvů rostlin se pokusil pracovat, přesto to v základu (cesta skrze
rozpoznávání rostlin) právě vnímám jako příliš velký kámen úrazu. Je to opět
spadnutí do určitého zoufalství, když se v rukopisu prakticky nelze ničeho chytit.
A zatímco se asi docela prozíravě zkusí na jedné z astronomických / astrologických
stránek chytit náznaku hvězdokupy Plejád (což je také do nějaké míry nejisté),
pokračuje (dle mého vadně) snahou rozpoznávat v rukopise rostliny a zkouší
podle různých výslovností jejich názvů hledat fonetiku pro čtení znaků v rukopisu.

Zajímavou výjimkou by mohla být rostlina už na 4. stránce rukopisu,
která několika různými prvky zobrazení dost vypadá na nějakou leknínovitou.
Je tam znatelný typický leknínový oddenek, typické leknínové listy a květ
sice odpovídá jen s notnou dávnou přidané fantazie, ale zase bychom
neměli brát automaticky každou kresbu tak, že autorovi se povedlo vždy vystihnout
veškeré detaily na rostlině. Co je zajímavé, že i když mohl autor jaksi zjednodušit
kresbu okvětních lístků, přesto měl tendenci dát docela dost důraz na rozplozovací
orgány květu (tyčinky / pestík), které na obrázku trčí tak výrazně, jako to žádný
běžný pozemský leknín nemá, pokud jsem tedy po různých druzích
leknínu (celosvětově) správně pátral.

Pochopitelně tyto úvahy o (ne)leknínu nemíním striktně či doslova a posílám
vám to spíše jen tak pro zajímavost. Nevzpomínám si, že by nějaká jiná rostlina
v rukopisu byla takto "alespoň možná trochu určitelná" než všechny ostatní.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11    Schval. r.
13.10.2022 08:28
Bydliště: ...v garáži s Trabantem P 50 R
6832 109 3636 
  Adam napsal(a):    Jednotlivé rostliny nakreslené ve velikosti přes celou stránku; toto tvoří zhruba polovinu celého rukopisu. I když můžeme různě fantazírovat o tom, která rostlina by mohla být podobná některé pro nás známé......

...získal jsem PDF kopii rukopisu, tak jsem několikráte prohlédl.
Určit rostliny se mě nepodařilo, ...vlastním Matioliho herbář, první vydání asi 1562.
Rukopis je dle rozboru materiálu na kterém je napsán cca 1405 -34, tedy o více nežli sto roků dříve...
v rukopisu jsou všechny rostliny popsány...nakresleny vždy s kořenem. bohužel vše je malováno tak nějak "amatersky" malířský talent rozhodně autor neměl, což je patrné i z dalších kreseb.
Tak, podle rostlin se nechytám...ale pozor, je zde nakresleno několik znamení zvěrokruhu.
pokud získáte kopii obrazů, tak strana 127 - ryby, 2c strana 128 a 129 asi kozoroh, býka bych asi namaloval jinak... 130 opět kozoroh...131 - vlevo divné, zvíře ale ve zvěrokruhu jiné není, takže Lev, vpravo postava, takže pouze Panna. 132 - něco ?? ale zdá se že to jsou Váhy, 133 opět asi Lev...134 - jednoznačně Střelec. dále nic o zvěrokruhu do konce knihy ani čárka...text samozřejmě můžeme ignorovat.
Znamení, které zde jsou je "jen" pět...Bohužel z .pdf nelze vyčíst popis, tvar písmen, ale myslím, že v originále, nebo jiném - lepším rozlišení to půjde přečíst.
Nicméně, budeme.li předpokládat že autor vycházel z nějakého jazyka, tak lze porovnat písmena z popisu znamení a tak odhalit alespoň dvě až čtyři písmena.
Při prohlížení rukopisu jsem dále nezahlédl ani jeden náboženský symbol, žádné kříže, v obrázcích...Na dobu, kdy dílo vzniklo trochu divné, že by autor ignoroval náboženství...pojednání o rukopisu zmiňuje i možnost jiného náboženského zaměžení autora / třeba islám/, ale ani zde žádný obrazek není na toto tema...a že by autor byl bez vyznání se na dobu vzniku nějak nehodí.
Všechna znamení jsou malována v kruzích které vyplňují postavy žen...jen jedno je s muži???...nemají namalovaná prsa???
ženy v lázni...namalované v jakési vaně...??? něco mě to připomíná, ale potřeboval bych oslovit znalce Bible a poptat se na nějaké detaily z ní...v obrázcích se mě cosi z byble zrcadlí...ale nejsem si jist, tak zatím o tom nebudu uvažovat.
...doufám, že pokud získám knihu, nebo lepší fotoreprodukci ve formátu .jpg budu chytřejší ...dále potom ještě protřídím očíslovanou abecedu /od Adama , čímž mu děkuji za dosud poskytnuté podklady/, protříděním myslím abecedu uspořádat dle vizuelní podobnosti...
...také jsem se zahleděl do textu a některé znaky se v něm objevují, alespoň se mě to zdá...podezřele častěji???....ale to je o diskuzi...
na závěr...ve Wiki...je poměrně rozsáhlý popis pokusů o rozluštění....toto moje je jen můj pohled na toto dílo...jelikož neumím žádný cizí jazyk, jsem v bádáí velmi omezen a vím, že brzy narazím na nepřekonatelné problémy z této neznalosti pramenící....
...tak, to je pro dnes zatím vše....jdu do garáže pracovat na mém veránovi značky Trabant P 50
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Hana   
13.10.2022 09:32

685 47 952 
  martin11 napsal(a):    Určit rostliny se mě nepodařilo, ...... v rukopisu jsou všechny rostliny popsány...nakresleny vždy s kořenem. bohužel vše je malováno tak nějak "amatersky" malířský talent rozhodně autor neměl, což je...

O Voynichově rukopisu jsem sice zaslechla již dříve, ale nijak podrobně jsem jej neprohlížela. Nyní ale, když toto téma na Omforu je, sdílené kousky si prohlížím a čtu, co k tomu sem píšete.

Poota sdílel odkaz na Paní Irenu Hanzlíkovou z Nové Paky, která se též zabývá rozluštěním rukopisu.
Já jsem toho videa kousek shlédla, konkrétně o tom, jak ona vysvětluje ty „neumělé“ kresbičky rostlin. Ona říká, že „nacítila“ autora, jeho nejniternější prožitky, poznávání, vnitřní boje… A ty rostlinky tedy znázorňují autora samého, jak se cítí, co vnímá, prožívá… Např. je tam v kořenu jedné rostlinky veliký červ, a to ona vysvětluje přeneseně jako červa, který člověka nažírá…
Toto si myslím také, že autor chtěl předat něco, co je vlastně nepředatelné. Je zvláštní, že se o tom synchronně bavíme ve vlákně O dobru a zlu. Zde jsme narazili na pojem temnota, což já vnímám jako nedostatek či úplně absenci poznání, něco co tedy neznáme, nevíme jak funguje, často se toho tedy bojíme, může nás to ovládat a my vůbec nevíme, že jsme ovládání…. A že tedy je nutné tu temnotu osvěcovat, aby nad námi neměla moc.
Ale jak toto poznání předat dál? Dospěla jsem k tomu, že je to asi nejlepší nějak autenticky. I když mnoho různých duchovních učitelů to umí krásně a mnohem lépe napsat.
Autor tedy podle mě svým způsobem, autenticky, bez jakékoli berličky předává své nejvnitřnější poznání.
Paní Hanzlíková se dále snaží rozluštit i text, říká, že každý znak může kolikrát znamenat i něco jiného… V tomto s ní již nesouzním, zde si myslím, že je to již její autentický způsob, jak předat své nejniternější poznání a prožívání.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
14.10.2022 10:30
Bydliště: Praha
5868 566 5873 
Já osobně považuji prakticky převážně tvrzení paní Hanzíkové hlavně za důsledek toho,
co všechno především právě ona sama si o tom rukopisu v mysli vytvořila, a to klidně jen
nevědomky. Tohle je všeobecně vysoce ošemetná věc, to "napojování" na něco či někoho
a umět rozlišovat, kde jsou ty hranice skutečna oproti určité hravosti ve skrytých koutech
naší vlastní mysli. Navíc, u takových "jednodušších" kreseb může krásně zafungovat efekt
pareidolie a snadno pak dochází k tomu, že někdo vidí červa tam, kde míněním
autora kreseb třeba vůbec žádný červ být neměl, a místo toho mělo třeba jít jen
o zvláštní součást kořenového systému, možná trochu nevhodně nakreslenou.

O tom, že rukopis je zřejmě tvořen s určitou silnou metaforičností,
typicky třeba skrze vyobrazování žen, které vůbec ženami být v skutečnosti nemusí,
ale může jít třeba o jakési vyobrazení činných sil přírody/vesmíru, to jsem tu
už sice zmiňoval, ale nyní to připomínám v souvislosti s jednou stranou
v "herbářské" části rukopisu, která se tímto velmi odlišuje od téměř všech ostatních.
Kořenový systém je zde propojený s dvěma viditelnými hlavami. V herbářské části
jsou sice některé další anomálie, ale nic dalšího podobného tomuto.

Také se můžeme u kreseb rostlin všimnout jedné věci. U autora zřejmě převažovala
tendence (možná s oblibou) kreslit rostliny jaksi úplně, vyhrát si s tím, jak to jen uměl.
Místo toho, aby každou rostlinu znázornil jen třeba vyobrazením jednoho listu,
jednoho květu, pouze část stonku atp., je vidět, že se snažil o kresby pokud možno
"bohaté".

A přesto, že se na něj můžeme dívat skrze prsty, že mu to kreslení moc nešlo,
na druhou stranu je třeba i na této stránce vidět, že se na rostlině snažil vystihnout
určité detaily. Zde například jsou u listů dva výčnělky viditelné na začátku čepele.
Jsou jasně znázorněné u všech listů.

Ta snaha o detailní zobrazení některých rysů rostlin je důležitá, protože v souvislosti
s tím pak můžeme lépe uvažovat nad tím, proč se nám většinou u tohoto rukopisu
nedaří shoda s pro nás známými rostlinami. Zda to tkví v tom, že autor jen neuměl kreslit
a nebo v tom, že jde o (dobře nakreslené) cizí rostliny, které neznáme.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 

 
14.10.2022 11:55 Editace moderátorem. Doplněn dodatek
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11    Schval. r.
14.10.2022 13:15
Bydliště: ...v garáži s Trabantem P 50 R
6832 109 3636 
...ano, je třeba si všímat i těch nejskrytějších detailů...
Adam napsal..." Zde například jsou u listů dva výčnělky viditelné na začátku čepele.
Jsou jasně znázorněné u všech listů."
také jsem si všiml několika zarážejících detailů...po prostudováním napíšu postřehy, zatím by to ode mne mohlo být zavádějící...
...dále velká prosba...obraz v příspěvku výše má extra dobré rozlišení , je perfektně čitelný... ...mohl bych získat v tomto rozlišení stany 127 - 134...je to osm stránek týkajících se Zvěrokruhu...
..a ještě jeden dotaz...latina jako jazyk, jak se změnila od roku 1400 do dnes, nerad bych se touto změnou nějak přivedl na špatnou cest při pátrání významu slov. / např Čeština se změnila velmi a texty z 15. stol. jsou pro dnešní běžné čtoucí téměř nesrozumitelné.../
...ale předpokládám že latina by neměla mít takové změny...jak je to s angličtinou také netuším, ale zatím chci pátrat po linii Latiny.../ oslovím učitele latiny z gymnázia...uvidíme co se stane???/
..a poslední dotaz, či přání...je tu někdo z nás, kdo má pečlivě přečtenou Bibli, nebo je s jejím obsahem a významem seznámen ? ...předesílám, že znalec nemusí být věřící, nejde mě o náboženský výklad ale o souvislosti mezi textem Bible a kresbami v rukopisu..
...některé kresby "snad" napovídají něco, co souvisí s textem Bible???!!!
Tuto diskuzi bych ale rád vedl jen na SZ zatím mimo zde čtoucí...pokud by byla nějaká širší diskuze možná, pak bez problémů zde.
Tento způsob diskuse volím zatím proto, že nechci nikoho předem ovlivnit mým dotazem a odpovědí třetího diskutujícího....rád třídím odpovědi jednotlivě neovlivněné druhým názorem...a v tomto případě, luštění rukopisu se názory dají ovlivnit celkem snadno...tak...vzhůru na Voynichův rukopis...
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
14.10.2022 13:52
Bydliště: Praha
5868 566 5873 
  martin11 napsal(a):    ..a ještě jeden dotaz...latina jako jazyk, jak se změnila od roku 1400 do dnes, nerad bych se touto změnou nějak přivedl na špatnou cest při pátrání významu slov. ...

Tak dokonce ani na tu latinu nebude existovat nějaká jednoduchá a prostá odpověď.
Latina se průběžně neměnila i měnila - jak v čem a jak kde. I v závislosti na lokalitě.
A to je míněno i různě tady, ve Střední Evropě. Základ má více méně stejný,
obecná gramatika, předložky, spojky a různá pravidla, to zůstalo stejné.
Velký rozdíl nastal kdysi ve výslovnosti latiny. Všichni, kdo se tady učí latinu,
se ve skutečnosti učí výslovnost, které říkám "středoevropská středověká".
V dávném antickém Římě se však zřejmě používala výslovnost o něco jiná.
V době vzniku Voynichova rukopisu se však výslovnost neměnila.
Ale třeba pro jeden význam časem (a v různých lokalitách) vznikalo více různých
latinských výrazů, a to zřejmě i v době vzniku rukopisu. Proto se někdy
česko-latinské slovníky od sebe různí, hlavně v některých podstatných jménech.

Ale Martine, už výše jsem psal, že je dobré k písmu ve Voynichově rukopisu
nepřistupovat jako k šifře... ... S vysokou pravděpodobností to není zašifrovaná
latina, nebo něco takového...
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Hana   
14.10.2022 15:53

685 47 952 
Co když jsou to rostliny z jiné planety?
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11    Schval. r.
14.10.2022 17:59
Bydliště: ...v garáži s Trabantem P 50 R
6832 109 3636 
...Dobře, dejme tomu, že je dobré k písmu ve Voynichově rukopisu
nepřistupovat jako k šifře... ... S vysokou pravděpodobností to není zašifrovaná
latina, nebo něco takového...


...budu vycházet z toho, že mám k dispozici několik znamení zvěrokruhu, bezpochyby jasná a čitelná... ryby, kozoroh, lev, panna, váhy, střelec....a u těchto zcela jasný popis toho daného znamení...několik "písmen" spojených do nějakého slova, které vyjadřuje to, co je na obrázku...ryby...několik znaků, nevím, ale předpokládám, že ve všech známých horoskopech to jsou vždy ryby. takže ryby jsou napsány. takto máme k dispozici šest slov, porovnání písmen ve slovech jejichž význam je nám známý můžeme dedukovat jaké písmeno co znamená. nyní jsme na rozcestí, buď to je neznámá řeč...a písmo...jak to, že si tohoto písma nikde nikdo nevšiml a nikde se neobjevuje / 15. století /..nebo to je známý jazyk, jen zapsán jinými znaky nežli známe...a to z nějakého důvodu - otázka je jakého. Můj názor je, že autor potřeboval utajit své myšlenky, nápady nebo poznatky pře širokou veřejností. tenkráte umělo číst...a psát jen několik málo lidí, ...a vzdělanci co uměli číst a psát ve svém jazyce uměli často i latinsky.
..proč potřeboval zapsat ...cokoliv...v nějaké šifře...nechtěl aby se jeho myšlenky, objevy či cokoliv o čem píše nedostalo do ruky někomu kdo by tohoto textu zneužil. Buď proti pisateli, nebo z jakýchkoliv důvodů ...
...mohu dále takto uvažovat, vylučovat souvislosti, či je opět nějak spojovat....
jediné co mě je jasné, že pisatel nechtěl, aby jeho znalosti byly všeobecně známé...z nějakého důvodu jest vše napsáno tak, jak to tady máme ...jako šifru podáno.
Latina sice není jistá cesta k dešifrování, ale musí se zkusit a eventuelně jednoznačně vyloučit a pak...nevím...tady budu asi končit... ...musím si další postup ještě promyslet, mezi tím budu hledat znalce Bible....
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
14.10.2022 18:18
Bydliště: Praha
5868 566 5873 
  martin11 napsal(a):    ..a u těchto zcela jasný popis toho daného znamení...několik "písmen" spojených do nějakého slova, které vyjadřuje to, co je na obrázku...ryby...několik znaků, nevím, ale předpokládám, že ve všech známých...

Martine, ty názvy znameních jsou ale do rukopisu dopsány dodatečně a jiným písmem...

Na Voynichově rukopisu jsem pracoval. Tyhle kroky byly ty jedny z prvních, když děláš něco kryptologického...
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
14.10.2022 18:26
Bydliště: Praha
5868 566 5873 
  Hana napsal(a):    Co když jsou to rostliny z jiné planety?

Spoustě lidem to může zdánlivě znít vyšinutě, ale něco takového
jsem se snažil naznačit už zpočátku.
Rostliny, písmo, jazyk... Zatím to vypadá, že je to odjinud.
Planeta, dimenze, cokoli. Těch možností je spousta.

Moje dojmy z doby, kdy jsem na tom dělal, jsou, že autor
nepotřeboval něco zatajit nebo zašifrovat.
Navíc, má v tomto písmu docela vypsanou ruku.. dělá různé přetahy atp. ... Už na prvních stránkách.
Celkově to dle mého na šifru nevypadá.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Str.: 1, 2, 3  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte chod fóra   |   Vytvořil: 2015-2024 Adam Benda
 
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License