Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Člověk - kultivovaný a vykultivovaný     (str. 2 z 2)
Sekce: Člověk, psychika, duchovno, esoterika, magie
   |   Rolovat dolů
Poznávání sama sebe, člověka jdoucího za světlem. . A nastínění významu kultivace člověka.  Str.: 1, 2

Vlákno je uzamčené.
V této sekci možná naleznete
druhé vlákno určené pro diskuzi

Poslední příspěvek z předchozí strany:
Had  Při hledání informací jsem narazil na informace různých kontaktérů. Podávali úžasné informace jak...

Had   
08.12.2022 17:03
Bydliště: Tam kde hřmí stihačky
1148 84 1277 
Ve vlákně "Střední cesta" Hana dala obrázek s výkladem. viz. odkaz.
https://www.omforum.cz/p.php?idx=44928
Dovolím si výklad trochu jiný téhož.

Trojúhelník (jehlan) je složen s vrstev poznání, znalostí a symbolizuje hmotu (zem). Postavička na vrcholu to jsme my v astrálu. Z nějakého důvodu se rozhodneme poznat hmotu a vstoupíme na zem. Figurka uprostřed základny.
Úkol je jednoduchý, posbírat všechny znalosti a poznání. Když jsme ve středu tak získáváme zkušenosti. A když prozkoumáme celou vrstvu tak se rozplyne a jehlan se o to sníží. A tak postupujeme až celý jehlan rozplyne a ty dvě postavičky splynou opět v jednu.

Takto to vypadá velice jednoduše, ale pravda je jiná.
Teď hloubavého čtenáře napadne a kde je ta kultivace? No na obrázku jsou naznačeny kladné a záporné energie, které jsou základem pohybu a dynamiky vesmíru. Stalo že do toho jehlanu spadly i nějaké ty temné ale i kladné energie. Ty kladné nemají problém ty z pyramidy odejdou. Neuvíznou v koloběhu karmy. Ale ty záporný ty v podstatě nemají šanci odejít. No začnou dělat potíže a komu. No přeci nám. Když nás vychýlí z našeho středu tak jsme snadno manipulovatelní, ovladatelní a tím více, čím více jsme vychýleni. Zkušenosti a znalosti nelze získávat když jste manipulováni. Znázorněno oblouky.

Právě tady přichází ke slovu ta kultivace. Protože, kdy vás může něco vychýlit z vašeho středu, přeci když se má do čeho opřít. Na prvním místě je naše velké ego a za ním následují negativní vlastnosti. Čím je ta vlastnost větší tím snáze s námi manipulují. Je to jako plachta. Čím větší tím více se do ní vítr opírá. Kultivace znamená zbavit se takových to plachet neboli vlastností. Jsou bohužel vlastnosti, které jsou naší podstatou, nelze se jich zbavit. Tak ty se musí ovládnout, obrazně svinout takovou plachtu a hezky zajistit.
To je prosím zjednodušený pohled a ještě na jednu část.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Had   
14.12.2022 21:48
Bydliště: Tam kde hřmí stihačky
1148 84 1277 
Pro ty co mají pocit že nejsme jenom to mezi čepicí a botami. Jsou nespokojení se svým životem a mají touhu nebo potřebu jít dál. Je tu odkaz na video, kde je lépe řečeno jak jít dále, než bych já tady neuměle popisoval.

https://youtu.be/IERqGGH-rbE
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Had   
25.12.2022 18:23
Bydliště: Tam kde hřmí stihačky
1148 84 1277 
Upozornění - varování
Člověk za pomocí své vlastní temnoty dokáže zneužít všechno. Při kultivaci je používána i kvantová regrese od D. Cannon vylepšená L. Smetanou. Bohužel se kvantovou regresi temnotě podařilo hacknout zde v Čechách na Moravě. Prostě ji jde pouze o to, tuto metodu zdiskreditovat před lidmi. Upozornění pro ty co hodlají podstoupit kvantovou regresy, bedlivě vybírejte ke kterému terapeutovi půjdete. Aby se Vám místo pochopení a úlevy naopak nepřitížilo.

I kvalitní nástroj jde zneužít.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Had   
04.01.2023 21:26
Bydliště: Tam kde hřmí stihačky
1148 84 1277 
Že introspekce a kultivace (boj se svou temnotou) není nějaký módní výkřik dokazují již hermetici první republiky, kteří již nabádali k nutnosti nejprve se zabývat sám sebou. Krásně to popsal pan Kopista viz. citace.

.... ve svém vlastním zájmu tě varuji žáku, který nepřipraven a neozbrojen se odvažuješ vstoupit na půdu tobě neznámé pláně o je jimž nebezpečí nemáš ani představy. Přičemž šílenství nebo tělesná smrt nejsou ještě nebezpečím největším. Hrůza, s niž se zde setkáš, půjde pak s tebou a tobě s těží bude možno po celý tvůj život uniknout tomuto děsu. Nežli učiníš tento odvážný krok, chtěje projít branou, která je na rozhraní naší a astrální úrovně, radím tobě jako přítel. Sejít dříve do tmavého sklepení duše své a nalezneš-li tam řvoucí dravá zvířata, ulámej jim drápy, vytrhej jim zuby, zkroť je. Učiň z nich zvířata tichá, krotká a hlavně tebe poslušná. Než za těchto nezbytných příprav nepodnikej nic. Neboť příprava tato zaručuje tvoji bezpečnost. Jinak ďáblové tvoji půjdou všude s tebou a zhatí všechny tvé plány. Zmaří každý tvůj vzestupný pokus a již napřed tebe lituji neboť nestaneš li se pánem svých ďáblů pak běda tobě! neboť staneš se zcela určitě jejich obětí. Jejich skutečnou povahu a zuřivost poznáš až tehdy kdy zatoužíš po vyšším poznání a vyšších metách. Tehdy se staneš předmětem jejich zběsilých útoků a měj se na pozoru ať neucítíš jejich zuby ve svém týle.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Had   
11.01.2023 21:23
Bydliště: Tam kde hřmí stihačky
1148 84 1277 
Při poznávání sebe sama je jeden z velkých pomocníků kvantová regrese. Ale jak jsem zjistil tak mnozí to považují téměř jako návštěvu kina, kde jim promítnou nějaký film. Ještě lépe na nějaké vybrané téma nebo dobu. Od takového terapeuta bych já rychle utíkal!
O tom kvantová regrese vůbec není. Ta je o tom postoupit ve vývoji dál. To jde tehdy když poznáme samy sebe a příčiny z jiných inkarnací které se v současnosti projevuji. Na to potřebujeme vyšší bytosti. Člověk je podstatou světelná bytost. Tak je jasné jaké bytosti oslovovat.
A vždy to zdůraznit a klidně opakovaně zeptat. Nenechat se odradit, temnota ráda podsune myšlenku, "proč ověřovat " a podobně. A lidově jí sednete na lopatu.
Jak to dopadne z člověkem, když se nepodívá do sebe, nekultivuje je popsáno v příspěvku na skutečném příkladu.
https://m.youtube.com/watch?v=qwDx4czkme0
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Had   
24.03.2023 17:51
Bydliště: Tam kde hřmí stihačky
1148 84 1277 
V dnešní době se setkávám s postojem, že BOJUJU s temnoto nebo ji přímo šířím a pod. V lepším případě, že jsme v dualitě a já jsem na jedné straně.

Potom se ptám, co odráží stav naší společnosti a civilizace? To je vyrovnaná dualita. To snad nemyslí vážně nikdo soudný.

Tak proč jsem označován nálepkou .........., když na to poukážu. Ukážu skutečný stav věcí bez emocí a přikrašlování.

Kde se bere strach a nenávist v lidech? A z čeho vlastně mají přitom tito pocity. To nejsou prostředky světla, to je nástroj druhé strany.

Jedni duchovní svět vůbec neuznávají a ti co aspoň uznávají duchovní svět tak popírají temné bytosti a energie. Nebo o nich nechtějí nic slyšet. Proč asi?!

To že jsme skutečně takoví malí pěšáci ve velké partii je skutečnost. Záleží na nás samotných jak se zabarvíme. Rozhodne to naše práce na sobě nikoliv popírání skutečnosti. Tvářit se pozitivně, objímat stromy a slunce nebo stát ve svém středu. To je jen čekání na to, co přebírá kontrolu nad touto planetou.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Had   
17.04.2023 05:41
Bydliště: Tam kde hřmí stihačky
1148 84 1277 
Při poznávání duchovna jsem zjistil bohužel jednu podstatnou věc. Na té naši ezoscéně je spousta pomýlenců kteří hlásají polopravdy a někdy i bludy. Oni poznají malinký kousek poznání a to jim stačí. Myslí si, že znají již všechno a nejdou dál. Vždyť stvořitel nebo buch je nekonečný, tak i poznání je nekonečný. Takže místo aby šli v před tak naberou obrácený směr a vydají se směrem k propadlišti.

Ponaučení které mi z toho vyplynulo je:

Nezastavit se na získaným poznáním, ale jít dál, objevovat další poznání a zkušenosti. To umožní duchovní růst a tím i vlastní rozvoj.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Had   
02.05.2023 20:56
Bydliště: Tam kde hřmí stihačky
1148 84 1277 
Uvědomil jsem si velmi špatnou vlastnost. Jak málo o sobě víme, jak málo o ostatním víme, ale zato jak hodně si domýšlíme. A podle toho soudíme a jednáme.
Proto jedno z přikázání je nesuď........
Teprve toto zjištění, dalo tomuto přikázání smysl a pravý význam. Vykultivovaný člověk již nesoudí, protože si je vědom toho, že nezná veškeré okolnosti a příčiny. Tím by způsobil snadno negatívní následky jak pro sebe tak pro společnost.
A opět jsme u člověka, jedince jako základu všeho.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Had   
10.05.2023 23:18
Bydliště: Tam kde hřmí stihačky
1148 84 1277 
Jak již staří hermetici věděli, že máme dobré a špatné vlastnosti. Každý máme takové dvě tváře. Tyto vědomosti pochází bratrstva Rosekruciánů R+C. Ke ke mně se dostalo přes Michala Stránského. Ten zpracoval metodu jak si může každý zjistit svoje ctnosti a neřesti. Stačí znát jenom hodinu a minutu narození. A na základě toho si můžete sestavit zrcadlo cností a neřestí.
Postup:
1- Na iternetu nebo sami si vytvořte osobní horoskop.

2 -Bude vás zajímat v jakém znamení se nacházely planety:
Slunce, Luna, Merkur Venuše, Mars, Jupiter, Saturn
Doplníte do tabulky č.1 znamení zvěrokruhu

3. Do tabulky zrcadel doplníte vlastnosti podle vlastností planet dle znamení. Poslední přloha. Astrologické cnosti a symboly.

Podrobnější popis ctností a nectností je na internetu je dost.

No výklad zjednodušený je, že to co jste doplnily vy, je to jak se ta konkrétní nectnost u vás projevuje na venek.
Je lepší si to vytisknout a doplnit. Lépe se stím pracuje a lze si psát poznámky.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Had   
22.05.2023 20:58
Bydliště: Tam kde hřmí stihačky
1148 84 1277 
Pořád se mluví o kultivaci, nebo zušlechtění charakteru a pod. Ale málokdo řeší závažnější problém. Naše hmotné tělo může být napadeno porazity, jak na povrchu tak uvnitř. A to samé se týká obrazně i našeho nehmotného těla. Je vám na nic sebelepší charakter, když vás ty energetičtí paraziti zničí zevnitř.
Staří mistři se dokázali vykultivovat do takové míry, že se sami dokázali těchto parazitů (negativní energii, bytostí .... ) zbavit.
V dnešní době to je vlastní silou téměř nemožný. Naštěstí tu cesta pro každého je. Každý si vybírá cestu svoji intuici nebo srdcem.
Jak poznamenal Pafixa, pak přijde i učitel
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Had   
29.05.2023 17:54
Bydliště: Tam kde hřmí stihačky
1148 84 1277 
Další postřeh ze života.
Pořád je slyšet to je dobře to je špatně, to je zlo, to je dobro. Velice rychle lidé vynášejí soudy aniž by mněli informace a viděli souvislosti.
Potom velice často, to co je špatný vydávají za dobro a obráceně. Nebo ještě lépe začnou páchat dobro.
Jedině jak to rozlišit pro nás je jestli nás to svádí z naší cesty nebo naopak podporuje na naší cestě za světlem.
Ale pořád nesmíme zapomínat na to, že je to jenom naše lidské vidění světa. Ti nad námi to vidí jinak.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

  Str.: 1, 2

Vlákno je uzamčené.
V této sekci možná naleznete
druhé vlákno určené pro diskuzi


 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2023 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License