Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Éter, Aether, Ether
Sekce: Nejhlubší podstaty existence, vesmíru, všeho
   |   Rolovat dolů
Hypotetická esence, element vesmíru

Psát příspěvky můžete po přihlášení

Adam   
05.02.2023 20:04
Bydliště: Praha
5906 567 5889 
Éter, Aether, Ether - Úvodem
 
Zde éterem není míněna látka, která má z hlediska chemie molekulární stavbu R-O-R,
nýbrž se jedná o jakousi hypotetickou vesmírnou esenci, element, který má své kořeny
již ve starověku a postupem času je různě interpretován a připisován různým významům
a podstatám. Oficiální věda tento aether v současné době neuznává.


Strojový překlad z anglické WiKi:
https://en.wikipedia.org/wiki/Aether_(classical_element)

... Pátý prvek nebo kvintesence, materiál, který vyplňuje oblast vesmíru za pozemskou sférou.
Pojem aether byl použit v několika teoriích k vysvětlení několika přírodních jevů,
jako je cestování světla a gravitace. Na konci 19. století fyzici předpokládali, že éter prostupuje
celým vesmírem a poskytuje médium, kterým se světlo může pohybovat ve vakuu. ...

... V homérské řečtině znamená „čistý, čerstvý vzduch“ nebo „jasná obloha“.
V řecké mytologii se mělo za to, že je to čistá esence, kterou bohové dýchali a vyplňovala prostor,
kde žili, podobně jako vzduch dýchaný smrtelníky. V tradiční řecké mytologii je také zosobněn
jako božstvo, Aether, syn Ereba a Nyx. Aether souvisí se slovem „spalovat“ a nepřechodným
„hořet, svítit“ (příbuzné je jméno Aithiopes (Etiopané; viz Aetiopie), což znamená „lidé
se spálenou (černou) vizáží“). ...

... Kvintesence je latinský název pátého prvku používaného středověkými alchymisty
pro médium podobné nebo identické s touto myšlenkou k vytvoření nebeských těles.
Bylo zjištěno, že v pozemské sféře byla velmi malá přítomnost kvintesence. Kvůli nízké
přítomnosti kvintesence může být Země ovlivněna tím, co se odehrává v nebeských tělesech.
Tato teorie byla vyvinuta v textu ze 14. století The testament of Lullius,
připisovaný Ramonu Llullovi. Použití kvintesence se stalo populární ve středověké alchymii.
Kvintesence pocházela ze středověkého elementárního systému, který se skládal ze čtyř
klasických prvků a aetheru neboli kvintesence, kromě dvou chemických prvků zastupujících
kovy: síry, „kámen, který hoří“, který charakterizoval princip hořlavosti, a rtuti,
která obsahovala idealizovaný princip kovových vlastností. Tento elementární systém se rychle
rozšířil po celé Evropě a stal se oblíbeným u alchymistů, zejména v lékařské alchymii. ...


V současné době občas narážíme na zmiňování aetheru v souvislosti s N. Teslou a s tzv. volnou energií.
Aktuálně nám na Omfóru člen Energy1 přináší prozatím velmi stručné zmínky o souvislosti
aetheru s magnetismem, v rámci pojednání o generátoru C. Figuery.
https://www.omforum.cz/forum.php?t=731


Na závěr tohoto velmi stručného úvodu mám tendenci zmínit ještě pojem orgon,
který je další takovou nepotvrzenou či odmítanou záležitostí, ale podobným způsobem
jako aether se "vznáší kolem nás" a je otázkou, do jaké míry a jak spolu tyto dvě esence,
elementy, souvisí.
https://www.omforum.cz/forum.php?t=505
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

minsc   
05.02.2023 21:24
Bydliště: Příbram
620 51 669 
Na tohle jsem nedávno narazil na gize, je to takový další střípek, kritika experimentu Michelson-Morley (které se mi osobně tak nějak laicky nezdály nic moc):
http://www.wiki.naturalphilosophy.org/index.php?title=The_Overlooked_Phenomena_in_the_Michelson-Morley_Experiment
Překlad google:
Ukazujeme zde, že Michelson a Morley použili příliš zjednodušený popis a nevšimli si, že jejich výpočet není slučitelný s jejich vlastní hypotézou, že světlo se pohybuje konstantní rychlostí vzhledem k klidovému rámu. Během minulého století matematici bez užitku řešili Michelson-Morleyovy rovnice mnoha způsoby, aniž by si uvědomili, že v Michelson-Morleyových rovnicích chybí dva zásadní základní jevy. Vidíme, že zákon odrazu světla na zrcadlech musí být opraven, když se zrcadlo pohybuje. Také kvůli příčnému směru pohyblivého rámu světlo nevstupuje do přístroje pod úhlem 90o, jak se předpokládá v Michelson-Morley experimentu. Uznáváme, že základní Michelson-Morleyova myšlenka otestovat neizotropii časoprostoru porovnáním doby, kterou světlo potřebuje k cestování v paralelních směrech a příčných směrech, je velmi atraktivní. Zde však ukazujeme, že tento test není platný kvůli dvěma klasickým sekundárním jevům, které nebyly brány v úvahu. Když vezmeme v úvahu tyto přehlížené jevy, vidíme, že nulový výsledek v Michelson-Morleyho experimentu je přirozeným důsledkem vyplývajícím z předpokladu absolutního referenčního rámce a klasické fyziky. Naopak, drift interferenčních proužků musí být pozorován, aby se podpořila Einsteinova teorie relativity. Proto byla v minulém století teorie relativity založena na zavádějícím experimentu.
Více na:
http://www.naturalphilosophy.org/pdf/abstracts/abstracts_4857.pdf
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Píďalka   
17.02.2023 19:42
Bydliště: ČR
1379 446 1789 
  Adam napsal(a):    Éter, Aether, Ether - Úvodem --- Zde éterem není míněna látka, která má z hlediska chemie molekulární stavbu R-O-R, nýbrž se jedná o jakousi hypotetickou vesmírnou esenci, element, který má své kořeny již ve...

Zásadní a prvotní omyl originálních představ éteru je částicová představa někdy popisovaná jako polívka částic bez dynamické a neustále se měnících vzájemných struktur proudění. Snad se jen podívejte na mapy oceánských proudů a to je jen naprosto hrubý popis děné v oceánech. Poněkud humorně to kdosi v trochu jiné souvislosti přirovnal k popisu slona několika vědátory se zavázanýma očima, kteří drží slona za nějakou část jeho těla, a nedokáží se shodnout ani na tom, co to vlastně je slon, a to se ještě ani nedostali k chápání jeho chování a jeho příčin.

A že současná věda zamítá aether? Figu borovů. Mýlíš se a zatraceně. Lžou. Jenom ten aether ti poučení borci donekonečna přejmenovávají, protože bez něj ta jejich debilní fyzika nemůže fungovat, například Einsteinovým výrazem (fabric of space) tkanivo prostoru, Puthofovým zero point energy (energie nulového bodu). neoficielně Reichovým orgonem a snad stovkou ofiko i neofiko dalších názvů, jako je elektrická síla, gravitace, prana, Van der Walls síla, jinak síla vzlínavosti a mnoho dalších, bez jakékoliv ucelené představy, o co vlastně jde.

Přitom je to velice jednoduché a co se týče vztahu magnetizmu a aetheru Adame? Aether je soustavou elektrického (vláknitého) vlnění protiběžných toků částic aetheru se svými vlastními zákonitostmi, které se za určitých podmínek, doslova harmonických, dokáží sdružit do podstatně mechannicky účinějšího vlnění magnetického. Za annalogii by celkem dobře mohlo posloužit sdružení vláken konopí do spřadených nití ektrických vláken a následného sdružení elektrických nití do pramenů lan magnetismu. Avšak to je jen statický popis formy bez popisu vzájemných dynamickych gravitačních (ve smyslu přitažlivých) závislostí. A jak alespoň někomu známo, pevnost lana je daleko větší než součet pevností jeho jednotlivých nití a dále než součet pevností jeho jednotlivých vláken.

Líp vám aether takto v krátkosti popsat nedokážu a v dlouhosti mi to je už dnes putna.

Ahoj, Píďalka
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Energy1    Schval. r.
18.02.2023 15:49

1122 82 1285 
K orgonu nebo etheru nemám co říct, neznám detailní interakce těchto energií s okolním světem a zřejmě je nezná ani věda. Věda sice "ví" že i vakuum není prázdné ale existují částice nesoucí energii prostorem, nicméně vznik a chování těchto částic, nebo spíš určité nehmotné formy energie nikdo podrobně nezná.

Energetický guru Tesla zjistil, že nás obklopuje jakési moře energie, ve kterém doslova plavem. Tuto neviditelnou, nehmotnou a neměřitelnou energii nazval etherem. Zjistil, že mezi hmotným a nehmotným světem je pomyslná brána a ta lze na krátkou dobu "otevřít" a umožnit přenos nižší energetické hladiny na vyšší. Pomyslným otevíráním brány je přerušování toku ss proudu o velké strmosti. Opakovaným dějem při vysoké frekvenci dochází k nepřetržitému toku obrovské energie z prostoru. Dále pak zjistil a v podstatě unifikoval přítomnost etheru v každém zařízení pracující na elektromagnetické indukci. Ether má mít mnoho společného s magnetismem a mag. pole jej z okolí přitahuje a koncentruje. Tj. případ dipólů a jejich magnetizační proudová křivka. Dipóly buzené proudem I2R, by se nikdy nemohly takto chovat bez externí energie. Také magnet by nemohl být trvalým magnetem bez externí energie. Ve fyzice je potřeba si uvědomit co je vlastnost a co už vlastnost není
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
19.02.2023 13:33
Bydliště: Praha
9099 604 7606 
Věda má s aetherem pro ni neřešitelný problém. Na jednu stranu podle jejích teorií i matematických důkazů "cosi takového" existovat musí, ale žádným způsobem se vědě jeho existenci prokázat nepodařilo.
Tuto patovou situaci tedy věda řeší tak, že podle ní je aether "zakázané slovo" označující neexistující "věc". Pokud se kdokoli kdykoli dostane do situace která je řešitelná pouze existencí "čehosi takového", tak pro to musí použít jakýkoli jiný název, přičemž už pro něj může volně definovat jeho vlastnosti, povětšinou více či méně přesně odpovídající vlastnostem aetheru.

Stručnou definici aetheru bych si sice troufnul napsat, ale i kdyby náhodou byla správná, tak by k pochopení toho co aether je stejně nepomohla, protože ono to je spíš na delší povídání. Pokud by to snad někoho zajímalo a neměl nic lepšího na práci, tak jsem se na toto téma trochu rozkecal ve vlákně "Jak to bylo" https://www.omforum.cz/forum.php?t=668&str=1#zar
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Energy1    Schval. r.
19.02.2023 17:59

1122 82 1285 
  Poota napsal(a):    Věda má s aetherem pro ni neřešitelný problém. Na jednu stranu podle jejích teorií i matematických důkazů "cosi takového" existovat musí, ale žádným způsobem se vědě jeho existenci prokázat nepodařilo.

Můj názor je takový, že spíš než nepodařilo věda nechce vidět, ba dokonce mají zakázáno o etheru mluvit, proto je jednoduší přesvědčit veřejnost o neexistujícím mýtu. Věda nemůže potvrdit a veřejně uznat ether energií, to by byl průser jak mraky. Pokud by se tak stalo, energie by rázem ztratili veškerou hodnotu, v současném systému tvoří značnou část příjmů bez kterých by systém nemohl fungovat a zhroutil by se.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
19.02.2023 22:09
Bydliště: Praha
5906 567 5889 
  Píďalka napsal(a):    ... Přitom je to velice jednoduché a co se týče vztahu magnetizmu a aetheru Adame? ...

On chodí kdekdo s naprosto jasnými pohledy a tvrzeními na tyto věci, jako je třeba aether.
O to víc mi přijde zajímavé, když je na takové téma něco zmíněno těmi,
kteří to naopak tak naprosto jednoduše a jasně nevidí...
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa    Schval. r.
17.04.2024 00:30
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
Ohledně éteru je zajímavé vyjít z prastaré fyziky allatRa. Struktura prostoru je tam definována základní mřížkou, tedy jako základní prvek je jakási prostorová krychlička, jejíž hranice, tedy plochy a hrany jsou jiné dimenze. Uvnitř této cihličky není nic, kromě reálných časteček Po a fiktivních částeček Po, které spolu v interakci vytváří v podstatě vše. Tedy vše ze světa častic...a jsme u částicového pojetí světa.

Jinak mne napadá jen to, že věda nedokáže pochopit existenci Velkého Nic. Tedy i vakuum zavádí jako Cosi.

Jinými slovy pokud pochopíme co je to Velké Nic, tedy vědecké vakuum, teoreticky neobsahující vůbec žádnou částici, tedy hmotu, zbyde podle Einsteina už jen jediné a to je energie. Odtud teorie nuloveho bodu.

A tady ta návaznost na prastarou fyziku. Pokud z prostoru, krychličky, vymizí veškerá hmota, objeví se v ní logicky už jen veškerá energie. Kde? Za "dimenzionalní" bariérou.
Na druhé straně našeho prostoru, který je ve čtvrtém rozměru zhrouceným trojrozměrným prostorem Moebiovým. Tedy vlastně celé je to paradoxně gigantickou vzájemně "provlečenou" Kleinovou flaškou - láhví. Ta veškerá energie je v té láhvi zvenku nebo vevnitř podle toho kde je pozorovatel. Oddělená jen "dimenzionální" bariérou tvořící tu vlastní láhev.

No toliko jen úvaha na dané téma. Pokud vyloučíme z našeho světa úplně vše, to co vlastně zbyde je už jen "neviditelnost veškeré tvořivé energie a jejího světa za oponou všech našich smyslů ". To je Bůh.
:-)))
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Karel 124   
17.04.2024 09:51
Bydliště: Praha a okolí
569 41 744 
  Pafixa napsal(a):    .....Pokud z prostoru, krychličky, vymizí veškerá hmota, objeví se v ní logicky už jen veškerá energie. Kde? Za "dimenzionalní" bariérou. Ta veškerá energie je v té láhvi zvenku nebo vevnitř podle toho kde je...

Továrna na absolutno
 
Ahoj,
Celkem lapidárně stejné popisuje Karel Čapek ve své Továrně na absolutno.
Viz příloha.
Spálením libovolného paliva v super motoru zvaného Karburátor vzniklo obrovské množství energie. Zbylo nic. To znamená Absolutno.
A tak se stalo, že lidé blízko Karburátoru upadali do tranzu náboženského vytržení.
Ale chyba, karburátory se vyráběli ve velkém.
Mnozí si mysleli, že jejich absolutno je lepší než než absolutno ostatních, a tak začala velká
válka. Mnoho lidí zahynulo. Když se na konci války sešlo posledních 9 vojáků, dohodli se že půjdou domů, a dál bojovat nebudou. Skoro nebylo kam.
Dost poučná kniha.
Zdravím.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 

továrna na absolutno pdf
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa    Schval. r.
17.04.2024 13:32
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
  Karel 124 napsal(a):    Továrna na absolutno --- Ahoj, Celkem lapidárně stejné popisuje Karel Čapek ve své Továrně na absolutno. Viz příloha. Spálením libovolného paliva v super motoru zvaného Karburátor vzniklo obrovské množství...

Ani mne to nepřekvapuje, myšlenky se vznáší jako motýly éterem skrze čas , všechny dimenze i realitu a tu a tam se dostanou do nějaké lidské mysli.....nebo i povícero myslí.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Karel 124   
17.04.2024 22:47
Bydliště: Praha a okolí
569 41 744 
  Pafixa napsal(a):    Ani mne to nepřekvapuje, myšlenky se vznáší jako motýly éterem skrze čas , všechny dimenze i realitu a tu a tam se dostanou do nějaké lidské mysli.....nebo i povícero myslí.

To samosebou také. Je tady ale zásadnější věc: Chtonická energie, proti které nestojí téměř nic v cestě. Je to vážný problém dnešní doby. Pokud materialismus převáží zcela, život bude
umenšen. Jsou bohužel dnes lživykladači v rozkvětu a vystresovaný člověk uvěří lžím snadno.
Bylo již o mnoho lépe, a mohlo by být znovu .
Článek napoví :
https://celostnivzdelavani.cz/pokracovatelem-stare-duchovni-cesty-se-stal-buddhismus
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa    Schval. r.
18.04.2024 20:22
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
  Karel 124 napsal(a):    Je tady ale zásadnější věc: Chtonická energie, proti které nestojí téměř nic v cestě....

...ano, tato energie ovládla myšlenky lidstva. Proto pokud se lidstvo nedostane svým uvědoměním a svými vlastními činy z vlivu této energie, tato energie lidstvo zničí. To je její cíl. To je její mise.

Ubránit se dá, stačí se obrátit k myšlenkám od této energie zády, tedy upnout se k protikladu této energie a "vzestoupit" - vykročit na opačnou cestu. Místo do záhuby k "spasení" a k "rozkvětu".

Je to na každém. Kdo to udělá, vydá se na cestu k "vzestupu". Kdo si toto ani neuvědomí, nebo to neudělá, podléhá této energii zcela. Vydává se na cestu do "zatracení".

Pokud tedy někdo skloňuje "vzestup lidstva", měl by v tomto si udělat jasno a nejen sám se z vlivu chtonické energie vymanit, ale i sdílet toto "stěžejní dilema" o tom které energii sloužit s ostatními. Ve výsledku pak "vzestupují" buď jednotlivci či malé skupinky, nebo může vzestoupit celý národ či stát, říše. Třeba jako v tom textu o budhismu co jsi sem dal v odkazu.

Ale to jsme se dostali ze spíše fyzikálně-matematického pojetí do oblasti zcela jiné.
---

Jen jsem chtěl ještě k tomu "Absolutnu" nebo polemice o duální podstatě vesmírné iluze dodat něco z matematiky. Tedy z "množinové logiky".

Pokud bereme vše hmotné a energetické, celý ten známý vesmír a jeho "rozpínání" jako jednu množinu, pak tu nevyhnutelně ještě zbývá doplněk této množiny.

Čím větší množina, tím menší doplněk. To je asi logické. Ale stejně logické je, že ta původní množina, která roste, měla také svůj doplněk. Asi velmi velký.
Množina se zvětšuje na úkor svého doplňku. A teď kardinální otázka - je ten doplněk k výše definované množině konečný? Jaký vlastně je?
Podle logiky asi musí existovat, o tom nebude zřejmě sporu....

Dost možná tomuto doplňku vědci říkají "temná" hmota a energie. Ale více nevědí...
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
04.06.2024 10:56
Bydliště: Praha
5906 567 5889 
Potkal jsem tento obrázek a bez nějakého hlubšího rozboru, zda na tom něco je,
nebo zda to vůbec nedává smysl, vám to sem vkládám k případnému zamyšlení.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Antena   
04.06.2024 18:45

68 49 
Ahoj
řekl bych, hodně zjednodušené, dá se pod tím představit ledasco, třeba Schauberger, protože kužel a toroid... Ale vem si Chekurkova, co musel vše udělat aby to létalo...
A.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Jirka1or    Schval. r.
11.06.2024 18:40
Bydliště: V dílně
96 33 
  Adam napsal(a):    Potkal jsem tento obrázek a bez nějakého hlubšího rozboru, zda na tom něco je, nebo zda to vůbec nedává smysl, vám to sem vkládám k případnému zamyšlení.

Schématicky to jsou dva Kondenzátory v sérii, vnějšími vývody připojené na LEDky antiparalelně, výstupní konce od LEDek jdou přes diodové ventily .

Teď jde o to, co to má dělat .

Usuzoval bych, že se jedná o Vysokonapěťovou LEDkovou Zkoušečku Polarit a Střídy,
pro detekci Vysokého Napětí, v různých vysokonapěťových obvodech .

Vysoké Napětí vzhledem ke svému potenciálu, nelze měřit napřímo běžnými obvodovými Měřidly, bez předřadné Sondy .
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědětPsát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte chod fóra   |   Vytvořil: 2015-2024 Adam Benda
 
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License