Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Akáša, Akasha, akášické záznamy
Sekce: Nejhlubší podstaty existence, vesmíru, všeho
   |   Rolovat dolů


Psát příspěvky můžete po přihlášení

Adam   
05.02.2023 21:07
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
Akáša - Úvodem
 
Anglická WiKi strojovým překladem o Akáše říká:
https://en.wikipedia.org/wiki/Akasha

... Akasha nebo Akash znamená prostor nebo nebe nebo aether v tradiční indické kosmologii,
v závislosti na náboženství. Termín byl také přijat v západním okultismu a spiritualismu
na konci 19. století. V mnoha moderních Indo-Árijských jazycích a Dravidských jazycích
si odpovídající slovo (často překládané jako Akáša) zachovává obecný význam „nebe“.

Slovo v sanskrtu je odvozeno z kořene kāś, což znamená „být“. Ve védském sanskrtu
se objevuje jako podstatné jméno mužského rodu s obecným významem „otevřený prostor,
prázdnota“.
V klasickém sanskrtu získává podstatné jméno střední rod a může vyjadřovat
pojem „nebe; atmosféra“. ...Akáša bývá také označení pro jakousi nehmotnou vesmírnou informační bázi - "knihovnu".
K tomuto mohu velmi stručně přiložit zmínku umožněnou mým osobním spirituálním poznáním,
že nějaká taková informační báze vesmíru skutečně existuje a vlivem lecčeho skutečně
souvisí například i s pojmenováním Akáša (je i Akáši součástí). K čemu přesně slouží,
jak funguje a jaké typy akášických záznamů obsahuje, to bývá různými lidmi definováno,
avšak v reálu to může být mnohem komplikovanější a relativnější záležitost.Z anglické WiKi o akášických záznamech:
https://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records

... V náboženství theosofie a filozofické škole zvané antroposofie
jsou záznamy Akáša souhrnem všech univerzálních událostí, myšlenek, slov, emocí a záměrů,
které se kdy vyskytly v minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti, pokud jde o všechny
entity a formy života
, nejen člověka. Teosofové věří, že jsou zakódovány v nefyzické rovině
existence známé jako mentální rovina. Existují neoficiální zprávy, ale žádné vědecké důkazy
o existenci akášických záznamů. ...

... Sanskrtský termín akasha byl zaveden do jazyka theosofie prostřednictvím
H. P. Blavatské (1831–1891), která jej charakterizovala jako druh životní síly;
odkazovala také na „nezničitelné tabulky astrálního světla“ zaznamenávající
minulost i budoucnost lidského myšlení a jednání, ale nepoužila výraz „akášický“.
Pojem akašického záznamu dále rozšířil Alfred Percy Sinnett
ve své knize Esoteric Buddhism (1883). ...

... Alice A. Bailey ve své knize "Light of the Soul on The Yoga Sutras
of Patanjali - Book 3 - Union achieved and its Results" (1927):
Akášický záznam je jako nesmírný fotografický film, zachycující všechny touhy a pozemské
zkušenosti naší planety. Ti, kteří to vnímají, uvidí na ní vyobrazeno: Životní zkušenosti
každé lidské bytosti od počátku, reakce na zkušenost celé živočišné říše, agregace
myšlenkových forem karmické povahy (založené na přání) každé lidské jednotky,
po celou dobu. Pouze vyškolený okultista může rozlišovat mezi skutečnou zkušeností
a těmi astrálními obrazy vytvořenými představivostí a horlivou touhou.
...

... Rakouský teosof a pozdější zakladatel antroposofie Rudolf Steiner používal koncept
akášických záznamů především v sérii článků ve svém časopise Lucifer-Gnosis z let 1904 až 1908,
kde psal o Atlantidě a Lemurii, tématech souvisejících s jejich údajnou historií a civilizací.Tento úvodní příspěvek měl být pokud možno jen stručný a obecný.
Na závěr tedy už jen zmíním, že některé výše zmíněné autory máme přehledně v naší Čítárně:

Blavatská, Helena Petrovna
https://www.omforum.cz/forum.php?t=158

Steiner, Rudolf
https://www.omforum.cz/forum.php?t=378
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Hana   
19.02.2023 13:46

629 46 844 
Objevte předlohu ve svém nitru
 
Úryvek z knihy Lidská Akáša, Kryon:
https://www.megaknihy.cz/esoterika/329986-kryon-lidska-akasa.html

"Většina lidských bytostí nemá ani ponětí o tom, že mají dennodenně co do činění s Akášou. Jsou jí poháněni a řízeni, ale oni to přesto nikdy nepoznají. Není to něco, co s vámi komunikuje tradičním způsobem.

Akáša je nádherný systém, který pomáhá vést lidi do situací, ve kterých se nachází učení a řešení.
Je ve vašem nitru.
Je s vámi od začátku a přišla s vámi ve vaší biologii během vašeho „tvoření uvědomění“. Je to část vás, která nemůže nikdy odejít, nelze ji vymazat a vy s ní žijete každý den. Je to část systému, se kterým se rodíte, ale dá se rozšířit, pochopit a změnit, aby vyvolal váš evoluční proces.

Akáša reaguje skoro výhradně na atribut lidské svobodné vůle na planetě.
Jestliže se lidé rozhodnou, že by se planeta měla pohybovat do temnoty, Akáša se zachová odpovídajícím způsobem. Jestliže se lidé rozhodnou, že lidstvo zvýší své lidské vědomí, světlo začne přebírat kontrolu a Akáša odpoví odlišně. Takže vidíte, že je dynamická a ne „daná při narození“. Mění se spolu s vámi.

Akáša je pro vás těžko uchopitelná, nesdělí vám fakta, protože není funkcí mozku.
Akáša je ve vašem DNA.
DNA s vámi a vaším vědomím komunikuje jinak než mozek. Děje se to prostřednictvím toho, čemu říkám překrývající se multidimenzionální pole. DNA k vám nehovoří v paměti, synapsi, struktuře nebo linearitě. Mluví k vám v emocionálních pojmech…."
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Allamouti   
20.02.2023 10:06

87 37 
Dali by ste svoje dieťa na nový typ waldorfskej školy kde sa učí podľa tvorcu waldorfskej pedagogiky Rudolfa Steinera?

Možno by bolo vhodné pred tým prečítať aj negatívne vyjadrenia ako len tie pozitívne.
https://konzervativizmus.sk/antropozofia-a-skola-bludov-stodola/
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Karel 124   
21.02.2023 14:06
Bydliště: Praha a okolí
422 38 614 
  Allamouti napsal(a):    Dali by ste svoje dieťa na nový typ waldorfskej školy kde sa učí podľa tvorcu waldorfskej pedagogiky Rudolfa Steinera? Možno by bolo vhodné pred tým prečítať aj negatívne vyjadrenia ako len tie pozitívne. ...

Odpověď na tuto obtížnou otázku dát jednoznačnou nelze. Vždy záleží s čím se vy jako rodič osobně ztotožníte. Ale je to ještě složitější,
velmi záleží na dítěti, zda je to např.
umělecky nadaný člověk, zda při velké citlivosti není křehký. Pokud jsou odpovědi obě kladné, je to bez vážnějších rizik pro další život dítěte až školu vychodí positivní.
Můj syn učil na waldorfské škole hudební výchovu. Je tam pro děti dost skleníkové prostředí. Jinými slovy, pokud dítě je opečováváno příliš, v reálném světě je otloukáno
potom víc, pro některé z toho jsou následné krize.
A bohužel je tam více dětí se specifickými potřebami ,a vždy záleží na tom jak se třída sejde.
Na druhou stranu, když se vyskytne dítě nadané umělecky, rozvine se tam slibně. Velmi slibně.
Jinak já osobně nemám rád Sysifos je to stará inkvizice v novém šatě.
Vypadají po stránce logické často přesvědčivě, leč cit pro pravdu u nich se mi najít nepodařilo. Leč na světě je mnoho míst.
Kdo nerozumí gravitačním vlivům jak může popírat astrologii ?
Kdo nerozumí kvantové fyzice jak může popírat homeopatii.? Ani jen z nich zřejmě nic neslyšel i holografické
stavbě vesmíru, nebo o všem ví velmi dobře a hlásá pravý opak aby se uživil?
Přeji hodně štěstí a dobrou volbu .
🍀
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Hana   
23.02.2023 09:19

629 46 844 
  Allamouti napsal(a):    Dali by ste svoje dieťa na nový typ waldorfskej školy kde sa učí podľa tvorcu waldorfskej pedagogiky Rudolfa Steinera? Možno by bolo vhodné pred tým prečítať aj negatívne vyjadrenia ako len tie pozitívne. ...

Informace, že waldorfské školství je spojeno s Rudolfem Steinerem, je pro mě nová. Tím se mi osvětlila jedna moje zkušenost. Dříve jsem se živila jako učitelka odborných předmětů – konkrétně účetnictví a ekonomiky, na střední škole.
Asi tak před 15 lety jsem ve třídě měla absolventa waldorfské základní školy. Byl „jiný“, moc nezapadal mezi své spolužáky, kteří prošli školami tzv. normálními. Ale zde se ocitl v tzv. normální státní střední škole, a moc to zde nedával. Nedokončil ani první ročník, začal brát drogy…
Jak píše Karel124, waldorfské školy jsou skleníkovým prostředím. Postupně proto vznikaly v návaznosti na základní školy i waldorfské střední školy, protože ta děcka to měla v běžných školách těžké, jak jsem viděla i já na svém bývalém žákovi.
Teprve nyní, když jsem se dozvěděla na čem je tato pedagogika vlastně postavená, se mi chování toho chlapce plně ozřejmilo.

A jestli doporučit waldorfskou školu? I zde souhlasím s Karlem124 – pro děti umělecky nadané, nebo takové, které si dokáží prorazit svou cestu navzdory okolí, je to možná dobré. Ale pro běžná děcka je problém v tom, že i když už dnes mohou jít ze základní školy na střední školu… tak kam ale potom? Jdou do běžného života, práce… a tam ještě není pro ně připravená půda…

Kdybych já v současné době se musela rozhodovat, do jaké školy dám své děti, tak by jasně zvítězilo domácí vyučování. A to nejen proto, že současný školský systém (jakož i ostatní systémy) je značně v rozkladu. Ale každý má svobodnou vůli a je fajn, že rodiče se dnes mohou rozhodnout mezi více variantami vzdělávání pro své děti
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Hana   
23.02.2023 10:28

629 46 844 
  Allamouti napsal(a):    Dali by ste svoje dieťa na nový typ waldorfskej školy kde sa učí podľa tvorcu waldorfskej pedagogiky Rudolfa Steinera? Možno by bolo vhodné pred tým prečítať aj negatívne vyjadrenia ako len tie pozitívne. ...

  Hana napsal(a):    Teprve nyní, když jsem se dozvěděla na čem je tato pedagogika vlastně postavená......

Jak jsem pochopila, je postavená na "dolování Akáši", aby nevznikl dojem, že se zde bavíme mimo téma.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Hana   
25.02.2023 18:56

629 46 844 
  Hana napsal(a):    Úryvek z knihy Lidská Akáša, Kryon: https://www.megaknihy.cz/esoterika/329986-kryon-lidska-akasa.html

Akášický záznam
 
"Váš akášický záznam existuje na třech místech a je uschován v Gaie stejně jako ve vás. V Gaie je Jeskyně stvoření a krystalická mřížka. Ve vás je DNA. Jsou tedy tři místa, kde lidská energie existuje současně.

1. Jeskyně zrození - uchovává záznamy o tom, kým jste, když přicházíte a odcházíte a vaši životní zkušenost vpouští do vibrací planety, dokonce i když jste již pryč. Je to multidimenzionální systém, který udržuje lidskou zkušenost pro Gaiu a zůstává s Gaiou.

2. DNA v lidském těle, která vám pomáhá, zatímco jste naživu, a drží informaci a energii toho, čím jste kdy byli, ve dvojité šroubovici. Pokud jste žili tisíce životů, jsou v ní uloženy tisíce životů a všechny jsou přístupné. Jsou zde kumulovány znalosti, koncepce… a jediné co musíte udělat, je otevřít tu nádobu… Všichni jste svými vlastními předky.

3. Krystalická mřížka – duchovní mřížka, která leží na povrchu planety a pamatuje si vše, co lidé udělali na místech, kde byli.

Existuje záloha toho všeho, cosi navíc jen pro jistotu, kdybyste něco ztratili. Tento zálohový systém napomáhá celou dobu všem dalším systémům. Informace o třech kombinovaných akášických systémech jsou uloženy v žijících savcích této planety, a sice ve velrybách a delfínech na Zemi."

Knihu, z níž je úryvek, jsem si kdysi koupila a založila. Nyní jsem si na ní vzpomněla v souvislosti s tím, že jsem si všimla, že Adam založil na toto téma vlákno. Je tam snaha o vysvětlení Akáši, o dolování akáši, akášické komunikaci, léčení minulých životů, karmě…

Také jak akášický systém ovlivňuje člověka - Akáša má něco, co bychom mohli nazvat hnací mechanismy, tj že na základě minulých zkušeností nás v podobné situaci tlačí udělat to samé znovu anebo se tomu vyhnout. Starými hnacími mechanismy je to často strach, dramata a nedokončené záležitosti. Proč strach a dramata? Proč nedokončené záležitosti a, ano, nazývejme věci pravými jmény – vina?

A také že je možné přeladit své hnací mechanismy, tj. rekalibrovat osobní Akášu, což s novou energií právě probíhá. Novými hnacími mechanismy mohou být soucitné jednání, láska a dokončené záležitosti.
Nejsme obětí okolností, která nás tlačí a táhnou, ale tvůrci své reality.

Vyňatky z knihy jsou např. i na stránkách
https://www.duchovnipoznatky.cz/kryon-o-akasi/
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědětPsát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2023 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License