Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Příspěvek umístěný v tematickém vlákně:    Kam na procházku   (str. 1)
 
Sysel   
05.05.2017 22:24
Bydliště: Stredni Cechy
176 26 255 
Přírodní památka Housle
 
Úzká slepá hluboká skalnatá rokle Housle na západním okraji Lysolaji. Vznikla erozivním působením vody, částečně byla rozšířena bývalým lomem. Je významným geomorfologickým fenoménem.
Rokle tvoří zajímavý geologický profil. Při její horní hraně se nalézají čtvrtohorní spraše staré několik set tisíc let. Převážná část rokle je vyhloubena do pískovců, usazených před asi 95 miliony let na dně druhohorního moře. V dolní části rokle zasahuje i podložní proterozoické (starohorní) břidlice staré zhruba miliardu let.
V dolní části rokle (v ochraném pásmu přírodní památky) je silný pramen výborné vody, známý jako Zázračná či Lysolajská studánka. Pramen sloužil v minulosti jako zdroj vody pro celé Lysolaje a ještě dnes si k němu chodí mnoho lidí pro vodu. Mariánská kaple nad pramenem byla postavena roku 1863 a spolu se starým sadem nad ní tvoří malebný vstup do rokle.
Housle byly vyhlášeny prírodní památkou v roce 1982. Duvodem byla predevším snaha zachovat významný geomorfologický útvar a zároven útocište pro radu živocišných druhu zejména hmyzu. Pozdeji se zrídila roklí naucná stezka, podél které byly rozmísteny informacní tabule o faune, flóre a historii památky. V nekterých cástech rokle se ješte v první polovine 20. století konala divadelní predstavení tzv. Ochotnických divadel. Z jejích okrajů je možný výhled do jiných částí Prahy, například do Bohnic a Suchdola.
Rokli vede i naucna stezka, kterou doporucujeme si projit
Naučná stezka prochází územím přírodní památky Housle, úzkou pískovcovou roklí a jejím nejbližším okolím na severozápadním okraji Prahy, v městské části Lysolaje. Naučná stezka seznamuje nejen s faunou, flórou a geologickým vývojem chráněného území, ale rovněž s historickým osídlováním Prahy, ochranou životního prostředí a zdravým životním stylem.
Trasa naučné stezky není příliš náročná – zpočátku vede krátce po chodníku se zámkovou dlažbou, poté pak výhradně lesními cestami a pěšinami, většinou po rovině až na jedno výrazné, ale krátké stoupání. Bohužel trasa je v terénu prakticky neznatelná – značení se neobnovuje a je vybledlé až k neviditelnosti. V závěru naučné stezky je trasa navíc zarostlá a zpustlá – tuto její část zjevně nikdo neprochází.
 (Dostupné jen pro přihlášené uživatele fóra)
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele fóra)
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele fóra) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 

 
27.11.2017 00:14 Editace moderátorem. Vytvořen řádný nadpis
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasyOznačit příspěvek
  Přejít na příspěvek do vlákna      

 
 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte chod fóra   |   Vytvořil: 2015-2024 Adam Benda
 
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License