Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Příspěvek umístěný v tematickém vlákně:    Magická místa v Evropě - Různé   (str. 1)
 
Adam   
03.12.2017 13:43
Bydliště: Praha
2855 348 2679 
Záhadný hrad Houska - Historie, legendy a měření anomálií
 
Kromě Blaníku jsem letos v létě navštívil nenápadný, avšak lecčím velmi zajímavý hrad Houska, který se geograficky nachází mezi městy Dubá, Doksy a Mšeno, tedy zhruba mezi hrady Kokořín a Bezděz. Houska přitahuje pozornost výletníků i záhadologů především kvůli legendám a tvrzením, že hrad střeží něco zlého, či obecně něco velmi zásadního, co navždy musí zůstat ukryté. Obecně se hovoří o jakési bráně do pekla.

Masivní výběžek pískovcové skály, na němž je hrad postaven, zřejmě přitahoval pozornost již ve starověku. Hrad byl vystavěn v gotickém 13. století pravděpodobně Přemyslem Otakarem II., ale mnohé archeologické a historické střípky vyvolávají diskuze, zda ještě daleko předtím nestálo na tomto místě dřevěné hradiště, zřejmě slovanské. Gotický hrad později prodělal několik přestaveb, které mu vtiskly převážně renesanční vzhled.

Brána do pekla se údajně nachází pod rozlehlou hradní kaplí, což evokuje, že zřejmě existoval záměr takto zpečetit zablokování nebezpečného podsvětí svatostánkem. Legendy také hovoří o postavě v černé mnišské kápi bez obličeje, která se zjevuje v hradu a jeho okolí především v noci a snaží se vyděsit a vyhnat případné opovážlivce. Vyskytla se také legenda o zážitku Karla Hynka Máchy, který zde vstoupil do nějaké podzemní díry a následně se ocitl v 21. století v Praze. Upozorňuje se však na to, že se jedná o zcela smyšlený příběh, který pro svou fantasy literaturu vymyslela autorka Františka Vrbenská. Další legenda je o něco zajímavější a ničím konkrétním nebyla vyvrácena. V areálu hradu prý existovala studna, se kterou začaly být potíže (prý vysychala a s ní i další studny či prameny v širokém okolí) a také začaly vznikat domněnky, že se v ní usadil ďábel, nebo něco jiného podivného. Lidé při nedostatku vody a strachu ze studny nabídli jednomu trestanci, že když se spustí dolů a pak jim řekne, co tam viděl, věnují mu svobodu. Když pak vězně spouštěli dolů, začal prý v jednu chvíli hystericky křičet a když ho následně vytáhli nahoru, byl v psychickém šoku a křičel, že viděl něco strašného včetně ďáblů a že už o tom nikdy nechce ani mluvit. Dnes nikdo přesně neví, kde se studna nacházela. Podle vyprávění pamětníků však byla po 2. světové válce zasypána, a to prý proto, aby do ní nespadly děti, které jezdily na hrad na ozdravné pobyty. Je zajímavé, že pro zabezpečení studny před dětmi nebylo užito nějaké běžnější a praktičtější metody, například použití ocelových mříží atp.

Asi 160 metrů od současné hradní brány se na vrcholku zalesněných skal, poblíž vyhlídkového místa, nachází zajímavá jeskyně, dlouhá jen několik metrů. Pamětníci tvrdí, že se v této jeskyni uchovávalo maso a že vydrželo čerstvé až nepochopitelně dlouhou dobu.

Jakmile slyším legendy o podivných jevech a branách do pekla, obratem tasím měřiče některých fyzikálních veličin, nejtypičtěji měřiče magnetického pole a úrovně radiace. To pro případ, že by pekelné brány byly jen primitivní interpretací nějaké zajímavé anomálie. Na důkladný průzkum hradu a okolí jsem neměl moc času, ale mou prioritou byly podzemní prostory a některé klíčové části hradu, třeba již zmíněná kaple a ještě pár dalších prostor. Kastelán, pan Miroslav Konopásek, mi zpřístupnil poměrně dost hluboké a zvláštní sklepy vytesané do nitra skály, které mám tendenci nazývat spíše obecně podzemními prostory, protože si nejsem moc jistý, zda sloužily přímo jako sklepení. K měření anomálií rovnou uvedu, že jsem ani v podzemní, ani v areálu hradu a v jeho okolí, žádné zvláštní odchylky nezaznamenal. To platí i pro nedalekou jeskyni se záhadnou schopností uchovávání potravin.

Byť měřiče nejančily, průzkum Housky v několika případech přesto dost zaujal mou pozornost. Jedna z těch podzemních místností měla místy podivně očerněné stěny a na severozápadní stěně jsem se povšiml takového očernění, které svým tvarem nápadně připomíná nějakou postavu s roztaženými pažemi (viz obrázek níže). Navíc, v rámci této části podzemní místnosti se někdo kdysi dávno snažil vytvořit ve stěnách souvislou puklinu, jakoby chtěl stěnu s černou postavou oddělit od zbytku místnosti, nebo jakoby chtěl tuto část sklepa zbortit, nebo se dostat někam dál do skály. Dodnes je v puklině zaražený kus železa jako páčidlo a v jiných místech pukliny jsem nalezl zbytky vložených dřívek, jakoby se někdo snažil puklinu roztáhnout pomocí dřeva rozpínajícího se při namočení.

V nadzemních prostorách hradu jsem se zaměřoval především na kapli, pod kterou se má údajně nacházet ona průrva do "pekla" a také na ještě jednu velice zajímavou místnost, které se říká Zelená komnata. Kaple a Zelená komnata jsou více méně nejlépe dochovanými nadzemními prostory hradu ještě z doby gotické. Zelená komnata je malá místnost vytvářející pocit "svatyně historie a pamětí". Obsahuje malby přibližně z roku 1520, které mohou na první pohled působit jako velmi prosté výjevy z krajiny kolem hradu, avšak se domnívám, že současně možná obsahují nějaké sdělení, které ještě nebylo správně pochopeno. Tím se budu v budoucnu ještě dodatečně zabývat. Na jedné z maleb se zdá, že můžeme vidět jednu z nejranějších podob hradu (viz obrázek níže), samotný hrad se skálou je však na malbě buďto nedokončený, nebo dokonce dodatečně retušovaný, jakoby se záměrem něco z malby vymazat.

Kastelána jsem se ptal, zda na hradě on sám zažil nebo pocítil něco neobvyklého. Napřed vrtěl hlavou, že nic takového nezažil, ale pak si na jednu věc vzpomněl. Jednou prý procházel celý hrad se svým psem a když měli vstoupit do Zelené komnaty, pes se zastavil, nehybně strnul a následně s kňučením utekl pryč. Od té doby už tam psa znovu nevodil.

Časem se budu zřejmě také zaměřovat na případnou souvislost tohoto hradu s Bezdězem, jelikož jsem pak dodatečně zjistil při práci s mapami, že severovýchodní strana hradu má okna poměrně dost přesně nasměrované přímo na Bezděz, který je v dálce velice dobře z Housky vidět. Přitom Bezděz byl pravděpodobně také založen Přemyslem Otakarem II. a stavěn byl dokonce možná ve stejné době jako Houska.

Předpokládá se, že různé kaverny, a také umělé podzemní prostory, ještě nebyly na Housce zcela odhaleny. A osobně mám pocit, že jsem tam možná leccos přehlédl.

Záhady kolem hradu posilují také úvahy, že poloha jeho výstavby neodpovídá žádné hranici ani obchodní cestě a že jeho celkové architektonické řešení spíše připomíná městské hrady, nebo obecně takové historické stavby, které nejsou zaměřeny na odolávání útoku zvenčí, ale spíše na zabezpečování hrozeb "z vnitřku", jako třeba věznice, nebo jako stavba, která slouží jako zátka pro otvor do jiného světa..?
 
Hrad Houska od hlavní brány
Hrad Houska od hlavní brány
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Hrad Houska - Východní nároží - Čtyři velká gotická okna (a drobná okna pod nimi) náleží kapli a jedno gotické okno po levé straně patří Zelené komnatě
Hrad Houska - Východní nároží - Čtyři velká gotická okna (a drobná okna pod nimi) náleží kapli a jedno gotické okno po levé straně patří Zelené komnatě
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Hrad Houska - Kaple
Hrad Houska - Kaple
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Hrad Houska - Zelená komnata
Hrad Houska - Zelená komnata
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Hrad Houska - Stěna v severozápadnější podzemní místnosti
Hrad Houska - Stěna v severozápadnější podzemní místnosti
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Jeskyně na vrcholu skal u vyhlídky, asi 160 metrů od hradební brány
Jeskyně na vrcholu skal u vyhlídky, asi 160 metrů od hradební brány
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
03.12.2017 15:58 Editace moderátorem. Dodatečně doplněna zmínka o zkušenosti s kastelánovým psem
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasyOznačit příspěvek
  Přejít na příspěvek do vlákna      

 
 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2019 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License