Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Příspěvek umístěný v tematickém vlákně:    Magnetické pole a jeho charakter   (str. 1)
 
Adam   
23.10.2015 16:57
Bydliště: Praha
5869 566 5873 
Jak "číst" v indukčních čarách
 
Pouhým pohledem na magnetické pole zobrazené pomocí indukčních čar můžeme ohledně intenzity pole nebo ohledně silových účinků leccos odvodit či předpokládat. Níže zmíním několik pravidel a vodítek, které se indukčních čar týkají.

1) Každá indukční čára je smyčkou (uzavřenou křivkou), a to i v případě, kdy prochází skrze více objektů (například prochází postupně několika magnety).

2) Indukční čáry mají tendenci se co nejvíce zkracovat (pokud možno uzavřít pole na co nejkratší vzdálenosti). Jediné, co jim v tom může bránit, jsou sousední indukční čáry. Lze obrazně říci, že dvě navzájem sousední čáry o sebe "pruží".

3) Je-li daná situace zobrazena pomocí dostatečného množství indukčních čar, můžeme pomocí "hustoty" čar v daných místech předpokládat relativní intenzitu pole. Tam kde jsou čáry více ztěsnané u sebe, je intenzita výrazně vyšší než v místech, kde je výskyt čar řídký. Viz první obrázek níže.

4) Ta indukční čára, která prochází dvěma magnety, má přitažlivý charakter. Čím je čára mezi dvěma magnety kratší, o to větší přitažlivé síly mezi objekty působí a působí ve směru podél těchto čar.

5) Ty indukční čáry, které zůstávají osamocené a každá prochází jen "svým" magnetem, ty vykazují v místech vzájemného těsnání odpudivý charakter.

6) V mnoha případech mohou být síly námi vnímané jako odpudivé pouze formou odlišně orientovaných sil přitažlivých. Dojem odpudivé síly pak vzniká pouze kvůli tomu, že neumožníme, aby se třeba jeden magnet k druhému otočil jiným pólem a tím se k sobě přitáhly. Na druhém obrázku můžeme pozorovat indukční čáry, které procházejí oběma magnety, a to i v případě, kdy má taková situace pocitově jasně odpudivý charakter. Tyto indukční čáry mají tendenci se co nejvíce zkrátit, což vede ke snaze magnety vzájemně otočit. Jedná se tedy opět o síly přitažlivé, pouze se tak nemusí pocitově jevit.
 
Magnetické pole - Základní sestava magnetů - Přítah
Magnetické pole - Základní sestava magnetů - Přítah
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele fóra)
 
Magnetické pole - Odpuz - Indukční čáry procházející oběma magnety
Magnetické pole - Odpuz - Indukční čáry procházející oběma magnety
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele fóra) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasyOznačit příspěvek
  Přejít na příspěvek do vlákna      

 
 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte chod fóra   |   Vytvořil: 2015-2024 Adam Benda
 
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License