Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Příspěvek umístěný v tematickém vlákně:    Lenzův zákon - Objížďky   (str. 1)
 
Píďalka   
19.11.2015 20:23
Bydliště: ČR
1269 432 1643 
LENZŮV OMYL
a možnosti vyhnutí se jím popsanému jevu1. Indukce v klasickém stylu generátoru přes vzduchové mezery

Lenzův zákon spočívá v přirozené schválnosti indukce elektrického proudu bránit rotaci rotoru současných generátorů. Tento jev nazýváme zpětný krut. Jako příklad zde uvádím jednoduchý indukční systém cívky s jádrem, indukované stálým podkovovým magnetem (Obr.1).

1.1.) Stálý podkovový magnet [dále "podkova"] se ve své rotaci přibližuje svými póly ke koncům jádra cívky. Tato fáze (Obr.1a) pohybu způsobuje nejdříve elektrickou polarizaci cívky samotné s nárůstem napětí, proudu a síly toroidního magnetického pole skrz a kolem cívky s jádrem (Obr.2 - 0) po vrchol sinusoidy (Obr.2 - 1). Pak ale všechny veličiny klesají dokud póly stálého magnetu nepřekryjí konce jádra cívky (Obr.1b), čímž spadnou na nulu, vyznačenou na sinusoidě její vodorovnou osou (Obr.2 - 2). Magnetická polarita jádra je během této fáze orientována svým magnetickým jihem k jihu podkovy a mechanicky podkovu brzdí v její rotaci. Tento jev je teoreticky zakotven v Lenzově zákonu a je po něm nazvaný. V této fázi ukazují siločáry podkovy a cívky s jádrem to, že podkova i cívka si alespoň částečně zachovávají své individuální pole a jejich vzájemné odpuzování to potvrzuje.

1.2.) V momentě, kdy magnetická osa podkovy překrývá osu jádra cívky (Obr.1b), polarity napětí, proudu a magnetického pole cívky s jádrem mizí a magnetické pole podkovy probíhá jádrem cívky přes vzduchové mezery. Do jaké míry záleží na velikosti mezer.

1.3.) Prsty podkovy se počínají vzdalovat od osy jádra cívky (Obr.1c), obrátila se polarita všech tří veličin na cívce a napětí, proud a magnetické pole cívky s jádrem narůstá po spodek sinusoidy (Obr.2 - 3), kdy hodnoty opět počínají klesat na nulu (Obr.2 - 4). Sjednocení pole podkovy a jádra cívky podkovu opět brzdí v její rotaci, takže zde opět působí zpětný krut.

Pokračování
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele fóra)
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele fóra) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasyOznačit příspěvek
  Přejít na příspěvek do vlákna      

 
 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2022 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License