Pravidla užívání diskuzního fóra www.omforum.cz

1. Hlavním posláním fóra je sdílet informace bez cenzury a umožnit rozvoj úvah v rámci libovolného věcného tématu. Rozvoj úvah nesmí být účastníky fóra výrazněji potlačován nebo opakovaně či nevhodně negativně kritizován. Smyslem fóra je umožnit pocitově příjemný prostor pro jakkoliv kontroverzní úvahy. Osobní napadání, nevhodně sarkastické (jízlivé) projevy odlišného názoru, vulgární výrazy, nejsou povoleny. Projevy předpojaté, povýšené, nepřátelské či podobně negativní budou omezovány.

2. Účastník fóra je povinen počínat si v souladu s platnými zákony České republiky a neporušovat mezinárodní práva.

3. Účastník fóra je povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku konfliktů s ostatními účastníky fóra.

4. Účastník fóra je povinen veřejně neprojevovat negativní úvahy, které se týkají lidských vlastností ostatních účastníků.

5. Účastník fóra je povinen veřejně neposuzovat činnost moderátorů a způsob vedení fóra. Dotazy, podněty či stížnosti ohledně moderátorů nebo ohledně způsobu vedení fóra může účastník zaslat e-mailem nebo soukromou zprávou hlavnímu administrátorovi.

6. Pro usnadnění je způsob komunikace mezi uživateli kdekoliv na fóru stanoven (doporučen) na tykání. Pouze IT systém fóra oslovuje uživatele vykáním.

7. Psaní velkými písmeny lze použít jenom pro zdůraznění jednotlivých slov, nikoliv celých vět.

8. Nedoporučuje se používat v jednom příspěvku souvislou řadu mnoha různých emotikon (5 emotikon a více).

9. Účastník fóra je povinen používat pouze jedno uživatelské jméno. Pokud je činnost účastníka omezena rozhodnutím ze strany vedení fóra, nemá povoleno používat jiné uživatelské jméno.

10. Není povoleno vkládat příspěvky, jejichž podstatou je převážně reklama či inzerce.
Výjimkou je diskuzní vlákno "Bazar", kde lze inzerovat nabídky a poptávky mezi jednotlivými členy fóra.

11. Není povoleno účelně narušovat chod fóra a zatěžovat jeho správu.

12. Účastník fóra je povinen vyjadřovat se ve vhodném tematickém vláknu a výrazněji neodbočovat v daném vláknu k jiným tématům. Pokud vhodné vlákno na fóru neexistuje, může ho účastník vytvořit.

13. Není povoleno používat uživatelská jména, která (částečně nebo zcela) obsahují vulgární či jinak nevhodné pojmy.

14. Vyjádřené názory a stanoviska účastníků fóra nemusí být v názorové shodě s vedením fóra. Vedení fóra nenese žádnou odpovědnost za informace či úvahy uveřejněné účastníky fóra.

15. Informace sdělená účastníkem fóra je nezaručená a vedení fóra nenese odpovědnost za její pravost a za její následné použití návštěvníkem fóra.

16.

17. Vedení fóra má právo provádět úpravy v tematických vláknech, nebo v obsahu příspěvků a dále má právo omezit funkce konkrétním členům, pokud to bude považovat za vhodné či nutné.

18. Diskuze na politická témata a témata s politikou úzce související jsou povolena pouze v samostatné části fóra, do které může každý člen získat přístup na základě požádání.