Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Elektromagnetický generátor Infinity SAV Team     (str. 1 z 7)
Sekce: Zdroje energie - Převratné i běžné
   |   Rolovat dolů
Nejnovější free energy technologie, která je také - jak se zatím zdá - nejblíže skutečnému průmyslovému využitíStr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

ZephirAWT   
04.09.2016 00:58

100 37 78 
Úvod do problematiky - co je firma Infinity SAV Team
 
Princip technologie je zatím utajený a vše, co je o této technologii zatím známo najdete na odkazu v předmětu vlákna, což je YouTube kanál společnosti Infinity SAV Team. Nicméně je tam toho ukázáno dost na to, aby bylo možné odhadnout, jak vynález funguje. Pokud se jeho princip potvrdí, může to být přelomová civilizační záležitost - ještě významnější než např. studená fúze.

https://www.youtube.com/channel/UCq_qGHzYorAsR4sYi3m50sA

Vlastní společnost tvoří skupina jihokorejských investorů a sídlí v Soulu, jejím duchovním guru je však talentovaný ukrajinský inženýr Andrii Slobodian, jehož vlastní YouTube kanál je zde https://www.youtube.com/channel/UCtLO7_YIQMpqWGuxci1F7oA Andrii, čili Andrej v Jižní Koreji studoval a nyní tam také pracuje jako vývojový ředitel společnosti. Prakticky stojí za většinou jejich vynálezů, které jsou uvedeny zde http://infinitysav.com/projects Ne všechny projekty se týkají volné energie a ze všech mě nejvíc zaujal právě elektromagnetický generátor http://infinitysav.com/magneticgenvideo
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

ZephirAWT   
04.09.2016 01:34

100 37 78 
A- a B-magnetické pole, vektorové a skalární vlny
 
Ačkoliv generátor vypadá a do značné míry se i chová jako ostatní magnetické motory (Perendev a další), princip jeho funkce je ve skutečnosti docela jiný a dal by se snad nejpřesněji označit jako skalární dynamo.

Základní myšlenka je taková, že kolem magnetu s proměnlivým magnetickým tokem se šíří dva druhy polí - tzv. B - pole, což je to klasické elektromagnetické, ve kterém se vakuum deformuje v příčných vlnách a magnetické domény se přesunují z místa na místo. Energii takového pole lze snímat normální cívkou s jednoduchým vinutím. Protože se přitom do cívky indukuje zpětná elektromotorická síla, který působí proti změnám magnetického pole, volnou energii takto vyrábět nelze - naopak v důsledku ztrát v magnetu i ve vodičích je výsledná účinnost vždy nižší než 100%, což je nuda... :-

Krom toho ale skalární fyzika umožňuje kolem magnetu šířit i tzv. A-pole, které vzniká tím, že magnetické domény mění svůj objem jako bubliny, ale zůstávájí přitom na místě. Tzv. Gaussův teorém klasického elektromagnetismu nedovoluje, aby sférická anténa, na které pouze roste náboj nebo magnet, jehož objem se pouze mění v čase vyzařoval elektromagnetické vlny. To ale vnáší rozpor to éterového modelu, podle kterého je vakuum pružná hmota a stejně jako v jiných pružných prostředích by měla kromě příčných vln umožňovat i šíření vln podélných. Pokud vakuum umožňuje přenášet energii při pohybu náboje z místa na místo, proč by se nemohla energie vyzařovat i když anténa mění objem nebo magnetické pole pouze mění intenzitu? Takové změny intenzity se přeci také přenášejí na svoje okolí a můžeme je zde zaznamenat detektorem.

Nikola Tesla od začátku proto takové podélné vlny uvažoval a časem se pro ně vžil pojem skalární vlny - to proto, že vlnám hustotu vakua chybí směrová složka, nejsou tudíž vektorové, jako klasické elektromagnetické vlny. V praxi je však každá vlna vakua tvořená směsí skalárních a vektorových vln, podobně jako každá vlna na hladině je směsí podélných a příčných vln. Nositeli podélné složky elektromagnetického vlnění jsou notoricky známé vlnové balíky světla, čili fotony, ve kterých však příčná složka převažuje. Skalární složka dodává fotonům hmotnost a umožňuje tak přenos hmoty z místa na místo při vyzařování energie. V analogii s vodní hladinou bychom za fotony mohli považovat tzv. Russelovy solitony https://www.youtube.com/watch?v=SknvLa8qEu0

Ve skalární fyzice jsou však důležitější vlny, ve kterých převažuje skalární složka. Přestože jsou označované jako vlny, mají spíš charakter magnetických turbulencí vakua či vírových kroužků a vakuem se propagují jako částice s imaginární hmotností podsvětelnou až nadsvětelnou rychlostí. Hmotné skalární vlny jsou notoricky známá neutrina, která se šíří vesměs podsvětelnou rychlostí, můžou je však tvořit i tachyony. Jejich analogií na vodní hladině jsou tzv. Falacovy solitony https://www.youtube.com/watch?v=PyjwZ39EDmw

Podstatné je, že zatímco normální vlny lze zachytit i vyzářit dvojpólovými magnetu nebo cívkou s jednoduchým vinutím, skalární vlny jsou generovány monopólovými magnety anebo cívkou s tzv. bifiliárním vinutím (tzv. Smithova nebo tenzorová cívka, v angličtině občas označovaná i jako Caduceus nebo Mobiova cívka). V radiotechnice se bifilární cívky používají např. při výrobě drátových rezistorů s nízkou parazitní indukčností. Pokud se oba vodiče na jednom konci spojíme, protéká proud v sousedících vodičích opačným směrem a vznikající B-pole působí proti sobě a jejich účinky se navzájem vyruší - na rozdíl od A-pole, která se pouze sčítají.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

ZephirAWT   
04.09.2016 01:57

100 37 78 
Princip funkce elektromagnetického generátoru
 
Pro práci se skalárními poli je důležité si zapamatovat, že skalární i příčné vlny vznikají vždy současně, skalární vlny jsou však doménou tzv. přechodových (transientních jevů), při které elektromagnetické pole nemění pouze svoji polaritu, ale hlavně velikost čili intenzitu. Elektromagnetická vlna obsahuje tím vyšší podíl skalární složky, čím více obsahuje tzv. vyšší harmonické, např. při rychlém přerušování proudu nebo šíření signálu s pravoúhlými pulsy (ideálně Diracovými impulsy), na vlastní polaritě přitom nezáleží. Skalární vlny poprvé zaznamenal Nikola Tesla při pokusech s vypařováním drátů elektrickým výbojem, později pak vysokofrekvenčním transformátorem, když se mu povedlo pomocí tzv. magnetického přerušovače maximálně zkrátit dobu náběhu pulsu. Skalární vlny mají silné mechanické účinky a působí na člověka euforicky, popř. změnou vědomí, vnímání času apod. Při vyšších intenzitách se začínají projevovat i jejich mechanické účinky a na lidské nervy působí podobnými pocity jako drobné bodavé jehličky.

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6349-zahada-nikola-tesly-1

Nikola Tesla rychle rozeznal, že má před sebou nový druh záření, protože skalární vlny na rozdíl od elektromagnetických tvoří málo rozbíhavé svazky, které nejsou pohlcovány kovovými předměty a lze je tak od elektromagnetické složky oddělit. Na druhé straně jsou skalární vlny pohlcovány ionizovanou plasmou, grafitem i feromagnety a také supravodiči, které je odrážejí podobně jako elektromagnetické vlny kovová zrcadla.

Princip elektromagnetického generátoru o kterém je toto vlákno tedy tvoří skalární vlny, vyzařované feromagnety, na které působí proměnlivé magnetické pole. Skalární A-složka tohoto pole je shromažďována bifiliárními cívkami tak, aby se neuplatňovala zpětná elektromotorická síla a převáděná na elektrické napětí. Toto napětí se usměrňuje a zpracovává invertorem, který napájí normální klasický elektromotor pomocí regulátoru tak, aby otáčky generátoru při zatížení zůstávaly konstantní. Přebytek energie z invertoru se pak odvádí na svorkovnici generátoru jako užitečný výstup, kterým lze pohánět další zařízení.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

ZephirAWT   
04.09.2016 02:13

100 37 78 
Vlastní generátor tvoří plastový rotor, do kterého jsou zabudovány v pravidelných rozestupech válcové neodymové magnety s axiální magnetizací. Proti magnetům jsou na plášti statoru umístěné bloky ferromagnetického materiálu, o kterém se domnívám že je tvoří ferit nebo normální magneticky měkká slitina.

https://www.youtube.com/watch?v=VNmtFMuhDAY

Při přiblížení magnetů k ferromagnetickým blokům jejich magnetické domény mění objem a směr magnetizace. Kolem ferromagnetických bloků jsou vedena vinutí, kterými je odváděna energie magnetického A-pole z ferromagnetů. Protože vinutí je bifiliární, představuje pro proměnlivé magnetické pole minimální indukční zátěž a rotor tudíž prakticky nebrzdí zpětnou elektromotorickou silou. Předpokládám, že právě toto je místo, kde vzniká v generátoru nadbytek volné energie.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

ZephirAWT   
04.09.2016 14:52

100 37 78 
Schéma generátoru
 
Ještě přikládám schéma generátoru, ale je velmi jednoduché - jen vinutí je bifiliární a magnety jsou umístěny opačnými póly proti sobě. Feromagnetické bloky jsou zřejmě tvořené svazky vzájemně izolovaných drátů stáhnutých izolovanou objímkou do tvaru nízkého válce - stejného jako mají magnety samotné.

http://i.imgur.com/ufE8uPF.gif
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

ourel   
17.05.2017 18:27
Bydliště: Praha
167 29 274 
Ahoj, Infinitysav team už taky nějakou dobu sleduju. Jen doufám, že to s nima nedopadne tak, jako se všema ostatníma, který zkusili jít na trh s free energy zařízením. Ještě nedávno to vypadalo nadějně s firmou Platinum Invests, která vyvíjí magnetické generátory na podobném principu - magnety a cívky. Jestli fungují na principu skalárních vln, nedokážu odhadnout.Ale stejně podle mě jde v principu o to, jak vyrušit zpětnou EMF. Každopádně stránky mateřské firmy ve Španělku už nejdou. Přikládám pár odkazů, měli by mít pobočku v Čechách, na Slovesku a v Polsku. Mimo jiné nabízejí magnetický motor pro výrobu elektřiny doma nebo ve firmě a druhý typ pro dobíjení elektromobilu. Dále pracují na vodíkovém kotli, který běží na vodu. Mají auto a letadlo, poháněné magnetickým motorem.

http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/slovenske-druzstvo-ma-prava-na-perpetuum-mobile-1155687

http://www.ecoenergypoint.com/sk/produkty/49

https://www.youtube.com/watch?v=LXfNx40uQwo
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Had   
10.06.2017 23:59
Bydliště: Tam kde hřmí stihačky
400 33 394 
Po zhlédnutí jejich generátoru, jsem byl mile i nemile překvapen. Sice rozebral zařízení, ale to k posouzení a ověření funkčnosti je nedostačující. Nepodařilo se my zjistit podrobnější informace o zapojení, ale silně mi to připomnělo zařízení viz. odkaz. Kde uvádějí podrobnější návod. Vypadá to jenom, že předělaly způsob umístění a rotace magnetů a použily modernější (sofistikovanější) zapojení.
Až dorazí a bude zprovozněna 3d tiskárna, tak budu mít možnost aspoň ověřit základní funkčnost-nefunkčnost zařízení originálu.
https://www.youtube.com/watch?v=0m1ehHkLZ1I
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

krocan   
07.03.2018 15:01
Bydliště: celá ČR
Tento motorgenerátor má bifilární cívky, dvě cívky fungují více jako motor, zbylé více jako generátor
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Fotografie není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

krocan   
07.03.2018 15:06
Bydliště: celá ČR
Tady asi bifilární cívky nejsou
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Fotografie není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

impuls   
08.04.2018 10:48

393 10 148 
Moje poznatky pro další ..
 
Podařil se mi MM motorek s předstihem a pohony abych viděl co MM potřebuje .Skončil jsem u 1000 ot /min a potřebnými ložisky pro to které uložení Rotoru .U horizontálního jsem použil M polštář který dle váhy rotoru mohu měnit .Pokud na něj dáme vhodnou vrtulku můžeme získat dinamický magnetismus (pro léčebné účinky -ESO vidění) -škoda ,že ne všichni tento úkaz nevidí -čímž nemohou vyhodnocovat další jevy .Řízení otáček je provedeno elektronicky s předstihem .Původně jsem začínal s 124 magnety a nyní mám 8 na 9 na 7x2 magnetů která unáší 20 dkg rotor . První 8 na 9 je Mpolštář ,ostatní je rotorový pohoh .Omlouvám se za nově nazývané ,ale jde o vinu ne moji ,ale školy která nám tyto vědomosti nepředala a krmila nás nesmysly nepoužitelnými pro vývoj a život .
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Balů   
08.04.2018 20:43
Bydliště: Němčičky
To zde již jednou bylo z am. kontinentu ale slehla se zem...
Toto obdobně je z Gruzie
http://www.magmov.co/
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

ZephirAWT   
02.09.2018 10:33

100 37 78 
Firma InfinitySAV nabízí předobjednávky svého generátoru na svém webu

https://infinitysav.com/product-category/mg/

Na Slovensku má vzniknout jedna z tovaren na jejich výrobu ve Stročíně u Svidníku

http://www.obecstrocin.sk/index.php?id=17&ids=&eregister=zmluvy&detail=22431
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11   
02.09.2018 12:15
Bydliště: u Mělníka
3655 59 1904 
  ZephirAWT napsal(a):    Firma InfinitySAV nabízí předobjednávky svého generátoru na svém webu https://infinitysav.com/product-category/mg/ Na Slovensku má vzniknout jedna z tovaren na jejich výrobu ve Stročíně u Svidníku ...

...jsem upřimně zvědav, co je toto za boudu na lidi....že je do toho zatažena jedna slovenská víska je druhořadé....jsem zvědav, zda-li se "generátor" objeví na nějaké výstavě v Česku...kdyby to mělo pracovat, tak 15 000 US peněz není moc....za výkon 5kW....
...ví někdo něco blíže o tomto projektu....????...

p.s. nevíte nááááhodou, kde by se na zařízení dalo podívat???
...jel bych i do Stročína na Slovensku....abych to viděl na vlastní oči...
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11   
02.09.2018 12:19
Bydliště: u Mělníka
3655 59 1904 
.... ...mají v nabídce i další "perly"...

https://infinitysav.com/cavitator/
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11   
02.09.2018 12:25
Bydliště: u Mělníka
3655 59 1904 
...geniální firma.... ....200W pohon...topení 20kW...neuvěřitelné...
...myslím, že se blíží energetická revoluce....

https://infinitysav.com/boiler-isav/
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11   
02.09.2018 12:33
Bydliště: u Mělníka
3655 59 1904 
...a největší perla celé nabídky...čtěte pozorně....
MOTOR

https://infinitysav.com/fuelfreeengine/
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

ZephirAWT   
03.09.2018 22:16

100 37 78 
Cenová kalkulace
 
/* ..15 000 US peněz není moc....za výkon 5kW..*/

To je cena za 10 kW jednotku, cena za 5 kW je 8.000,- USD čili 180.000,- Kč. Cena za kWh je dnes skoro pět korun, čili částka odpovídá 36.000 hod čili něco přes čtyři roky. To je návratnost vyšší než u solárních článků, kde návratnost i s dotací málokdy klesne pod deset let. Solární články na střechu jsou srovnatelná investice a jejich výkon bude poloviční. Ale chápu že průměrná domácnost s centrálním vytápěním nespotřebuje ani 1 kWh/hod a tudíž je pro ni i 5 kW jednotka naddimenzovaná.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa   
04.09.2018 16:24
Bydliště: Praha
812 43 779 
  ZephirAWT napsal(a):    /* ..15 000 US peněz není moc....za výkon 5kW..*/ To je cena za 10 kW jednotku, cena za 5 kW je 8.000,- USD čili 180.000,- Kč. Cena za kWh je dnes skoro pět korun, čili částka odpovídá 36.000 hod čili něco přes...

5 kW - dostačující. Vadí mi na tom ten mechanický pohyb. S tím je spojeno dost potenciálních závad, musí se to mazat, dělá to hluk (udávají 60dB). Lepší by bylo nějaké solid state zařízení.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa   
04.09.2018 16:50
Bydliště: Praha
812 43 779 
Namátkou jsem prohlédl dokumentaci patentů - vše ruské, autoři Rus a Ukrajinec. Podobná firma na podobný sortiment je v Rusku:
http://btg2010-company.ru/

5 kW generátor mají v akci se slevou za 35 000 Rublů ( 11 175,50 Kč )
Tedy pak ta návratnost investice je někde jinde a riziko toho, že to nedojde po objednání, je také relativně nízké (tedy přesně těch 11175,50 a poplatek za bankovní převod).Při 5 Kč za kWh to je 2235 hodin, tedy takových 93 dní, tedy kolem tří měsíců návratnost investice..
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11   
04.09.2018 19:02
Bydliště: u Mělníka
3655 59 1904 
  Pafixa napsal(a):    5 kW - dostačující. Vadí mi na tom ten mechanický pohyb. S tím je spojeno dost potenciálních závad, musí se to mazat, dělá to hluk (udávají 60dB). Lepší by bylo nějaké solid state zařízení.

...mě spíše vadí, že se to nikde nedá prohlédnout, eventuelně vyzkoušet...prověřil bych to za půl hodiny....dohodl se se sousedem ..koupili napůl a jsme vysmátí...
...podle mne je to bouda...úplně podobně vypadá Perendev...a kdo kdy kde ho viděl???
p.s. jaké závady...točí se jen ten buben...takže jen ložiska

a příspěvek výše...Rusovi také moc nevěřím...je to stejné...jen se podívejte pečlivěji na fotku toho motoru a té hardy spojky....cena je však velmi zajímavá....musel by se najít solidní rus, který to doveze...
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Str.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2020 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License