Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Svobodné zednářství     (str. 1 z 2)
Sekce: Člověk, psychika, duchovno, esoterika, magie
   |   Rolovat dolů
Str.: 1, 2  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

Adam   
19.03.2018 10:26
Bydliště: Praha
5869 566 5873 
Svobodné zednářství - Základní předpoklady a psychologie
 
Svobodné zednářství má mnoho tváří a váže se na něj mnoho nejrůznějších závěrů a domněnek. Bývá spojováno s konspiracemi a komploty, někdy také s okultismem, nebo jinými ožehavostmi. Často se různí názory na to, co přesně svobodné zednářství je.

Jedná se o neveřejné spolky, které se setkávají v tzv. lóžích. Mají své učení, mají velmi silný vztah k symbolům, pomocí nichž své učení uchovávají, předávají a interpretují. Celkově lze možná hovořit nejen o učení, ale o velmi specifickém způsobu myšlení. Jednotliví členové mohou dosáhnout různé úrovně - různého stupně zasvěcení. Nejvyšší stupeň je zřejmě 33. Původ zednářství je zřejmě odvozen od cechů středověkých stavitelů chrámů. Počátky organizovaného svobodného zednářství zřejmě spadají do 18. století (v souvislosti s událostmi ve Francii a třeba se vznikem USA), ale je možné, že se jedná o dobu ještě o něco dávnější.


Nejzákladnější úvod bychom tedy měli a dále mám o svobodném zednářství tyto předpoklady:

Jejich učení se z velké části týká práce s vlastní myslí. A to nejen po stránce vzdělávání, ale také ohledně všelijakého trénování schopností mysli, jako je schopnost soustředění, odolávání strachu, zlepšování bystrosti atp. Své rituály a učení považují za posvátné. Mně osobně je velmi blízká jedna ze zednářských myšlenek, kterou považuji za velmi prozíravou:

Teprve když skutečně do hloubky poznáš a pochopíš sám sebe, teprve pak můžeš pochopit celý vesmír.

Pro zednáře je zřejmě velmi významným pojmem bratrství. Jejich spolek je (kromě jiného) soudržný zřejmě díky hlubším mezilidským vztahům - navzájem se nazývají bratry.


Soudržnost a životaschopnost zednářských spolků zřejmě stojí také na těchto psychologických mechanizmech:

1) Být zednářem může přinášet jakýsi pocit vyjímečnosti a prestiže, popřípadě to může podporovat (například u vyššího stupně zasvěcení) i pocit jakési nadřazenosti, což může lidské mysli také velmi lichotit a opíjet ji dobrými pocity.

2) Rituály mohou mít provedení, které působí na psychiku a do lidské mysli mohou lecos vštěpovat. Například, v některých lóžích se provádějí iniciační (nebo jiné) rituály, během kterých je dýka symbolicky přikládána k hrdlu dotyčného člena, který současně odříkává texty spojené například s oddaností k lóži a s neprozrazením žádného tajemství. Extrémnějším příkladem psychologických rituálů byly přijímací praktiky v tajném americkém studentském spolku Skull & Bones, jehož členem byl například G. Bush ml. Každý nováček musel nahý onanovat před ostatními členy, což vytváří velmi silný podvědomý závazek ke spolku. Mlčenlivost a celková oddanost je velmi dobře psychologicky vštěpována do mysli. Jedná se o extrémní případ z nezednářského prostředí, ale domnívám se, že na podobném psychologickém principu mohou fungovat i některé zednářské rituály.


Ve svobodném zednářství je zřejmě pravděopodobnost na vyšší koncentraci členů, kteří pocházejí z majetných rodin, z vlivného nebo podnikatelského prostředí. Lidé na to totiž musejí mít čas, stát se a být zednářem, a "běžný smrtelník", který bývá uzavřen v kolotoči zaměstnání, běžných každodenních starostí a zodpovědného přístupu k rodině, už tolik volného času nemívá. Oproti tomu lidé majetní nebo vlivní mohou mít (kromě lepší možnosti běžné starosti odbýt pomocí peněz) větší čas a chuť stát se součástí něčeho speciálního a prestižního. Pocházející z rodin plných umělého pozlátka a deficitu skutečných rodičovských (a celkově mezilidských) citů zde konečně naleznou své bratry, se kterými nakonec mohou v těchto zednářských kuloárech tu a tam domluvit i nějaký výhodný obchod, lobbying atp. Jistě, asi to nebudou praktiky všech zednářů a všichni zednáři nebudou pocházet z vlivných či majetných rodin, ale pokud někdo ano, v takovém prostředí to může k různým "přátelským domluvám" svádět.

To je můj předpoklad, který se týká současné doby, ale historie nám líčí, že třeba v českém zednářství byla vysoká koncentrace představitelů umění, vědců a jiných vzdělaných osobností. Byla jiná doba.


Vylíčil jsem zde své předpoklady a úvahy ohledně svobodného zednářství, ale nakonec, každá lóže může být zcela jiná. Záleží, do čeho je nejvíce směrována (a z jakého ritu vychází), jaký je její velmistr a hlavně, jací přesně jsou její členové. Leccos udává směr, ale nakonec je vše hlavně o lidech a o jejich konkrétním počínání.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

nenimito   
19.03.2018 10:28
Bydliště: okolo dolni Berounky
301 19 302 
stavby zednářů
 
Celkem nedávno jsem na netu objevil článek tak trochu se týkající zednářů.
Jelikož nejsem úplně enklišman, tak jsem vyzkoušel strýčka gůgla, aby mi s tím pomohl, a pak doladil gramatiku. Už jsem ho poslal zveřejnit i na jeden web a měl celkem ohlas.....
https://grahamhancock.com/cassaror1/
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

nenimito   
19.03.2018 10:29
Bydliště: okolo dolni Berounky
301 19 302 
Kód trojjedinečnosti
 
Znovuobjevená dávná "univerzální víra"
Richard Cassaro je specialistou na starověké náboženství a tajné společnosti. Jeho kniha Written In Stone odhaluje vizuální důkazy o "tajném kódu" skrytém v architektonických fasádách nejslavnějších gotických katedrál světa. Tvrdí, že kód předává starodávné poselství, které do nich uzamkli stavitelé těchto katedrál - svobodní zednáři.Kniha popisuje zcela bezprecedentní archeologický objev, který spojuje civilizace stavějící pyramidy a ukazuje, že všechny "praktikovaly" tutéž Univerzální víru. Při povrchním pohledu se tento objev může zdát jednoduchý: jde o objev klíčových architektonických paralel, které tyto civilizace sdílely a které jsou stále viditelné v ruinách jejich chrámů. Tyto paralely můžeme vidět na těchto fotografiích:

Povšimněte si, jak Egypťané, Mayové a Indonésané – tedy staré civilizace stavějící pyramidy, které dle vědců nebyly propojené – všechny stavěly podobně vyhlížející "triptychové" chrámy. Všechny stavěly trojdveřové chrámy - "triptych", přičemž dveře uprostřed byly širší a vyšší než oba jej lemující.
Jak můžeme vidět, fasáda každého z chrámů má stejný nezaměnitelný třívchodový prvek. Univerzalita tohoto architektonického prvku musí být archeology překvapivě teprve zaznamenána, a proto jsem se rozhodl pro něj používat název "triptych". A to kvůli podobnosti mezi prvkem a triptychy, které malovali mnozí renesanční malíři (z nichž si mnoho bylo vědomo těchto triptychů a jejich významu, jak zjistíme později).
Tyto prastaré triptychové chrámy zdaleka nejsou odjedinělým fenoménem. Objevují se snad v každé prastaré kultuře na světě. A v každé z nich se objevují vícekrát. Povšimněte si mayských triptychových chrámů dole:

Osm majských triptychových chrámů z různých měst na poloostrově Yucatán.

Četnost triptychů v prastarém světě není náhodná. Triptych představuje více než jen architektonický prvek; triptych je hlavní symbol pokročilého univerzálního náboženství, které bylo kdysi globálně sdíleno, hlavně pyramidovými kulturami. Objev triptychu poskytuje první přesvědčivý důkaz, že prastaré kultury celosvětově sdílely stejnou víru. Také naznačuje, že se tyto kultury nevyvinuly nezávisle, ale pravděpodobně byly potomky jednoho "rodičovského" zdroje.
Univerzální víra symbolizovaná triptychem byla na Západě zakázána katolictvím před 2000 lety, ale přesto přetrvala do moderní doby, přežívajíc ve víře tajných spolčeností a jejich architektuře. Podívejme se například na hlavní sídla svobodných zednářů, Skull and Bones, Shriners a Knights of Pythias. Fasáda každé z budov vykazuje nezaměnitelnou triptychovou strukturu.

Struktura Triptychu je viditelná na fasádách nejslavnějších sídel tajných společností.


Univerální víra sdílená prastarými civilizacemi a ukrytá v principu triptychu těchto tajných společností je komplexní a detailní spirituální vírou. Její zásady byly známy filozofům, básníkům, teologům, astronomům, alchymistům a okultistům – všem kterým bylo umožněno nahlédnout do její moudrosti.

Univerzální víra učí, že:
- Hluboko uvnitř je každý z nás věčnou duší.
- Tato duše je naše skutečné a nesmrtelné "Já".
- Toto "Já" je ve skutečnosti božská bytost nezměrné síly.
Problém je, že si neuvědomujeme naše nesmrtelné božské "Já", protože když žijeme na Zemi, je překryto naším smrtelným zvířecím a tělesným já.

Nemáš duši. Jsi duše. Máš tělo. - C. S. Lewis
Člověk je podle pradávné filosofie bohem v těle zvířete... [1] Dr. Alvin Boyd Kuhn
Člověk je zdevastovaným bohem. [2]- Ralph Waldo Emerson

Pečlivým následováním určitých instrukcí – zakódovaných v triptychu – můžeme přesáhnout naše tělo a spatřit naše skutečné božské Já. To bylo po dlouhou dobu cílem alchymistů, okultistů, spiritistů a filozofů a může toho být dosaženo prastarou spirituální technikou známou jako "Probuzení našeho třetího oka". Třetí oko je nevyvinutý orgán duševního osvícení, který leží skrytý v lidském čele. Tam, kde dvě oči hledí ven a vidí materiálno, jedno oko hledí dovnitř a vidí duši.
Jak je vidět, toto bylo také zakódováno do budov obsahujících triptychy. Jak můžete vidět, třetí oko je symbolizováno centrálním vchodem triptychu:


Vlevo: Triptychový vstup se světelným Třetím Okem nad centrálními dveřmi, Muzeum televize a rozhlasu v New Yorku. Vpravo: Triptychový vzor se Třetím Okem nad středovými dveřmi v kupole klíčové budovy ZOO v Bronxu v New Yorku.

Třetí oko je dobře známo v ezoterických kruzích a v průběhu historie bylo označováno různými výrazy: Božské oko, Vševidoucí oko, Oko mysli, Oko duše a Vnitřní oko. Přestože se název různí, v esoterické doktríně zůstává myšlenka, že Třetí oko není metaforou, symbolem nebo analogií. Má být skutečným fyzickým orgánem těla schopným sílit, nebo atrofovat stejně jako kterýkoliv jiný sval. Tím, že ho budeme cvičit, se pomalu, ale spolehlivě zvýší naše uvědomění si přirozených spirituálních sil.

Obrazy "Jednoho Oka" a "Třetího oka" se táhnou tisíce let do minulosti a objevují se znovu a znovu v mýtech, sochách, rytinách a malbách prastarých předkřesťanských kultur po celém světě. A čím více do minulosti se podíváme, tím častěji na motiv Třetího oka narazíme v umění, architektuře, literatuře a poezii.
Řecký filosof Plato nazval třetí oko "okem duše":

Přiznávám, že je těžké uvěřit, že v každém člověku je Oko duše, které… je mnohem cennější, než tisíc fyzických očí, protože jen jím samotným můžeme uzřít pravdu.Oko duše, které je oslepeno a pohřbeno jinými vědami, je "naprogramováno" tak, aby bylo resuscitováno a probuzeno matematickými disciplínami. [3]


Přestože bylo na Západě zapovězeno církví, Třetí oko vzkvétalo na Východě. Čtenáři obeznámení s východními náboženstvími si vzpomenou na dlouhou historii třetího oka v Indii, Číně a jihovýchodní Asii, kde jsou silné náboženské tradice hinduismu, buddhismu a taoismu. Třetí oko známé jako "Urna" nebo "Trinetra" je často vyznačeno tečkou v prostředku čela nad a mezi očima.
Třetí oko je ve východních duchovních systémech symbolizováno jedinou tečkou na čele.Obraz jednoho oka – třetího oka – je běžný pro západní "tajné společnosti", jako jsou Shrinkers, Knights of Pythias a Odd Fellows. Jedno oko je jedním z hlavních a nejposvátnějších emblémů svobodných zednářů. Většinou je vyobrazeno uprostřed obrazu, jak můžeme vidět například na zednářském panelu vlevo.

Třetí stupeň zasvěcení v zednářství.Svobodní zednáři dnes – už nerozumějí tajemství třetího oka jejich řádu, protože se v polovině 19. století "ztratili" – označují toto jedno oko jako "vševidoucí oko" Boha, přičemž věří, že tímto bohem je hebrejský Jahve. Nicméně velké množství důkazů prokazuje, že "oko boha" není skutečným a původním významem tohoto symbolu. Místo toho vševidoucí oko ukazuje na třetí oko skryté v lidském čele. Deska ukázaná nahoře, stejně jako celý systém svobodného zednářství byly navrženy tak, aby naučili zasvěcené, jak ho probudit.


Funguje to takhle: naše těla jsou perfektně symetrická, tvořená dvěma stejnými polovinami - pravou stranou a levou stranou. Všichni máme dvě ruce, dvě nohy, dvě dlaně, dvě chodidla, dvě oči, dvě uši atd. Podle univerzální víry prastarých kultur je naše pravá strana stranou slunce (mužská) a naše levá strana stranou měsíce (ženská).

Všimněte si, jak je sloup na pravé straně, který zednáři nazývají "Jachin", završen sluncem. Levý sloup, který nazývají "Boaz", je zase završen měsícem. V mnoha uměleckých, architektonických a ezoterických vyobrazeních či freskách se slunce vždy objevuje na pravé straně spojené s mužstvím a měsíc na levé spojené s ženstvím:


Vlevo: Tzv. "křesťanský androgyn" ukazující muže, který drží slunce vpravo a žena drží měsíc vlevo, 17. a 18. st. Vpravo: rytina z alchymistického textu Michaela Maiera, Atalanta fugiens, 1618, ukazující muže se sluneční hlavou na pravé straně a ženu s měsíční hlavou vlevo.

...slunce představuje pravou polovinu těla a měsíc levou polovinu... [4] - Harry Houdini

V dávných dobách muži bojovali pravou rukou a levou si chránili životně důležitá centra… na pravou stranu těla bylo nahlíženo… jako na ofenzivní a na levou jako na defenzivní… pravá strana byla považována za mužskou a levá za ženskou [5] - Manly Hall

Tato dualita protikladů přítomných v lidském těle je vlastně mikrokosmem duality protikladů přítomných v celém vesmíru. Slunce a měsíc jsou dokonalým protikladem, například:

- SUN znamená DEN - MĚSÍC znamená NOC;
- VE DNE je HORKO a SVĚTLO - v NOCI je to ZIMA a TEMNO;
- Ve DNE jsou věci suché - v NOCI jsou věci VLHKÉ;
- HORKÝ DEN znamená ŽIVOT nebo DOBRO - STUDENÁ NOC znamená SMRT nebo ZLO.

Slunce a měsíc jsou jednoduše jedním z nejzjevnějších příkladů a tato moudrost "protikladných párů" formuje "ztracený klíč" ke všem tajemným naukám historie. Jelikož člověk žije uvnitř vesmíru a ne mimo něj, také my jsme poskládáni z těchto protikladných párů – "stejně nahoře, jako dole" praví smaragdová deska. Klíčem je rozumět nejen dualitě slunce/měsíc lidského těla. Klíčem je unifikovat nebo vyvážit protikladné strany a tak překročit dualitu těla. To je probuzení třetího oka.

Západní mystika po staletí symbolizovala tento koncept zobrazením oka uvnitř trianglu. Tam kde dvě oči hledí vně a vidí materiální věci, jedno oko hledí dovnitř a vidí duši.

Kdo hledí vně, sní; kdo hledí dovnitř, procitne. - Carl Jung

Nezanedbatelné množství autorů a badatelů předestřelo teorii, že vševidoucí oko zednářství znamená mužské a ženské třetí oko, které se můžeme naučit používat. Dr. George Washington ve své knize "Zázraky lidského těla" (1918) říká:

Vševidoucí oko… toto je oko svobodného zednářství, třetí oko. Přestože jsem přesvědčen, že jen málo zednářů rozumí jejich vlastním symbolům, faktem zůstává, že je používají. [6]

Slavný Americký autor a svobodný zednář Mark Twain v roce 1899 přirovnával vševidoucí oko ne k oku jakési vzdálené božské bytosti, ale k daru, který může využít každý.

Běžné oči vidí jen to, co je vně, a soudí jimi, ale vševidoucí oko prohlédne skrz a čte v lidském srdci a duši, nalézaje tam schopnosti, které nebyly z vnějšku pozorovatelné a které dvě běžné oči nebyly schopny vidět. [7]

Dr. Joye Jeffries Pugh, autorka esoterických publikací, ve své knize "Eden" (2006) vysvětluje:

Řád svobodných zednářů považuje vševidoucí oko za oko nezměrné moudrosti. Tato moudrost prý poskytuje těm, kdo touží po poznání posvátných tajemství, schopnost dosáhnout osvícení, vnitřního pochopení a intuitivního vědění. Kontakt s touto Nezměrnou moudrostí je možný prostřednictvím třetího oka (pineal gland) umístěného v čele.[8]

Zakládající otcové, ti, co stáli u zrodu USA, kteří byli sami svobodnými zednáři, si byli vědomi významu a symboliky oka v trojúhelníku. Dokonce zobrazili jedno oko uvnitř trianglu a usadili ho na vrchol zkrácené pyramidy – v připomínce pradávných pyramid a pyramidových ruin rozesetých po zeměkouli.

Velká pečeť Spojených států zobrazuje třetí oko v trojúhelníku na chybějícím vrcholu pyramidy.

Věděli zakládající otcové díky spojení se svobodným zednářstvím, že všechny pradávné pyramidové kultury praktikovaly víru třetího oka?
Badatelé John Bowlt, Wendy Salmond a Marie Turbow ve své knize "Netradiční vize Sergeje Konenkova, 1874 - 1971", (Rutgers University press, 2000) vysvětlují:

Velká pyramida je centrálním okultním symbolem, který je často vyobrazován s vševidoucím okem nebo třetím okem uvnitř. V této formě se jedná o mystický symbol svobodného zednářství. [9]

Grace Morey ve své knize z roku 1924 "Mystický americanismus" vysvětluje:

Vševidoucí oko… také symbolem… třetího oka lidské bytosti… bylo nalezeno v ruinách každé civilizace na světě. Což potvrzuje domněnku, že v určitou dobu byla na celém světě jedna univerzální víra. Dnes, když ji obnovujeme, usazujeme vševidoucí oko na pyramidu. [10]

Takže: tajemství triptychu a prastaré univerzální víry, která je triptychem symbolizována, je, že vyvážením naší lidské duality můžeme probudit své třetí oko a tak spatřit "boha" uvnitř sebe, tedy to, co doopravdy jsme. Tato moudrost byla skryta před davy. Ale byla dána zasvěceným tajných společností jako jsou svobodní zednáři, jejichž esoterické malby zobrazují symbol jednoho středového oka, které je vždy doprovázeno sluncem a měsícem:

Zednářské znaky. Symbol třetího oka je vždy umístěn uprostřed, vyváženě mezi sluncem a měsícem.
Tento návod na probuzení třetího oka je "ukryt" v triptychových vstupech nespočtu budov postavených na Západě během minulých 2000 let. Už jsme si ukázali dva takové případy (Muzeum Televize a rádia, a ZOO v Bronxu.

Zde je další příklad:
Zednářský chrám, Newfoundland a Labrador. Všimněte si jednoho oka uvnitř středního trojúhelníku.Fasáda Rockefellerova centra v New Yorku, které bylo postaveno na počátku 20. stol, je jedním z nejvýznamnějších zdánlivě skrytých triptychů vytvořených v moderních dějinách:


Muž napravo, žena nalevo. Bůh ve středních dveřích triptychu jste vy, vaše vnitřní Já. Všimněte si zednářského kompasu v božích rukou.


Podle univerzální víry triptychu jsme my lidé božští, ale v určitém smyslu jsme "upadli" ze svého nebeského domova do lidské podoby. Naše božská duše v nás stále existuje. Dle univerzální víry je naším pravým já, které díky třetímu oku můžeme znovu probudit.
Toto je hrubé zjednodušení Univerzální víry, ale bohužel mám omezený prostor. Více informací a zevrubná rekonstrukce a vysvětlení tohoto náboženství je v mé knize "Napsáno v kameni", která také obsahuje výzkum zabývající se Univerzální vírou, včetně jejích kořenů a přítomnosti na Zemi.
Pozůstatky Univerzální víry přežívají nejsilněji na Východě, kde mnoho jejích principů stále hraje významnou roli ve východním spiritualismu. Třetí oko stále existuje a je nedílnou součástí například hinduismu. Nicméně v západním světě na tom byla tato víra o mnoho hůře a to kvůli přímému konfliktu s církví a myšlenkami osobního božství.
Tyto "chybějící dějiny triptychu" na Západě se zdají být přesně tou zprávou, kterou významní umělci jako Leonardo da Vinci zamýšleli předestřít v dílech jako je Poslední večeře, která zobrazuje Ježíše (představitele církve), jak překrývá víru triptychu dob minulých.


Da Vinci nám zakódovaně říká, že Ježíšovo náboženství zakrývá triptych symbolizující starodávnou univerzální víru? Nebo říká, že Ježíš "člověk" nalezl svého "boha" (Christos) uvnitř pomocí náboženství triptychu? Nebo obojí?

Podněty a důvody, které ovlivňovaly konflikt mezi prastarou Univerzální vírou a raným katolicismem, jsou mnohé a přesahují prostor vyhrazený tomuto článku. Lze ale říci, že prastará Univerzální víra byla katolickou církví vnímána jako rouhání a to byl ten důvod, proč církev Univerzální víru vymýtila nebo se o to alespoň pokusila. Přestože se zbavili představitelů Univerzální víry, jako například druidů, existovali stále lidé, kteří si pamatovali a spojovali se dohromady, aby ji ochránili, formujíce tajemné kulty, které z generace na generaci předávali vědomosti o Univerzální víře a časem se staly tajnými společnostmi, o kterých slýcháme dnes.
Nejvýznamnější mezi nimi jsou svobodní zednáři - organizace, o které se šeptá už od nepaměti díky jejich tajnostem, nicméně nikdy nebylo jasné, co vlastně je tou věcí, kterou zednáři chrání. Víme jen, že to bylo nějaké náboženské a kacířské tajemství, které bylo objeveno církví, jež se ze všech sil snažila zednáře vymýtit. Papež Lev XIII. prohlásil toto:

...Následujíce příkladu našich předchůdců, máme v úmyslu obrátit naši pozornost k zednářské společnosti, jejich doktríně, úmyslům, činům a pocitům. A to za účelem odhalení této hříšné síly a zastavení rozšiřování této nakažlivé nemoci. [11]

Silná slova a velmi zvláštní, vezmeme-li v potaz, že zednáři byli zaměstnáváni církví, aby stavěli velké gotické katedrály. Jaké tajemství o nich církev odhalila? Jaké tajemství mohlo být tak podstatné, že Vatikán zcela obrátil a pokusil se zednáře zničit?
Muselo to být tajemství velkého významu, takové, za které stojí riskovat život. Takové, které se možná týkalo velké síly – síly duše a jejího možného povznesení.
Zednáři, jak napovídá jejich jméno, byli v začátcích bratrstvo kameníků. Postupně zapracovávali svou víru do umění a stejně tak do architektury – zapracovali ji do gotických katedrál, které si od nich objednal Vatikán a své symboly zakódovali do fasád těchto kamených staveb:

Obecně se v okultních kruzích předpokládá, že tito středověcí zednáři zdědili esoterické vědění od jejich pohanských předků a že toto vědění zakomponovali do architektury katedrál. [12] - Michael Howard, Okultní konspirace

Další slavní spisovatelé zabývající se touto problematikou souhlasí. Architekt a aitor Claude Bragdon (1866 – 1946), který mimo jiné navrhl newyorskou Centrální železniční stanici v Rochestru, napsal:

Ve středověké Evropě... fragmenty staré moudrosti, které byly přenášeny symboly a tajemstvími stavitelů katedrál - významně ovlivnily gotickou architekturu. [13]

V knize "Napsáno v kameni" je pozornost upřena na tzv. katedrály stylu Notre Dame navržené a postavené zednáři severní Francie v období gotiky. Vybudované před tisícem let tyto ohromující kamenné mrakodrapy stále nechávají učence bádat nad metodami, kterými byly postaveny. Zednářští stavitelé patrně měli tajnou techniku posílení, kterou zakomponovali do katedrály, a tak vytvořili monument schopný pozdvihnout jiné.
Všimněte si opakující se fasády typické pro katedrály typu Notre Dame, v jejichž základně se nachází masivní triptych:


Zleva Remeš, Notre Dame, Laon. Gotické katedrály ve Francii.
Tyto západní fasády jsou v podstatě obrovskými kamennými hieroglyfy. Byly navrženy zednáři, aby odhalovaly prastarou Univerzální víru triptychu, kterou lze vidět v základně každé z těchto budov. Pozorný čtenář si jistě hned povšimne podobnosti s fasádami dalších budov, které jsme si ukázali. Klíčovými elementy tu jsou: triptychový vstup, vysoké věže po stranách, které se zdají vybíhat z vnějších vstupů triptychu a masivní okno ve tvaru růže nad prostředním vchodem. Warren Kenton ve své knize "Úvod do kabaly" o těchto věžích říká:

... západní strana každého chrámu postaveného zednáři má dvě věže reprezentující dva sloupy… mužský a ženský aspekt, aktivní a pasivní síly… a jsou nazývány věžemi slunce a měsíce... [14]

Geniální architekt Claude Bragdon z počátku 20. století souhlasil:

... muž, jako slunce, je pánem dne, je jako oheň, ničivá síla. Žena je subjektem rytmu měsíce, jako voda, je jemná a podajná...

Zednářské gildy středověku byly strážci esoteriky… severní, nebo pravá věž (mužská strana) byla nazývána posvátným mužským sloupem "Jachin"; a jižní nebo levá věž (ženská strana), posvátný ženský sloup, "Boaz"... [15]

To, co tito autoři tvrdí, je, že stejně jako v případě zednářské desky, mají tyto katedrály dvě věže, které zosobňují učení "párů protikladů". Dokonce když překryjeme katedrálu přes zednářskou desku, vidíme, že se deska zdá být náčrtem katedrály:
Zednářský autor W. Wilmshurst uvedl, že dvojité pilíře na tabuli zasvěcení, které jsou završeny sluncem a měsícem...

...zosobňují to, co známe jako..."páry protikladů." Všechno je přirozeně duální a může být pochopeno jen v kontrastu se svým opakem. [16]

Zednář Manly Hall (1901 - 1990) v "Tajných učeních všech věků" vysvětluje:

Jachin je bílý sloup světla… Boaz je stínový sloup temnoty… tyto dva sloupy zosobňují aktivitu a pasivitu… slunce a měsíc… dobro a zlo, světlo a tmu. [17]

Každá ze dvou věží začíná ve svém vlastním vstupu na zemi. Tyto dva vstupy "dveře protikladů" formují vnější vstupy triptychu. Esteticky vyšší a širší prostřední dveře zosobňují vyšší spirituální centrum člověka, mezi dualitou jeho fyzického těla. Zednářská idea trianglu je zobrazena v architektonické formě v kameni samotné katedrály. Kruhové "okno růže" je usazeno přesně nad prostředními dveřmi triptychu a označuje střední vchod. Zosobňuje pravé Já – světlo duše, nebo boha uvnitř.

Okno růže zosobňuje stejně jako prostřední vchod vyváženost mezi věžemi. Michael S. Rose, autor dvou knih o křesťanské architektuře, napsal:

Okno růže… reprezentuje dokonalost, vyváženost a harmonii čisté duše."

Kruh nemá začátek ani konec, a tak v esoterice symbolizuje lidskou věčnou duši, zde zobrazenou ve středu mezi dvěma protikladnými věžemi. Okno růže je usazeno nad prostředním vchodem zosobňujíce tak fakt, že prostřední dveře vedou do naši "vnitřní duše" nebo "vnitřního boha" – tedy k tomu, čím opravdu jsme. Proudy květin, světla a života září z centra oken růže, jakož všechen život vyzařuje z naší duše jako spirituálního zdroje. Britský autor Pinton Cowen, který zasvětil svůj život studii oken růže, o nich píše jako o "klíči k duši".

Fasády katedrál jsou dílem, který završuje skládačku. Odpovídají kritériím Tajemství: tajemství, které bylo nebezpečné pro církev a zároveň hodné života zednářů. Také vysvětluje změnu chování Vatikánu vůči zednářům, když Vatikán zjistil, co zednáři prováděli. Nicméně těžko mohli nařídit zničení těchto katedrál. Místo toho vydali nařízení, která měla za účel zničit zednáře a zároveň zajistit hegemonii církve a zajistit, že nikdo nebude schopen odkrýt Velké Tajemství a obrodit Univerzální náboženství.

Závěr
Tyto informace jsou vzrušující, nové a přelomové: jedná se nicméně jen o malou část toho, co tento objev znamená a jaký by mohl mít dopad a důležitost pro archeologii, historii, náboženství a spiritualismus. Civilizace stavějící pyramidy a jejich podobnosti ve víře, umění a architektuře jsou nevýznamnými odlehlostmi, které se objevily prostřednictvím konvergentní evoluce; jsou spíše částí starověké tajemné víry, která se týkala jak času, tak vesmíru.
Důkazy o této skutečnosti nedávno znovu vyšly najevo a tento článek vám představil jejich malou část: stručnou a velmi obecnou představu o víře a jejím vyjádření v kulturách, včetně Východu a Západu. Věnoval jsem s především pokusům církve o vyhubení tohoto tajemství a způsobu, jakým ji následně zvěčňovali zednáři v samotných fasádách katedrál, které postavili pro církev.

Existují samozřejmě mnohé další vazby a paralely, které lze s těmito informacemi svázat. Některé jsem uvedl v knize "Written In Stone". Tam vysvětluji řadu dalších - včetně výzkumu filosofií víry, jejího vyjádření v různých náboženstvích po celém světě a jeho možných původech a cestách po celé historii, které umožňují šíření těchto informací na světě a do kultur tak zdánlivě odlišných jako Majové a Egypťané.

Jedná se ovšem pouze o malý krok v tomto novém, neprobádaném oceánu: dokonce i při veškerém výzkumu, který jsem věnoval tomuto tématu, je třeba daleko daleko více práce v této oblasti. Co je však zatím nejdůležitější, je prostě skutečnost, že bylo znovuobjeveno: poprvé v dějinách novodobé historie bylo ztracené Univerzální náboženství starověků zrekonstruováno a nyní je otevřené každému, kdo si jej přeje dále studovat a zkoumat, ať už filozoficky, nábožensky nebo historicky.

V tomto duchu bych chtěl tento článek ukončit a poděkovat všem za jeho přečtení; o Univerzální víře se dozvíte další informace v mé knize Written In Stone. Doufám, že vás obohatí a povzbudí vás, abyste se tímto objevem zabývali hlouběji a připojili se ke mně, abychom odhalili pravdy ztracené v historii, fakta a důkazy, které se ponořily hluboko do mlhy času!

V míru,
Richard Cassaro, autor knihy Written In Stone

Závěrečné poznámky:
[1] Kdo je tento král slávy, Alvin Boyd Kuhn
[2] Příroda a chůze, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau
[3] Republika a další práce, Plato
[4] Metaphysical Magazine, svazek 23, Harry Houdini
[5] Tajné učení všech věků, Manly P. Hall [ zpět na text ]
[6] Záhady lidského těla, Dr. George Washington Carey
[7] Osobní vzpomínky Joan z Arku, Mark Twain
[8] Eden, Dr. Joye Jeffries Pugh
[9] Méně časté vidění Sergeje Konenkova, 1874-1971, John Bowlt, Wendy Salmond, Marie Turbow
[10] Mystic Americanism, Grace Morey
[11] Písmo "Humanum rod" pápeža, Leo XIII, proti svobodnému zdiva, papež Leo XIII
[12] Occult Conspiracy, Michael Howard
[13] Krásná nutnost, Claude Bragdon
[14] Úvod do Cabaly: Strom života, Warren Kenton
[15] Krásná nutnost, Claude Bragdon
[16] Význam zednářství, WL Wilmshurst
[17] Tajné učení všech věků, Manly P. Hall


zdroj:
https://grahamhancock.com/cassaror1/
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

nenimito   
19.03.2018 11:09
Bydliště: okolo dolni Berounky
301 19 302 
Existuje ještě jedna zajímavost s českým zednářstvím.
Říká vám něco Bohemian Grove v Kalifornii?
Slovo Bohemia vzniklo z latinského BoioHaemum - Krev Bójů.
Nebo taky bojovná krev, ta česká:-)

Jeho členem byl i Mark Twain .....
https://www.google.cz/search?q=mark+twain+bohemian+grove+freemason&tbm=isch

Problémem všech tajných spolků je, že je vždy infiltrují "cizáci".
Zrovna včera, když jsem se vrátil z hor, jsem u dělání večeře pokukoval na Capitána Ameriku... prostě "hydra" se infiltruje všude, i do "shieldu" - kamkoliv, a škodí:-) Což je problém i svobodných zednářů....
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa   
19.03.2018 23:43
Bydliště: Masada
2318 134 2190 
  nenimito napsal(a):    Existuje ještě jedna zajímavost s českým zednářstvím. Říká vám něco Bohemian Grove v Kalifornii? Slovo Bohemia vzniklo z latinského BoioHaemum - Krev Bójů. Nebo taky bojovná krev, ta česká:-) Jeho členem...

České zednářství? Přečetl jsem až sem jedním dechem a vytanulo mi na mysli jméno, které sem asi ani nemusím psát, neboť jako velmi významná historická osobnost, která ve své době velmi přispěla pozvednutí naší země, vás to zřejmě napadne také.
Po jeho odchodu, za vlády jeho syna se projevila bojovná krev, ta česká, v nebývalé historické epoše, která dala vzniknout podle názvu nové, "duální" víře - no a jaké to vás asi také hned napadne.

Píšu to jen jako výsledek myšlenkových pochodů, které uvedlo do pohybu toto vlákno. Konec konců i dnes tu máme dvě zajímavé církve, které cosi reflektují....


 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Karel 124   
20.03.2018 09:18
Bydliště: Praha a okolí
563 41 741 
Tři
 
Koncept trojnosti je skutečně obsažený v prastarých naukách :

https://cs.wikisource.org/wiki/Bhagavadg%C3%ADta/T%C5%99i_kvality_hmotn%C3%A9_p%C5%99%C3%ADrody
V současných naukách :
Trojčetnost
https://ihned.cz/c1-58814970-trojcetnost-pro-matyska
I naukách pro budoucnost:
Keshe
Znamená to , že jádro původního zednářství odpovídá positivnímu vývoji.
Pokud nejsme přímo in, nezbývá než věřit, že jejich kaše nevystydla a nerozložila se.

K.
.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

nenimito   
20.03.2018 12:22
Bydliště: okolo dolni Berounky
301 19 302 
  Karel 124 napsal(a):    jádro původního zednářství odpovídá positivnímu vývoji. Pokud nejsme přímo in, nezbývá než věřit, že jejich kaše nevystydla a nerozložila se. K. .

Vše to kdysi původní odpovídá pozitivnímu vývoji:-)
Původní křesťanství(s ChiRho znakem křížení Sil vzdušných-vodních Asů a zemních-ohňových Hadů-Draků) také nemá nic společného s dnešními katolíky a jejich ukřižovaným "Mrakomorem".
Stejně tak ismailité s Moguly(Mughal) a Chány(Khan -dnes AgaKhan) také nemají nic společného s islámisty a Mohamedány.

Problém je s tou infiltrací "hydry" do všeho kdysi pozitivního.... a tím diskreditací jedno před druhým - umělé vytváření válek a nenávisti.
Já si třeba neumím představit, že by ti dnešní herci a hééérečky třeba okolo zednáře Reagana uměly něco vytvořit nebo vymyslet třeba NotreDame nebo centrum Washingtonu:-)

Něco podobného je i v Védántě.
V Šiva Puráně říká Višnu Šivovi: "Na konci věku Dvápara a začátku věku Kali, podveď lidi tak, že vytvoríš smyšlený výklad Véd, který je zmate."

Šiva řekl Parvatí: "Májávádská filozofie monismu je bezbožná. Je to v podstatě skrytý buddhismus. Moje milá ženo, ve věku Kali příjimám podobu bráhmany a tuto vymyšlenou filozofii učím. Abych podvedl bezbožné, popíši Absolutního Boha jako někoho bez podoby a vlastností. Při výkladu filozofie védánty použiji tuto nauku, abych tak svedl lidi na cestu bezbožnosti popřením osobní podoby Boha."

A pak si má Člověk vybrat....
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

nenimito   
20.03.2018 12:24
Bydliště: okolo dolni Berounky
301 19 302 
  P+FxA napsal(a):    velmi významná historická osobnost, která ve své době velmi přispěla pozvednutí naší země, vás to zřejmě napadne také. Po jeho odchodu, za vlády jeho syna se projevila bojovná krev, ta česká, v nebývalé historické...

Mohl bych poprosit o upřesnění:-)
Významných osobností je podle mne celkem hodně.... myslím.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

nenimito   
20.03.2018 13:57
Bydliště: okolo dolni Berounky
301 19 302 
  Karel 124 napsal(a):    Koncept trojnosti....

Ještě mi tak napadlo k té "svaté Trojici" - triglavu.
Původní nauky trojjedinečnosti Člověka spočívají v:
1. sluneční - mužské - fyziké - tělesné - materiální
2. měsíční - ženské - duchovní - osobnostní - astrální
3. vesmírné - dětstké - duševní - psychické - vnitřněbožské - Vědomé

Na to, aby ta 3. mohla růst, tak 1. a 2. musí být v rovnováze Sil(energií)
Proto není dobré pro růst Vědomí jen posilování těla, ale i ducha - stejné je to opačně, pouze duchovní růst nevede k růstu Člověka, spíše ke vzniku neMoci.
Všechna tato učení nejsou jen součástí původního SvobodoZednářství, ale úplně všech neinfikovaných nauk na Zemi.
Proto je každý (troj)jedinečný, a tím vyjímečný, nikoliv z jedné opice....
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa   
20.03.2018 15:20
Bydliště: Masada
2318 134 2190 
  nenimito napsal(a):    Mohl bych poprosit o upřesnění:-) Významných osobností je podle mne celkem hodně.... myslím.

Napadl mne Karel IV. a pak následné období husitství, vznik "podobojí" jako reformování katolicismu a následně Jednota bratrská a nebo třeba Čeští Unitáři.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

nenimito   
20.03.2018 20:42
Bydliště: okolo dolni Berounky
301 19 302 
  P+FxA napsal(a):    Napadl mne Karel IV. a pak následné období husitství, vznik "podobojí" jako reformování katolicismu a následně Jednota bratrská a nebo třeba Čeští Unitáři.

Problémem tohohle období je, že neexistuje jediný písemný doklad, jen "opsané a přeložené" jezuitské texty z 15-18st. Ono tak nějak vůbec s nástupem jezuitskokatolických Habsburků z Řádu německých rytířů všechno záhadně shořelo, vč. Zemských desek. Dodnes nepochopím, jak mohou veřejně něco prohlašovat za pravdu o období před Habsburky. Jak může někdo vědět o Karlštejnu a jeho původní podobu, když nejstarší obraz je asi z r.1720(?).

Ale s Karlem nebo Václavem nebo jak se jmenoval jsi se podle mne celkem trefil:-)
Václav byl vychován templářem(templáři?), což byli podle mne v podstatě velmi "spřízněné duše" se zednáři. Jen jedni budovali templ-svatyni-chRAm a druzí ji ochraňovali a to i vč. sviatych cest mezi nimi. Byli to podle mne ochránci(rytíři) Krestu(kříže-křížení Sil-energií) - nikoliv ukřižovaného - a všech cest na energetických liniích Země až k té první vybudované chRAmové hoře, která asi nemá vůbec nic s judaismem.
Taky proto chtěli obě tyto skupiny katolíci s Habsburkama zlikvidovat.
Václav budoval chRAmy podle zednářů, resp. nejspíše se zednáři, a to vč. Karlova týna - nikdy to nebyl opevněný hrad, to až později po rozsáhlých přestavbách Habsburky. Taky kdo by budoval opevněný hrad v podstatě v údolí.
Díky těmto chRAmům a sviatyním v nich získal KarelVáclav velkou duchovní moc na celým územím i lidmi, vč. asi i té ochranné.
Netuším úplně do jaké podoby byl Karlův týn vystavěn, ale myslím, že se snažili ho dotvořit do podoby pyramidy, kdy střecha věže byla její špička. A ty důležité komory byly v podobném schématu jako v pyramidě. Existují teorie, že ten kopeček mezi kopci byla původně pyramida. Možná se jí snažili zednáři obnovit... jen teorie:-)

U husitů si nejsem vůbec jist, kvůli čemu vlastně bojovali. Ta ofiko verze mi nějak nesedí. Jen jsem se někde dočetl, že byli velmi úspěsní proti jezuitokatolickodeutschekřížákům díky celkem krutým zimám, rozvodněným zaledněným řekám. Kdy velmi často pobili mnohonnásoně více oplechovaných křižáků pri brodění rozvodněných řek na jejich březích.
Myslím, že z těch dob pochází i slovo Čech, český, Čechy(?). Do té doby to byla BoioHeamia, Bohemia, Böhmen. I otec KarlaVáclava byl Jan z Böhmen, jen u nás mu říkají Lucemburský.

Bůhví, co byla "reformace" katolicismu, jestli to bylo něco jako "reformace" kalendáře a letočtu, tak bylo všechno určitě úplně jinak:-)
Podle mne to byl Nástup katolicismu, do té doby bylo křesťanství úplně něco jiného.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Vrca   
13.04.2018 12:36
Bydliště: Praha
82 23 110 
Jan van Helsing
 
Pokud někdo máte zájem přečíst si knihu Tajné společnosti - válka svobodných zednářů od Jana van Helsinga, mohu ji donést na jarní sraz. Věnuji zdarma.
 
 
13.04.2018 20:55 Editace moderátorem. Oprava příjmení v nadpisu
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11    Schval. r.
30.03.2019 12:58
Bydliště: ...v garáži s Trabantem P 50 R
6832 109 3636 
....stučné info o zednářství v českých zemích....

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zednaru-raj-to-na-pohled-pred-100-lety-vznikla-prvni-ceska-l/r~6ebb3b6a514911e998d70cc47ab5f122/?utm_source=atlasHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=default&utm_term=position-0&utm_campaign=Aktualne
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

milda    Schval. r.
12.05.2019 23:33
Bydliště: Milky Way
1830 18 1262 
Kolem zednářů existuje spousta mýtů, polopravd a nepravd.
Kdo má zájem, může si poslechnout rozhovor se současným Mistrem
zednářské Lóže Národ.

https://video.aktualne.cz/dvtv/mistr-zednarske-loze-narod-zednare-nepoznate-vnitrni-tajemst/r~1cc48464733211e9ab10ac1f6b220ee8/?utm_source=atlasHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=default&utm_term=position-2&utm_campaign=Aktualne


 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
24.07.2022 23:31
Bydliště: Praha
5869 566 5873 
Svobodné zednářství není jen bratrství, jen určitá forma kultu a jen diskrétní půda
pro různé nečisté pletichaření...

Kromě jiného, některé lóže "chrání" i různé zásadní a většinou málo známé
hlubší informace o věcech týkajících se lidstva, vesmíru atp.

Toto je dnešní nový agrosymbol v Británii.
Nese v sobě zřetelné prvky svobodného zednářství.

(Etchilhampton Hill poblíž Devizes, Wiltshire)
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Kruhy v obilí - Etchilhampton Hill, poblíž Devizes, Wiltshire (Británie) - 24. 7. 2022
Kruhy v obilí - Etchilhampton Hill, poblíž Devizes, Wiltshire (Británie) - 24. 7. 2022
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Hana   
25.07.2022 10:01

685 47 953 
S připomenutím tématu o zednářích jsem si vzpomněla, že jsem kdysi shlédla video na allatra.
https://www.youtube.com/watch?v=oUQEZ_w7QEo

Nechci zde zase vyvolat diskusi o tom, jaká je allatra temnota či není a raději o to ani okem nezavadit (k tomu jsem se vyjádřila ve vlákně https://www.omforum.cz/forum.php?t=494&str=6&info=42209#dwn42209 )

Hlavní myšlenku, kterou jsem si z videa vzala bylo, že svobodní zednáři vzali symboliku od svobodných kameníků. Svobodní kameníci byli řemeslníci, stavitelé různých chrámů, znali principy tvorby, jejich cíl byl pozvednout lidského ducha. Svobodní zednáři nemoha je zničit se do nich infiltrovali, ponechali vnější symboliku, předávali si i podstatu tvorby, ale cíl otočili o 180 stupňů. A postupem se pro většinu ztrácelo i to pochopení podstaty a zůstala symbolika.

Kladu si otázku, proč se nyní tyto informace objevují (třeba ten nový agrosymbol v Británii, nebo i v té allatra ap.). Jestli je to proto, aby lidstvo procitlo, či proto aby bylo ještě více odvedeno od možného procitnutí. Takže: kdo ty symboly dává a proč?
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
25.07.2022 11:37
Bydliště: Praha
5869 566 5873 
  Hana napsal(a):    ... ponechali vnější symboliku, předávali si i podstatu tvorby, ale cíl otočili o 180 stupňů. A postupem se pro většinu ztrácelo i to pochopení podstaty a zůstala symbolika. ...

Nemůžeme to sice vědět jistě, ale mám za to, svodobní zednáři se z kameníků jaksi vyvinuli (což ani není
v nějakém silném protikladu k tomu, jak to píšeš) a ty původní "kamenické" znalosti a vše to hodnotné "zastřešili" podobou svobodného zednářství, jak "naleštěně" vypadá dnes. Ale přijde mi,
že nejde o cíl "masově" obrácený o 180°. To už pak spíš různé "frakce", které se ze zednářů vyloupli,
jako třeba ti, pro které se dnes používá (v "moderním" pojetí) slovo Ilumináti atp. Pak je tu další věc,
že stejně jako každý člověk je jiný, i každá lóže je trochu jiná. Některé lóže jen pěstují svobodné zednářství, jen řeší své "rituály" a nějaké své základní učení. Ale jiné lože, nebo minimálně nějaké podskupiny
nějaké lóže, znají mnohem víc... Ono je to ve finále jak jinak než o lidech... A někteří zednáři zkrátka
vlivem toho prostředí a způsobu myšlení na leccos přišli, s lecčím se setkali, leccos jim byl odkryto,
leccos "chrání" atd. Někteří zednáři (bude jich asi jen hrstka) poměrně dost vědí třeba i o záležitostech časoprostoru, jiných dimenzí, znají různá tajná mystéria, některé formy "magie" atd.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
25.07.2022 11:47
Bydliště: Praha
5869 566 5873 
  Hana napsal(a):    ... Kladu si otázku, proč se nyní tyto informace objevují (třeba ten nový agrosymbol v Británii, nebo i v té allatra ap.). Jestli je to proto, aby lidstvo procitlo, či proto aby bylo ještě více odvedeno od možného...

Ony se ty informace různě objevují už mnoho let vzhledem k tomu, v jaké fázi teď lidstvo je.
Tady na tebe spíš může působit to, když ty informace začne někdo víc vířit,
když je někdo dá třeba nějak víc na Omfórum, když jsi jimi víc vystavena...
Je ale zároveň pravda, že tyto poslední roky (a nyní i tyto měsíce) opravdu spousta věcí
jaksi "graduje". "Náš" vesmír má momentálně velmi zajímavou dynamiku a s ní by klidně
mohlo být v souladu to, že informace jsou více rozvířené (ale pozor, i různé dezinformace,
upřímné, ale mylné výmysly různých nadšenců) a člověk teď tomu všemu stále více čelí.
Je teď velmi zajímavé období. I mně se teď nedávno otevřelo / dokrystalizovalo ještě něco dalšího,
poměrně dost zásadního, i od lidí a od všeho kolem vnímám onu zajímavou dynamiku.
... Uvidíme, jestli to během letošní zimy vygraduje do něčeho opravdu hodně markatního,
z pohledu lidstva, nebo zda se to během zimy poměrně nenápadne posune do další fáze ...
Každopádně... ... Ty agrosymboly (nebo určitě drtivá většina z nich) nemá za cíl ,,odvádět od možného procitnutí"...
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Hana   
25.07.2022 12:14

685 47 953 
  Hana napsal(a):    ... ponechali vnější symboliku, předávali si i podstatu tvorby, ale cíl otočili o 180 stupňů. A postupem se pro většinu ztrácelo i to pochopení podstaty a zůstala symbolika. ...

  Adam napsal(a):    že nejde o cíl "masově" obrácený o 180°. To už pak spíš různé "frakce", které se ze zednářů vyloupli, jako třeba ti, pro které se dnes používá (v "moderním" pojetí) slovo Ilumináti atp....

Já jsem ten obrat o 180 stupňů pochopila takto: Když nemůžeme něco zničit (třeba nějaké hnutí) postavíme se do jeho čela (vidíme dnes na různých hnutích a snahách o revoluci). A na tom čele (nejvyšším stupni) je ten cíl otočen o těch 180 %. Samozřejmě na tom nejnižším stupni je to otočeno jen třeba o 1 stupínek, aby to lidi neprokoukli, vnímali dobro, rozšiřování obzorů ... (nalákání členů)
I zednáři mají více stupňů zasvěcení. A je to tak i v církvi - i tam ten nejnižší pan farář na vesnici může být opravdu hodný člověk a vykonat spousty "dobra" - podpoří lidi v nouzi ap.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Hana   
25.07.2022 12:41

685 47 953 
  Adam napsal(a):    Každopádně... ... Ty agrosymboly (nebo určitě drtivá většina z nich) nemá za cíl ,,odvádět od možného procitnutí"...

Každopádně: Procitnout (případně se obrátit) může opravdu každý.
A k těm znalostem mystérií, magie... v těchto kruzích. Magie je jen jedna ale záleží na záměru.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Str.: 1, 2  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte chod fóra   |   Vytvořil: 2015-2024 Adam Benda
 
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License