Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Georgijské poradní kameny
Sekce: Záhadné jevy a úkazy
   |   Rolovat dolů
Zajímavost záhadného vzniku. Poselství lidstvu pro Věk rozumu.

Vlákno je uzamčené.
V této sekci možná naleznete
druhé vlákno určené pro diskuzi

Pafixa    Schval. r.
24.08.2020 17:07
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
Celá zajímavost je popsána na wiki:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Georgijsk%C3%A9_poradn%C3%AD_kameny

Je to krátké, ale pod stejným názvem se dá vygooglit více článků s tímto tématem.
Je to poměrně racionální poselství a nehledě k záhadám a různým interpretacím je to myslím dobré téma pro diskuzi.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Pafixa    Schval. r.
24.08.2020 17:09
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
Text
 
Udržujte počet lidí pod hranicí 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.

Dělejte reprodukci moudře s ohledem na zlepšování tělesné kondice a rozmanitosti.

Sjednoťte lidstvo novým živým jazykem.

Ovládněte vášně – víru – tradice a všechny věci smírnou cestou.

Ochraňujte lidi a národy spravedlivými zákony a soudy.

Ať se všechny národy řídí svými zákony a externí spory nechť řeší světový soud.

Zrušte zbytečné zákony a zbytečné úředníky.

Vyvažujte osobní práva povinnostmi ke společnosti.

Oceňujte pravdu, krásu a lásku ve snaze o harmonii s nekonečnem.

Nebuďte rakovinou na Zemi – dejte prostor přírodě – nechte místo pro přírodu.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Pafixa    Schval. r.
24.08.2020 17:13
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
Pokud by člověk vzal v potaz jakékoli myšlenkové proudy na zemi a pokud by byl otevřen názoru na "živý vesmír" a tedy i jinoplanetární civilizace, pak by se dalo soudit na "vnější"původ, tedy radu pozemskému lidstvu od některé takové civilizace.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Pafixa    Schval. r.
24.08.2020 19:18
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
Proč se tomu věnovat?
 
Ten text je velmi zajímavý a byla by dobrá nějaká nestranná a současně "otevřená" analýza toho, co se v něm praví. Pokud píši otevřená analýza či diskuze, pak si myslím, že toho jsme tu schopni. Máme totiž, my starší archivní ročníky, tu velkou výhodu znalosti "dvou systémů" v praxi. Je to celkem velká deviza, protože můžeme srovnávat jak ten systém "reálného socialismu v době diktatury proletariátu" z dob totalitních se systémem "liberálního kapitalismu s proklamovanou demokracií a lidskými právy".

Já osobně to mám tak půl na půl - půl života v sociku a půl v demošce. Nežehrám ani na jeden systém, sic jsem profitoval v podstatě z obou. Konkrétně jsem zdarma vystudoval kvalitní univerzitu a pak se dobře uplatnil ve vícero nadnárodních korporacích. Navíc jsem dosáhl určitého "náhledu", který mne činí víceméně nepolitickým či na politice nebazírujícím jedincem. Důvod je čistě pragmatický, smířil jsem se s faktem, že politika byla, je, a vždy bude tím největším zlem a manipulací.

Takto vyzbrojen a oproštěn od emocí z politiky plynoucích se pak každý nezávislý badatel může racionálně věnovat "otevřenému" myšlení. Tedy jen má zkušenost.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Správa fóra
Pro diskuzi bylo zavedeno samostatné vlákno:
https://www.omforum.cz/forum.php?t=605
 
Na sdělení moderátora není povoleno reagovat prostřednictvím příspěvku v tematickém vlákně. Považujete-li za nutné zabývat se tímto moderátorským zákrokem, kontaktujte administrátora fóra prostřednictvím e-mailu admin@omforum.cz.
Zarážka - Až sem mám přečteno

Pafixa    Schval. r.
24.08.2020 23:11
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
Texty na Wiki v jiných jazycích...
 
...se mírně různí. V anglické mutaci byly odebrány fotografie, v jiných mutacích naopak je fotek povícero. Zajímavá je německá mutace, ruská a španělská - jsou tam přesně texty. Nejúplnější na originál texty je německá mutace - https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

Zajímavé jsou fotografie - různí se v jednotlivých mutacích, ale také se některé opakují.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Pafixa    Schval. r.
24.08.2020 23:18
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
Obrázky
 

 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
1
1
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
2
2
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
3
3
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
4
4
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Pafixa    Schval. r.
04.09.2020 00:25
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
Jak se to na první pohled může jevit....
 
...to je také zajímavé. Předně ta první "rada" je velmi kontroverzní. Půl miliardy nás bylo asi tak ve středověku. To nás redukoval mor. Ale podle Wiki už v roce 1750, kdy začínají spolehlivější data, nás bylo 790 milionů. Je to na samostatnou úvahu. Ostatně asi každá ta věta je na samostatnou úvahu.

Jak to celkově působí na mne a jednoho mého známého, s kterým jsem se na to díval - tak velmi pozitivně, rádi bychom v takovém světě žili.

Je to takové ideově silně "socialistické". Současně ale nereálné z hlediska současného světového systému. Lidská "psyché" není na takovém kvalitativním stupni vývoje, aby to byla schopna akceptovat.

Musel by to zavést nějaký "osvícený totalitní systém", ale stále se lidstvo nezbavilo protekce, nadržování, touze po moci a majetku, šizení kohokoli za účelem zisku, totální materialistické vnímání světa, touha vlastnit a zotročovat jiné. Ten kontrolní systém, ten by byl zajímavý pro funkci. Museli bychom si být navzájem schopni číst myšlenky a nazírat do s-vědomí, abychom pracovali jen s "pravdou".
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Pafixa    Schval. r.
26.10.2020 17:06
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
Nejvíce kontroverzní je rada o udržování nízké populace na planetě.
Přitom populační trend je výsledkem rozvoje tržního prostředí, komercionalizací všeho. Trh realizuje zisky a čím větší trh a více spotřebitelů, tím více zisku. Pokud by populace byla desetinou současného čísla, hodnota utrženého zisku by byla menší než desetina toho, co generuje globální trh dnes.

Motorem rozvoje tak byla ta snaha o tržní realizaci, tedy v podstatě "chamtivost" korporací a těch nejbohatších vrstev. Hlavní hodnotou je akumulace kapitálu, hromadění materiálních a finančních prostředků. To je v podstatě i motor výzkumu a vývoje, úkol vědy jako prostředku k novým technologiím, výrobkům, produktům, tedy základ větší palety zboží pro trh.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Pafixa    Schval. r.
26.10.2020 19:30
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
Přelidnění planety
 
Ponechám předchozí úvahy k diskuzi, nejsou úplné a je to téma spíše k diskuzi "vicero badatelů"

Nicméně zajímavý je ten fenomén přelidnění planety. Objevil jsem jeden starší Adamův článek s výpočty, je z roku 2011:

https://www.adambenda.net/index.php?id=globalni-potravinovy-kolaps-vyvrcholi-do-roku-2040

Já se toho toho asi nedožiji, je to ještě 20 let, nicméně je to téma zásadní, pokud nás nevyhubí koronaviry poměrně masivním způsobem dříve.

Budeme mít co jíst? Uživí se vůbec lidstvo?
https://www.osn.cz/sdg-2-vymytit-hlad-dosahnout-potravinove-bezpecnosti-a-zlepseni-vyzivy-prosazovat-udrzitelne-zemedelstvi/fakta-o-hladu/
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Pafixa    Schval. r.
26.11.2020 18:09
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
Billy Meier - propagátor nízké populace a známý kontaktér
 
Mám doma už asi od r. 2000 knihu od Quido Moosbruggera "UFO:...A přece létají!"
V knize autor popisuje kontaktéra Billyho Meiera a jeho komunitu. Samozřejmě je tam popis celé té mimozemské civilizace, se kterou je Billy v kontaktu.
V tom roce 2000 jsem to celkem "zhltnul", je to čtivé. Teď přemýšlím, že v souvislosti se současnou dobou, tedy po zkušenostech nejen z "totality", ale i z "demokracie", si ji přečtu znova abych si udělal obrázek o systému té mimozemské civilizace. Ono totiž podle popisu půjde spíše o určitou formu "osvícené, vyspělé" totality. Dost možná ty poradní kameny navazují na informace v té knize.

Uvádím to zde jen proto, že Billy je výrazným propagátorem regulace světové populace, zastáncem antikoncepce a dokonce i potratů a sterilizace, jelikož podle něj je ideální pozemská populace cca 529 milionů.

Citace z wikipedie:
"Přelidnění „Billy“ Eduard Albert Meier již od padesátých let 20. století zdůrazňuje nutnost redukce pozemské populace pomocí radikálních zákonných opatření. Vyslovuje se pro kontrolu porodnosti podle přesně odstupňovaného systému, avšak nepřipouští žádné zabíjení již žijících lidí. Přelidnění Země popisuje jako největší zlo, z něhož vyplývá celý řetězec negativních důsledků, počínaje drancováním přírody, vytěžováním zdrojů a změnou klimatu, konče psychickými poruchami, zvyšováním sociálního napětí, migracemi obyvatelstva a válkami. Přelidnění nepovažuje jen za problém rozvojových zemí, ale za problém celoplanetární, jenž se týká bez výjimky všech zemí i lidí. Zdůrazňuje nutnost rovnováhy mezi úrodnými plochami planety a počtem obyvatelstva. V tomto smyslu navrhuje dosažení přirozené světové populace o počtu cca 529 miliónů lidí."

Odkaz na wikipedii zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Billy_Meier

Jinak ta komunita má i českou sekci a svůj web:
http://cz.figu.org/
Zajímavé počtení nejen o Billovi, ale třeba i například poslední "popsané setkání" Kontakt 711
Link: http://cz.figu.org/files/downloads/711.%20kontakt.pdf
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Pafixa    Schval. r.
23.04.2021 09:57
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
Stále čerstvé téma.......
 
Jedna aktuální informace k tématu:

https://qanon.sk/zlovestne-miesta-georgia-guidestones/
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Pafixa    Schval. r.
08.07.2022 09:08
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
Konec kamenů v Georgii
 
Více citace z AE níže v pdf
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
g1
g1
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
g2
g2
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 

šlus
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Pafixa    Schval. r.
08.07.2022 09:46
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
Je to událost....
 
....které se věnuje více serverů:

http://www.wmmagazin.cz/americke-stonehenge-zahadny-odkaz-lidstvu/
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečteno

Pafixa    Schval. r.
08.03.2023 08:49
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
Zastavit to nejde.....
 
Tak s klidem tu teď mohu toto vlákno ukončit. Poradní kameny byly odstraněny. Nicméně změna paradigma tu je už od konce minulého tisíciletí a zastavit to nejde.

Kdo jste dočetli až sem, děkuji za pozornost a přeji vše dobré, vše milé.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoVlákno je uzamčené.
V této sekci možná naleznete
druhé vlákno určené pro diskuzi


 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte chod fóra   |   Vytvořil: 2015-2024 Adam Benda
 
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License