Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Svatý Grál     (str. 1 z 9)
Sekce: Nejhlubší podstaty existence, vesmíru, všeho
   |   Rolovat dolů
Str.: 1, 2, 3, ... 9  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

Poota   
25.11.2021 15:00
Bydliště: Praha
9099 604 7606 
Svatý Grál
 
Zprávy o něm se dost liší a tak zatím není vlastně ani jasné, co to má být a k čemu je to dobré - a ani Wikipedie není příliš sdílná.

Zatím nejkonkrétnější popis tvrdí, že se jedná o kalich s Kristovou krví, což je poněkud podivné, protože v dobách Kristových se jednak nápoje pily spíš jenom ze širokých misek a ani nebylo zvykem pít ani krev zvířecí, natož pak lidskou. Je ovšem možné, že tento popis vznikl z mystického výkladu, že se má jednat o obětní misku s krví Beránka Božího.
Podle Roberta de Boron zachytil Josef z Arimantie krev vytékající z Ježíšova boku do číše, ze které pil Kristus při poslední večeři.
Souviset to bude spíš se zázrakem eucharistie, kdy se během mše svaté proměňují chléb a víno v tělo a krev Kristovu pro svaté přijímání.
Wolfram von Eschenbach popisuje Grál jako kouzelný, zářící drahokam s magickými vlastnostmi, seslaný na zem anděly. 

Jako svatý grál bývají označovány nedosažitelné předměty nebo myšlenky, které se snaží člověk vyzkoumat nebo rozluštit, čímž by měl dosáhnout zásadního pokroku.
V různých vědních oborech bývá za svatý grál označován např. lék na rakovinu, porozumění lidskému genomu, prokázání mimozemského života, antigravitační zařízení, studená fúze nebo teleportace.

Takže zatím to vypadá na to, se jedná o něco velice vzácného a všestranně užitečného, co se lidstvo snaží odedávna najít a využívat.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa    Schval. r.
25.11.2021 20:46
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
Vědci z Ruska mají jasno....
 
....přišli na význam věštby svatého Grálu:

https://ria.ru/20210731/graal-1743693469.html

Inu Ria Novosti je lepší jak Google :-)

Ale o svatém Grálu máme krásný film "Šifra mistra Leonarda" - pokrevní linie Kristova.
Svatý grál coby Kristova tajně střežená DNA ?
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
25.11.2021 22:18
Bydliště: Praha
5911 567 5890 
Jehlany
 
Pípnu ke Svatému Grálu jen takovou ptákovinu... Když jsem byl o hodně mladší, více jsem pracoval s 3D modelováním v CADu, pár let jsem to společně s fyzikou i učil na střední. A najednou se nějak stalo,
že jsem nechal prostorově splynout dva klasické čtyřboké jehlany, jejichž osy splývaly a ty jehlany byly vůči sobě vzájemně přetočené opačným směrem. Až později jsem se setkal s tím, že je pro toto velmi významný pojem "merkaba". Nebo alespoň pro něco velmi podobného tomu, co se na obrazovce vylouplo mně. Nejsem si teď jist, jestli to byla absolutní konstrukce merkaby, nebo zda jsem to měl nějak lehce modifikované.
Ale vzpomínám si, že v tom hezkém 3D modelu to docela zajímavě připomínalo kalich, byť "hranatý"
a že mě hned okamžitě praštilo do čela něco jako "podstata Svatého Grálu!", avšak s tím, že jsem se o tento pojem Svatého Grálu tehdy moc nezajímal a nebyl jsem si třeba ani jist, co zhruba tím grálem je míněno,
jaké jsou kolem toho hypotézy, ani nic dalšího. Byl jsem celkově od toho pojmu velmi "odlehčený"... ...
 
 
25.11.2021 22:19 Editace moderátorem.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
25.11.2021 22:30
Bydliště: Praha
9099 604 7606 
Hledání Grálu - pokračování
 
Kdyby se jednalo o unikátní předmět, jehož cena by byla pouze v jeho nenapodobitelnosti, tak by se po něm nemuselo tolik lidí pídit po celá ta staletí - takže daleko pravděpodobněji jde o odhalení tajemství jeho konstrukce, funkce a užitečnosti, což dává oprávněnost předpokladu, že se vyskytoval ve větším množství exemplářů v rozličných zařízeních plnících různé úkoly. Pokud je tento předpoklad správný, tak to znamená, že jeho funkce, konstrukce i výroba musela být známá úzkému okruhu zasvěcenců, kteří tato tajemství důkladně střežili.
Mezi tato tajemství patřilo i to, jakým způsobem se má Grál skrývat, aby nikdo nerozeznal v kterém zařízení je a v kterém není. Právě tohle by mohlo usnadnit hledání, protože Grál by musel vypadat jako něco úplně jiného, a to pokud možno nenápadného a běžně se vyskytujícího i u předmětů žádnou zvláštní funkcí neoplývajících.
Bylo by tedy dobré soustředit pokud možno všechny "zázračné" předměty jejichž fungování je "nevysvětlitelné" a najít u nich nějaký prvek, který se u všech opakuje. Už tady se vyskytuje první potíž v tom, že nevíme jistě které že předměty za své vlastnosti vděčí právě Grálu a které ne. Ale nějak začít musíme, takže s chutí do toho - a nenechme se znechutit chybami ani slepými uličkami.
Zatím máme dva kandidáty, tím prvním může být kalich s vínem či krví a tím druhým caduceus neboli Hermova hůl. Co dělá ten kalich? Mění charakter tekutiny kterou obsahuje, při eucharistii se v něm mění víno na "krev" a při té příležitosti se mi vybavuje i Ježíšův zázrak proměnění vody ve víno. Hermes jako posel bohů ovládal umění létat, a to právě zásluhou své hole či žezla. Samozřejmě že jenom málokterý kalich obsahoval Grál, pokud aspoň jeden. Zrovna tak většina caduceů nedokázala létat, ale přece jenom pokud by platil výše uvedený předpoklad, tak by obě tato zařízení měla obsahovat nějaký stejný prvek nebo detail.
A obsahují?
Kupodivu ano - je to koule, kterou má caduceus nahoře a většina kalichů zhruba uprostřed nohy.
Dobrá, přijmeme tedy jako pravděpodobný fakt, že Grál se v případě jeho použití skrýval do koule. Takže se můžeme porozhlédnout po dalších předmětech "neběžných" vlastností, na kterých se také vyskytuje koule. Hned jako první se nabízí vadžra, jako druhé je v kostelích běžné "věčné světlo" visící na řetězu připevněném na kouli umístěné nad střechou kostela. A hned další koule jako tzv. makovice nad střechami věží i různými kupolemi.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
25.11.2021 22:41
Bydliště: Praha
9099 604 7606 
  Adam napsal(a):    ... dva klasické čtyřboké jehlany, ... "merkaba"... něco jako "podstata Svatého Grálu!"

Máš bod
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa    Schval. r.
26.11.2021 07:27
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
  Poota napsal(a):    Kdyby se jednalo o unikátní předmět, jehož cena by byla pouze v jeho nenapodobitelnosti, tak by se po něm nemuselo tolik lidí pídit po celá ta staletí - takže daleko pravděpodobněji jde o odhalení tajemství jeho...

Na začátku těchto úvah bych si dovolil podotknout, že svatý Grál nemusí být vůbec žádný předmět v hmotném světě. Může jít o princip či proces, jehož zvládnutí poskytuje to, co je předmětu přisuzováno.

Stejně tak Merkaba není podle všeho reálným hmotným předmětem:
https://ladirna.cz/co-je-to-svetelne-telo-merkaba

Může jít tedy o určitou konfiguraci energetického pole, například kolem lidského těla.

Při tomto pojetí může být úporné hledání svatého Grálu honbou za něčím, co neexistuje v hmotné podobě, ale je třeba jen popsáno a vysvětleno jak ho dosáhnout.

Samotná Merkaba v obrysech odpovídá znaku Davidovy hvězdy - plošnému zobrazení průniku dvou jehlanů.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
1
1
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
2
2
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Hana   
26.11.2021 09:33

687 47 955 
Asi záleží na tom, jakou cestou se člověk (potažmo celá civilizace) vydá. Zda cestou vnitřního vývoje - což je cesta dlouhá a trnitá anebo tak, že si pomůže různými vnějšími "udělátky". Tak je to i s merkabou http://www.pravidlazivota.cz/pz2_merkaba.htm#pz2:47merkaba
A asi i s tím grálem.
Vše vnější jde ale využít i zneužít, jak jsme tomu byli v historii častokrát svědky. A jsme svědky této tendence civilizace i v současnosti.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa    Schval. r.
26.11.2021 10:53
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
  Pafixa napsal(a):    ....přišli na význam věštby svatého Grálu: https://ria.ru/20210731/graal-1743693469.html Inu Ria Novosti je lepší jak Google :-) Ale o svatém Grálu máme krásný film "Šifra mistra Leonarda"...

Přikládám český překlad článku:
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 

Grál
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
26.11.2021 17:47
Bydliště: Praha
9099 604 7606 
Hledání Grálu - pokračování
 
Pokud se zatím nemýlím, tak to vypadá že by mohl být Grál buď používán k různým účelům - a nebo se nepoužíval ve všech zařízeních u kterých se vyskytují duté nebo plné koule. Takže se po "předmětech s koulemi" trochu porozhlédneme abychom zjistili, kterým z nich jsou připisovány nějaké zajímavé vlastnosti a také jestli mají něco společného.

Začít můžeme třeba caduceem neboli Hermovým/Merkurovým žezlem či hůlkou. Hlavní činností tohoto "posla bohů" bylo co nejrychlejší doručování zpráv vzdušnou cestou, takže ovládal umění létat, což mu umožňovalo právě to jeho žezlo. Výborně, takže zajímavou vlastnost bychom tu měli a koule tohoto zařízení zcela určitě Grál obsahovat může. V tomhle případě by tedy Grál umožňoval létání a levitaci, což ezoterická literatura připisuje jednoznačně fenoménu Merkaba, který je tvořen dvěma navzájem protiběžně rotujícími víry.

Další může být kalich - do něj se dává tekutina určená k pití. Od tohoto předmětu se určitě nežádá žádné létání nebo pohybování, takže pokud má mít vůbec nějakou zajímavou vlastnost, tak by to mohlo být jenom nějaká změna vlastností obsažené tekutiny. Známé je takzvané programování vody, při kterém se do vody ukládají informace a dají se jím měnit i organoleptické vlastnosti tekutin třeba při eucharistii, takže i tady může být použita Merkaba.

Vadžra je popisována primárně jako zbraň proti živým organizmům a zmiňována je i její schopnost dematerializace nerostů, k jejímu "plnění" energií a ovládání jsou nutné patřičné mentální schopnosti. Toto všechno svědčí o tom, že i zde je použita Merkaba, která značnou část své energie soustřeďuje do dvou úzkých protisměrných "jetů" v ose svých vírů.

Věčné světlo v kostele má správně svítit nepřetržitě, čímž vlastně dokládá stálou přítomnost Boha ve svatostánku. Obvykle visí na řetězu zhruba uprostřed kostelní lodi přímo pod sanktusníkem, což je taková ta menší věžička na střeše. Dneska už svítí věčné světlo na elektriku, ale před dobou elektřiny bylo obtížné zajistit tu nepřetržitost u zařízení dost obtížně dostupného, takže trvalý zdroj energie pro svícení byl zřejmě víc než vítaný, zvlášť když ještě navíc působil tak "zázračně".

Ještě bych se zkusil zařadit i zařízení, která mají většinou tvar zvonů, ale jsou původně bez srdcí a jiných bicích mechanizmů, které k nim byly dodány až později. Určitě sem patří i německý projekt "Die Glocke".

Zmínka o různých takzvaných makovicích na střechách věží a kupolích by se mohla brát jako pouhá snaha o nějaký estetický prvek, kdyby ovšem nebylo dost věrohodných zmínek o tom, že v dobách před necelými dvěma stoletími existovala běžně různá osvětlovací a vytápěcí zařízení pracující bez nějakého viditelného zdroje energie. K nim lze zařadit i tramvaje jezdící v městech bez trolejí a nejsou ani tažené koňmi, a které jsou zaznamenané i na fotografiích. I tato zařízení by případně mohla pracovat na principu Merkaby.

Obdobným způsobem mohl být případně napájen i proslulý Teslův elektromobil, ovšem pro toto tvrzení nejsou žádné další indicie, takže to lze považovat jenom za pouhou možnost.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa    Schval. r.
28.11.2021 08:36
Bydliště: Masada
2324 134 2192 

Tak nějak intuitivně mi připadá, že svatý grál rozhodně není žádným předmětem a tedy jeho hledání je jen mýtickou chimérou, honbou za něčím, o čem se všichni domnívají, že je to možné nalézt, odnést či schovat.
Spíše bych viděl svatý grál v tom, že nabudu vědomí toho, jak tvořit merkabu a užívat ji k blahu světa, dle Božího pořádku, v souladu s kosmickým mravním imperativem. Tedy v tom smyslu, že každý pro sebe může získat svatý grál.

I kdybych se mýlil a dospěli byste k nějakému závěru, otázkou pak zůstává, co se tím změní.
Co se pro vás změní, pokud budete vědět co a kde ten svatý grál je?

Nicméně se zájmem budu sledovat toto vlákno :-)
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
28.11.2021 11:24
Bydliště: Praha
9099 604 7606 
  Pafixa napsal(a):    Spíše bych viděl svatý grál v tom, že nabudu vědomí toho, jak tvořit merkabu a užívat ji k blahu světa, dle Božího pořádku, ...

Správně, ale vytvoření merkaby bude nejspíš jenom menší část daleko většího komplexu znalostí o ní a jejím užívání k činnostem o kterých nám zůstaly stopy v artefaktech po tzv. předvěkých civilizacích.
Krom toho fungující merkaba naznačuje i nutnost změny základů mnoha vědních oborů.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Karel 124   
28.11.2021 12:03
Bydliště: Praha a okolí
570 41 746 
Mūj názor
 
Ve svatém grálu zřejmě graduje svatost.Předpřipravená kapalina obsahuje zřejmě Kámen mudrců. Po nagradování - vystupňování zřejmě multiplikaci - zmnožením se to asi dávalo vypít adeptovi, který byl způsobilý. Pokud nebyl způsobilý zemřel.
Po vypití obsahu se adeptovi zvětšila positivnost nad známé meze.
Vypadá to na vynesené tajemství z nějakého společenství vládců, leč zkomolené.
To je mūj názor . Že se při přípravě kamene mudrců používala vírová technika je zřejmé.
Rozrotování pomocí krystalu v noze poháru.
Věřím, že jste leckde viděli imitace grálu ve formě skleněných číší kde na stopce byla buď kulička, nebo nějaký krystal - imitace.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa    Schval. r.
28.11.2021 13:16
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
  Karel 124 napsal(a):    Ve svatém grálu zřejmě graduje svatost.Předpřipravená kapalina obsahuje zřejmě Kámen mudrců. Po nagradování - vystupňování zřejmě multiplikaci - zmnožením se to asi dávalo vypít adeptovi, který byl způsobilý. Pokud...

Nevím, nějak tomu nerozumím. Gradování svatosti je divný termín, alespoň pro mne. Svatost je přirozeně vygradována ve Stvořiteli, Hospodinovi, Boží podstatě jejíž kapičku neseme každý v sobě. Potom to odpovídá tomu, že každý musí dospět ke svatému grálu, pokud objeví v sobě tu boží kapičku a pochopí,že světlo, spása, život, příroda i čas je Bůh a Dobro a vydá se touto cestou. Pro tento proces asi není zapotřebí požívat nějaké tekutiny z nějakého poháru. Ani nějakého zasvěcovacího rituálu. Jde o přirozenou evoluci duchovní bytosti. Jde jen o obrat k Bohu a Dobru,k Lásce a pochopení toho,že my všichni přes svou identitu a rozmanitost jedno stále jsme - a to boží děti. Pokud nepochopíme význam známého přikázání "miluj bližního svého jako sebe sama" a tedy že my všichni jedno jsme, jsme život a vesmír a gigantická bytost v nesčetných dimenzích, tak jen jako individua budeme bloudit a přisluhovat tomu vnějšímu a jsme stále na cestě do područí zla. Umění merkaby je pak klíčem a v podstatě svatým grálem pro každou vědomou bytost, jenž je ve spojení se Zdrojem - Bohem či Univerzem.
Tedy to mi teď přišlo na mysl v souvislosti se vším předchozím.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Karel 124   
28.11.2021 16:11
Bydliště: Praha a okolí
570 41 746 
Ve sporu nejsme, doufám. Nedávno jsem četl Jak vzniklo dnešní lidstvo. Původní vesmír byl zcela harmonický a vše včetně lidí bylo v harmonii.
Konec konců je to obsaženo v názvu Vesmír. Některé bytosti v průběhu času přestaly harmonovat. Z důvodu, že Bůh nikdy neopustí dílo svých rukou byla pro ně vytvořena spodní dimenze. A totéž se stalo vícekrát. Není vyloučeno, že jsme hodně dole, možná třeba i nejníže. Nemění to skutečnost ,že božská jiskra je v každé bytosti.Mám za to, že zpětný vývoj tzv. exegeze vede k původní harmonii. A mohlo by být po stupních jako jsou i dimenze oddělené. A proč jsou cesty rozličné ?
Protože jsou rozličné.
Umění Merkaby vede středem všech cest.
Alchymie je pozapomenuté umění , mám však za to , že žádná oficiální věda se mu dosud nevyrovnala.
Dík za odezvu.
Zdravím
K
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa    Schval. r.
28.11.2021 17:02
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
  Karel 124 napsal(a):    Ve sporu nejsme, doufám. Nedávno jsem četl Jak vzniklo dnešní lidstvo. Původní vesmír byl zcela harmonický a vše včetně lidí bylo v harmonii. Konec konců je to obsaženo v názvu Vesmír. Některé bytosti v průběhu...

Tak jo.

 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Hana   
30.11.2021 17:20

687 47 955 
Vendula Kociánová má o Svatém Grálu jasno
https://www.priznakytransformace.cz/index.php/prace-na-sobe/2211-vendula-kocianova-svaty-gral-je-zenske-luno
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
30.11.2021 18:57
Bydliště: Praha
9099 604 7606 
Vendulka Kociánová:
"Svatý grál je ukryt v lůně každé ženy. Svatý grál, který každého muže, který se této síly nezalekne, dovede ke spasení."

Což o to - když už hledáme Svatý Grál na všech možných i nemožných místech, tak proč se nepodívat i tam?!?
A kdyby někoho načapala jeho žena zrovna při nějakém takovém hledání, tak to může svést na to, že ho tam nasměrovala ta Vendulka
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa    Schval. r.
30.11.2021 19:01
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
  Poota napsal(a):    Vendulka Kociánová: "Svatý grál je ukryt v lůně každé ženy. Svatý grál, který každého muže, který se této síly nezalekne, dovede ke spasení." Což o to - když už hledáme Svatý Grál na všech možných...

Jo, jo, hledal jsem i tam. Teď mám z toho hledání doma dva svatoušky.....
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Píďalka   
30.11.2021 20:58
Bydliště: ČR
1379 446 1789 
  Poota napsal(a):    Vendulka Kociánová: "Svatý grál je ukryt v lůně každé ženy. Svatý grál, který každého muže, který se této síly nezalekne, dovede ke spasení."

Tak to jsem spasenej jak paseka.

Píďalka.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa    Schval. r.
30.11.2021 21:04
Bydliště: Masada
2324 134 2192 
  Hana napsal(a):    Vendula Kociánová má o Svatém Grálu jasno https://www.priznakytransformace.cz/index.php/prace-na-sobe/...

No ony to nymfomanky tak obyčejně mají. Skrz vaginu až ke hvězdám.....


Pohříchu u mužů je to jinak.Většinou umí cílit jen na jednu věc a tak slast tělesnou od určitého věku zamění za blaženost spirituální. Mahatma Gandhi údajně své ženě řekl, že svou energii míní zaměřit na duchovno a politiku, tak aby s ničím jiným nepočítala.......


 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Str.: 1, 2, 3, ... 9  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte chod fóra   |   Vytvořil: 2015-2024 Adam Benda
 
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License