Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Éter, Aether, Ether
Sekce: Nejhlubší podstaty existence, vesmíru, všeho
   |   Rolovat dolů
Hypotetická esence, element vesmíru

Psát příspěvky můžete po přihlášení

Adam   
05.02.2023 20:04
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
Éter, Aether, Ether - Úvodem
 
Zde éterem není míněna látka, která má z hlediska chemie molekulární stavbu R-O-R,
nýbrž se jedná o jakousi hypotetickou vesmírnou esenci, element, který má své kořeny
již ve starověku a postupem času je různě interpretován a připisován různým významům
a podstatám. Oficiální věda tento aether v současné době neuznává.


Strojový překlad z anglické WiKi:
https://en.wikipedia.org/wiki/Aether_(classical_element)

... Pátý prvek nebo kvintesence, materiál, který vyplňuje oblast vesmíru za pozemskou sférou.
Pojem aether byl použit v několika teoriích k vysvětlení několika přírodních jevů,
jako je cestování světla a gravitace. Na konci 19. století fyzici předpokládali, že éter prostupuje
celým vesmírem a poskytuje médium, kterým se světlo může pohybovat ve vakuu. ...

... V homérské řečtině znamená „čistý, čerstvý vzduch“ nebo „jasná obloha“.
V řecké mytologii se mělo za to, že je to čistá esence, kterou bohové dýchali a vyplňovala prostor,
kde žili, podobně jako vzduch dýchaný smrtelníky. V tradiční řecké mytologii je také zosobněn
jako božstvo, Aether, syn Ereba a Nyx. Aether souvisí se slovem „spalovat“ a nepřechodným
„hořet, svítit“ (příbuzné je jméno Aithiopes (Etiopané; viz Aetiopie), což znamená „lidé
se spálenou (černou) vizáží“). ...

... Kvintesence je latinský název pátého prvku používaného středověkými alchymisty
pro médium podobné nebo identické s touto myšlenkou k vytvoření nebeských těles.
Bylo zjištěno, že v pozemské sféře byla velmi malá přítomnost kvintesence. Kvůli nízké
přítomnosti kvintesence může být Země ovlivněna tím, co se odehrává v nebeských tělesech.
Tato teorie byla vyvinuta v textu ze 14. století The testament of Lullius,
připisovaný Ramonu Llullovi. Použití kvintesence se stalo populární ve středověké alchymii.
Kvintesence pocházela ze středověkého elementárního systému, který se skládal ze čtyř
klasických prvků a aetheru neboli kvintesence, kromě dvou chemických prvků zastupujících
kovy: síry, „kámen, který hoří“, který charakterizoval princip hořlavosti, a rtuti,
která obsahovala idealizovaný princip kovových vlastností. Tento elementární systém se rychle
rozšířil po celé Evropě a stal se oblíbeným u alchymistů, zejména v lékařské alchymii. ...


V současné době občas narážíme na zmiňování aetheru v souvislosti s N. Teslou a s tzv. volnou energií.
Aktuálně nám na Omfóru člen Energy1 přináší prozatím velmi stručné zmínky o souvislosti
aetheru s magnetismem, v rámci pojednání o generátoru C. Figuery.
https://www.omforum.cz/forum.php?t=731


Na závěr tohoto velmi stručného úvodu mám tendenci zmínit ještě pojem orgon,
který je další takovou nepotvrzenou či odmítanou záležitostí, ale podobným způsobem
jako aether se "vznáší kolem nás" a je otázkou, do jaké míry a jak spolu tyto dvě esence,
elementy, souvisí.
https://www.omforum.cz/forum.php?t=505
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

minsc   
05.02.2023 21:24
Bydliště: Příbram
607 51 657 
Na tohle jsem nedávno narazil na gize, je to takový další střípek, kritika experimentu Michelson-Morley (které se mi osobně tak nějak laicky nezdály nic moc):
http://www.wiki.naturalphilosophy.org/index.php?title=The_Overlooked_Phenomena_in_the_Michelson-Morley_Experiment
Překlad google:
Ukazujeme zde, že Michelson a Morley použili příliš zjednodušený popis a nevšimli si, že jejich výpočet není slučitelný s jejich vlastní hypotézou, že světlo se pohybuje konstantní rychlostí vzhledem k klidovému rámu. Během minulého století matematici bez užitku řešili Michelson-Morleyovy rovnice mnoha způsoby, aniž by si uvědomili, že v Michelson-Morleyových rovnicích chybí dva zásadní základní jevy. Vidíme, že zákon odrazu světla na zrcadlech musí být opraven, když se zrcadlo pohybuje. Také kvůli příčnému směru pohyblivého rámu světlo nevstupuje do přístroje pod úhlem 90o, jak se předpokládá v Michelson-Morley experimentu. Uznáváme, že základní Michelson-Morleyova myšlenka otestovat neizotropii časoprostoru porovnáním doby, kterou světlo potřebuje k cestování v paralelních směrech a příčných směrech, je velmi atraktivní. Zde však ukazujeme, že tento test není platný kvůli dvěma klasickým sekundárním jevům, které nebyly brány v úvahu. Když vezmeme v úvahu tyto přehlížené jevy, vidíme, že nulový výsledek v Michelson-Morleyho experimentu je přirozeným důsledkem vyplývajícím z předpokladu absolutního referenčního rámce a klasické fyziky. Naopak, drift interferenčních proužků musí být pozorován, aby se podpořila Einsteinova teorie relativity. Proto byla v minulém století teorie relativity založena na zavádějícím experimentu.
Více na:
http://www.naturalphilosophy.org/pdf/abstracts/abstracts_4857.pdf
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Píďalka   
17.02.2023 19:42
Bydliště: ČR
1341 440 1730 
  Adam napsal(a):    Éter, Aether, Ether - Úvodem --- Zde éterem není míněna látka, která má z hlediska chemie molekulární stavbu R-O-R, nýbrž se jedná o jakousi hypotetickou vesmírnou esenci, element, který má své kořeny již ve...

Zásadní a prvotní omyl originálních představ éteru je částicová představa někdy popisovaná jako polívka částic bez dynamické a neustále se měnících vzájemných struktur proudění. Snad se jen podívejte na mapy oceánských proudů a to je jen naprosto hrubý popis děné v oceánech. Poněkud humorně to kdosi v trochu jiné souvislosti přirovnal k popisu slona několika vědátory se zavázanýma očima, kteří drží slona za nějakou část jeho těla, a nedokáží se shodnout ani na tom, co to vlastně je slon, a to se ještě ani nedostali k chápání jeho chování a jeho příčin.

A že současná věda zamítá aether? Figu borovů. Mýlíš se a zatraceně. Lžou. Jenom ten aether ti poučení borci donekonečna přejmenovávají, protože bez něj ta jejich debilní fyzika nemůže fungovat, například Einsteinovým výrazem (fabric of space) tkanivo prostoru, Puthofovým zero point energy (energie nulového bodu). neoficielně Reichovým orgonem a snad stovkou ofiko i neofiko dalších názvů, jako je elektrická síla, gravitace, prana, Van der Walls síla, jinak síla vzlínavosti a mnoho dalších, bez jakékoliv ucelené představy, o co vlastně jde.

Přitom je to velice jednoduché a co se týče vztahu magnetizmu a aetheru Adame? Aether je soustavou elektrického (vláknitého) vlnění protiběžných toků částic aetheru se svými vlastními zákonitostmi, které se za určitých podmínek, doslova harmonických, dokáží sdružit do podstatně mechannicky účinějšího vlnění magnetického. Za annalogii by celkem dobře mohlo posloužit sdružení vláken konopí do spřadených nití ektrických vláken a následného sdružení elektrických nití do pramenů lan magnetismu. Avšak to je jen statický popis formy bez popisu vzájemných dynamickych gravitačních (ve smyslu přitažlivých) závislostí. A jak alespoň někomu známo, pevnost lana je daleko větší než součet pevností jeho jednotlivých nití a dále než součet pevností jeho jednotlivých vláken.

Líp vám aether takto v krátkosti popsat nedokážu a v dlouhosti mi to je už dnes putna.

Ahoj, Píďalka
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Energy1   
18.02.2023 15:49

429 54 706 
K orgonu nebo etheru nemám co říct, neznám detailní interakce těchto energií s okolním světem a zřejmě je nezná ani věda. Věda sice "ví" že i vakuum není prázdné ale existují částice nesoucí energii prostorem, nicméně vznik a chování těchto částic, nebo spíš určité nehmotné formy energie nikdo podrobně nezná.

Energetický guru Tesla zjistil, že nás obklopuje jakési moře energie, ve kterém doslova plavem. Tuto neviditelnou, nehmotnou a neměřitelnou energii nazval etherem. Zjistil, že mezi hmotným a nehmotným světem je pomyslná brána a ta lze na krátkou dobu "otevřít" a umožnit přenos nižší energetické hladiny na vyšší. Pomyslným otevíráním brány je přerušování toku ss proudu o velké strmosti. Opakovaným dějem při vysoké frekvenci dochází k nepřetržitému toku obrovské energie z prostoru. Dále pak zjistil a v podstatě unifikoval přítomnost etheru v každém zařízení pracující na elektromagnetické indukci. Ether má mít mnoho společného s magnetismem a mag. pole jej z okolí přitahuje a koncentruje. Tj. případ dipólů a jejich magnetizační proudová křivka. Dipóly buzené proudem I2R, by se nikdy nemohly takto chovat bez externí energie. Také magnet by nemohl být trvalým magnetem bez externí energie. Ve fyzice je potřeba si uvědomit co je vlastnost a co už vlastnost není
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
19.02.2023 13:33
Bydliště: Praha
8911 582 7397 
Věda má s aetherem pro ni neřešitelný problém. Na jednu stranu podle jejích teorií i matematických důkazů "cosi takového" existovat musí, ale žádným způsobem se vědě jeho existenci prokázat nepodařilo.
Tuto patovou situaci tedy věda řeší tak, že podle ní je aether "zakázané slovo" označující neexistující "věc". Pokud se kdokoli kdykoli dostane do situace která je řešitelná pouze existencí "čehosi takového", tak pro to musí použít jakýkoli jiný název, přičemž už pro něj může volně definovat jeho vlastnosti, povětšinou více či méně přesně odpovídající vlastnostem aetheru.

Stručnou definici aetheru bych si sice troufnul napsat, ale i kdyby náhodou byla správná, tak by k pochopení toho co aether je stejně nepomohla, protože ono to je spíš na delší povídání. Pokud by to snad někoho zajímalo a neměl nic lepšího na práci, tak jsem se na toto téma trochu rozkecal ve vlákně "Jak to bylo" https://www.omforum.cz/forum.php?t=668&str=1#zar
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Energy1   
19.02.2023 17:59

429 54 706 
  Poota napsal(a):    Věda má s aetherem pro ni neřešitelný problém. Na jednu stranu podle jejích teorií i matematických důkazů "cosi takového" existovat musí, ale žádným způsobem se vědě jeho existenci prokázat nepodařilo.

Můj názor je takový, že spíš než nepodařilo věda nechce vidět, ba dokonce mají zakázáno o etheru mluvit, proto je jednoduší přesvědčit veřejnost o neexistujícím mýtu. Věda nemůže potvrdit a veřejně uznat ether energií, to by byl průser jak mraky. Pokud by se tak stalo, energie by rázem ztratili veškerou hodnotu, v současném systému tvoří značnou část příjmů bez kterých by systém nemohl fungovat a zhroutil by se.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
19.02.2023 22:09
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
  Píďalka napsal(a):    ... Přitom je to velice jednoduché a co se týče vztahu magnetizmu a aetheru Adame? ...

On chodí kdekdo s naprosto jasnými pohledy a tvrzeními na tyto věci, jako je třeba aether.
O to víc mi přijde zajímavé, když je na takové téma něco zmíněno těmi,
kteří to naopak tak naprosto jednoduše a jasně nevidí...
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědětPsát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2023 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License