Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Příspěvek umístěný v tematickém vlákně:    Duální transformátor   (str. 1)
 
E_man   
30.12.2016 17:36
Bydliště: Kde lišky dávají dobrou noc
1168 56 972 
Tak se po dlouhé době konečně dostávám k tomu, abych presentoval své současné pokusy.
Začnu základní myšlenkou, která vychází z jednoduché magnetizační křivky měřené na feritovém toroidním jádru.
Přivedením pulsu napětí 60V na cívku toroidu naměřím např průběh proudu viz Měření M19a01a či M19a01c.
Je vidět, jak prudce nelineární je indukčnost cívky v oblasti, kdy dochází k nasycení jádra.
Indukčnost této cívky (a vlastně permeabilita jádra) je dána tečnou k průběhu křivky, což se dá snadno dokázat.
Čím strmější křivka, tím menší indukčnost a tedy tím menší permeabilita. V oblasti velkých proudů se pak permeabilita blíží permeabilitě vzduchové cívky a tedy permeabilitě vakua.

Myšlenka, kterou se zabývám je pokusit se využit právě tuto změnu permeability.
Souvisí to s otázkou, kterou jsem si před nedávnem položil viz „Co se stane, když prudce změním indukčnost cívky?“ http://www.omforum.cz/forum.php?t=102&str=1&info=1410#1410 .
Na závěr jsem v tamtom příspěvku uvedl:
Z analogie (duality) elektromagnetismu by tedy mělo platit L x I = konst, a proud by se tedy měl zvětšit 5x.
Ale je tomu skutečně tak?

Teď už vím, že LxI=Φ je magneticky tok. Ze znění Lenzova zákona víme, že:
Indukovaný elektrický proud v uzavřeném obvodu má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně magnetického indukčního toku, která je jeho příčinou.

Z toho vycházím při svých pokusech, kdy se snažím parametricky změnit permeabilitu (potažmo indukčnost) s co nejmenším energetickým „nákladem“. Parametrická změna permeability třeba v rezonančním obvodu má za následek také parametrickou změnu magnetického toku, proti čemuž velmi hlasitě protestuje právě ten výše zmíněný „Lenzův zákon“. Pokud se nám podaří zátěž v takovém obvodu „opřít“ jen o tuto parametrickou změnu magnetického toku tak, abychom vyloučili zpětné působení na primární vstup napájení (Lenzless), mohli bychom „mít vyhráno“.

Zdá se mi, že jsem našel minimálně dva způsoby, jak odstranit přímé působení zátěže na primární (rezonanční) obvod. V tom prvním případě využívám dva transformátory v sériovém zapojení.
Na druhý (paralelní) způsob mne přivedl Chris Sykes na OverUnity viz vlákno http://overunity.com/15395/partnered-output-coils-free-energy .

Stále nemohu říci, že to je cesta k získávání VE. Hlavní problém zatím vidím v tom, že režim, ve kterém provozuji rezonanci obou transformátorů je velmi ztrátový. Ztrátu více než 30% energie v průběhu 1/2 cyklu (bez zátěže) zatím nedokážu nahradit ziskem na zátěží. Vidím však další možnosti, jak tyto ztráty snížit (snad i pod 10%).
Pokračování příště
 
Měření M19a01a  a  M19a01c
Měření M19a01a a M19a01c
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasyOznačit příspěvek
  Přejít na příspěvek do vlákna      

 
 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2019 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License