Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Ukazatele pro hlubší poznání     (str. 1 z 2)
Sekce: Nejhlubší podstaty existence, vesmíru, všeho
   |   Rolovat dolů
Str.: 1, 2  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

Adam   
29.02.2016 20:19
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
Na stole ležel štos ubrousků a já zrovna něco někomu vysvětloval. Ani jsem si to neuvědomil a dvěma napnutými prsty jsem se do toho štosu trochu opřel. Jak jsem štos v těchto dvou bodech zmáčkl, ubrousky se zprohýbaly a já najednou viděl obrazec, který byl krutě podobný něčemu, co moc dobře znám.

Na fotografii to není tak dokonale vidět jako v reálu a to i přesto, že jsem se pokusil své dva prsty vyměnit za ohnutý drát, který mi na ubrouscích jedna dobrá duše přidržela.

I tak se ale můžete na fotografii všimnout té podobnosti mezi zdeformovaným povrchem štosu ubrousků a známým charakterem elektrického pole (v případě dvou nábojů opačné polarity). Možná by mohlo být zajímavé zamyslet se tím způsobem, jestli se nás tato banální ukázka s ubrouskama nesnaží upozornit na to, zda elektrický náboj (a potažmo nějaké celé elektrické pole) náhodou nedeformuje prostor (časoprostor / prostoročas / ...). Zda v něm náhodou nedělá důlky, hrboly a prohlubně...
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Deformace prostoru a elektrické pole
Deformace prostoru a elektrické pole
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Píďalka   
29.02.2016 22:15
Bydliště: ČR
1341 440 1730 
Co je to časoprostor?
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11   
01.03.2016 08:48
Bydliště: ...v garáži s Trabantem...
6282 97 3382 
časoprostor jest místo, kde dochází k "anomálii" času měnícího se na hmotu, kterážto svojí gravitací ovlivňuje a ovládá čas - zpětná vazba.
meziproduktem této transformace jest projev námi nazývaný elektřina a magnetizmus. projevem této činnosti / transformace času/ je ta skutečnost, že ačkoliv se vesmír stále rozpíná jeho hustota zůstává stále konstantní. martin11
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
20.03.2016 04:03
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
  Adam napsal(a):    ... zda elektrický náboj (a potažmo nějaké celé elektrické pole) náhodou nedeformuje prostor (časoprostor / prostoročas / ...). Zda v něm náhodou nedělá důlky, hrboly a prohlubně...

A když by byl pojem typu "časoprostor" třeba moc popudlivý, v souvislosti s mým příspěvkerm výše by se třeba mohlo pracovat s pojmem "éter"...
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Píďalka   
20.03.2016 11:45
Bydliště: ČR
1341 440 1730 
Vidím to trochu jinak Adame.

Pokud se za pojmenováním skrývá "nevíme o co jde, ale o něco jde", ať již za jakýmkoliv, je úplně jedno, jakou visačku použijeme a pořád nemáme o čem smyslplně diskutovat, protože každý máme jen jakési individuální, ale vždy nereálné a pouze konceptuální představy o tom neznámém.

Dokud si tedy diskutéři neudělají nějakou dohodu, co vlastně diskutují, takže definici, mluví téměř jistě každý o něčem jiném, a pokud si ji udělají, stejně nejde o řekněme fyziku, jako v tomto případě, ale pouze o diskuzi dohodnutého egregoru. Bohužel, s tím se je těžko dostat k něčemu, z čeho by se dalo dále něco utvořit, nebo vyvinout, řekněme ten pověstný bič.

Proto jsem také otázku vznesl.

S pojmem eter to není o moc lepší. Tady sice už někdo vykonal jakýsi první krůček a máme alespoň nějaký mlhavý, jakoby fyzikální popis, nicméně ten popis je opět jenom jakousi představou z velice úzce zaměřené nutnosti a evidentně není schopen nás dostat dál, než k něčemu, co by jakž takž mohlo zdůvodnit přenos tkzv. elektromagnetických vln.

Pokud jsme ještě u fyziky, pojem časoprostor nedokáže ani to. V podstatě nemá schopnost racionálně zdůvodnit žádné jevy, protože za ním nestojí jakýkoliv představitelný, fyzikální koncept. Pojem eter je v tom případě o dibínek blíže tomu, co jest naší zkušeností, ale i za tímto pojmem se skrývá přílišná neurčitost a jeho popis je příliš hrubým, mentálním nástrojem na to, aby se s ním dalo tak jak je někam pokračovat a postihnout daleko více jevů, nejlépe vše, než jen ten přenos radiových vln ve vakuu.

Jedním z takových jevů je už třeba doložená okamžitá komunikace a to nejen v případě telepatie, ale i v radiotechnice (Hertz) a optice (Kozyrev) atd., takže i v experimentální fyzice na to sem tam někdo neustále naráží. Je to pořád o tomtéž, že nám chybí ucelený a pochopitelný koncept, který by byl schopen pojmout a být použitelný pro logické pochopení čehokoliv, pomocí kterého by se děje kolem nás vyjasňovaly, spíše než mlžily.

To je sice v mysli mnoha naprostá nemožnost, ale to je způsobeno spíše tím, že máme mraky dílčích konceptů, zvaných teorie, které jsou jakž takž funkční ve svém uzoulinkém zaměření, ale všeobecně se zdatně potýkají nejen vzájemně a samy se sebou, ale v naprosté většině i s empirikou, která je mimo jejich "expertízu". Pokud se však člověk drží jako klíště empiriky a dokáže se jednak zbavit nevhodných konceptů, což je základ, zadruhé také upravit ty, které jsou vhodně upravitelné, je toho dnes co se znalostí týče dost na to vykoumat všeobecně použitelný koncept toho, co se za těmi všemi cedulkami specialisů skrývá.

A mluvím o konceptech, ne o matematice. S její pomocí lze hodně dílčích, prakticky použitelných případů pořešit, ale pokud nemáme to, čemu se říká metafyzika, takže analogický, mentální přístup, dle kterého si lze představit, co se kdy jak a proč děje, nikdy se nemůžeme nikam cílevědomě dopracovat, především podchytit podstaty silových polí, tedy "nehmatatelného", i když jsou i ti, co je nahmatají. Nahmatat nahmatají, někdo i "vidí" a používá, ale to už není fyzika jako taková a opět zde chybí fyzikální koncept porozumění, o co vlastně jde a proč a jak to funguje z tohoto hlediska.

On už pračlověk Janeček používal kyj, aniž si přečetl Newtona, a počítám, že podstatně účiněji, než by to kdy dokázal Newton. Nicméně nejsme pračlověci a holt nás trápí, alespoň hodně z nás, když nemáme v hlavě důkladnější ideu toho, proč vhodné použití kyje skolí krávu, a doufáme, že si s takovou ideou budeme moct pořídit účinnější kyj, což má i své výsledky, namísto abychom se zabývali tím, jak lépe použít ten kyj, který už máme, což při troše píle přichází jaksi samovolně.

Ale to už moc uhýbám. Zkrátka, položil jsem otázku a skutečná odpověď v podobě jakéhosi konceptu něčí představy přišla jen od Martina, i když mi říká steně málo, jako termín samotný, protože jen obepisuje cedulkama, za nimiž se skrývá "nevíme", danný termín "nevíme".
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
20.03.2016 14:28
Bydliště: Praha
5362 545 5497 
  Píďalka napsal(a):    ... Zkrátka, položil jsem otázku a skutečná odpověď v podobě jakéhosi konceptu něčí představy přišla jen od Martina, i když mi říká steně málo, jako termín samotný, ...

Na Tvou otázku ,,Co je to časoprostor?" by se možná dalo odpovědět deseti různými způsoby. Vůbec jsem tedy tu otázku nepochopil. Zároveň mi nenáleží, abych se něco takového snažil nějak definovat (ať už fyzikálně nebo nefyzikálně). A ať už jde o "časoprostor", "éter", či cokoliv jiného, podobného. Mým záměrem bylo pouze upozornit na tu "nápovědu", která mě silně udeřila do očí v podobě deformovaného povrchu ubrousků.

Navíc se obávám, že ať se z jakékoliv strany pokusíme nějak definovat zmíněné "božské" pojmy, i třeba jenom intuitivně, analogicky, nebo jinak, stejně budeme velmi pravděpodobně vedle jak ta jedle. Alespoň prozatím.

A Tvůj dnešní příspěvěk mě tedy o moc lépe nenasměroval, ale pokud se vám poštěstí si nějak vyspecifikovat pojmy, tak prosím, rynk je volný, lze cokoliv. Já jen počkám, až se dotknete něčeho, k čemu budu něco mít.

P.S.: Toto vlákno by mělo být o takových různých "drobných nápovědách příchozích z hůry". Tedy, pokud se chystáte nějak hlouběji specifikovat, co je to (časo)prostor, éter atp., zvažte, prosím, vytvoření vhodnějšího vlákna.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11   
20.03.2016 18:36
Bydliště: ...v garáži s Trabantem...
6282 97 3382 
...jen potichu pípnu...nikdo nic nenamítl na moji teorii napsanou výše...z toho odvozuji, že: ...skoro nikdo nečetl, nebo četl a "bojí" se diskutovat a nebo: si všichni čtoucí řekli...."nechte ho, je to blázen"....
osobně jsem ochoten nad tou "mojí" teorií diskutovat...a nebo raději ne...ať si každý udělá vlastní teorii....všem čtoucím martin11
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Šolim   
20.03.2016 22:22
Bydliště: na sever od Práglu
565 65 917 
  martin11 napsal(a):    ...jen potichu pípnu...nikdo nic nenamítl na moji teorii napsanou výše...z toho odvozuji, že: ...skoro nikdo nečetl, nebo četl a "bojí" se diskutovat a nebo: si všichni čtoucí řekli...."nechte ho, je to blázen"....

No co by?
Tvá představivost končí v nekonečnu . . .
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
20.03.2016 22:35
Bydliště: Praha
8911 582 7397 
  martin11 napsal(a):    ...nikdo nic nenamítl na moji teorii napsanou výše...

A proč by měl někdo něco namítat?
Je to Tvoje představa a pokud má někdo nějakou jinou, tak nemusí tu Tvoji za každou cenu nějak zpochybňovat.
Mně se například ta dvojrozměrná představa "gumové blány" vůbec nezamlouvá a nahrazuji si ji prostorem s plynule se měnící hustotou - ale nikomu to nevnucuju jako něco "lepšího".
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Brbla   
21.03.2016 03:33
Bydliště: Kambodza
777 128 823 
časoprostor jest místo, kde dochází k "anomálii" času měnícího se na hmotu, kterážto svojí gravitací ovlivňuje a ovládá čas - zpětná vazba.
Me se tahle tvoje definice docela libi, jenom bych asi trosku polemizovala s temi meziprodukty... tech asi bude takrka ∞
Nejak mi to souvisi s bretharianstvim, vizemi, dejavu a dalsimi "nemoznostmi".
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

farkas   
22.03.2016 05:36
Bydliště: Střední Čechy
2926 342 3980 
Obsáhlé představy, které ve mně kdysi evokovaly teorie fyzikálních zákonů časem vyšuměly a v současnosti pojem časoprostor chápu jen v souvislosti Laóc: "Pokud někoho v krátkém čase potkáš podruhé na stejném místě , oslov ho. Nejste tam náhodou."
A tak oslovuji a jsem oslovována. Někdy stačí jen úsměv a vlastně to funguje i bez Laoć.
Časoprostor, události v něm a zejména naši účast v daném prostoru a čase určujeme vlastní volbou. Nejvýznamnější zážitky přicházejí tehdy, když o naší volbě nerozhoduje rozum, ale intuice.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
22.03.2016 12:36
Bydliště: Praha
8911 582 7397 
  farkas napsal(a):    Nejvýznamnější zážitky přicházejí tehdy, když o naší volbě nerozhoduje rozum, ale intuice.

Vidím, žes "procitající" Dront - třeba Tě osloví
http://www.omforum.cz/forum.php?t=56

 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

farkas   
22.03.2016 13:00
Bydliště: Střední Čechy
2926 342 3980 
  Poota napsal(a):    Vidím, žes "procitající" Dront

Asi ano. Podej mi ruku, ať vím, že nejsem blázen
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

čučo    Uživatel je zablokován
02.05.2016 10:03

306 43 
Že ma to vobec neprekvapuje že v tejto veci konečne americký vedci "niečo objavili" (konečne vypozorovali) - http://cz.sputniknews.com/svet/20160502/2946018/americti-vedci-svobodna-vule.html . Pokjal je mi známe toto poznanie sa v staroslovanských védach už i písmom spomínalo bajočko pred 40 000 rokmi. Jo jo každému čo jeho jest, tak jednoduché to je...
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
02.05.2016 22:20
Bydliště: Praha
8911 582 7397 
  farkas napsal(a):    ... ať vím, že nejsem blázen

Blázen je každý, kdo si myslí, že je "normální" a že není blázen.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Píďalka   
02.05.2016 23:21
Bydliště: ČR
1341 440 1730 
Cvoci jsou všichni a jde spíš o to, zda dostatečně šílení na to, aby pro nás byli zajímaví.


 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11   
03.05.2016 07:39
Bydliště: ...v garáži s Trabantem...
6282 97 3382 
...pro mne je zajímavý každý...hlavně nesmí být "normální" martin11
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

čučo    Uživatel je zablokován
03.05.2016 15:54

306 43 
  Píďalka napsal(a):    Cvoci jsou všichni...

Tak tak, ponevadž myslenie držiace ich nad vodou je výsadou len cvokov (hlupákov). Pravda je taká že nájsť dnes analitika (pozorovatela) nemotajúcého svoje domnienky i do vlastných postulátov je neporovnatelne ťažšie ako nájsť ihlu v kope sena..."
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11   
04.05.2016 08:52
Bydliště: ...v garáži s Trabantem...
6282 97 3382 
v souvislosti s čučo mě napadají jistá rčení..
."myslet znamená hovno vědět"...a jiné..."myslim, tak vím"
...čučo stále radí "jen" pozorovat a hlavně nemyslet, když ale nic nevymyslím, tak si sám před sebou budu připadat opravdu trapně...
.Opakovat cizí myšlenky je také špatné, protože to "někdo" vymyslel, což je preventivně ( podle čučo) také špatně. tak jak tedy???
...jdu posnídat pivo.... martin11
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
04.05.2016 10:04
Bydliště: Praha
8911 582 7397 
  martin11 napsal(a):    "myslet znamená hovno vědět"

Ono se tohle rčení dá i otočit - "když už hovno vím, tak jediná možnost je něco vymyslet!"
Tedy ne že bych byl zrovna propagátorem přemýšlení, protože podle mého názoru se nejhrubších chyb docílí právě myšlením.
Ale naštěstí jsou i jiné duševní pochody, jako třeba rozjímání a nebo meditování, které dávají spolehlivější výsledky.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Str.: 1, 2  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2023 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License