Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Velký Blaník a Malý Blaník
Sekce: Magická místa v Evropě
   |   Rolovat dolů


Psát příspěvky můžete po přihlášení

Adam   
25.11.2017 22:36
Bydliště: Praha
2106 257 1761 
Měření anomálií na Velkém Blaníku
 
Letos v srpnu jsem provedl výpravu na Velký Blaník ve snaze měřit případné odchylky některých hodnot, konkrétně odchylky v geomagnetickém poli a radiaci. Ruce jsem měl jen dvě a kapsy malé a jak chce člověk ještě fotit a mít neustále vše při ruce, nic moc dalšího už jsem měřit nemohl. Nakonec, při hledání různých anomálií považuji magnetické pole a radiaci za docela vhodně zvolené veličiny.

O Velkém Blaníku se povídají zajímavé legendy, které mi obvykle podsouvají otázku, zda se různé mystické jevy či výpovědi dají vysvětlit nějakou existující fyzikální, optickou, (časo)prostorovou nebo jinou anomálií. Nakonec, ve světě existují dobře pozorovatelná místa, kde si může člověk velmi záhadné anomálie vyzkoušet na vlastní kůži. (Viz vlákno Oregonská anomálie) Jsou legendy o Blaníku zcela smyšlené, nebo jsou důsledkem nějaké skutečné a nedostatečně dobře pochopené anomálie?

Trasu jsem měl rozmyšlenou tak, že zřejmě nemá smysl vyšlapávat již vyšlapané cesty a že se chci zhruba orientovat hlavně na hřeben hory, na kterém se nakonec nacházelo mnoho skal a jejich erodovaných rozvalin. Fyzicky to nebylo vůbec jednoduché, stoupal jsem nahoru prakticky po tom nejhorším možném terénu a k tomu jsem se ještě snažil různě kličkovat, aby měření bylo komplexnější a aby mi něco případně zajímavého neuniklo. Prostorově zobrazenou trasu můžete vidět na prvním obrázku níže.

Kromě sochy "Hlava rytíře" jsem prolezl zřejmě všechna klíčová místa, kterými jsou hlavně Veřejová a Slepičí skála (místa nejvíce spojená s legendami) a třeba také skála Čertovo kopyto a další místa, která mi při těch různých nevyšlapaných cestách padla do oka.

Co se týče pozorování těch míst, prakticky nikde jsem nenatrefil na nic neobvyklého. Jedině asi 60 metrů západně od Veřejové skály mou pozornost značně upoutal mohutný vztyčený kámen, o kterém se zmíním až v dalším příspěvku.

Měření geomagnetického pole a radiace nevykazovalo během cesty žádné znatelné odchylky. Také jsem měřil dilataci času - jeden chronometr jsem měl u sebe, druhý zůstal na parkovišti, tedy do jisté míry mimo horu. Porovnání chronometrů vykazovalo mírnou odchylku, ale byla ještě v toleranci měření (do 0,5 s). Nebuďme ale mrzutí, protože všechny tyhle negativní výsledky zkrátka jsou zjištěnými výsledky a mají také svou informační hodnotu. A je to výsledek měření pouze malého množství veličin, pouze a jen na mé trase a pouze v jeden den.

Chtěl jsem Velký Blaník daleko víc prokličkovat - prochodit mnohem více různých míst křížem krážem, ale je to skutečně velká hora a já ten den potřeboval stihnout ještě další výšlap na sousední Malý Blaník. Tedy, když už jsem byl daleko na druhé straně hory, chvátal jsem pak tentokrát nejen po vyšlapané, ale dokonce po vyježděné lesní cestě až na parkoviště, kde jsem měl během chvilky nabrat síly a vydat se na druhý vrch. Coby fyzicky netrénovaný jedinec jsem měl co dělat, abych Velký Blaník vůbec opustil. Kolem 18:00 jsem byl na parkovišti a svědomitě zvažoval, jestli se na Malý Blaník opravdu vydat, protože bylo dost hodin, já už byl dost grogy a znamenalo by to další slušný výšlap...
 
Trasa výpravy na Blaník (GPS)
Trasa výpravy na Blaník (GPS)
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Velký Blaník - Bukovina z jihozápadní části hřebenu
Velký Blaník - Bukovina z jihozápadní části hřebenu
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Velký Blaník - Jedna z vyčnívajících skal na hřebenu
Velký Blaník - Jedna z vyčnívajících skal na hřebenu
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Velký Blaník - Rozvaliny skal nádherně pokryté mechorosty, jižně od vrcholu hory
Velký Blaník - Rozvaliny skal nádherně pokryté mechorosty, jižně od vrcholu hory
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Velký Blaník - Veřejová skála, zajímavě vyčnívá ze svahu
Velký Blaník - Veřejová skála, zajímavě vyčnívá ze svahu
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Velký Blaník - Vrch Slepičí skály, ze které byl vytěžen základní kámen Národního divadla
Velký Blaník - Vrch Slepičí skály, ze které byl vytěžen základní kámen Národního divadla
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
25.11.2017 22:55
Bydliště: Praha
2106 257 1761 
Vztyčený kámen v okolí Veřejové skály na Velkém Blaníku
 
Jak jsem nadnesl v předchozím příspěvku, asi 60 metrů západně od Veřejové skály jsem nalezl zajímavé místo (zcela mimo turistické cestičky), kterému dominoval jakýsi vztyčený kámen, vysoký zhruba přes 2 metry.
 
Velký Blaník - Vztyčený kámen 60 metrů od Veřejové skály
Velký Blaník - Vztyčený kámen 60 metrů od Veřejové skály
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Velký Blaník - Vztyčený kámen 60 metrů od Veřejové skály
Velký Blaník - Vztyčený kámen 60 metrů od Veřejové skály
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Velký Blaník - Vztyčený kámen 60 metrů od Veřejové skály
Velký Blaník - Vztyčený kámen 60 metrů od Veřejové skály
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Velký Blaník - Stromy rostoucí přímo u vztyčeného kamene
Velký Blaník - Stromy rostoucí přímo u vztyčeného kamene
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Velký Blaník - Stromy rostoucí přímo u vztyčeného kamene
Velký Blaník - Stromy rostoucí přímo u vztyčeného kamene
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

minsc   
25.11.2017 23:33
Bydliště: Příbram
55 71 
Blaník je zajímavý z geologického hlediska, protože tam má procházet jeden z hlubinných zlomů. A to souvisí trochu s mým oblíbeným tématem, UFO.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
26.11.2017 15:24
Bydliště: Praha
2106 257 1761 
Malý Blaník
 
I přes svůj dost chatrný stav po kličkování na Velkém Blaníku jsem zatnul zuby a šplhal ještě také na sousední Malý Blaník, který je sice trochu ve stínu svého velkého bratra, nabízí však zajímavé místo s nevšední atmosférou.

U vrcholu hory tu les pohltil kapli svaté Máří Magdaleny, která měla velmi zvláštní architekturu osmiúhelníku komponovaného do elipsy. Tento tvar je na dochovaných ruinách ještě stále patrný. Uprostřed stavby roste smrk starý zhruba 200 let, který si vysloužil jména jako Farář nebo Velký mnich. Pod sakristií na severovýchodě stavby bývala jeskyně. Dnes je buďto zcela zborcená, nebo nepřístupná. V místě vstupu po ní zůstala jen prohlubeň. Uvádí se, že v gotických dobách zde stála původní kaple, ze které se nedochovaly žádné pozůstatky.

Pochopitelně jsem zde pokračoval v totožném měření anomálií jako na Velkém Blaníku. Žádné odchylky mimo toleranci jsem nezaznamenal.

Malým Blaníkem prochází tentýž geologický zlom, který prochází Velkým Blaníkem. Již od velmi dávných dob se zde konaly duchovní a náboženské obřady. Legendy vyprávějí, že když se v roce 1753 kaple svaté Máří Magdaleny budovala, zjevovaly se v okolí postavy vojínů z urozených rodin, i když se tam ve skutečnosti žádné vojsko nevyskytovalo.
 
Malý Blaník - Ruiny kaple svaté Máří Magdaleny - pohled ze severu
Malý Blaník - Ruiny kaple svaté Máří Magdaleny - pohled ze severu
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Malý Blaník - Ruiny kaple svaté Máří Magdaleny - pohled z jihu
Malý Blaník - Ruiny kaple svaté Máří Magdaleny - pohled z jihu
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Malý Blaník - Ruiny kaple svaté Máří Magdaleny - uvnitř stavby
Malý Blaník - Ruiny kaple svaté Máří Magdaleny - uvnitř stavby
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Malý Blaník - Ruiny kaple svaté Máří Magdaleny - pohled z jihozápadu
Malý Blaník - Ruiny kaple svaté Máří Magdaleny - pohled z jihozápadu
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Malý Blaník - Skalnatý vrchol hory, asi 50 metrů od kaple
Malý Blaník - Skalnatý vrchol hory, asi 50 metrů od kaple
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat

 
Malý Blaník - Pohled z rozhledny na Velkém Blaníku
Malý Blaník - Pohled z rozhledny na Velkém Blaníku
Příloha je dostupná pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
27.11.2017 00:33
Bydliště: Praha
2106 257 1761 
Území Velkého a Malého Blaníku je spojeno s Keltským osídlením v halštatské a laténské době (5. až 4. stol. př. n. l.).
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Karel 124   
27.11.2017 14:29
Bydliště: Praha a okolí
122 14 141 
Magmatický Blaník
 
Na oba Blaníky jsem jezdíval ,celkem jsem tam byl asi 4 x. Aby člověk získal citlivost,musí se sejít víc faktorů a ani to nestačí. Přístroje jsou ale poměrně hrubé. Kdysi jsem spolupracoval s http://www.portalstrakonice.cz/ing-milan-hein/, jeho přístroje byly vysoce citlivé díky tenkrát novým operačním zesilovačům, které používá v kaskádě. Možná by naměřil anomálie v okolí kaple Maří Magdalény a místa kde vylámali kámen pro Národní divadlo na Velkém Blaníku, a možná by hodnoty obou míst byly stejné. Mne tenkrát když jsme na Malém Blaníku přímo v kapli přespali probudil sen, že jsem v místě odkud vzali kámen..............
Pokud člověk jede na Blaníky měl by navštívit volně přístupnou geologickou expozici
https://mapy.cz/zakladni?x=14.8849566&y=49.6575583&z=17&source=base&id=1978329
Popř Roudný
http://vylety.blanik.net/cs/827-ns-roudny
Ve značné hloubce pod Blaníkem - Roudným vznikl kdysi magmatický krb, a došlo ke vzniku živých kovů, když ztuhly, člověk je objevil a posléze těžil. přítomnost zlata svědčí o dokončené transmutaci, to zřejmě zplodilo velký optimizmus ohladně této lokality.21. 12. 2012 jsme s kamarádem celou noc bubnovali v kapli Maří Magdaleny.
Doufám, že to nebylo nadarmo.
Zdravím všechny.

K.
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědětPsát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2018 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License