Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Blaník (Velký Blaník a Malý Blaník)     (str. 1 z 2)
Sekce: Magická místa v Evropě
   |   Rolovat dolů
Str.: 1, 2  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

Adam   
25.11.2017 22:36
Bydliště: Praha
5868 566 5873 
Měření anomálií na Velkém Blaníku
 
Letos v srpnu jsem provedl výpravu na Velký Blaník ve snaze měřit případné odchylky některých hodnot, konkrétně odchylky v geomagnetickém poli a radiaci. Ruce jsem měl jen dvě a kapsy malé a jak chce člověk ještě fotit a mít neustále vše při ruce, nic moc dalšího už jsem měřit nemohl. Nakonec, při hledání různých anomálií považuji magnetické pole a radiaci za docela vhodně zvolené veličiny.

O Velkém Blaníku se povídají zajímavé legendy, které mi obvykle podsouvají otázku, zda se různé mystické jevy či výpovědi dají vysvětlit nějakou existující fyzikální, optickou, (časo)prostorovou nebo jinou anomálií. Nakonec, ve světě existují dobře pozorovatelná místa, kde si může člověk velmi záhadné anomálie vyzkoušet na vlastní kůži. (Viz vlákno Oregonská anomálie) Jsou legendy o Blaníku zcela smyšlené, nebo jsou důsledkem nějaké skutečné a nedostatečně dobře pochopené anomálie?

Trasu jsem měl rozmyšlenou tak, že zřejmě nemá smysl vyšlapávat již vyšlapané cesty a že se chci zhruba orientovat hlavně na hřeben hory, na kterém se nakonec nacházelo mnoho skal a jejich erodovaných rozvalin. Fyzicky to nebylo vůbec jednoduché, stoupal jsem nahoru prakticky po tom nejhorším možném terénu a k tomu jsem se ještě snažil různě kličkovat, aby měření bylo komplexnější a aby mi něco případně zajímavého neuniklo. Prostorově zobrazenou trasu můžete vidět na prvním obrázku níže.

Kromě sochy "Hlava rytíře" jsem prolezl zřejmě všechna klíčová místa, kterými jsou hlavně Veřejová a Slepičí skála (místa nejvíce spojená s legendami) a třeba také skála Čertovo kopyto a další místa, která mi při těch různých nevyšlapaných cestách padla do oka.

Co se týče pozorování těch míst, prakticky nikde jsem nenatrefil na nic neobvyklého. Jedině asi 60 metrů západně od Veřejové skály mou pozornost značně upoutal mohutný vztyčený kámen, o kterém se zmíním až v dalším příspěvku.

Měření geomagnetického pole a radiace nevykazovalo během cesty žádné znatelné odchylky. Také jsem měřil dilataci času - jeden chronometr jsem měl u sebe, druhý zůstal na parkovišti, tedy do jisté míry mimo horu. Porovnání chronometrů vykazovalo mírnou odchylku, ale byla ještě v toleranci měření (do 0,5 s). Nebuďme ale mrzutí, protože všechny tyhle negativní výsledky zkrátka jsou zjištěnými výsledky a mají také svou informační hodnotu. A je to výsledek měření pouze malého množství veličin, pouze a jen na mé trase a pouze v jeden den.

Chtěl jsem Velký Blaník daleko víc prokličkovat - prochodit mnohem více různých míst křížem krážem, ale je to skutečně velká hora a já ten den potřeboval stihnout ještě další výšlap na sousední Malý Blaník. Tedy, když už jsem byl daleko na druhé straně hory, chvátal jsem pak tentokrát nejen po vyšlapané, ale dokonce po vyježděné lesní cestě až na parkoviště, kde jsem měl během chvilky nabrat síly a vydat se na druhý vrch. Coby fyzicky netrénovaný jedinec jsem měl co dělat, abych Velký Blaník vůbec opustil. Kolem 18:00 jsem byl na parkovišti a svědomitě zvažoval, jestli se na Malý Blaník opravdu vydat, protože bylo dost hodin, já už byl dost grogy a znamenalo by to další slušný výšlap...
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Trasa výpravy na Blaník (GPS)
Trasa výpravy na Blaník (GPS)
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
Velký Blaník - Bukovina z jihozápadní části hřebenu
Velký Blaník - Bukovina z jihozápadní části hřebenu
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
Velký Blaník - Jedna z vyčnívajících skal na hřebenu
Velký Blaník - Jedna z vyčnívajících skal na hřebenu
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
Velký Blaník - Rozvaliny skal nádherně pokryté mechorosty, jižně od vrcholu hory
Velký Blaník - Rozvaliny skal nádherně pokryté mechorosty, jižně od vrcholu hory
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
Velký Blaník - Veřejová skála, zajímavě vyčnívá ze svahu
Velký Blaník - Veřejová skála, zajímavě vyčnívá ze svahu
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
Velký Blaník - Vrch Slepičí skály, ze které byl vytěžen základní kámen Národního divadla
Velký Blaník - Vrch Slepičí skály, ze které byl vytěžen základní kámen Národního divadla
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
25.11.2017 22:55
Bydliště: Praha
5868 566 5873 
Vztyčený kámen v okolí Veřejové skály na Velkém Blaníku
 
Jak jsem nadnesl v předchozím příspěvku, asi 60 metrů západně od Veřejové skály jsem nalezl zajímavé místo (zcela mimo turistické cestičky), kterému dominoval jakýsi vztyčený kámen, vysoký zhruba přes 2 metry.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Velký Blaník - Vztyčený kámen 60 metrů od Veřejové skály
Velký Blaník - Vztyčený kámen 60 metrů od Veřejové skály
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
Velký Blaník - Vztyčený kámen 60 metrů od Veřejové skály
Velký Blaník - Vztyčený kámen 60 metrů od Veřejové skály
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
Velký Blaník - Vztyčený kámen 60 metrů od Veřejové skály
Velký Blaník - Vztyčený kámen 60 metrů od Veřejové skály
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
Velký Blaník - Stromy rostoucí přímo u vztyčeného kamene
Velký Blaník - Stromy rostoucí přímo u vztyčeného kamene
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
Velký Blaník - Stromy rostoucí přímo u vztyčeného kamene
Velký Blaník - Stromy rostoucí přímo u vztyčeného kamene
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

minsc   
25.11.2017 23:33
Bydliště: Příbram
620 51 669 
Blaník je zajímavý z geologického hlediska, protože tam má procházet jeden z hlubinných zlomů. A to souvisí trochu s mým oblíbeným tématem, UFO.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
26.11.2017 15:24
Bydliště: Praha
5868 566 5873 
Malý Blaník
 
I přes svůj dost chatrný stav po kličkování na Velkém Blaníku jsem zatnul zuby a šplhal ještě také na sousední Malý Blaník, který je sice trochu ve stínu svého velkého bratra, nabízí však zajímavé místo s nevšední atmosférou.

U vrcholu hory tu les pohltil kapli svaté Máří Magdaleny, která měla velmi zvláštní architekturu osmiúhelníku komponovaného do elipsy. Tento tvar je na dochovaných ruinách ještě stále patrný. Uprostřed stavby roste smrk starý zhruba 200 let, který si vysloužil jména jako Farář nebo Velký mnich. Pod sakristií na severovýchodě stavby bývala jeskyně. Dnes je buďto zcela zborcená, nebo nepřístupná. V místě vstupu po ní zůstala jen prohlubeň. Uvádí se, že v gotických dobách zde stála původní kaple, ze které se nedochovaly žádné pozůstatky.

Pochopitelně jsem zde pokračoval v totožném měření anomálií jako na Velkém Blaníku. Žádné odchylky mimo toleranci jsem nezaznamenal.

Malým Blaníkem prochází tentýž geologický zlom, který prochází Velkým Blaníkem. Již od velmi dávných dob se zde konaly duchovní a náboženské obřady. Legendy vyprávějí, že když se v roce 1753 kaple svaté Máří Magdaleny budovala, zjevovaly se v okolí postavy vojínů z urozených rodin, i když se tam ve skutečnosti žádné vojsko nevyskytovalo.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Malý Blaník - Ruiny kaple svaté Máří Magdaleny - pohled ze severu
Malý Blaník - Ruiny kaple svaté Máří Magdaleny - pohled ze severu
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
Malý Blaník - Ruiny kaple svaté Máří Magdaleny - pohled z jihu
Malý Blaník - Ruiny kaple svaté Máří Magdaleny - pohled z jihu
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
Malý Blaník - Ruiny kaple svaté Máří Magdaleny - uvnitř stavby
Malý Blaník - Ruiny kaple svaté Máří Magdaleny - uvnitř stavby
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
Malý Blaník - Ruiny kaple svaté Máří Magdaleny - pohled z jihozápadu
Malý Blaník - Ruiny kaple svaté Máří Magdaleny - pohled z jihozápadu
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
Malý Blaník - Skalnatý vrchol hory, asi 50 metrů od kaple
Malý Blaník - Skalnatý vrchol hory, asi 50 metrů od kaple
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
Malý Blaník - Pohled z rozhledny na Velkém Blaníku
Malý Blaník - Pohled z rozhledny na Velkém Blaníku
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
27.11.2017 00:33
Bydliště: Praha
5868 566 5873 
Území Velkého a Malého Blaníku je spojeno s Keltským osídlením v halštatské a laténské době (5. až 4. stol. př. n. l.).
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Karel 124   
27.11.2017 14:29
Bydliště: Praha a okolí
563 41 741 
Magmatický Blaník
 
Na oba Blaníky jsem jezdíval ,celkem jsem tam byl asi 4 x. Aby člověk získal citlivost,musí se sejít víc faktorů a ani to nestačí. Přístroje jsou ale poměrně hrubé. Kdysi jsem spolupracoval s http://www.portalstrakonice.cz/ing-milan-hein/, jeho přístroje byly vysoce citlivé díky tenkrát novým operačním zesilovačům, které používá v kaskádě. Možná by naměřil anomálie v okolí kaple Maří Magdalény a místa kde vylámali kámen pro Národní divadlo na Velkém Blaníku, a možná by hodnoty obou míst byly stejné. Mne tenkrát když jsme na Malém Blaníku přímo v kapli přespali probudil sen, že jsem v místě odkud vzali kámen..............
Pokud člověk jede na Blaníky měl by navštívit volně přístupnou geologickou expozici
https://mapy.cz/zakladni?x=14.8849566&y=49.6575583&z=17&source=base&id=1978329
Popř Roudný
http://vylety.blanik.net/cs/827-ns-roudny
Ve značné hloubce pod Blaníkem - Roudným vznikl kdysi magmatický krb, a došlo ke vzniku živých kovů, když ztuhly, člověk je objevil a posléze těžil. přítomnost zlata svědčí o dokončené transmutaci, to zřejmě zplodilo velký optimizmus ohladně této lokality.21. 12. 2012 jsme s kamarádem celou noc bubnovali v kapli Maří Magdaleny.
Doufám, že to nebylo nadarmo.
Zdravím všechny.

K.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

nenimito   
23.01.2018 10:29
Bydliště: okolo dolni Berounky
301 19 302 
Podle mne oba tyto "kopečky" kdysi bývaly pyramidami podobně jako ve Visoku:-)
Ale za pár staletí je rozebrali na stavební materiál a nakonec za první republiky zalesnili. Ono taknějak schválně zalesnili skoro všechny tyhle předpotopní stavby u nás, aby nebyly vidět a zapali jehličím i listím. Po 1.sv. válce na území Čech bylo 5% zalesnění oproti dnešku, takže dnes skoro všechny CHKO, NP, PP jsou dřívější předpotooní "skalní" města. Jako jsou Jizerky, Lužické, Šumava, Novohradské hory(ty jsou vlastně pokračováním České Kanady přes rakouský výběžek), Rychleby a jiné.
https://obrazyvaukci.blob.core.windows.net/is3_a33c_IMG_8131.jpg
Co se týká pověstí... znáte třeba pověsti z Untersbergu? Jsou velmi podobné...
http://www.magazin2000.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=675:untersberg&catid=64:islo-102013&Itemid=17
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

nenimito   
23.01.2018 10:32
Bydliště: okolo dolni Berounky
301 19 302 
Popř. znáte něco o mezikontinentálních tunelech?
http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/search?q=tunely
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

kalyp   
23.01.2018 13:23
Bydliště: Sev.Slovensko
312 41 556 
Niečo málo k tým tunelom u nás na Orave!
Sorry ak to tu už náhodou bolo,ale je to dosť zaujímavé!

http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=153:tajemne-podzemi-sklenne-tunely-a-babi-hora-ast-i&catid=79:podzemni-zakladny&Itemid=96
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

minsc   
25.01.2018 11:27
Bydliště: Příbram
620 51 669 
Zajímavé počtení o Babí hoře, díky !
Říkal jsem si odkud jsem o tom už slyšel, a pak jsem si vzpoměl, je o tom zmínka v této knize:
https://knihy.heureka.cz/wunderland-dil-ii-milos-jesensky-robert-lesniakiewicz/#
Vůbec se tam dost věnují různým podzemním komplexům nácků (a že jich měli), o Babí hoře se tam píše něco v tom smyslu, že tam rusové koncem války na Diablaku vypálili nějaký útulek či chatu, a odstřely na jižním svahu prováděli taky rusové - pravděpodobně se skutečně obávali podzemních chodeb, kterými by jim mohli upláchnout nacističtí vědci nebo hlavouni. To celé naznačuje, že na tom něco bude. Ale otázka je jestli tam něco v podzemí vybudovali nacisti, nebo jestli to bylo starší, to z té knihy nijak nevyplývá.
Jinak zajímavá je ta podobnost Untersbergu a těch spících lidí, s našimi spícímí blanickými rytíři, hmmm....
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

nenimito   
25.01.2018 15:59
Bydliště: okolo dolni Berounky
301 19 302 
  minsc napsal(a):    Jinak zajímavá je ta podobnost Untersbergu a těch spících lidí, s našimi spícímí blanickými rytíři, hmmm....

Ona ta podobnost je podle mne dána tím, že všechny tyhle "magické kopečky" budu propojeny těmi tunely po celé Zemi.

A určitě ty "jeskyně a dutiny" - komplexy nenacházeli náckové, ale Ahnenerbe, což byly speciální oddíly tajné služby z dřívějšího Pruska, stejně jako Čeka, která se jen přejmenovala z Ochranky(kaiser-carů). A ti podléhali (podléhají stále) Řádu německých rytířů. Čili lepší by bylo pojmenování pRusáci, než náckové:-)
A navíc, oni je vyhledávají stále, jen aby je mohli popsat, onačit a zlikvidovat vchody, aby je normální ovčani nemohli náhodně najít.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Karel 124   
03.04.2018 14:08
Bydliště: Praha a okolí
563 41 741 
Svět ukrytý v oříšku
 
Přečetl jsem další příspěvky.
Ono je moc věcí synchronních, jakoby skrytých v relativně malém ale velmi nahusto rozčleněném prostoru. Prostory spících draků jsou kde tu.
Když jsem šel před lety na Blaník, bylo to zajímavé tím, že jsem měl blízko Světlé nad Sázávou malou zastávku v lese, ale zabouchnul jsem si auto.
Tak jsem musel jít do světlé pěšky na vlak, přitom jsem si všimnul pyramidy severozápadním směrem od silnice. byla zalesněná, přátelé přijeli vlakem, auto jsme dokázali odemknout ........
Ale loni na letní slunovrat jsme jeli s kamarádem opět na slunovrat a pokušeli se pyramidu najít. spletli jsme se o údolí, ale náš zážitek byl děsivý. Vyškrábali jsme se z údolí Sázavy a v tu chvíli letěla stíhačka tuším Gripen střemhlav skoro na místo kde jsme stáli. pilot to vybral ne víc než 20 m nad zení.
Prosím o připomínku, popř spolupachatele budoucí expedice o ůčast na expedici budoucí, slunovrat se blíží totiž
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Správa fóra
Pro téma Expedice Blaník a dilatace času, 2018
bylo vytvořeno samostatné vlákno
https://www.omforum.cz/forum.php?t=441
 
Na sdělení moderátora není povoleno reagovat prostřednictvím příspěvku v tematickém vlákně. Považujete-li za nutné zabývat se tímto moderátorským zákrokem, kontaktujte administrátora fóra prostřednictvím e-mailu admin@omforum.cz.
Zarážka - Až sem mám přečteno

nenimito   
04.04.2018 10:11
Bydliště: okolo dolni Berounky
301 19 302 
  Karel 124 napsal(a):    Ale loni na letní slunovrat jsme jeli s kamarádem opět na slunovrat a pokušeli se pyramidu najít. spletli jsme se o údolí, ale náš zážitek byl děsivý. Vyškrábali jsme se z údolí Sázavy a v tu chvíli letěla stíhačka...

Dokázal bys ten "kopeček" ukázat na Mapě?
https://mapy.cz/s/2we7q
Celkem by mne zajímalo:-)
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Jiřka   
24.06.2018 09:41
Bydliště: Praha
365 382 
  kalyp napsal(a):    Niečo málo k tým tunelom u nás na Orave! Sorry ak to tu už náhodou bolo,ale je to dosť zaujímavé! http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=...

Nejde to nalézt, háže to na něco jinýho, škoda...
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

kalyp   
24.06.2018 10:46
Bydliště: Sev.Slovensko
312 41 556 
Máš pravdu ten odkaz už nie je funkčný,asi to niekomu dosť vadilo,našiel som ešte tento odkaz,aj keď tam toho nie je tolko ako na tom prvom, dá sa dohľadať viac ,keď zadáš tunely Babia hora.Jeden Poliak sa tomuto fenoménu doť venoval,takže to vyzerá že to nie je iba povesť.

http://www.hacmor.cz/clanky/tajemstvi-minulosti/sklenene-tunely-a-babi-hora-na-slovensku.html
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Jiřka   
24.06.2018 16:44
Bydliště: Praha
365 382 
  kalyp napsal(a):    Máš pravdu ten odkaz už nie je funkčný,asi to niekomu dosť vadilo,našiel som ešte tento odkaz,aj keď tam toho nie je tolko ako na tom prvom, dá sa dohľadať viac ,keď zadáš tunely Babia hora.Jeden Poliak sa tomuto...

Díky kalyp za nový odkaz, už jsem si ho přečetla a je to zajímavé..
Stejně jako další příspěvek, na který jsem tam narazila a to ,,ZÁHADA V BAJAN KARA ULA'' není to poprvé, co o této věci, záhadě a velké zajímavosti čtu...
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

milda    Schval. r.
24.06.2018 20:31
Bydliště: Milky Way
1830 18 1262 
  Jiřka napsal(a):    Díky kalyp za nový odkaz, ......

Zajímavé stránky. Dole je nefunkčí video. Na Youtube jsou dvě podobná....

https://www.youtube.com/watch?v=hwFC48Mm-BM

https://www.youtube.com/watch?v=4dVkVW_x_-0
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Jiřka   
24.06.2018 21:36
Bydliště: Praha
365 382 
  milda napsal(a):    Zajímavé stránky. Dole je nefunkčí video. Na Youtube jsou dvě podobná.... https://www.youtube.com/watch?v=hwFC48Mm-BM https://www.youtube.com/watch?v=4dVkVW_x_-0

Díky Mildo, oba odkazy - videa, jsou funkční
jenom ten druhý je z Jugošky bez překladu ale to neva, člověk si domyslí
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Karel 124   
19.12.2018 09:23
Bydliště: Praha a okolí
563 41 741 
Blanické putování
 
zajímavá e kniha od prozatím neznámé autorky o Blaníku a okolí
https://www.palmknihy.cz/baje-povesti/blanicke-putovani-180966?fbclid=IwAR1kvgiLDBrYg9PlUtMnh7HmIoIhh3QybjXobonotEHjupjU7BgeW6H-3_I

Adminovi : možná by to mělo bát někde v čítárně, nebo poblíž čítárny,
ale čítárna je v monopolu Pooty
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Str.: 1, 2  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte chod fóra   |   Vytvořil: 2015-2024 Adam Benda
 
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License