Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Psychotropní látky - Výlety do jiných sfér, změny nitra a vnímání
Sekce: Člověk, psychika, duchovno, esoterika, magie
   |   Rolovat dolů


Psát příspěvky můžete po přihlášení

Adam   
27.10.2017 00:20
Bydliště: Praha
5588 557 5723 
Upozornění: Veřejně nelze prostřednictvím fóra nabádat k užívání omamných nebo návykových látek, nelze sdělovat návody na jejich výrobu a nelze takové látky nabízet k odběru.


Při užívání některých omamných látek se nějakým způsobem mění vnímání a dostavují se zvláštní optické vjemy. Pochopitelně, ty vjemy nemusí být omezeny jen na zrakové smysly. Celkově se vjemy způsobené takovými látkami nazývají jako halucinace. Takové slovo se definuje jako něco iluzorního, klamného a zcela nereálného. Je však podivuhodné, nakolik "skutečné" a komplikované některé ty "halucinace" jsou a jak jsou celkově popisovány zážitky po požití některých omamných látek. Mohou se dostavovat obrazy velmi složitých grafických vzorů. To však nepovažuji za přirozený klamný výsledek dočasně pomatené mysli. Domnívám se, že přirozený klam by měl vypadat chaoticky a především jaksi rozmlženě, bez jasných kontur, bez složitých geometrických vzorů a bez dalších zcela zřetelných prvků. To je pro mě jedním z důvodů se domnívat, že některé halucinace skutečně nemusejí být pouhým iluzorním výplodem omámené mysli. Některé zkušenosti dokonce nesou zmínky o velmi živé a zřetelné komunikaci s nějakými inteligentními entitami. Nutno spravedlivě podotknout, že halucinogeny působí na vnímání přímo, a tak nemusí být příliš silným argumentem to, že některé zážitky jsou vnímány jako velmi živé. Přesto však vidím podstatně velký prostor k úvahám, zda některé takové látky skutečně poskytují dočasný klíč do "jiných světů". Nechci specifikovat, co přesně myslím tím pojmem "jiné světy". Nemyslím tím nutně cizí obydlený svět v jiné části vesmíru a ani nechci házet pojmy jako "jiná dimenze", protože dostatečně dobře nevím, co vlastně dimenze jsou. Chápejte pojem "jiné světy" jakkoliv po svém.

Skutečná realita je považována za jedinou správnou, protože (kromě představivosti a snů) se v ní neustále nacházíme. To jsou ale dost chatrné základy pro tak rezolutní tvrzení.

Mnoho lidí, kteří se pokusili do těch "jiných světů" nahlédnout, pak doporučují ostatním lidem (nebo jen těm "více připraveným"), aby to zkusili také, že pak u nich také dojde k prozření, že budou vše vnímat najednou zcela jinak. Zde bych však rád vsunul malé varování. Možná takový zážitek dokáže člověku natolik "otevřít oči", že ho to skutečně změní. A třeba jde v mnohém o pozitivní změnu. Možná však existují hlediska, v jejichž světle to už tak pozitivní změna nebude. Mnozí z nás nežijí na volné noze a bez závazků. Mnozí z nás musí alespoň do nějaké míry akceptovat syntetický systém, chodit do práce, denně v práci hledat zápal do úplných nepodstatných blbostí, na kterých však z podstatné části stojí rodinné příjmy. A nebo, když se pak změníme do takové míry, že budeme najednou někým jiným i pro naše partnery... Zkrátka, ta "změna k lepšímu" může mít svá úskalí. Nechť to každý zodpovědně zváží, třeba před případným prvním pokusem.

Vzhledem k tomu, že pravidelné užívání silnějších omamných látek dost huntuje náš organizmus, domnívám se, že opakovaně takové látky užívat by bylo jaksi proti přírodě a posláním člověka to tedy zřejmě není. Třeba je klíč ke komunikaci s těmi "jinými světy" celou dobu v nás bez nutnosti užívat halucinogeny. Třeba nám takové schopnosti jen ještě nejsou zpřístupněny.

Využijte toto vlákno pro své úvahy a pro případné teoretické i praktické informace a zkušenosti z této oblasti. Nechť co nejlépe pochopíme, před čím vlastně stojíme.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Grafické ztvárnění entity zobrazené po požití DMT - Roger Essig (RogDog)
Grafické ztvárnění entity zobrazené po požití DMT - Roger Essig (RogDog)
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
27.10.2017 04:20
Bydliště: Praha
5588 557 5723 
DMT a psilocin
 
Dimethyltryptamin (DMT) je velmi silná (avšak krátce působící) psychoaktivní látka, která se zásadně odlišuje od všech ostatních halucinogenů tím, že se přirozeně vyskytuje v lidském těle. Náš organizmus je tedy připraven na její účinky a metabolizaci. DMT je pravděpodobně produkováno v epifýze (šišince) a medicína jeho funkci dosud jednoznačně neurčila. Předpokládá se však, že se podílí na snění. Asi ne náhodou se tedy zároveň jedná o látku, při které se nejvíce dostavují unikátní vjemy cestování mysli do jiných dimenzí, kontakty s neznámými entitami atp. Jelikož je pozorován tento podstatný rozdíl oproti účinkům jiných psychoaktivních látek, a zřejmě také kvůli pravděpodobnému původu v "třetím oku", je DMT často nazýváno jako molekula duše.

DMT je z biochemického hlediska agonistou serotoninu. Tedy, v nervových synapsích využívá receptory, do kterých obvykle vstupuje serotonin.

Orální požití má smysl pouze v případě, že je současně přidán také inhibitor monoaminooxidázy (MAOI), jinak je DMT zlikvidováno již v žaludku. V přírodě existuje zřejmě jen jedna rostlina, která kromě DMT obsahuje právě také MAOI, což z ní právem dělá rostlinu posvátnou. Jedná se o druh Banisteriopsis caapi, který je více známý jako ayahuasca, popř. jako caapi nebo yagé.

Dále je DMT obsaženo v těchto dalších tropických rostlinách:
Psychotria viridis - chacruna (někdy se přidává do ayahuascy pro zesílení účinku)
Diplopterys cabrerana - chaliponga
Mimosa tenuiflora

V Evropě (a současně také v ČR) se DMT vyskytuje v chrastici rákosovité (Phalaris arundinacea). Ta však obsahuje také některé nevhodné látky, včetně velmi toxického graminu.

Užití ayahuascy může být (kvůli obsaženému MAOI) nebezpečné v kombinaci s některými léky, jinými drogami nebo s potravinami bohatými na tyramin (zrající sýry, ořechy, cibule, avokádo, olivy, hrozinky, červené víno a obecně alkoholické nápoje).

Od DMT se z chemického hlediska jen velmi málo odlišuje další psychoaktivní látka zvaná psilocin. Jak můžeme pozorovat na obrázku níže, molekula psilocinu má oproti DMT pouze jednu hydroxylovou skupinu navíc. To odpovídá také závěrům některých experimentátorů, kteří tvrdí, že psilocin má také částečně podobné účinky jako DMT.

Psilocin je obsažený v lysohlávkách. Vyskytuje se také v dalších druzích hub, ty však oproti lysohlávkám současně obsahují jedovaté látky. Lysohlávky obsahují také psilocybin, který se pak v těle rozkládá na psilocin a na neškodnou kyselinu fosforečnou.

Na závěr pouze připojím zmínku, že mám nějaké informace o výskytu lysohlávek na Vysočině:
- na různých místech zhruba mezi Pelhřimovem a Jihlavou
- v okolí vrchů Javořice a Lísek
- v okolí rybníka Broum
- v okolí obce Kněžice
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Molekuly DMT, psilocinu a serotoninu
Molekuly DMT, psilocinu a serotoninu
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
 
Lysohlávka tajemná (Psilocybe arcana)
Lysohlávka tajemná (Psilocybe arcana)
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa   
05.09.2020 22:04
Bydliště: Masada
2232 130 2142 
  Adam napsal(a):    ... Přesto však vidím podstatně velký prostor k úvahám, zda některé takové látky skutečně poskytují dočasný klíč do "jiných světů". Nechci specifikovat, co přesně myslím tím pojmem "jiné světy"....

Co je objektivní realita......
 
Je to již několik let, nepamatuji se jistě kolik, ale na ČT2 se dávali tehdy zajímavější filmy než dnes. Jedním z nich byl nějaký jihoamerický (už nevím jestli z Peru, Venezuely či jiné země) naučně populární film o pátrání po UFO. Zajímavý tam byl ten závěr autorů filmu, kde konstatovali, že ta UFO jsou realitou, ale v nějakém "paralelním" vesmíru. Tedy že tyto civilizace žijí ve "vedlejším" vesmíru a umí "překonat tu barieru" k nám a zase zpět k sobě. No a zajímavostí bylo, že ti domorodí šamani, co znají a užívají "omamné látky", ti mají možnost také "překonat tu bariéru" a pohovořit s těmi lidmi z "vedlejšího" vesmíru.

Objektivně vzato, je nutné popřít paradigma objektivní reality, protože už vědci tuší či vědí, že s kvantovou fyzikou se dá dobrat k "dualitě našeho vesmíru" - tedy vlnově-korpuskulární paradigma. No a to je začátek pro úvahy o neexistenci "objektivní reality", neboť se nedá z pozorování "objektivně" vyloučit pozorovatel, tudíž nastává vždy k objektivnímu "pohlcení" pozorovatele, který má na pozorovanou realitu vždy vliv.

Kvantový fyzik Jan Rak už otevřeně hovoří o subjektivních realitách, tedy realitách, kterých jsme součástí a současně i spolutvůrci. Souhrn subjektivních realit většiny lidí na planetě může mít výrazně "nenulový" průnik - který nám stará věda předkládá jako "objektivní realitu".

Ta úvaha směřuje k tomu, že objektivně mohou existovat vedle sebe různé "subjektivní reality" které jednoduše nemají žádný společný průnik. Paralelní světy.
A v některých "subjektivních realitách" mohou existovat živé bytosti, které umí vytvořit ve své subjektivní realitě cosi, jako "dvířka" do jiných subjektivních realit. Tedy schopnost zahrnout do své subjektivní reality prvky jiné subjektivní reality, tedy třeba prvky paralelní reality a tím pádem vytvořit "průnik těchto realit a existovat najednou v obou.

Je to asi těžké, ale může to být cesta ze snové reality na setkání s-novou realitou.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Crabat   
08.11.2020 16:41
Bydliště: Krušné hory
11 
Pokusím se zde co nejpřesněji vyjádřit svůj prožitek.

Abych předem nastínil: nekouřím, již dávno jsem přestal. Takže jsem se nikdy s trávou vlastně nesetkal. A protože jsem projevil zájem, umožnili mi kolegové v práci nějaký prožitek získat pomocí tr. mléka. Vařilo se, vařilo několik hodin a mezitím začalo představení. (Byl jsem tenkrát zaměstnán jako kulisák v divadle.) Pak bylo hotové a plná sklenice stála přede mnou. Ale jelikož bylo horké, nedalo se zatím ochutnat, dočista jsem na něj zapomněl při práci na notebooku. Najednou se blížila pauza a tudíž nás volali na přestavbu. A kámoš zklamaně říká: "no ty ses ještě ani nenapil" a já na to: "máš pravdu" a kopnul jsem jí do sebe, asi tři deci, na ex. Chtěl jsem mu udělat radost, že to myslím vážně. Tak se jenom tak podíval a uznale pokývl hlavou.

Pauza v pohodě, pak ještě asi hodinka představení a byla děkovačka. Jelikož se druhý den zkoušelo, museli jsme ještě ten večer zbourat a postavit onu zkoušku. Takže hned, jak diváci začali odcházet, volali nás na scénu. A tehdy to začalo. Kolega se ptá, "tak jak, cítíš něco?" (Jsem totiž vůči lékům a různým preparátům velmi rezistentní, takže na mě skoro nic nezabírá a když, tak jenom jednou. Proto ta otázka.) A já na to: "jo, cítím teplo, jak stoupá od múládhára čakry nahoru a je velmi intenzivní." Usmál se, mrknul na mě a vyrazili jsme nahoru. Odšrouboval jsem první výkryt, lehoučkou, ale rozměrnou placku ze sametu v dřevěném rámu. A zjistil jsem, že s ní neodejdu. Nebylo jak udržet stabilitu a pohybovat se, byť s tak lehkou věcí. Ale kousek za mnou byl sloup. Tak jsem jenom výkryt nadzvedl, otočil se s ním a už padal na ten sloup. Tím to bylo vyřešené. Ostatní asi viděli, že jsem úplně k nepotřebě, tak mě poslali nahoru na lávku, abych odvážil tahy. Jenže díky světlům, které tam šajnily celé představení, tam bylo asi pětačtyřicet stupňů. Prostě pekelné vedro. A ve mně stoupala vlna za vlnou vnitřního tepla. Byl jsem tam asi dvě, tři minuty, déle ne, jen jsem odebral pár desetikilových závaží a lezl dolů. Ale když jsem se postavil na podium, byl jsem durch, úplně promočený a když jsem pootočil hlavou, tak ze mě kapal pot. Srdce letělo jak blázen, tep jsem měl rozhodně přes sto dvacet, cítil jsem se jako při dobíhání maratonu a přitom vlastní práce měla teprve začít. A tehdy jsem se zařekl, že nikdy ne opakování podobného zážitku. Tedy ne nikdy opakovat při práci. Jestli, tak v klidu, ale rozhodně ne při těžké fyzické námaze za takto vyhrocených podmínek.

Ostatní na tom nebyli o moc lépe. Někteří se jen tak procházeli po jevišti, dívali se do nebe a snad tam viděli anděly, usmívali se na ně a okouzleně sledovali jejich pohyb vzduchem. Nikdo nedělal téměř nic, jen sem tam něco odnesl. I tak ale kulisy ze scény pozvolna mizely, jak se jich občas někdo z nás chopil. V tu dobu jsem byl úplně vyprahlý a potřeboval se něčeho napít. Zoufale jsem se potřeboval něčeho napít! A tak mě napadá: Vodu máš přece dole v šatně, ale počkat, kudy se tam vlastně jde? No to je jednoduché: Dojdeš napříč přes podium na konec jeviště a tam dveře... Jenže ty dveře jsem neviděl. Někde v nekonečné dáli se rozpíjely chuchvalce tvarů jakési mlhy a za nimi zmatení... Netušil jsem, jak bych pokračoval dál, takže jediný závěr, který jsem z toho vyvodil, byl, že tam se nikdy nedostanu, prostě do šatny netrefím. (V tom divadle jsem samozřejmě už pracoval několik let.)

Střih. Najednou se uvědomím, jak nanáším kulisy s kolegou, tedy již stavíme zkoušku. Panely, které nosí dva lidé a já byl vzadu. Neměl jsem nejmenší tušení, co kam patří a kam to vlastně jdeme. On jediný z nás mléko nepil a pro ten den ani alkohol. Takže byl střízlivý. A pokaždé, když jsme stáli v prostoru uskladněných kulis, tak mě informoval, co se bude dít. Slyším naprosto jasně a zřetelně: "Hele, zvedneme ji a zamíříme šikmo přes jeviště až dopředu k pravému portálu." Fajn, už ji zvedám a v tom slyším zastřenou větu, jako by přicházela z velké dálky a je akusticky zcela rozkolísaná: "Hele, zvedneme ji a zamíříme šikmo přes jeviště až dopředu k pravému portálu." Zpočátku mi to vůbec nedošlo. Ale když se to opakovalo po páté, po desáté, a vždy dvě stejné věty, přesně podle určení místa, kam půjdeme, ale z toho ta první jasná a zřetelná uvnitř v mé hlavě, zatímco ta druhá s určitým zpožděním je celá rozpitá a přichází z prostoru přede mnou.

Jak jsme se pohybovali a stavěli scénu, pomalu jsem střízlivěl. A než jsme ji dokončili, byl jsem úplně při smyslech a většina ostatních také. A pak mi to teprve došlo. Tohle byla čistá telepatie. Jelikož mysl mého organismu byla úplně vyřízená a fungovala jen setrvačností, tak se telepaticky spojila s myslí kolegy, abych se v prostoru vůbec dokázal orientovat. Jak se myšlení vracelo k normálu, zmizelo to.

Nikdy jsem v tom směru dál neexperimentoval, vím, že to je skutečné. Vlastně jsem ani nikdy nepochyboval o tom, že tuhle schopnost máme, jen jsme ji v sobě zazdili. A jednou, až nastane čas, ji zase získáme zpátky.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Theophil   
29.03.2021 21:30
Bydliště: Valtice
101 28 206 
Člověk prý má vyzkoušet všechno, tak abych neumřel blbý nechal jsem si od syna nacpat skleněnku trávou a potáhnul. Synátor povídá tak co ? A vono nic, tedy ještě jednu. Co vám budu povídat, šest hodin kruté kocoviny, trpěl jsem jak kůň. Hlava jak v těžkém alkoholovém opojení a to já nerad. Tato lekce mi stačí na celý život. Jelikož jsem měl zkušenosti s nechemicky změněnými stavy vědomí tak jsem se nebránil prubnout dary našich lesů "veselé houbičky" a to je úplně jiná kategorie než konopí. Psilocybin působí jako neurostimulátor, v hlavičce se vám rozsvítí a nestačíte se divit čeho je váš mozek schopen. Vynoří se znalost a souvislosti které vám dají dokonalý obraz a vy se začnete smát nad absurditou světa. Tohle osvícení bohužel vyprchá a po pár hodinách jste stejný blbec jako předtím. Jó houbičky jsou boží.
Skupinka ve které jsem se cyklicky vyskytoval jednou pořádala ležení s ketaminem, to je látka která se používá ve veterinární medicíně jako anestetikum, kdysi i v humánní. Vypne kompletně celé tělo jen vědomí si podržíte. Tady to začíná smrtí, řek bych, že se vědomí snaží odpoutat od dočasně mrtvého těla. Je třeba se života vzdát jinak budete bojovat se smrtí celý trip. Bylo zajímavé jak se naše vědomí propojila a věděl jsem např., že vědomí (či duše) kamaráda odešla za jeho přítelkyní tisíce kilometrů do jiné země. Nakonec jsem si vyzkoušel i ayahuascu, jedna kamarádka jezdila do Vídně na seance církve Santo Daime která to při svých rituálech popíjí. Jelikož se vracela nad ránem a pod vlivem tak mne požádala abych jí dělal řidiče. Liána Ayahuasca je jen inhibitor MAO, jako zdroj DMT se přidávají listy z rostliny Psychotria viridis. Zřejmě tam funguje nějaká vazba na morfogenetické pole jelikož jsem měl duchovní zážitky a dostal patřičné poučení, tím to pro mne skončilo. Když jsem ji tam vezl příště tak už na mě ayahuasca vůbec nezabrala. To je ovšem dávná historie, dnes již jen kofein a nikotin.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Theophil   
27.12.2021 17:29
Bydliště: Valtice
101 28 206 
Zaujal mne „Obrázek dne“ a tak si říkám, že by mnohé mohli zajímat nové poznatky a souvislosti.
V minulém příspěvku jsem napsal „Jó houbičky jsou boží. „ a někteří vědátoři tvrdí, že jsou příčinou evoluce Homo rhodesiensis v Homo sapiens. Kromě lovu se také živili sběrem a v teplých krajích na mnoha hromadách trusu býložravců rostla Psilocybe cubensis, v chladných Psilocybe cyanescens a účinky jim podobné houby. Když zjistili, že jim tyhle houbičky na chvíli odbourají stres a způsobí veselou mysl tak je začali systematicky vyhledávat. V poslední době se pozornost vědců znovu obrací k látkám které by mohli pomoci se stresem a psychikou jedinců semletých dnešní uspěchanou dobou a dospěli k velmi zajímavým závěrům.

„Psilocybin indukuje rychlý a trvalý růst nervových spojení ve frontální kůře mozku:
Vědci z Yale zjistili, že jedna dávka psilocybinu podaná myším vyvolává rychlé a dlouhotrvající zvětšení oblasti mozku, o které je známo, že se podílí na kontrole a rozhodování -tvorba. Vědomí
psypost.org/2021/0.

Vědci z Yale zjistili, že jedna dávka psilocybinu podaná myším indukuje rychlé a dlouhotrvající zvýšení spojení mezi pyramidovými neurony v mediální frontální kůře, což je oblast mozku, o které je známo, že se podílí na kontrole a rozhodování. Jejich nová zjištění jsou publikována v časopise Neuron

Bylo prokázáno, že psilocybin-aktivní složka takzvaných „magických“ hub-má hluboké a dlouhodobé účinky na osobnost a náladu. Předběžné studie poskytly naději, že psilocybin by mohl pomoci zmírnit příznaky deprese a léčit jiné duševní poruchy. Mechanismy těchto účinků však zůstávají nejasné.

Tým vědců z Yale University se zajímal o to, zda trvalé terapeutické účinky psilocybinu mohou být částečně způsobeny schopností látky zvýšit neuroplasticitu v mozku.

'Moje laboratoř má dlouhodobý zájem o studium antidepresiv, která začala v roce 2014 malým pilotním grantem od Brain & Behavior Research Foundation,' řekl autor studie Alex Kwan (
kwanalexc), docent psychiatrie na Yale University.

'Studovali jsme rychle působící antidepresivum ketamin a zjistili jsme, že má různé zajímavé efekty na změnu neuronálních spojení v mozku.' Pak jsme asi před dvěma lety začali přemýšlet, jestli se účinky generalizují na jiné sloučeniny, a tak jsme začali pracovat na psilocybinu. “

V kontrolované studii vědci použili dvoufotonovou mikroskopii ke sledování 1820 dendritických trnů po několik dní u živých myší. Dendritické trny jsou výčnělky v části neuronů, které přijímají komunikační vstup od jiných neuronů.
Kwan a jeho kolegové zjistili zvýšení počtu dendritických trnů a jejich velikosti do 24 hodin po podání psilocybinu. Hustota dendritické páteře a šířka hlav páteře se zvýšily přibližně o 10% ve srovnání s myší, které nedostaly psilocybin. Tyto změny byly stále přítomny o měsíc později.
"Psychedelika jako psilocybin mohou poskytovat mystické zážitky a mít vzrušující terapeutický potenciál, ale stále nevíme mnoho o tom, co dělají s mozkem." Zde studujeme, co dělá psilocybin v myším mozku. Data naznačují, že u myší po jedné dávce psilocybinu dochází k růstu nových neuronálních spojení. To se stalo ve frontálním kortexu, oblasti mozku důležité pro náladu a poznání, “řekl Kwan PsyPost.
Zjištění jsou v souladu s předchozí studií publikovanou v International Journal of Molecular Sciences , která zjistila, že psilocybin zvýšil počet neuronálních spojení v prefrontální kůře a hippocampu prasečích mozků. Předchozí výzkum také zjistil, že psilocybin rychle zvyšuje expresi několika genů souvisejících s neuroplasticitou v krysím mozku.
Ale nová studie, stejně jako veškerý výzkum, obsahuje určitá omezení.
"Jedno upozornění je zjevné, že tato studie se provádí na myších." V ideálním případě bychom chtěli vědět, co se děje u lidí, ale to není možné kvůli druhu optického zobrazování, které jsme provedli, které je velmi podrobné a umožňuje nám vidět jednotlivá místa neuronálních spojení, ale je také invazivní a není vhodné pro lidi, “vysvětlil Kwan.
"Víme, že mozek má mnoho typů buněk." Zde studujeme jeden typ nazývaný pyramidové neurony. Pro budoucí studie máme několik probíhajících projektů, abychom se podívali na jiné typy buněk, abychom zjistili, zda nejsou ovlivněny také psilocybinem. Vědět, jaké typy buněk jsou ovlivněny, bude informativní pro vývoj nových léků, které se pak mohou zaměřit na tyto konkrétní typy buněk. “
Studii „ Psilocybin indukuje rychlý a trvalý růst dendritických trnů ve frontální kůře in vivo “, publikovali Ling-Xiao Shao, Clara Liao, Ian Gregg, Neil K. Savalia, Kristina Delagarza a Alex C. Kwan.“

https://www.psypost.org/2021/07/psilocybin-induces-rapid-and-persistent-growth-of-neural-connections-in-the-brains-frontal-cortex-study-finds-61538

Psychoterapie s pomocí psilocybinu snižuje u pacientů s rakovinou ztrátu smyslu a sebevražedné myšlenky
https://www.psypost.org/2021/12/psilocybin-assisted-psychotherapy-reduces-loss-of-meaning-and-suicidal-ideation-among-cancer-patients-62249

Další zajímavost z oboru.
https://www.psypost.org/exclusive/drugs/psychedelic-research


 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
20.01.2022 10:22
Bydliště: Praha
5588 557 5723 
Psychotropní látky nejsou klíčem, ale spíše paraglidingovým zážitkem
 
Pozoroval jsem různé komunity lidí, kteří vyznávají různé psychotropní látky (velmi často třeba LSD,
ale i lecjaké jiné, včetně třeba i marihuany) a ti často celkem shodně tvrdí, že díky užívání těchto látek mají "rozšířené vědomí".

Ono se trochu není čemu divit, protože ty stavy, které člověk získává, dovedou být natolik intenzivní
a jde o natolik jiné vnímání, že to přesvědčení o rozšířeném vědomí pak přichází velmi snadno.
Zkuste takovým lidem pak vysvětlovat, že ve skutečnosti však díky tomuto rozšířené vědomí nemají,
ale pouze si opakovaně sedají na horskou dráhu nebo se opakovaně chodí proletět paraglidingem...
Až se jim z toho pak trochu "motá hlava" i tak nějak trvaleji...

Opakované užívání takových látek postupně deformuje naše nitro. Celkové vnímání se může měnit
i pro chvíle, když zrovna nepožili... Tu a tam se v nás může po mentální stránce něco nakopnout, překlopit, spustit nebo naopak zarazit, ale je to poměrně dost nejistá hra, většinou.

Pokud se jednou za delší čas nechat na chvíli vystřelit "do jiných sfér" pomocí nějaké psychotropní látky,
už jsem tu někde psal zpočátku, že pokud do toho vůbec jít, cenu to má dělat pravděpodobně jen s látkou DMT (čisté DMT nebo nápoj ayahuaska [ajávaska]), kde je daleko větší šance, že následné vjemy budou mít opravdu co dělat s nějakými "jinými světy", než aby šlo o více "plané" halucinace.
Pozn.: Tady by se samozřejmě dalo rozvádět, co je to vlastně halucinace, ale do toho nechci zabřednout
a snad mi rozumíte, jak to myslím.

Původní název vlákna Omamné látky jako klíč k jiným světům bude nyní pozměn, aby už nebyl v nějakém smyslu zavádějící...

Skutečné a trvalé rozšířené vědomí a vznášení se do výšin vlastním nitrem, však člověk nezískává díky požívání psychotropních látek nebo zakoupením paraglidingového letu, ale jedině svým vlastním vnitřím růstem...
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

ourel   
20.01.2022 21:03
Bydliště: Praha
595 77 1030 
Soudruzi na LSD
 
Dobový dokument o pokusech s LSD na vojácích Československé lidové armády za minulého režimu.

https://www.youtube.com/watch?v=D2GdSGRuhDw
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
02.01.2023 10:56
Bydliště: Praha
5588 557 5723 
  Adam napsal(a):    ... Psilocin je obsažený v lysohlávkách. ... ... Lysohlávky obsahují také psilocybin, který se pak v těle rozkládá na psilocin ...

Psilocin vs. psilocybin
 
Mám nutkání trochu upřesnit, jak je to ohledně lysohlávek s psilocinem a psilocybinem.

Lysohlávky obsahují obě tyto zmíněné látky současně a obě jsou psychoaktivní.
Každý druh lysohlávek má obě látky v jiném vzájemném poměru.

Psilocin je velmi nestálý a sušením jeho přítomnost v houbě prudce klesá.
Psilocybin je naopak velmi trvanlivý a vydrží v usušené houbě v docela velkém
množství třeba i deset let.

Tyto houbičky jsou s člověkem hezky "kompatibilní" třeba i tím, že vyprchání
psilocinu sušením nevadí, protože z té druhé látky - z psilocybinu - se po požití
stejně opět tvoří psilocin. Takže ten poměr zastoupení v houbě není
až tak podstatný. Popř. může být podstatný pro někoho, komu záleží na tom,
aby účinek z nějaké gramáže houby byl dostatečně silný, a pak by tedy
mohlo být pro dotyčného zajímavé, které druhy lysohlávek mají vyšší
množství konkrétně psilocybinu, pokud se chystá houby zpracovat skrze sušení.
Ale jinak je to zkrátka šumák.

Zde ještě štěknu drobnou zmínku, že na psychotropních účincích
se lysohlávky v malé míře podílejí ještě látkami baeocystin a nor-baeocystin.

(autor fotografie nejsem)
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Lysohlávky
Lysohlávky
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
03.01.2023 00:57
Bydliště: Praha
5588 557 5723 
Druhy lysohlávek a koncentrace psychotropních látek
 
A ještě tedy nějakou tu zmínku o lysohlávkách...


Od "nejsilnějších" lysohlávek po "nejslabší", dle níže uvedeného grafu:

Psilocybe azurescens - lysohlávka azurově modrající (v ČR o ní nevím)
Psilocybe baeocystis - známá je v USA; o výskytu u nás nevím a asi nemá ani český ekvivalent názvu
Psilocybe semilanceata - lysohlávka kopinatá (v ČR se vyskytuje)
Psilocybe cubensis - lysohlávka kubánská (v Evropě se nevyskytuje)
Psilocybe cyanescens - lysohlávka modrající (v ČR se vyskytuje)
Psilocybe tampanensis - znají ji na americkém kontinentu (např. Florida)
Psilocybe bohemica - lysohlávka česká (a opravdu se v ČR vyskytuje) :-)

Tyto další druhy uvedené v grafu vůbec neznám a zdá se,
že se vyskytují opět především na americkém kontinentu:

Psilocybe weilii = Psilocybe caerulescens
Psilocybe hoogshagenii
Psilocybe stuntzii
Psilocybe liniformans


Druhy, které chybí v grafu, ale na území ČR se vyskytují:

Psilocybe arcana - lysohlávka tajemná
Psilocybe medullosa - lysohlávka lesní; zřejmě se vyskytující jen velmi vzácně
Psilocybe moravica - lysohlávka moravskáLysohlávka kopinatá se vyskytuje častěji v trávě a na loukách; často roste z půdy.
Ostatní v ČR známé druhy vyhledávají spíše okraje či nitra lesa a občas rostou
třeba přímo na zbytcích dřeva, jde-li o dlouhodobě vlhké místo. Listnaté lesy
vybavené nějakým potokem či mokřinami, to jsou pro lysohlávky atraktivní destinace.

Docela legrační bylo, když jsem jen před pár lety někde četl informaci třeba o lysohlávce modrající,
že dosud nebyla na území ČR hlášena, ale přitom vím o spoustě lidí, kteří už ji docela
dost let v naší domovině nacházejí.


Graf obsažených "koncentrací" (množství) sumy psychotropních látek
dle jednotlivých druhů lysohlávek od Paula Stametse:
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 

 
03.01.2023 01:01 Editace moderátorem. Oprava překlepu
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa   
03.01.2023 14:48
Bydliště: Masada
2232 130 2142 
Konzumace omamných látek - téma jak si zničit život závislostí na nich.
Tak zvaně "rozšířené vědomí" - to má člověk třeba při odchodu z kina, nebo běžně několikráte za den. Stejně tak "změněný stav vědomí". Konzumací se to jen žene do extrému nezdravé závislosti, z které se sám člověk nedostane, a s lékaři vlastně také žádný velký úspěch nenajde.

Myslím, že "vědomý" člověk si tohoto musí být vědom. Ale klidně si konzumujte cokoli, závislosti na konzumaci nejen omamných látek, těch je hromada, každý nějakou závislost už dávno máte. Jinak to v konzumní společnosti ani být nemůže. Lidské bytosti se mění v konzumenty, neschopné samostatného života mimo konzumní civilizaci. Konzumní systém.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa   
03.01.2023 14:57
Bydliště: Masada
2232 130 2142 
  Pafixa napsal(a):    Konzumace omamných látek - téma jak si zničit život závislostí na nich. Tak zvaně "rozšířené vědomí" - to má člověk třeba při odchodu z kina, nebo běžně několikráte za den. Stejně tak "změněný stav...

Odkaz na téma úzce související:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adiktologie

Pro ty, kteří si budou chtít rozšířit vědomí konzumací nějakých písmenek - podotýkám zdarma.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
03.01.2023 19:12
Bydliště: Praha
5588 557 5723 
Jen raději připomenu...
Psychoaktivní látka nemusí nutně znamenat získání závislosti.
Dokonce na některé látky získat tu pravou "biochemickou" závislost ani nelze.
O (ne)smyslu či (ne)vhodnosti požívání omamných látek je tu ode mne rozepsáno
o pár příspěvků nahoře. Nejméně vhodná cesta je užívat jakékoli omamné látky
opakovaně a dlouhodobě. Deformují mysl. Každopádně to ale - opět - není záležitost
černobílá. A snad ještě poslední zmínka, pro jistotu... Když tu někdo píše o omamných
látkách, o houbičkách atd., tak to neznamená, že by on sám je používal nebo že by snad
ostatní lidi vybízel k tomu, aby to užívali.


 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

minsc   
03.01.2023 20:31
Bydliště: Příbram
619 51 667 
  Pafixa napsal(a):    Konzumace omamných látek - téma jak si zničit život závislostí na nich. Tak zvaně "rozšířené vědomí" - to má člověk třeba při odchodu z kina, nebo běžně několikráte za den. Stejně tak "změněný stav...

No jo, ale jak chceš objektivně určit, že nejsi "omámený" právě teď, třeba za pomocí drog které "normálně" vyrábí tvoje tělo ?
Co když za použití "těch vnějších drog" uvidíš věci blíže k pravdě tak jak jsou, než za normálního stavu ?
Můj nejhlubší a nejpozitivnější spirituální zážitek v životě pravděpodobně souvisel s tím, že se mi valilo DMT do mozku, při zážitku blízké smrti - takže jsem si ho nemusel nijak brát "externě", ale kdybych to udělal, bylo by to jiné nebo horší ? Atd. Podobných otázek bez jasných odpovědí je spousta, asi se holt každý musí rozhodnout sám za sebe jak to cítí.
Jedna perlička z historie:
Podle Cliffa Highe, byla běžná praxe v Německu (možná i v celé střední Evropě) ve středověku vařit psychydelické pivo, do kterého se přidávali nějaké houbičky, dokud to církev nezakázala.
Keltská literatura byla plná odkazů na únosy UFO, akorát že to nazývali propadáním se do mlhy. No a ten vtip je v tom, že právě to psychydelické pivo / houbičky, dávali nějakým způsobem lidem možnost se bránit proti únosům, bez nich byli jako loutky, jak to známe z některých popisů. Zajímavá je taky úvaha z knihy "Dějiny po Roswellu", o tom které drogy systém podporuje, které naopak potlačuje a proč.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Pafixa   
04.01.2023 08:48
Bydliště: Masada
2232 130 2142 
  minsc napsal(a):    No jo, ale jak chceš objektivně určit, že nejsi "omámený" právě teď, třeba za pomocí drog které "normálně" vyrábí tvoje tělo ? Co když za použití "těch vnějších drog" uvidíš věci blíže...

Pokud se vydáš na duchovní cestu, obrátíš se k Bohu, uvnitřníš svou pozornost a máš adekvátní praxi, tak se naučíš "vnitřní alchymii" kterou si tělo vyrábí vše co potřebuje,aby bylo zdravé a chráněné. Vytváří si imunitní systém nejen na biofyzické úrovni,ale i energetické či spirituální. Jsi pak v ochraně stejně jako Vikingové před únosy v UFO díky lysohlávkám či jiným houbičkám.

Pravda je, že určité drogy, nebo i psychofarmaka, účinně blokují možnost být manipulován nějakými vyššími negativními entitami. Pořádně "sjetého" človíčka nezhypnotizuješ.

Ale je na tobě, který způsob si zvolíš, zda nějaké cvičení ducha a vědomí rozšiřující pravidelnou praxi a nebo konzumaci drogy, která tě na čas někam také "povznese". Jen je to na čas a musíš si tu drogu nějak opatřit.

Obecně závislost se pozná tím, že "konzumaci" požitku zvyšuješ tím, jak
se nějaká dávka stává nedostatečnou - neúčinnou. Proto si dávku pro stejný účinek musíš zvyšovat.To vede k závislosti. Fyziologické závislosti na zvyšující "konzumaci", kterou sám neodbouráš i když máš subjektivní dojem, že to máš pod kontrolou.

Tématem k diskuzi je pak termín "normální stav". Tedy stav neutrální? Stav nic nedělání? To je jako pokud jsi v tekoucí řece. Normální je že se necháš nést proudem - a skončíš sám v oceánu vody? Nebo začneš plavat po proudu a jsi tam rychleji? Nebo lepší je plavat proti proudu, postupovat směrem k prameni té řeky? To ale vyžaduje to "cvičení" tu "praxi". Ale dostaneš se blíže k prameni do menšího proudu. Pak tedy co je "normální" a co je"zdravé",co je "rozvíjející tvé schopnosti", co je pokrok a evoluce? Pokud se něčemu naučíš, je to námaha a pravidelné cvičení, ale nikdo ti to nemůže vzít. Pokud si něco "seženeš" nebo "koupíš",což je v konzumní společnosti "normální", tak o to také můžeš být připraven a nemáš nic.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědětPsát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2023 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License