Hlavní přehled   |   Info a nápověda Přihlásit   |   Registrovat
 
 
Magnetické motory a generátory     (str. 1 z 55)
Sekce: Zdroje energie - Převratné i běžné
   |   Rolovat dolů
Magnetické (magnetové) motory a generátory jako zcela nová technologie získávání energieStr.: 1, 2, 3, ... 55  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

Adam   
18.09.2015 23:29
Bydliště: Praha
5714 563 5798 
Úvodem
 
Mnohé z nás již od útlého věku fascinovaly magnety a jejich chování se k sobě navzájem nebo k jiným materiálům. Jedná se o tak atraktivní hračku, že někteří začali v magnetech hledat určitý potenciál a možnosti, jak jejich kouzelné vlastnosti využít i v mnohem hodnotnějších oblastech, než jen v pouhém hraní nebo přidržování vzkazů na ledničce.

Po internetové síti je v současné době vyvěšen nespočet stránek, nákresů, simulací a videozáznamů na téma Magnetické motory. Magnetický motor je představa stroje, který je díky permanentním magnetům neustále v samočinném pohybu a poskytuje nám navíc využitelnou energii. Vzhledem k tomu by přesnějším názvem byl magnetový motor, nebo magnetový generátor, ale pojem magnetický motor je již velice rozšířený, budeme se ho tedy v tomto příspěvku držet.

Jakmile někteří lidé slyší o stroji, který se sám hýbe, nikdy se nezastaví a ještě poskytuje využitelnou energii, bleskurychle se v nich dostaví myšlenka, že se jedná o holý nesmysl, fyzikálně neexistující zařízení, které si už v historii vysloužilo nelichotivý pojem perpetuum mobile. Tito lidé se s vámi dokáží velice houževnatě přít, že mají absolutní pravdu a pokud někdo tvrdí něco jiného, měl by se doučit základní fyzikální zákony, které existenci takového zařízení popírají. Docela úsměvné ovšem je, že právě tito skeptici by se měli k fyzice a k celým principům fungování světa kolem nás postavit s o něco větší rozvahou a zamyslet se nad tím, jestli je jejich "rychlý" závěr skutečně vědecky korektní.

Domnívám se, že primární problém tkví v tom, že nám je vtloukáno již na školách, že využitelnou energii získáme z magnetického pole pouze v případě, že toto pole se nějak průběžně mění (což souvisí např. se střídavým proudem). Je na tom ostatně založen princip všech transformátorů, elektromotorů atd. Toto tvrzení, že se vždy musí jednat pouze o pole neustále se měnící (tzv. pole nestacionární), je ovšem velice nepřesné a ve své podstatě vlastně i dost chybné. Sama fyzika nám přináší jeden vztah, který dokonce popisuje získání síly (tedy i případně získání pohybu a energie) pomocí magnetického pole, které se nijak nemění. Tento vztah můžeme znát pod pojmem Lorentzova síla nebo Amperova síla (záleží na úhlu pohledu). Zatím se však na oficiální vědecké půdě nepodařilo vymyslet zařízení, které by tuto sílu správným způsobem využilo ke zkonstruování samočinného magnetického motoru. Je tu tedy velice podstatná nepřesnost v interpretaci. Není pravda, že takové zařízení nemůže existovat, pouze se ho ještě oficiálně nepodařilo vymyset a jeho existenci a funkčnost potvrdit.

Mnoho lidí po přečtení tohoto textu připomene fyzikální zákony o zachování energie, ze kterých prý opět vyplývá, že takové zařízení nemůže existovat. Taková úvaha je ovšem chybná. Ani nejvyšší fyzika dnes přesně neví, jaká je skutečná podstata polí, hmoty atp. Fyzika umí v současné době věci kolem nás pouze popisovat a počítat s nimi, což umí velice dobře, ale prohlédnout vše až k jádru, na to je zatím krátká. Magnetické pole permanentních magnetů pochází přímo z mikročástic hmoty. Kdyby tyto mikročástice nebyly v neustálém pohybu (nevykazovaly by určitou energii), magnetické pole by kolem magnetu neexistovalo. Pokud postavíme funkční magnetický motor, lze tedy usuzovat, že energie bude čerpána právě z těchto mikročástic. I kdyby původ té energie byl úplně jinde, což je velice dobře možné, i tak nemůžeme použít zákon o zachování energie takovým způsobem, že absolutně popře možnost sestrojení funkčního magnetického motoru. Pokud někdo tuto úvahu udělá, jedná se o nesprávné zacházení s fyzikálními zákony a často to poukazuje pouze na to, že dotyčný se naučil definice fyziky, ale neumí s nimi dostatečně dobře operovat a správně je aplikovat na daný problém.

Osobně pracuji na vývoji magnetických motorů již několik let a při své práci jsem slyšel o spoustě různých nápadů, jak magnetický motor realizovat. Bohužel je velké množství těchto konstrukcí utopických a po internetu kolují počítačové modely a nákresy magnetických motorů, které nikdy fungovat nebudou. Mnoho lidí totiž staví tyto motory pouze na zkušenostech pocitových, které získávají, když si s magnety hrají. Je to nutný základ, aby se člověk naučil magnetům více rozumět. Je potřeba, vzít si je do ruky a strávit s nimi hodiny času. Pokud se ale dotyčný rozhodne, že se nepokusí zabývat magnetickým polem více odborně, bývá to o to obtížnější cesta, která je bohužel ještě více plná principů "pokus-omyl". Nicméně, i tak je to cesta ušlechtilá a hodnotná, protože jejím cílem je globálně prospěšné zařízení, které by mohlo lidem a zřejmě celému životnímu prostředí značně ulehčit, použije-li se správným způsobem. Příchod takového generátoru energie samozřejmě může vytvořit velký chaos ve světové ekonomice, který se odrazí i ve všech ostatních oblastech a dotkne se různým způsobem velkého množství lidí, ale jeho přínos k celosvětovému zlepšení úrovně životního prostředí by měl být prioritní.

Srhnu-li své dojmy o snaze lidí sestrojit funkční magnetický motor, setkávám se především s přístupem vnímání magnetismu subjetivně - citově. Málokdo se snaží pro vývoj magnetických motorů využívat různé matematicko-fyzikální nástoje. Možná je to způsobené mimo jiné tím, že školská fyzika je v této oblasti podávána jen velice obecně a nebývá zřejmé, jak přesně definovat magnetické pole, jehož původcem je permanentní magnet a jak toto pole zahrnout do potřebných výpočtů. I přesto, že na principu citového vnímání magnetismu vzniká spousta nadějných konstrukcí, vědecká cesta v této problematice umožňuje estetičtější postup, jehož výhodou jsou nejen ušetřené výdaje za nesprávné konstrukce, ale tvůrce zkrátka celkově mnohem více ví, co dělá. Na této vývojové cestě se ovšem nesmí opomenout dbát správné a nezkreslené interpretace fyzikálních zákonitostí, na což jsme tu již narazili.

Nejatraktivnějšími koncepcemi magnetických motorů bývá buďto mechanizmus tvořený jen systematicky poskládanými magnety, nebo je daný systém ještě obohacen o cívku (příp. cívky), která je připojena k nějakému elektronickému obvodu. Odborný přístup ve vývoji magnetických motorů často směřuje ke specifickému "tvarování" magnetických indukčních čar (tzv. siločar), aby bylo dosaženo vhodných silových účinků. Je to cesta matematicko-fyzikálních simulací a analýz. Tímto směrem se většinou ubírá má práce.

Mnoho konceptů se také potýká s problémem překonat během pohybu rotoru tzv. kritický bod. Řada magnetů bývá nějakým způsobem zacyklována do smyčky (někdy třeba přímo do kruhu nebo do spirály) a často se daný motor chová tak, že se vykoná téměř celá otáčka, ale v jednom určitém místě panují brzdné síly, které motor zastaví. Tento kritický bod je potřeba nějak ošetřit, aby jeho negativní účinek byl zmírněn, aby otáčka byla vykonána a aby navazovala v otáčku další. Jinými slovy, kinetická energie, kterou rotor získal na skoro celé otáčce, nesmí být zcela spotřebována v kritickém místě stroje. Negativní účinek kritického bodu musí být oslaben. Pokud vám bude tvrzeno, že vždy musí dojít nutně ke spotřebování celé kinetické energie rotoru, a to i s korekcí kritického místa, je to velice unáhlené a nezodpovědné tvrzení, které vůbec nemusí být paušálně pravdivé. Způsob, jakým brzdný účinek kritického místa dostatečně oslabit, hledat lze.

Je dost možné, že funkční magnetické motory dávno existují, ale díky lobby jsou jejich plány důkladně uzamčené před světem. Pochopitelně je na této Zemi velké množství poměrně mocných lidí, pro které je příchod magnetických motorů potenciálním nebezpečím, jež by jim mohlo vzít jejich přeplněná koryta. Situace se životním prostředím pro ně nebývá podstatná.

Na závěr si prohlédněme dva videozáznamy. Domnívám se, že tyto konstrukce jdou správným směrem, byť to nemusejí být jediné správné směry. Před několika lety jsem dokonce obdržel svědectví, že video na druhém odkazu dokumentuje zcela funkční magnetický motor, který je schopen trvale dodávat výkon o velikosti 5 Wattů. (To svědectví mi předal jeden ze členů našeho fóra...)

https://www.youtube.com/watch?v=FLek_3Hpwus
https://www.youtube.com/watch?v=abgftIGeJcg


V dnešní době známe spoustu přírodních zdrojů energie (větrné, solární, geotermální atd.), které v minulosti také nepředstavovaly "logický" zdroj pro získání energie. Takový nápad by za svých časů mohl znít přinejmenším směšně. Lidská tvořivost v tom ale našla cestu a dnes máme celou řadu různých způsobů, jak přírodní formy energie převádět na energii elektrickou. A právě nelze vyloučit, že permanentní magnet by mohl také představovat určitý zdroj přírodní energie. Pouze je potřeba vynalézt technologii přeměny této energie stejně jako to kdysi bylo potřeba ohledně dnes již zcela běžných elektráren.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Jarin's   
19.09.2015 09:31
Bydliště: Zádveřice-Raková
947 141 902 
  Adam napsal(a):    Mnohé z nás ....

Moc hezký úvod. človeka to hned nabudí něco zkusit udělat.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

E_man    Schval. r.
18.10.2015 10:30
Bydliště: Kde lišky dávají dobrou noc
2217 84 1820 
Tak, tak.
Hlavní problém vidím v obrovské roztříštěnosti výzkumů v této oblasti.
A aby toho nebylo dosti, tzv "oficiální věda" se zesměšňováním každého, kdo v tom něco dělá či jen naznačí že by v tom chtěl "něco" zkoušet stará, aby se proto nenašly prostředky.
V sociálních sítích je dáván prostor vedle pravděpodobně "zajímavých" pokusů spoustě nesmyslných, aby to dále znevážily a odradily případné "kvalitní" replikátory a myslitelé.

Ono každy, kdo chce něco zkoušet, vychází z rozdílných vědomostních i ekonomickosociálních základů. Proto každému z nás vyhovuje zkoušet něco jiného.
Avšak, "cesty mohou býti rozličné, jen vůli mějme všichni rovnou!" (kruci, kdo to jen mohl říci..?..... hmmm asi já)
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
22.10.2015 15:16
Bydliště: Praha
5714 563 5798 
Koncept magnetického motoru vhodný k prověření
 
Svůj počítačový program na analýzu a vizualizaci magnetického pole jsem zdaleka nevyvinul pouze za účelem získat o poli lepší představu. Jedním z hlavních důvodu bylo využít tento software jako užitečný nástroj třeba pro vývoj takového zařízení, kterým je právě magnetický motor.

Program plně neposkytuje možnost analyzovat situaci s pouhým (původně nezmagnetovaným) železem, pro mnoho případů však v něm existují určité náhradní způsoby, díky kterým dovede alespoň přibližně zanalyzovat situaci, kde se společně s magnety také nacházejí původně nezmagnetované železné objekty.

Nechal jsem ho tedy zpracovat jednu svou vizi o tom, jak by se dalo pole kolem magnetů užitečně zdeformovat za tím účelem, aby magnetický motor fungoval a vytvářel energetický zisk. Nevím jistě, nakolik je tato vize úspěšně realizovatelná, nicméně výsledky analýzy potvrdily moje domněnky a určitě stojí za zvážení, zda by se taková konstrukce neměla ověřit experimentálně - zda bychom se zkrátka neměli pokusit magnetický motor na tomto principu postavit.

Princip je pouze pro názornost zobrazen pomocí lineárního mechanizmu - pomocí magnetu ukotveného ke konstrukci a pomocí druhého magnetu, který má možnost přímočarého pohybu. Oba magnety jsou do poloviny svého objemu zahaleny železným pouzdrem tak, aby se pohyblivý magnet k tomu ukotvenému přitáhl, ale aby při následující snaze opustit toto místo a pokračovat dál pokud možno nebyl nebržděn opačně orientovanými silami. Železná pouzdra použitá dle obrázku níže by něco podobného mohla umožnit. Část pole je totiž z magnetu absorbována do pouzdra. Pohyblivý magnet se přitáhne a následně může pokračovat dál (pouze s malými brzdnými silami).

Ukázkový přímočarý model je pouze potřeba zacyklovat do vedení kruhového a bude zřejmě potřeba připravit na tomto kruhu větší množství magnetů, aby malé brzdné účinky byly v jiných místech zařízení překonávány jinými, v tu chvíli vhodně interagujícími, magnety.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Koncept jednoho z magnetických motorů
Koncept jednoho z magnetických motorů
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Píďalka   
25.10.2015 11:23
Bydliště: ČR
1378 446 1783 
  Adam napsal(a):    Nechal jsem ho tedy zpracovat jednu svou vizi

Mno, Samozřejmě nevím, co ti program všechno analyzuje, ale i co se týče lineárního zařízení, lze ho testovat na rozumném poloměru otočně a je to jednodušší, než lineární pokus. Říkám pokus, protože dle mne se nevyplatí rovnou něco sestavovat doufaje, že to bude jakýsi motor, aniž člověk viděl, jak se to chová na testu. S tímhle to nevidím nijak, ani pro, ani proti. Většina lidí se dívá jen na to nejbližší pole, což ukazuje i ten tvůj program, ale už moc nepočítá s tím, že magnetické pole magnetu šahá přeci jen dost daleko a že stejnou sílu intenzivního pole jako v tom, na co koukaj nablízko a v krátkém čase působení sice nedostanou na dálku řidšího pole, ale zase tam hodně fuguruje čas působení.

Ty se tady očividně snažíš pole zkratovat, což je fajn, ale jak by to dopadlo si nedovolím předvídat. Každopádně ten posuvný magnet bych dal tak na půlmetrové rameno na ložisko a spíš bych to nechal procházet kolem takhle otočně.

Pokud bych trval na rovné dráze, skočil bych si do hračkářství, zda by neměli nějaké použitelné dřevěné zařízeníčko, třeba vláček a koleje, než něco mordovat na zakázku. Chce se to rozhlédnout kolem.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
25.10.2015 16:40
Bydliště: Praha
5714 563 5798 
Poskytl jsem to sem především pro inspiraci a jako nástin principu. Ohledně konkrétní konstrukce testovacího nebo finálního zařízení se pochopitelně dá různě polemizovat. Na trojobrázku je lineární model především pro přehlednost.

Při převádění lineárních modelů do kruhových by se všeobecně nemělo zapomínat na to, že pole kolem jednoho magnetu je ovlivňováno také ostatními magnety, které jsou na opačné straně kruhu, byť jsou více vzdálené. V některých případech může posčítání příspěvků pole od těch vzdálených magnetů výrazně změnit situaci oproti lineárnímu modelu. Princip, který jsem tu nastínil, však na něco takového výrazněji citlivý není. A vždy právě lze rotor navrhnout s dostatečnou velikostí průměru.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Píďalka   
25.10.2015 18:58
Bydliště: ČR
1378 446 1783 
No právě.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

impuls   
28.10.2015 10:25

650 12 312 
Heureka ono to Funguje a jak !!!(může si každý vyrobit na koleně
 
Po dlouhá léta sleduji jak vedoucí skupiny s námi manipulují pomocí dodávaných energií ,proto jsem se rozhodl nedávat ,ale isolovat se od všeho co nemusíme platit a nepotřebujeme k životu.
Jednou z možností je využití magneto motorické síly v praxi .Nebojte se můžete přispívat a nic jenom myšlenky to bude stát takže pojďme do toho .
Zapomeňte na školu a naučte se chápat ,že vše co nám škola v této oblasti dala jsou jen nepoužitelné fráze pro tupé mozky ,ale ,že by magnety měly takovou sílu nikdo nepotřebuje a už vůbec ne točivou Pak by stačil jednoduchý generátor a do 600W jsme oproštěni od našich byznysmenů v jedné sféře jejich nekalé činnosti novodobých vykořistovatelů.
Začínám, otázkou kdo jste měli nebo máte měřidlo na magnetický tok točivého magnetu ?
Odpovím za většinu NIKDO
tAK JAK MI MOHOU NĚJAKÉ PILINY UKÁZAT CO SE DĚJE KDYŽ MAGNETEM TOČÍME !!!!(to je jedno z Nemusí vědět )
Mám tu výhodu ,že dostávám odpovědi shůry a taky více věcí nebo dějů vidím což se mi v předešlé 27 leté praxi mockrát hodilo .(Ztrácející zájem o zdraví)
Takže vytvořte co nejlehčí zapojení elektrického obvodu ,aby začátkem byla sonda a zobrazení - výsledkem bylo měřidlo (výchylka )pří otáčení magnetů.Toto otáčení musí být troch větší (pomocí vrtačky nebo motorku asi 400ot za min . komu se nepodaří nebo nemá elektrotechnické chápání zatím nebudu kreslit .Pro ostatní stačí ,že zapojení je jednoduché a velmi přesné na určení toho kterého magnetického točivého působení .Bez této pomůcky je pokus omyl jediným hledáním a mohu říci ,že těžkým i několik měsíců trvající období .Je také potřeba oznmačit poly na magnetech (buzola)Pokud někdo první otočku magnetů udělá za 14 dní tak smekám klobouk a více otáček do 2 měsíců bez diskuse (rychlé otáčky) .Kdyby mi někdo nebo něco tak bylo sděleno ohledně měřidla -byla by moje práce mnohem rychleji proveditelná .Nyní točím pomocí předmluvy 600 otáček s 1 kg rotorem (Model).
Další velmi důležité - nešetřete !!! ,Používejte systém výdělku pro věc a bude Vám pomoženo .Oprostěte se od školských pouček-jen ty použitelné .Neberte žádné ferity!!!Ztrácejí magnetickou sílu ,protože při vyšších otáčkách se magnet line z ...
Taky neodymy jsou jejich vysavači . Je třeba vyřešit spousta problémů ,ale slaboch stejně nevydrží ,proto vyzývám všechny myslí schopné dejme hlavy dohromady a nedejme SE NOVBODOBÝM VYKOŘISŤOVÁNÍM odradit !!!!!
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 

Kolečko 200 g-začátek
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele)
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
03.11.2015 23:04
Bydliště: Praha
5714 563 5798 
Vítám mezi námi nového magnetáře. K tomu magnetickému toku točivého magnetu... Magnetický tok se "točí společně s magnetem", zkrátka charakter pole kolem magnetu se příliš nemění s ohledem na to, jestli se magnet točí nebo nikoliv. Obecně se ale zaměřuješ na indukování proudu rozpohybovanými magnety, a to si myslím, že může být docela zajímavou cestou. Osobně bych se časem chtěl dostat k výzkumu indukování způsobeného magnety, které budou rozpohybovány do skutečně velmi vysokých otáček. Zajímalo by mne, zda hodnoty pole prudce měněné tímto způsobem neodhalí nějaké zajímavé a dosud nepoznané skutečnosti.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Karel 124   
04.11.2015 11:04
Bydliště: Praha a okolí
535 41 719 
impuls napsal :.........
Nyní točím pomocí předmluvy 600 otáček s 1 kg rotorem (Model).
Bohužel nerozumím.Předlohy ???????..........
Co ale mám vyzkoušené na vlastním těle je to, že při pohybech které mají tvar spirály, energie člověka vzrůstá. Zde jde o interakci torusového pole člověka s podobnou energií Země ,ale mnohem větších rozměrů.
Pokud třeba naznačím pohyb rukou jako úder, bude vždy rasantnější když pěst bude rotovat po spirále s osou loket - zápěstí. Apod.
V souvislosti s výše uvedeným je velmi zajímavá Rodinova cívka
jako nápodoba protínání torusu člověka s torusem Země, respektive dvě protisměrné nad sebou.
https://www.youtube.com/watch?v=csS36f0E7I0
https://www.youtube.com/watch?v=H49RWfaiRMg.
Budu další diskuzi o tomto sledovat, i když se domnívám, že pouze magnet bez toho aby se provedla nějaká rekombinace materálů okolí sám od sebe těžko dá příslib + energie.Něco jiného je ovšem zběsilá rotace magnetického pole kolem osy , když by se v okolí této osy vyskytoval třeba atomární vodík.Poslytovatelem elektronů pro reakci by mohla být třeba rtuť, a zdrojem vodíku ve stavu zrodu třeba elektolýza vody.
Zdravím a držím palce..
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
11.12.2015 15:51
Bydliště: Praha
5714 563 5798 
Magnet jako převaděč energie
 
Mikročástice (jakékoliv) hmoty jsou v neustálém pohybu. Tento pohyb musí rozpohybovávat nějaká forma pro nás zatím ne zcela dobře pochopené energie.

Výhodná situace je hmota představující magnet. Pohyb mikročástic magnetu je nějakým způsobem "organizován" a díky tomu nalezneme kolem této specifické hmoty magnetické pole.

Magnet tedy můžeme vnímat jako hmotu, která díky svým vlastnostem neustále udržuje ve svém okolí magnetické pole, ale toto pole existuje jen díky té prapodivné energii, které udržuje v pohybu mikročástice magnetu (resp. mikročástice kterékoliv hmoty).

Vzhledem k tomu můžeme permanentní magnet vnímat jako měnič oné neznámé energie do existence neustále udržovaného magnetického pole.

Neklesejme na mysli, že lze transformovat energie bezvýhradně a pouze pomocí magnetického pole časově proměnného (střídavého atp.).
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
11.12.2015 17:31
Bydliště: Praha
5714 563 5798 
Podobný příspěvek jsem nejprve vložil do mag. motorů hvězdicových - viz http://www.omforum.cz/p.php?idx=3815

Co bych z něj chtěl vypíchnout...:

Jsem přesvědčen o tom, že musí existovat cesta, kterou je možno využít ve své podstatě stacionární (stálé - časově neměnné) magnetické pole magnetu k získání využitelné formy energie. Na magnet se můžeme dívat třeba tak, že neustálým udržováním magnetického pole energii vykazuje, pouze je obtížné najít způsob, jak tuto energii využít.

Konec konců, kdysi dávno to taky chtělo nějakou dobu přemýšlet, než lidé vymysleli mlýnské kolo. A to si před tím ťukali na čelo, jak by jim asi nějaká pitomá řeka mohla pomoct kromě možnosti chytat v ní ryby...

 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
11.12.2015 18:00
Bydliště: Praha
9049 603 7562 
Řekl bych, že jsou dvě možné cesty.

- magnety nám "dodávají" stacionární magnetické pole, ze kterého bychom se měli naučit nějak získávat elektrickou a nebo mechanickou energii

- elektrickou energii umíme získávat z "pohybujícího" se magnetického pole, takže bychom měli rozpoznat, jakým způsobem magnety "vytvářejí" to stacionární pole a najít způsob, jak je přimět k tomu, aby ho vytvářely dynamické

Takže to vypadá, že ke každé cestě "umíme" jenom polovinu toho, co bychom potřebovali - a musíme se naučit ještě tu druhou.
Zatím "obcházíme" to dynamické pole tím, že mechanicky pohybujeme zdroji statického magnetického pole, případně ho částečně docilujeme pomocí elektromagnetů.

Na dosavadních způsobech nám vadí prakticky jenom jejich energetická náročnost, protože bychom to chtěli mít pokud možno "zadarmo".
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Kakiš   
03.02.2016 19:24
Bydliště: JMK
Chtěl jsem říct, že V-Gate motor zde na videu je podvod. Zkoušel jsem ho vytvořit, ale neměl sílu překonat přechod magnetů a zvednout také ne. Buď se zastavil na počátku V anebo na vačce. Už jsem si začínal myslet, že jsem idiot ale nakonec jsem ke své úlevě objevil zbytek videa, kde mimo publikovaný záběr je nad motorem izolačkou na desce přimontována pistole z kompresoru a V-gate motor vesele pohání.
Ale věřím že magnetický motor existuje, např: Prendlerev, Searl, George Soukup a další. Jen bude obtížné zhotovit ho doma na koleně
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
04.02.2016 00:07
Bydliště: Praha
5714 563 5798 
Bohužel, těmito podvody je internet doslova přeplněný. Vtipálci jak oslové pomáhají tomu, aby byla do společnosti ohledně Volné energie, magnetických motorů atd. zasévána rezignovanost a malověrnost.

Jinak princip V-Gate jako takový (a vhodně modifikovaný) nemusí být špatný. Osobně jsem ho ještě neodepsal.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
19.02.2016 21:50
Bydliště: Praha
5714 563 5798 
Magnetický motor typu Wankel - Základní problém
 
Pro uvažování nad Wanklem bych rád upozornil na jeden zásadní problém, kterým je tato koncepce opředena a který si lidé často neuvědomují, když se nechávají unést na první pohled jasným principem - předpokládaným únikem pohyblivého magnetu třeba do stále širší mezery (je-li role magnetu v dané koncepci odpuzovačná).

Magnetizmus nám však i tady ukáže, že to tak jednoduché nebude a že jinak oblíbený selský rozum je na takové věci krátký. A to dokonce v tuto chvíli ani nebudeme řešit nenáviděný přechod na konci otáčky, se kterým mívá magnet v takových konstrukcích problém jednoznačně největší. Problém, na který bych chtěl dnes upozornit, je mnohem základnější.

Pokud budeme pracovat s nejobyčejnějším spirálovitým provedením statoru (bez přidaných železných prvků nebo bez jiných vychytávek), pohyblivý magnet bude zřejmě rád, pokud se mu povede udělat alespoň polovinu otáčky. Myšlenkový pochod, že se magnet přece bude během celé otáčky odpuzovat do stále širší mezery, je naprosto nedostatečný a v rámci této prosté konstrukce i chybný. Na pohyblivý magnet totiž nepůsobí jen ty nejbližší magnety statoru, nýbrž všechny magnety na statoru - i ty nejvíce vzdálené. Kamenem úrazu je zde kruhovitý tvar (píšu "kruhovitý", protože díky spirálovitosti není vyloženě kruhový). Všechny magnety statoru dosti ovlivňují to naše chtěné odpuzování magnetu do stále širší mezery a ve značné míře tuto tendenci vyrušují. Jsou sice poměrně vzdálené, ale je jich mnoho, jsou do kruhu a každý svou troškou účinkuje. Velmi snadno tak může dojít k tomu, že bude magnet bržděn, aniž by se přiblížil k přechodovém místu. Výpočtová analýza sil to potvrzuje.

Zpočátku se magnet uvede do pohybu docela ochotně. Potíže mohou začít zhruba v místě naproti přechodu. Na obrázku níže se nacházejí dvě vizualizace. První zobrazuje magnet v situaci, když už urazil zhruba čtvrtinu otáčky. Vektor síly (především složka této síly, která je tečná na kruhový pohyb magnetu), spokojeně žene magnet kupředu. Když si však zobrazíme silový účinek přibližně o další čtvrtinu otáčky dál, tam už je síla protichůdná - magnet má tendenci zakmitat se zpět, zhruba do místa naproti přechodu.

V nezatíženém magnetickém motoru se může stát, že magnet setrvačností toto kritické místo překoná. Zbývající půlotáčka však (v této velmi prosté konstrukci) nenabízí žádný zajímavý silový účinek. Z analýzy vyplynulo, že tam působí hodně radiální síly na rotor a potřebných hnacích sil tam nalezneme jen velmi málo.

Účelem tohoto mého pojednání není odrazovat nás od přemýšlení nad koncepcemi typu Wankel, nebo nedejbože, nad magnetickými motory celkově. Naopak. Sbírejme informace, jakým způsobem to nepůjde, abychom si pak mohli lépe vyfiltrovat, jakým způsobem by to jít mohlo. Přesto, že magnetické pole je velmi často nelítostné, nakonec nalezneme způsob, kterým ho zvládnout pro naše skromné potřeby.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 
Magnetický motor typu Wankel - Základní problém
Magnetický motor typu Wankel - Základní problém
(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
11.03.2016 23:52
Bydliště: Praha
5714 563 5798 
V posledních dnech jsem prováděl analýzy působících sil v případě konceptu, který vidíte na obrázku níže. Tato konstrukce je třeba na YouTube předkládána jako funkční konstrukce magnetického motoru. Magnet (nebo magnety) rotoru mívají na videích třeba i nějaký šikmý sklon, ale to už není tak podstatné. Podle výsledků podrobné analýzy lze však videa s takovou konstrukcí zařadit do skupiny ubohých falzifikátů. Že by bylo možné postavit magnetický motor na tomto principu, to analýza silových účinků vylučuje.

Nejsou to špatné zprávy. Pro ty, kteří mým propočtům důvěřují, je to možnost škrtnout si jednu další cestu z nemalého množství teorií, jak zkonstruovat funkční magnetický motor. A více vyškrtaných konceptů může znamenat, že na funkční koncept přijdeme ještě během současného života.
 
Přílohy jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele     |     Přihlásit     |     Registrovat 
 


(Dostupné jen pro přihlášené uživatele) 
 
Obrázky není povoleno jakkoli šířit bez souhlasu jejich autora, a to ani v jakékoli upravené formě
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

martin11    Schval. r.
12.03.2016 22:08
Bydliště: ...v garáži s Trabantem P 50 R
6827 109 3636 
...zdarec..protože o MM něco vím, posledních osm roků mě nedráždí nic více nežli MM...tak nerozumím tomu tvému poslednímu příspěvku......to si jako představuješ, že se magnet na magnetu jako sám sebe vyruší-eliminuje a ten magnet uprostřed to rozpohybuje....grrrr... úplně stejné jako perendev či další podobné ....naivity....
jakékoliv cyklické varianty u MM nemají šanci jakkoliv pracovat...bádám a vím, toto vše již mám vyzkoušeno....jestli pochybujete a nezkusili si to na vlastním modelu, tím myslím vlastníma rukama a vlastním pokusem...tak tomu nebudete věřit....závěr...jedině to, co si sám vylaboruji tak tomu věřím. je mě jasné...je to dřina, ale není jiné cesty...má někdo jiný názor??? martin11
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Poota   
12.03.2016 22:31
Bydliště: Praha
9049 603 7562 
  martin11 napsal(a):    ...je to dřina, ale není jiné cesty...má někdo jiný názor???

Sice souhlasím, ale přece jenom zastávám názor, že "přemýšlením" se dá ušetřit sto i více procent práce
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Adam   
12.03.2016 23:39
Bydliště: Praha
5714 563 5798 
  martin11 napsal(a):    ...to si jako představuješ, že se magnet na magnetu jako sám sebe vyruší-eliminuje a ten magnet uprostřed to rozpohybuje....grrrr...

Ne. Samozřejmě, že v takovémhle podání si to nepředstavuji. To jsi ode mne čekal?

Ale i kdybych si to takhle pitomě představoval, nedoporučuji to smést ze stolu kvůli tak pádným důvodům, které jsi naznačil. Na to se musí opatrněji.

Tahle konstrukce opravdu trochu smrdí tím, že se jedná obecně o kruh magnetů a už z toho titulu může vzniknout pochybovačnost (kterou jsem vnímal také). Radši si to ale ověřuji. (A svým analýzám velmi důvěřuji, pokud je nasadím na vhodné situace.)

U tohodle modelu jsem zkrátka usoudil, že analýzu raději udělám. Tak dík, že to oceňuješ.
 
Zvláštní ocenění za úsilí nebo přínosPozitivní ohlasy Označit příspěvek Zarážka - Až sem mám přečtenoCitovat a odpovědět

Str.: 1, 2, 3, ... 55  

Psát příspěvky můžete po přihlášení

 
Omforum.cz   |   Nápověda   |   Pravidla fóra   |   Podpořte nás   |   Vytvořil: 2015-2024 Adam Benda
 
CC BY-NC-ND 3.0 CZ
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika License